Hoe opslaan gevaarlijke stoffen (PGS richtlijnen)?

Hoe opslaan gevaarlijke stoffen (PGS richtlijnen)? De afkorting PGS staat voor Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen. De PGS bestaat uit richtlijnen die kunnen worden gebruikt bij milieuvergunningverlening, het opstellen van algemene regels en toezicht op bedrijven voor brandveiligheid, arbeidsveiligheid en milieuveiligheid. De PGS richtlijnen zijn vooral van toepassing op bedrijven die gevaarlijke stoffen produceren, gebruiken of transporteren. De PGS richtlijnen zijn voortgevloeid uit de oude CPR richtlijnen.

Inhoud


Voorgeschiedenis PGS richtlijnen

Op 1 november 1986 vond bij het Zwitserse bedrijf Sandoz een milieuramp plaats. Een opslagdepot met chemicaliën vloog in brand en moest geblust worden. Bluswater verontreinigd met chemicaliën stroomde de Rijn in. Het vervuilde bluswater zorgde ervoor dat stroomafwaarts sprake was van enorme vissterfte en sterfte van andere waterdieren. Door de overheid zijn als gevolg van deze ramp de CPR richtlijnen opgesteld. CPR is de afkorting van Commissie Preventie van Rampen. Met deze CPR richtlijnen werd getracht een uniform beleid ten aanzien van gevaarlijke stoffen te hanteren. In 2005 zijn de CPR richtlijnen veranderd in de PGS richtlijnen. De meest bekende en meest gebruikte PGS richtlijn is de PGS 15: opslag van verpakte gevaarlijke stoffen. Door de jaren heen zijn diverse PGS richtlijnen vernieuwd en herzien. Dit is een continue proces, ook in de toekomst zal dit blijven plaatsvinden.

Welke PGS richtlijnen zijn er?

RichtlijnOmschrijving
PGS 1Methoden voor het bepalen van mogelijke schade
PGS 2Methods for the calculation of physical effects (yellow book)
PGS 3Guidelines for quantitative risk assessment (purple book)
PGS 4Methods for determining and processing probabilities (red book)
PGS 5Stoffendatabase Serida (ingetrokken)
PGS 6Aanwijzingen voor implementatie van Brzo 1999
PGS 7Opslag van vaste minerale anorganische meststoffen
PGS 8Opslag van organische peroxiden
PGS 9Vloeibare zuurstof (0,45 100 m3)
PGS 10Vloeibaar zwaveldioxide: opslag en gebruik
PGS 11(PGS 11 is per eind 2006 ingetrokken)
PGS 12Ammoniak: opslag en verlading
PGS 13Ammoniak: toepassing als koudemiddel voor koelinstallaties en pompen
PGS 14Handboek brandbestrijdingssystemen
PGS 15Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen
PGS 16LPG: afleverinstallaties
PGS 17LPG: tankwagens
PGS 18LPG: distributiedepots voor LPG
PGS 19Propaan: opslag
PGS 20Propaan (vervallen)
PGS 21Propaan (vervallen)
PGS 22Propaan: toepassing in wegenbouw- en onkruidbestrijdingsmachines
PGS 23Propaan: vulstations van propaan- en butaanflessen
PGS 24Propaan: vulstations voor spuitbussen met propaan, butaan en dimetylether
PGS 25Aardgas afleverinstallaties voor motorvoertuigen
PGS 26Gecomprimeerd aardgas: stallen/repareren
PGS 27Gecomprimeerd aardgas: inpandig
PGS 28Vloeibare aardolieproducten: afleverinstallaties en ondergrondse opslag
PGS 29Vloeibare aardolieproducten: bovengrondse opslag in cilindrische installaties
PGS 30Vloeibare aardolieproducten: buitenopslag in kleine installaties

Gelijkwaardigheidsbeginsel

Voor de toepassing van de PGS richtlijnen geldt het gelijkwaardigheidbeginsel. Dit houdt in dat een bedrijf voor andere maatregelen kan kiezen dan in deze richtlijnen zijn opgenomen. Voorwaarde is dan wel dat met de andere maatregelen minimaal een gelijkwaardige bescherming van het milieu, arbeid of brandveiligheid wordt bereikt.
Het bedrijf moet daarvoor gegevens aanleveren waaruit dit blijkt. Het bevoegd gezag zal deze gegevens beoordelen in bijvoorbeeld het meldingen- of vergunningentraject.

Lees verder

© 2011 - 2023 Advies-eb, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Lekbak kopen: hoe groot moet een lekbak zijn?Lekbak kopen: hoe groot moet een lekbak zijn?Lekbakken voor opslag gevaarlijke stoffen en olieproducten Diverse bedrijven slaan gevaarlijke stoffen of olieproducten…
De risico's van parfumDe risico's van parfumParfum: vrijwel elke vrouw gebruikt dagelijks een hoeveelheid van dit heerlijke geurwater. Er bestaan veel verschillende…
Gevolgen van rokenGevolgen van rokenEr zijn ontzettend veel mensen die roken. Er zijn echter maar weinig mensen welke weten wat de gevolgen van roken zijn,…
Wat houdt het veiligheidscertificaat VCA in?Wat houdt het veiligheidscertificaat VCA in?Bij beroepen waarbij de werknemers een verhoogde kans hebben op fysiek letsel is het noodzakelijk dat het personeel ten…

mijn kijk opVan kennismaatschappij naar netwerkmaatschappijDe maatschappij is de laatste decennia erg veranderd, we zijn afgegleden van kennismaatschappij naar netwerkmaatschappij…
Bedrijfsfitness: regels voor werkgevers en werknemersBedrijfsfitness: regels voor werkgevers en werknemersBedrijfsfitness is conditie-of krachttraining onder deskundig toezicht van werknemers die wordt georganiseerd door de we…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: Pixeltoo, Wikimedia Commons (Publiek domein)
  • www.publicatiereeks.nl
Advies-eb (275 artikelen)
Laatste update: 10-11-2014
Rubriek: Zakelijk
Subrubriek: Diversen
Bronnen en referenties: 2
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.