Wat is een functioneringsgesprek?

Minimaal één keer per jaar zouden werknemers een functioneringsgesprek met hun leidinggevende moeten hebben. In dit gesprek moet er worden stilgestaan bij het functioneren en bij de toekomst en het verleden. Een functioneringsgesprek is bedoeld om een paar keer per jaar stil te staan bij het functioneren en bij de plannen voor de toekomst, en de verbeteringen die gerealiseerd kunnen worden. Het is verstandig om gesprekken in te plannen tussen medewerkers en de leidinggevende buiten de werkvloer zelf. Op deze manier kan er een echt gesprek gevoerd worden met een open blik. In het gesprek worden plannen gemaakt voor de toekomst, maar er moet ook aandacht worden besteed aan de persoonlijke ontwikkeling van de medewerker. Een ander belangrijk onderwerp is het functioneren van de medewerker, maar ook van de leidinggevende.

Wat is een functioneringsgesprek?

Dit is een één op één gesprek tussen werknemer en leidinggevende. De werknemer moet in deze gesprekken kunnen aangeven waar hij mee zit en wat er bij hem leeft. De leidinggevende kan de werknemer eventueel in dit gesprek bijsturen in zijn werk. Het gesprek moet er voor zorgen dat de kwaliteit van het werk omhoog gaat, en dat beide partijen tevreden zijn over de gang van zaken.

Doel van een functioneringsgesprek?

Aan de hand van de functiebeschrijving wordt er gekeken naar de kwalificaties waar de medewerker aan zou moeten voldoen. Dit wordt vergeleken met het presteren van de medewerker. Indien blijkt dat nog niet voldaan is aan de gestelde vereisten, kan er een plan worden opgesteld op basis waarvan de betrokken medewerker wel aan de eisen zou kunnen voldoen. Het belangrijkste doel is om communicatie onderling op gang te helpen om op deze manier het werk te optimaliseren.

Hoe moet een functioneringsgesprek vorm worden gegeven?

Het gesprek moet zo worden opgebouwd dat zowel de medewerker als de leidinggevende zijn zegje kan doen. Het is niet de bedoeling dat de leidinggevende een verhaal gaat afsteken, zonder dat er input van de medewerker noodzakelijk is. In het gesprek moeten er duidelijke afspraken worden gemaakt over een afgemeten periode, bijvoorbeeld één jaar.

De punten moeten duidelijk omschreven worden en moeten voor beide partijen duidelijk zijn. Het moet wel gaan om punten die inderdaad ook meetbaar zijn. De punten moeten op papier worden gezet zodat het is vastgelegd. Mondelinge afspraken blijken vaak achteraf onduidelijkheden te geven en is voor meerdere uitleg vatbaar.

Gebruik maken van een in te vullen formulier

Om te voorkomen dat niet alle punten geraakt worden, is het te adviseren om een formulier te gebruiken. Op een dergelijke gestructureerde manier vastleggen van gesprekken, maar de afspraken ook overzichtelijker.

Wat is het verschil tussen functionerings- en beoordelingsgesprekken?

In veel gevallen bestaat er geen duidelijk verschil tussen deze twee gesprekken. Door tijdsdruk is er vaak maar één keer in het jaar een officieel gesprek die gezien kan worden als een functioneringsgesprek of een beoordelingsgesprek. In een functioneringsgesprek moeten afspraken worden gemaakt die in het beoordelingsgesprek weer naar voren komen. De uitkomst van het beoordelingsgesprek is voor een groot deel afhankelijk van het wel of niet halen van de afspraken in het functioneringsgesprek.
© 2010 - 2024 Esmee, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Wat is een beoordelingsgesprek?Wat is een beoordelingsgesprek?Wat is een beoordelingsgesprek? Wat is het verschil tussen een beoordelingsgesprek en een functioneringsgesprek? Welke o…
Functioneringsgesprek & voorbereiden functioneringsgesprekIn dit artikel wordt besproken wat een functioneringsgesprek inhoudt en welke vragen je kunt verwachten. Hoe kun je je h…
Verschillen functioneringsgesprek en beoordelingsgesprekVerschillen functioneringsgesprek en beoordelingsgesprekAfhankelijk van de organisatie waar je werkt houd en/of krijg je elk jaar een functioneringsgesprek of een beoordelingsg…
Werk en carriere: het functioneringsgesprekWerk en carriere: het functioneringsgesprekBenut jij het functioneringsgesprek als een volgende stap in je carrière? Of ga je met knikkende knieën naar binnen, ban…

Solliciteren met een handicapMensen met een handicap kunnen het moeilijk hebben op de arbeidsmarkt. In het geval de beperking ook een beperking in he…
ArbeidsvoorwaardengesprekNa een eerste of soms wel meerdere gesprekken met je nieuwe werkgever, komt de volgende stap: het gesprek over de arbeid…
Esmee (672 artikelen)
Gepubliceerd: 06-10-2010
Rubriek: Zakelijk
Subrubriek: Banen
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.