Veiligheidskast voor gevaarlijke stoffen en chemicaliën

Wanneer er met gevaarlijke stoffen of chemicaliën wordt gewerkt kunnen risico's ontstaan. Sla daarom deze gevaarlijke stoffen op in een veiligheidskast. Lees alles over de eisen waaraan een dergelijke opslagvoorziening moet voldoen.

Wat zijn de gevaren van chemicaliën?

Binnen een bedrijf zijn vaak gevaarlijke stoffen aanwezig op verschillende plaatsen. Denk aan blikken verf, spiritus, lakken, oplosmiddelen, enzovoorts. Deze stoffen kunnen als werkvoorraad op de werkpelk, als voorraad of als zijnde afvalstof aanwezig zijn. Vooral geopende, beschadigde en lekkende verpakkingen zijn extra risicovol. De gevaren die de stoffen met zich meebrengen zijn aangeduid door de R (Risk) en S (Safety) zinnen. De gevaren variëren per stof. Veel voorkomendegevaren zijn brandgevaarlijkheid en gevaar voor de gezondheid.

Wanneer is opslag in een veiligheidskast nodig?

De voorschriften voor veiligheidskasten zijn vastgelegd in de PGS 15 richtlijnen. Een veiligheidskast wordt ook wel PGS 15 kast genoemd. Kleine hoeveelheden gevaarlijke stoffen hoeven niet persé conform de PGS 15 te worden opgeslagen. Je moet de tabel met ondergrenzen uit de PGS 15 bekijken en controleren of de hoeveelheden stoffen de ondergrenzen overschrijden. Indien dit het geval is moeten de stoffen conform de PGS 15 worden opgeslagen. De stoffen zijn ingedeeld in productklassen. Tot welke productklasse een product behoort is weergegeven op de verpakking of in het productveiligheidsblad. Onderstaand zijn de ondergrenzen in een tabel weergegeven:

ADRBenamingVoorbeeldenOndergrens in kg of liter
1Ontplofbare stoffen en voorwerpenZwart buskruit, springstoffen, ontstekers,
vuurwerk
1
2GassenPropaan, zuurstof, stikstof, argon, kooldioxide, acetyleen, aerosolen (spuitbussen)50 (gasflessen 125 liter waterinhoud)
3Brandbare vloeistoffenBepaalde oplosmiddelen, inkten, harsoplossingen, aardolieproductenVerpakkingsgroep II: 25 / Verpakkingsgroep III: 50
4.1Brandbare vaste stoffen, zelfontledende vaste stoffen en vaste ontplofbare stoffen in niet explosieve toestandWrijvingslucifers, zwavel, metaalpoeders50
4.2Voor zelfontbranding vatbare stoffenFosfor (wit of geel), diethylzink50
4.3Stoffen die in contact met water brandbare gassen ontwikkelenMagnesiumpoeder, natrium, calciumcarbide50
5.1Oxiderende stoffenKaliumpermanganaat, natriumchloraat50
5.2Organische peroxidenDicumyl peroxide, di-propionyl peroxide30
6.1Giftige stoffenChloroform, arseen, kaliumcyanide50
6.2Infectueuze stoffen (besmettelijke stoffen)Bacteriën, virussen, parasieten, schimmels, ziekenhuisafval50
7Radioactieve stoffenUranium-238, kobalt-60-
8Bijtende stoffenNatriumhydroxide, zwavelzuur, zoutzuur250
9Diverse gevaarlijke stoffen en voorwerpenPolychloorfenolen, lithiumbatterijen, aquatoxische stoffen, genetisch gemodificeerde organismen250

Verder geldt dat de ondergrens voor alle stoffen die in verpakkingsgroep I zijn verpakt 1 kilogram of liter bedraagt. Wanneer er een mix is van bovenstaande stoffen geldt een ondergrens van 50 kilogram. Voor een mix van alleen ADR klasse 8 en 9 is de ondergrens 250 kilogram of liter.

Waarop letten bij opslag in veiligheidskasten?

Je kan de stoffen dus veilig opslaan in veiligheidskasten (PGS 15 kasten). Maar hoe werkt dit precies? Let op onderstaande punten.

Sla producten zoveel mogelijk gescheiden op

Producten van verschillende productklassen moeten zoveel als mogelijk gescheiden worden opgeslagen. Dit is bijvoorbeeld mogelijk door ze op verschillende planken in de veiligheidskast te plaatsen. Let op dat je geen onverenigbare combinaties opslaat. Onverenigbare combinaties zijn stoffen die elkaars gevaarlijke eigenschappen versterken wanneer ze met elkaar in aanraking komen. Of een stof een onverenigbare combinatie kan vormen met andere stoffen is onder andere weergegeven in de productveiligheidsbladen. Sla deze stoffen daarom liefst op in verschillende kasten.

Ventilatie veiligheidskast

Een veiligheidskast moet voorzien zijn van ventilatie op de buitenlucht. Dit is vooral belangrijk voor vluchtige brandgevaarlijke vloeistoffen. Zonder ventilatie kunnen de schadelijke dampen zich opbouwen in de veiligheidskast met alle gevolgen van dien.

Brandwerendheid veiligheidskasten

Veiligheidskasten zijn brandwerend. Ze zijn er in uitvoeringen van bijvoorbeeld respectievelijk 30, 60 en 90 minuten brandwerendheid. Dit wil zeggen dat ze voor dat aantal minuten bescherming bieden tegen branddoorslag en brandoverslag. Voor brandgevaarlijke stoffen is 60 minuten brandwerendheid een minimale vereiste.

Werkvoorraad

Je hoeft niet al je stoffen in de veiligheidskast op te slaan. Kleine hoeveelheden werkvoorraad mag je buiten de PGS 15 kast opslaan. Deze stoffen moeten wel in een gesloten verpakking zitten en het mag niet meer zijn dan noodzakelijk voor 1 werkdag of 1 batch. Werkvoorraden moeten ook voorzien zijn van de juiste etikettering en op veilige plaatsen worden neergezet. Op het einde van de dag of batch kan het restant weer in de veiligheidskast worden geplaatst.

Lees verder

© 2012 - 2024 Advies-eb, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Waarom zit er een risico-opslag in mijn hypotheek?Waarom zit er een risico-opslag in mijn hypotheek?Bij het verstrekken van hypotheken is de hoogte van de hypotheekrente deels afhankelijk van de hoogte van het risico dat…
Tips om digitale foto's veilig te bewarenTips om digitale foto's veilig te bewarenHet geheugenkaartje van de digitale camera is net vol op dat unieke moment, een ergernis! Of de digitale camera wordt ge…
Dynamic Tennis (v/h Dutch Tennis)Dynamic Tennis voor iedereen, man of vrouw, jong of oud, kortom voor iedereen. De inspanning en ontspanning verbonden aa…
Wat is een bandenhotel?Wat is een bandenhotel?In de wintermaanden is het verstandig om winterbanden om de auto te laten monteren. In de zomermaanden zijn deze banden…

Hoe kun je het auteursrecht aanvragen?Hoe kun je het auteursrecht aanvragen?Zodra een persoon een werk bedenkt middels schrijven, schilderen of ontwerpen, dan heeft diegene daarover het auteursrec…
Welke persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's) kopen?Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's) bieden bescherming tegen de gevolgen van gevaren en risico's in het dagelijkse…
Bronnen en referenties
  • www.arbokennisnet.nl
  • www.publicatiereeks.nl
Advies-eb (275 artikelen)
Gepubliceerd: 22-11-2012
Rubriek: Zakelijk
Subrubriek: Diversen
Bronnen en referenties: 2
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.