Mondelinge overeenkomst: rechtsgeldig, vereisten en gevolgen

Mondelinge overeenkomst: rechtsgeldig, vereisten en gevolgen In het dagelijkse leven sluit iedereen wel eens een mondelinge overeenkomst zonder erbij na te denken. Het kopen van een buskaartje of het telefonisch bestellen van een pizza om af te halen. Zo maar enkele voorbeelden van een overeenkomst waarbij 'koper' en 'verkoper' niets op papier zetten. Maar zijn deze overeenkomsten ook rechtsgeldig en afdwingbaar in rechte? In de regel zit niemand te wachten op een kostenverhogende, in tweevoud getekende, schriftelijke overeenkomst voor het bestellen en afhalen van de hiervoor genoemde pizza. Het is dan ook maar goed dat de mondelinge overeenkomst in beginsel rechtsgeldig tot stand kan komen. Maar welke wettelijke vereisten worden gesteld aan het sluiten van een mondelinge overeenkomst en welke gevolgen heeft dit voor de partijen?

Inhoudsopgave


Voorbeeld

Christien: “Renee, je hebt een prachtig schilderij aan de muur hangen, is het te koop? Ik geef je er 500 euro voor” Renee: “Ik ben er eigenlijk op uitgekeken, dus ik ga akkoord met 500 euro!” Hebben Christien en Renee zojuist met elkaar een mondelinge overeenkomst gesloten?

Vereisten: aanbod en aanvaarding

In juridische zin komt een overeenkomst tot stand door een aanbod en de aanvaarding van dat aanbod. Terugkijkend naar het bovenstaande voorbeeld, kan het “ik geef je er 500 euro” worden beschouwd als een aanbod en “dus ik ga akkoord met 500 euro” als een aanvaarding van het gedane aanbod. In beginsel is de mondelinge overeenkomst dan ook rechtsgeldig tot stand gekomen.

Artikel 6:217 BW

1. Een overeenkomst komt tot stand door een aanbod en de aanvaarding daarvan.
2. De artikelen 219-225 zijn van toepassing, tenzij iets anders voortvloeit uit het aanbod, uit een andere rechtshandeling of uit een gewoonte.

Het nakomen van de verplichtingen uit een rechtsgeldige overeengekomen mondelinge overeenkomst kan bij de rechter worden afgedwongen / Bron: Sebastiaan Ter Burg, Flickr (CC BY-SA-2.0)Het nakomen van de verplichtingen uit een rechtsgeldige overeengekomen mondelinge overeenkomst kan bij de rechter worden afgedwongen / Bron: Sebastiaan Ter Burg, Flickr (CC BY-SA-2.0)

Gevolgen rechtsgeldige overeenkomst

De term ‘rechtsgeldig’ impliceert dat de overeenkomst ook in rechte kan worden afgedwongen. Dit wil zeggen dat zowel degene die het aanbod heeft gedaan als ook degene die het aanbod heeft aanvaard de ander ertoe kan dwingen om de toegezegde verplichting(en) na te komen met daarbij als ultimum remedium een gang naar de rechter.

Directe aanvaarding

Een belangrijk aspect van de mondelinge overeenkomst is het feit dat deze alleen tot stand komt als het aanbod direct wordt aanvaard. Stel dat – terugkerend naar het voorbeeld – Renee niet reageert op het aanbod en een week later Christien opbelt met de mededeling: “ik ga akkoord met de verkoop van het schilderij”, dan is het aanbod komen te vervallen. In het geval Christien nog steeds het schilderij wenst te verkopen dan kan dit evenwel eenvoudig worden opgelost door het aanbod opnieuw te doen aan Renee.

Niet rechtsgeldig

Niet elke mondelinge overeenkomst is rechtsgeldig. Het meest bekende voorbeeld van een mondelinge overeenkomst die niet rechtsgeldig kan worden gesloten is de koopovereenkomst van een woonhuis. Ingevolge artikel twee uit het zevende Burgerlijk Wetboek (art. 7:2 BW) kan de koop van een tot bewoning bestemde onroerende zaak – wanneer de koper een consument is – alleen rechtsgeldig plaatshebben indien deze schriftelijk wordt aangegaan.

Niet afdwingbaar

Ook afspraken om samen iets te ondernemen, zoals lunchen, een festival bezoeken of naar een verjaardag gaan leveren in juridische zin geen mondelinge overeenkomst op. Deze afspraken zijn niet op rechtsgevolg gericht – het wijzigen van de rechtstoestand – en zijn daardoor niet afdwingbaar. Uiteraard is het onfatsoenlijk om dergelijke afspraken niet na te komen, maar men kan niet naar de rechter om deze alsnog af te dwingen.

Bij het bestellen van een drankje op een terras kan een rechtsgeldige mondelinge overeenkomst tot stand komen. / Bron: MustangJoe, PixabayBij het bestellen van een drankje op een terras kan een rechtsgeldige mondelinge overeenkomst tot stand komen. / Bron: MustangJoe, Pixabay

Is het sluiten van een mondelinge overeenkomst verstandig?

