Juridische ondernemingsvormen

Juridische ondernemingsvormen Als startende ondernemer kom je op het punt dat je je gaat afvragen voor welke juridische ondernemingvorm je gaat kiezen. Iedere juridische ondernemingvorm heeft zijn voordelen en nadelen, en zijn specifieke kenmerken. Bij het kiezen van een juridische ondernemingvorm gaat het erom dat je kijkt welke vorm financiëel gezien het minste risico oplevert en de beste rechtszekerheid biedt. Juridsche ondernemingsvormen zijn de eenmanszaak, de V.O.F., de maatschap, de C.V. en de B.V.

Besloten Vennootschap (B.V.)

Bij een B.V. is het privévermogen van de ondernemers onaantastbaar voor schuldeisers. De B.V. is een juridische ondernemingsvorm waarbij het maatschappelijk kapitaal in aandelen is verdeeld, de aandelen niet worden uitgegeven en de aandeelbewijzen niet vrij overdraagbaar zijn.

Aansprakelijkheid:
Deze beperkt zich tot het bedrag dat ondernemers hebben betaald voor een bepaald aantal aandelen. Als je behalve aandeelhouder ook nog bestuurder van de B.V. bent dan kun je als bestuurder aansprakelijk worden gesteld met je privévermogen, wanneer er sprake is van wanprestatie.

Vennootschap onder Firma (V.O.F.)

De V.O.F. is een juridische ondernemingsvorm waarbij vennoten onder gemeenschappelijke naam een bedrijf uitoefenen. Er is geen notariële akte vereist, een schriftelijke overeenkomst is voldoende. Deze overeenkomst wordt opgenomen in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Aansprakelijkheid:
Elke vennoot is hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden van de vennootschap, wat inhoudt dat de hele schuld op elke vennoot kan worden verhaald. Wanneer een V.O.F. uit drie personen bestaat, en één persoon niet kan betalen, dan draaien de overige twee vennoten voor de schuld op. De vennoten moeten desnoods hiervoor hun privévermogen aanspreken. De schuldeiser kan ook de V.O.F. zelf aanspreken op de schuld. Bij een V.O.F. is wel sprake van een afgescheiden vermogen. Dit houdt in dat er een scheiding is gebracht tussen het zaakvermogen en privévermogen. Het voordeel hiervan is dat een privéschuld niet te verhalen is op de V.O.F.

Faillissement:
Bij faillissement mogen eerst de zaakschuldeisers hun schulden verhalen, wat er eventueel overblijft aan goederen wordt verdeeld onder de vennoten. Privéschulden komen hierna pas aan bod.

Bevoegdheid:
Iedere vennoot is bevoegd om namens de V.O.F. op te treden, mits dit bij contract is uitgesloten. De bevoegdheid betreft beheersdaden en beschikkingsdaden. Wanneer het contract beperkingen van de bevoegdheid van vennoten vermeldt, dan is dit alleen geldig wanneer dit in het Handelsregister is opgenomen.

Eenmanszaak

Bij de eenmanszaak als juridische ondernemingvorm is één persoon verantwoordelijk. Er kunnen echter meerdere personen werken in de onderneming. De ondernemer hoeft voor het starten van een eenmanszaak geen overeenkomst, contract of notariële akteop te stellen. Het is de meest eenvoudige manier van ondernemen. Het nadeel is dat schuldeisers bij tegoeden aanspraak kunnen maken op het hele vermogen, zowel privé als zakelijk. Wanneer de ondernemer gehuwd is in gemeenschap van goederen wordt bij schulden ook aanspraak gemaakt op de bezittingen en het inkomen van de partner.

Maatschap

De maatschap als juridische ondernemingsvorm is een overeenkomst waarbij twee of meer personen zich verbinden om iets gemeenschappelijks te doen. Het doel is om de hieruit voortvloeiende winst met elkaar te delen. De inbreng bestaat uit goederen, werk en geld maar mag niet alleen uit geld blijven bestaan. De overeenkomst hoeft niet in een notariële akte te worden opgenomen. In de overeenkomst wordt meestal een regeling opgenomen met betrekking tot verdeling van winst en verlies. Volgens de wet moeten alle vennoten delen in de winst, maar kan verlies door één persoon worden gedragen. Beslissingen kunnen alleen met algemene stemmen worden genomen. Dit is lastig als de maatschap uit veel personen bestaat.

Aansprakelijkheid:
De vennoten hebben eventuele schuld gezamenlijk. Elke vennoot draagt een gelijk deel aan schuld. De schuldeiser hoeft geen rekening te houden met interne afspraken van vennoten. Ook al zouden de vennoten onderling hebben bepaald dat één vennoot aan de schulden zal voldoen, dan hoeft een schuldeiser hier geen rekening mee te houden. De vennoten zijn ook met hun privévermogen aansprakelijk voor hun deel van de schulden van de maatschap.

Bevoegdheid:
Wanneer een vennoot bevoegd is te handelen namens de maatschappij, dan zijn alle vennoten aansprakelijk voor de gevolgen. Wanneer de vennoot onbevoegd heeft gehandeld, door tegen een bepaalde overeenkomst in te gaan, dan is deze vennoot zelf aansprakelijk. Behalve wanneer: achteraf blijkt dat de handeling voordeel opleverde en wanneer de andere vennoten de handeling achteraf goedkeurden.

Commanditaire Vennootschap (C.V.)

De C.V. als ondernemingsvorm houdt in dat vennoten alleen geld inbrengen. Zij hebben geen bevoegdheden. De leiding rust bij andere vennoten (beherende vennoten). De stille vennoot krijgt een aandeel in de winst, en een rentevergoeding.

Aansprakelijkheid:
De beherende vennoten (of vennoot) is aansprakelijk voor schulden. De C.V.'er (de stille vennoot, de 'geldschieter')is dit niet. Bij verliezen is de C.V.'er alleen aansprakelijk voor het bedrag dat hij/zij in de onderneming heeft gestoken.

Faillissement:
De stille vennoot wordt bij faillissement achtergesteld op de zaakschuldeisers. Met andere woorden: zaakschuldeisers komen eerder aan bod om hun schulden te verhalen. De stille vennoot wordt dus eigenlijk gelijkgesteld met de privéschuldeisers.
© 2008 - 2024 Ssandra3108, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Eenmanszaak als ondernemingsvormEenmanszaak als ondernemingsvormVoor welke ondernemingsvorm je kiest, is een vraag die je als startende ondernemer bezighoudt. Iedere ondernemingsvorm h…
Welke ondernemingsvormen zijn er in Nederland?Welke ondernemingsvormen zijn er in Nederland?Er zijn in Nederland verschillende ondernemingsvormen. De bekendste ondernemingsvormen zijn natuurlijk de BV's en de NV'…
Zelfstandig OndernemenZelfstandig OndernemenSteeds meer mensen starten een zelfstandige onderneming. Wat is zelfstandig ondernemen precies? Zelfstandig ondernemen i…
Rechtsvorm: de EenmanszaakDe meest eenvoudige rechtsvorm is de eenmanszaak: behalve inschrijving bij de Kamer van Koophandel zijn er weinig lastig…

Dresscode: formeel of informeelDresscode: formeel of informeelNiet iedereen zit erop te wachten maar er zijn wel degelijk goede redenen voor het voeren van een dresscode in een bedri…
360 graden feedback360 graden feedbackLeren van feedback: een hele krachtige manier om van anderen te leren hoe je je kunt verbeteren. Maar in de praktijk is…
Ssandra3108 (253 artikelen)
Laatste update: 16-10-2011
Rubriek: Zakelijk
Subrubriek: Zakelijk
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.