Managementtool: SWOT-Analyse

Managementtool: SWOT-Analyse De SWOT-analyse is een managementtool, ontworpen in de jaren zestig door de Standford University. Het doel van de tool is om een strategie te bepalen voor een onderneming. Dit wordt gedaan door de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen van de onderneming en markt te combineren.

Achtergrondinformatie

Regelmatig evalueren ondernemingen of hun strategie nog in lijn staat met de ontwikkeling op de markt. Hiervoor worden vaak de sterke en zwakke kanten van de onderneming in kaart gebracht. Daarnaast bekijken ondernemingen de ontwikkelingen op de markt, om van eventuele kansen te profiteren en om bedreigingen te ontlopen. De sterke en zwakke kanten van een onderneming betreffen het interne onderzoek van de onderneming, terwijl de kansen en bedreigingen het externe onderzoek van de onderneming betreffen. Hierna kan de onderneming haar strategie analyseren op basis van de combinatie van intern en extern onderzoek. Deze combinatie wordt de SWOT-analyse (Strenght, Weakness, Opportunity, Threat) genoemd.

Toepassing

Bij de SWOT-analyse wordt als eerste de externe analyse toegepast om vast te stellen of de markt wel mogelijkheden biedt voor de onderneming om zaken te doen. Als er absoluut geen kansen op de markt zijn, is het niet interessant om de sterke en zwakke kanten van de onderneming te onderzoeken in het kader van marktsegment. Als de markt wel mogelijkheden biedt, kan de onderneming verder met het intern onderzoek om de sterke en zwakke kanten van de onderneming te inventariseren.

Kansen

Hierbij is de vraag van welke ontwikkelingen in de markt, de onderneming zou kunnen profiteren. Kansen hebben betrekking op zaken die in de markt of de directe omgeving van de onderneming plaatsvinden. Bijvoorbeeld wanneer de behoefte van klanten vergroot, wanneer een concurrent failliet gaat of wanneer de overheid subsidies aanbied.

Bedreigingen

De vraag hierbij is welke ontwikkelingen in de markt hinder kunnen veroorzaken voor de onderneming. Bedreigingen hebben betrekking op zaken die in de markt of de directe omgeving van de organisatie plaatsvinden. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat er nieuwe concurrenten op de markt komen of wanneer er door overheidsregels producten niet meer verkocht kunnen worden.

Sterke kanten

De vraag die hierbij gesteld dient te worden is "waarin is de onderneming werkelijk goed?" Sterke kanten betreffen altijd interne zaken van de onderneming. Alles wat met de markt te maken heeft valt buiten het interne onderzoek. Een voorbeeld zou kunnen zijn dat de onderneming producten van zeer hoge kwaliteit heeft of een goed imago op de markt heeft.

Zwakke kanten

De vraag die bij dit onderzoek gesteld dient te worden is "waarin is de onderneming niet goed?" Zwakke kanten betreffen altijd interne zaken van de onderneming. Alles wat met de markt te maken heeft valt dus buiten dit onderzoek. Een voorbeeld zou kunnen zijn dat de onderneming een slechte leverbetrouwbaarheid heeft.

Resultaat

Op basis van het uitzetten van de onderzoeken in de SWOT-analyse kan de onderneming haar strategie gaan formuleren. De volgende strategieën zijn mogelijk:

Groeien

De combinatie van sterke kanten van de onderneming en de kansen uit de markt biedt de onderneming de mogelijkheid om haar activiteiten in de markt verder uit te breiden. Hierbij gebruikt de onderneming haar core competenties om de kansen in de markt op te pakken

Terugtrekken

Het kan ook zo zijn dat de ondernemingen op een aantal gebieden niet goed is. Wanneer er ook nog een aantal bedreigingen in de markt zijn, zal het voor de onderneming moeilijk worden om winstgevend te blijven opereren. Het is dan zaak om de juiste strategie op te zetten om zich langzaam met zo min mogelijk verlies terug te trekken uit de markt en geld te investeren in markten die nog wel kansen bieden op basis van de sterke kanten van de onderneming.

Verdedigen

Wanneer er bedreigingen op de markt naar voren komen, maar de onderneming erg sterk in haar schoenen staat, is het mogelijk om te verdedigen tegen deze bedreigingen. Wanneer bijvoorbeeld een concurrent zijn prijzen verlaagd, kan de onderneming hetzelfde doen of een andere tegenactie bedenken. Niets doen leidt in de meeste situaties tot verlies van omzet en winst.