In beginsel kan het sluiten van een mondelinge overeenkomst geen kwaad en is zelfs heel praktisch! Veel mensen sluiten zonder erbij na te denken dagelijks meermaals een mondelinge overeenkomst. Neem als voorbeeld het bestellen van een drankje op het terras. Door te bestellen bij de ober wordt ingegaan op het aanbod van de brasserie om tegen een (vastgestelde) prijs een drankje af te nemen. Men zou gek opkijken als de ober – voordat hij het drankje brengt – met een overeenkomst naar buiten komt gelopen om de afspraken schriftelijk vast te leggen. Een mondelinge overeenkomst volstaat in dit geval prima.

Ontkennen bestaan mondelinge overeenkomst

Evenwel is het sluiten van een mondelinge overeenkomst niet in alle gevallen aan te raden. Bij complexere zaken is het raadzaam om deze in de regel niet mondeling overeen te komen. Als een van de partijen nadien namelijk onder de mondelinge overeenkomst uit wil en het bestaan van de mondelinge overeenkomst ontkent, dan staat de ander voor een bewijsprobleem. Immers, zonder getuigen van het sluiten van de overeenkomst zal het uitdraaien op een welles-nietesdiscussie.

Inhoud mondelinge overeenkomst

Evenzo in de situatie waarin het bestaan van de overeenkomst niet wordt ontkend, maar partijen verschillen over de inhoud van de mondelinge overeenkomst. Was de prijs voor de auto 4500 euro of 5400 euro? Zou de auto geleverd worden in een lichte of donkere grijze kleur? Zo maar enkele twistpunten die men had kunnen voorkomen door de overeenkomst schriftelijk vast te leggen.

Conclusie

De mondelinge overeenkomst komt in de meeste gevallen rechtsgeldig tot stand door het doen van een aanbod en vervolgens de directe aanvaarding van het gedane aanbod. Uitzonderingen op deze hoofdregel zijn de mondelinge overeenkomst tot het kopen van een huis en de ‘overeenkomst’ die niet op rechtsgevolg zijn gericht, zoals lunchafspraken of verjaardagen.

Het sluiten van een mondelinge overeenkomst gebeurt in het dagelijks leven vaak zonder dat men erbij stilstaat. In veel gevallen is dit ook heel praktisch. Niemand zit te wachten op een overeenkomst voor het kopen van een buskaartje, het bestellen van een drankje of het kopen van schoenen in een winkel. Betreft het complexere zaken dan kan het echter wel verstandig zijn om de afspraken op schrift te stellen, zodat in een later stadium de afspraken geen problemen ontstaan over het bestaan of de inhoud van de mondelinge overeenkomst.

Lees verder

© 2017 - 2024 Wetboek, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Mondelinge koopovereenkomst niet altijd rechtsgeldigMondelinge koopovereenkomst niet altijd rechtsgeldigIn de wet is vastgelegd dat een mondelinge koopovereenkomst rechtsgeldig is. Voor het kopen van een huis worden er echte…
Hoe komt een overeenkomst tot stand?Dagelijks sluiten we overeenkomsten, denk bijvoorbeeld aan de koopovereenkomst. Maar hoe komt een overeenkomst nu eigenl…
De koopovereenkomstDe koopovereenkomstEen koopovereenkomst is een overeenkomst waarbij de verkoper een product/dienst moet leveren aan de koper en waarbij de…
Inhoud van de overeenkomstInhoud van de overeenkomstDe inhoud van een overeenkomst wordt door meerdere factoren bepaald. In dit artikel zal de inhoud van een overeenkomst d…

Lundiform/Mexx: Taalkundige uitleg van de overeenkomstLundiform/Mexx: Taalkundige uitleg van de overeenkomstIn 1981 heeft de Hoge Raad in het Haviltex-arrest bepaald hoe een overeenkomst dient te worden uitgelegd. In het arrest…
Aanraken van de smartphone tijdens het autorijden strafbaarnieuws uitgelichtAanraken van de smartphone tijdens het autorijden strafbaarOp 24 juli 2017 heeft de kantonrechter van de Rechtbank Noord-Nederland bepaald dat - na eerder het inklemmen van de sma…
Bronnen en referenties
  • http://blog.wetrecht.nl/mondelinge-afspraak/
  • http://www.rechtvoorbedrijven.nl/mondelinge-overeenkomst/
  • Jac. Hijma e.a., Rechtshandeling en Overeenkomst, Deventer: Kluwer 2010, nr. 51-65.
  • Afbeelding bron 1: Sebastiaan Ter Burg, Flickr (CC BY-SA-2.0)
  • Afbeelding bron 2: MustangJoe, Pixabay
Wetboek (31 artikelen)
Laatste update: 15-10-2017
Rubriek: Zakelijk
Subrubriek: Juridisch
Bronnen en referenties: 5
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.