De koopovereenkomst

De koopovereenkomst Een koopovereenkomst is een overeenkomst waarbij de verkoper een product/dienst moet leveren aan de koper en waarbij de koper een vergoeding, vaak in geld, aan de verkoper moet betalen. De koopovereenkomst is geregeld in Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek vanaf artikel 1.

Plichten van koper en verkoper

Een koopovereenkomst wordt, net als andere overeenkomsten, gesloten door aanvaarding van het aanbod. De koopovereenkomst is vormvrij, dit wil zeggen dat koper en verkoper zelf mogen bepalen of ze de koopovereenkomst mondelings of schriftelijk willen sluiten. Ook een mondelinge koopovereenkomst is geldig en schept verbintenissen tussen koper en verkoper.

Plichten verkoper

Als de koopovereenkomst gesloten is, heeft de verkoper drie verplichtingen.

Eigendomsoverdracht
Hij moet de gekochte zaak aan de koper in eigendom overdragen. Dit wil zeggen dat de verkoper ervoor moet zorgen dat de koper juridisch gezien eigenaar wordt.

Afleveren
De verkoper moet er voor zorgen dat de koper het feitelijk bezit van de zaak daadwerkelijk krijgt.

Zaak die aan de overeenkomst beantwoordt
De verkoper moet er voor zorgen dat de gekochte zaak voldoet aan de eisen die de koper daaraan normaal gesproken mag stellen.

Plichten koper

De belangrijkste verplichting van de koper is dat hij de afgesproken koopprijs op tijd betaalt. De term 'op tijd' is relatief, dit zal dus in de overeenkomst tussen beide partijen besproken moeten worden.

De koopovereenkomst wordt niet nagekomen

Wanneer er een koopovereenkomst is gesloten, zijn koper en verkoper verplicht zich aan de afspraken te houden. Maar welke mogelijkheden zijn er als de andere partij de overeenkomst niet nakomt? We spreken dan van een 'tekortkoming in de nakoming'. Zo'n tekortkoming kan bestaan uit: niet goed presteren, niet presteren of te laat presteren.

Nakoming eisen

Er kan contact opgenomen worden met de (ver)koper waarin hij vaststelt dat de tegenpartij zich niet aan de overeenkomst houdt. Dit wordt een 'ingebrekestelling' genoemd.

Opschorten eigen verplichting (art. 6:262 BW)

Zolang de verkoper het product/dienst niet levert, hoeft de koper de koopsom niet te betalen. We spreken dan dat de koper zijn eigen verplichtingen 'opschort'.

Ontbinding van de overeenkomst

Wanneer een van de partijen in gebreke blijft, kan er uiteindelijk een ontbinding van de overeenkomst volgen. Dit betekent dat de overeenkomst niet langer geldig is. Koper en verkoper zijn dan weer 'vrij' en hebben geen verplichtingen meer ten opzichte van elkaar. Wanneer er een aanbetaling heeft plaatsgevonden dient deze in zijn gehele teruggestort te worden.

Schadevergoeding

Een laatste mogelijkheid is de schadevergoeding eisen. Een schadevergoeding is alleen mogelijk als er wordt voldaan aan drie eisen:

Toerekenbare tekortkoming
Er moet sprake zijn van een zogeheten toerekenbare tekortkoming van de verkoper. Een tekortkoming is toerekenbaar als het tekortschieten verwijtbaar is aan de leverancier.

Materiële schade
Een tweede voorwaarde voor schadevergoeding is dat er werkelijk schade moet zijn geleden. Dit kan misgelopen winst zijn als voorbeeld.

Rechtstreeks verband tussen tekortkoming en schade
Als laatste voorwaarde voor schadevergoeding geldt dat de schade echt veroorzaakt moet zijn door de tekortkoming. De schade moet rechtstreeks te maken hebben met het uitblijven van de prestatie.
© 2014 - 2024 Scg94, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Koopovereenkomst ontbindenKoopovereenkomst ontbindenStel: u heeft een televisie gekocht die binnen drie maanden kapot gaat. De verkoper wil het product niet laten repareren…
Koopovereenkomst laten inschrijvenKoopovereenkomst laten inschrijvenArtikel 2 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek geeft de mogelijkheid om een koopovereenkomst in te schrijven. Wat is he…
Mondelinge koopovereenkomst niet altijd rechtsgeldigMondelinge koopovereenkomst niet altijd rechtsgeldigIn de wet is vastgelegd dat een mondelinge koopovereenkomst rechtsgeldig is. Voor het kopen van een huis worden er echte…
Tegoedbon of geld terug?Bij een winkel aangekochte producten, kunt u meestal ruilen of terugbrengen binnen dertig dagen. Bij winkels met een goe…

WBSO en RDA subsidie: voor wie geldt de aftrek?WBSO en RDA subsidie: voor wie geldt de aftrek?De WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk) is een subsidie in voor bedrijven. De RDA (Research en Development…
MKB Innovatie Top 100 - de meest innovatieve bedrijvenMKB Innovatie Top 100 - de meest innovatieve bedrijvenNederland kent een groot aantal innovatieve bedrijven en de Kamer van Koophandel maakt jaarlijks een Top honderd bekend.…
Bronnen en referenties
  • http://nl.wikipedia.org/wiki/Koopovereenkomst
  • http://www.consuwijzer.nl/elektronica/overeenkomsten/wanneer-sluit-ik-een-koopovereenkomst
  • http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bescherming-van-consumenten/vraag-en-antwoord/wat-zijn-mijn-rechten-en-plichten-bij-een-koopovereenkomst.html
  • Recht in bedrijf L Janssen
  • http://www.maakeenondernemingsplan.nl/
Scg94 (27 artikelen)
Laatste update: 01-06-2014
Rubriek: Zakelijk
Subrubriek: Onderneming
Bronnen en referenties: 5
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.