Versterken

Het is goed om te weten welke zwakke punten in de onderneming aanwezig zijn. Vooral omdat de zwakke kanten de oorzaak kunnen zijn van het feit dat een kans die zich in de markt voordoet niet benut wordt of kan worden. Het is dan belangrijk dat de onderneming, wil zij de kans pakken, de betreffende zwakke kant gaat versterken.

Lees verder

© 2011 - 2024 Timkraai, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
De interne en externe kant van de SWOT-analyseDe interne en externe kant van de SWOT-analyseHet uitvoeren van een SWOT-analyse is tegenwoordig een veelgebruikt middel voor bedrijven om de eigen capaciteiten en de…
Het maken van een duidelijke SWOT-analyseHet maken van een duidelijke SWOT-analyseTegenwoordig wordt er veel gewerkt met de SWOT-analyse. Dit model geeft duidelijke sterktes, zwaktes, kansen en bedreigi…
Hoe maak ik een duidelijke prioriteitenstelling?Hoe maak ik een duidelijke prioriteitenstelling?De prioriteitenstelling zorgt ervoor dat u niet met uw handen in het haar hoeft te zitten. Na de SWOT-analyse kan het zi…
Interne analyse makenInterne analyse makenDe interne analyse maakt onderdeel uit van de SWOT-analyse. Door het maken van een interne analyse kan men de sterke en…

DMAIC, verbetermethode vanuit Six SigmaDMAIC, verbetermethode vanuit Six SigmaDMAIC is een verbetermethode die binnen de 6 sigma toolset een belangrijke plaats inneemt. Naast de wat bekendere PDCA (…
De kaizen-filosofieDe kaizen-filosofieKaizen is een Japanse filosofie. Deze filosofie zegt dat een onderneming zichzelf moet blijven verbeter met behulp van k…
Reactie

Rachid Essakkouri, 13-05-2011
Naar mijn mening is SWOT een verouderde tool in het mangement denken: het gaat, mijnsinziens, niet om de woorden (zwakte, sterkte, kans en dreiging) in zichzelf, want het zijn geen wonder worden die een toverstok vormen om een organisatie uit de problemen te helpen en/of op de goede weg te zetten. Mij dunkt, het gaat meer om de denkwijze waarmee je zin geeft aan die woorden zelf, anders gezegd: het gaat om aan de inhoudt die je zelf als manager geeft aan die worden in de zin dat je een structurele denkwijze hanteert en een visie bezit waardoor je DE MANIER bepaalt waarmee je de zwakke en de sterke punten van je organisatie wilt analyseren. Want die analyse weerspieglt je inzicht in het vak van management, dit inzicht versterkt zicht met het ruimdenkend omgaan met je eigen expertise en die van anderen op de markt. Je kunt bijvoorbeeld de nut inzien van allerlei vormen van verbetermanagement zoals lean manufacturin, lean six sigma, kaizen, TQM, TPM en dergelijke - wanneer je de vragen kunt beantwoorden zoals : wat is strategie? Hoe kun je een strategie bedenken voor je organisatie als je geen eigen definitie hebt voor het woord strategie. Neem eens de volgende definitie: strategie is, mijnsinziens, een strikte calculatie hebben voor de reacties van verschillende partijen in de markt: niet alleen de concurenten en de consumenten maar ook waar ze in engels noemen "COPLEMENTORS" ( dus niet alleen competitors! ), dit betekent dat niet alle Collega organisatie die dezelfde branche opereren als concurenten moet behandelen, want dit is een negatif concept van concurentie, deze leidt alleen naar vijandelijke acties zoals de prijzen oorlog die wij zien de wereld van de supermarkten, en dit kan schadelijk zijn voor de markt (organisaties maken elkaar dus kapot en er wordt niemand mee gediend!). Maar de core van de business is calcultie ( ik zeg "calculatie" maar geen "speculatie" want bij deze is er geen sprake van strategie!) hebben voor de reactie van je "complementors" ook, in andere woorden: de kern van de zaak ligt bij het creeren van de mogelijkheden van kennis uitwisseling die, zonder elkaars belangen te schaden, een sterke basis kan en moet vormen voor een vruchtbare samenwereking die nuttig moet zijn niet alleen voor de ondernemingen maar ook en vooral nuttig moet zijn de mens.

Deze reactie is een voorbeeld van de "Filosofie van het management en organisatie". Ik hoop dat iemand hier want aan heeft. Reactie infoteur, 14-05-2011
Dank voor uw reactie.
Uw reactie zal zeker mensen aan het denken zetten

Timkraai (50 artikelen)
Laatste update: 26-05-2011
Rubriek: Zakelijk
Subrubriek: Management
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.