Bent u privé aansprakelijk bij een faillissement?

Bent u privé aansprakelijk bij een faillissement? Een faillissement betekent nog niet per se dat u ook privé aansprakelijk bent. De vraag is of u en bij welke rechtsvorm u ook privé aansprakelijk kunt worden gesteld en wat bestuurdersaansprakelijkheid is. De mate van wettelijke aansprakelijkheid hangt af van de rechtsvorm en van de vraag of er wel sprake is van onbehoorlijk bestuur. Een goede aansprakelijkheidsverzekering biedt u bescherming.

Welke rechtsvorm heeft uw onderneming?

Bij een faillissement komt het hele vermogen van een onderneming in het vizier. Of ook uw persoonlijk privévermogen kan worden aangesproken hangt af van de gekozen rechtsvorm en de mate van aantoonbaar persoonlijk onbehoorlijk bestuur:
  • De eenmanszaak. Het antwoord hier is volmondig ja. Er wordt beslag gelegd op het gehele vermogen, ook het privé-vermogen van de eigenaar.
  • De Vennootschap Onder Firma, VOF. Het zelfde laken een pak. Alle vennoten worden failliet verklaard en de privé-vermogens vallen binnen de afwikkeling van het faillissement van de zaak. Uitzonderingen zijn de gevallen waarbij de vennoten geen natuurlijke personen zijn.
  • De Commanditaire Vennootschap, CV. Net zoals bij de VOF geldt dat als de beherende vennoten natuurlijke personen zijn, hun privé-vermogens onder het faillissement vallen. De stille vennoten echter lopen alleen risico voor het bedrag dat zij in de CV hebben gestoken. Denk hierbij ook aan de risico’s van een vastgoed CV voordat u hierin gaat beleggen.
  • De rechtspersonen, zoals de BV's, NV's, verenigingen, coöperaties en stichtingen. In beginsel wordt bij een faillissement van een rechtspersoon alleen het vermogen van de rechtspersoon getroffen. De BV gaat failliet en niet de bestuurder van een rechtspersoon. In beginsel dus, tenzij er voldoende redenen zijn om ook een bestuurder persoonlijk op zijn vermogen aan te spreken.

De oprichting van besloten en naamloze vennootschap, stichting en buitenlandse vennootschappen vallen onder een nieuw systeem van toezicht. Een verklaring van geen bezwaar is vervangen door een doorlopende integriteitstoets door de dienst Justis van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Deze screeningsautoriteit bekijkt of de oprichter eerder of meermalen betrokken is geweest bij een faillissement en ook of daar ooit sprake was van fraude.

Bent u privé aansprakelijk voor de onderneming?

Er kunnen moverende redenen zijn om, naast de rechtspersoon zelf, ook de bestuurders van een rechtspersoon persoonlijk aansprakelijk te stellen. Ik noem er een aantal:

Wanneer geldt bestuurdersaansprakelijkheid: onbehoorlijk bestuur

Onder het begrip “onbehoorlijk bestuur” valt een batterij aan mogelijkheden. Let wel, of sprake is van onbehoorlijke bestuur moet waterdicht worden aangetoond. Bovendien moet het in voldoende mate de oorzaak zijn geweest van het faillissement:
  1. U kunt denken aan onrechtvaardige persoonlijke verrijking ten nadele van de schuldeisers.
  2. Het ontbreken van een behoorlijke boekhouding.
  3. Het niet deponeren van jaarstukken.
  4. Het bewust aangaan van verplichtingen die de rechtspersoon niet kan nakomen. Bijvoorbeeld het afsluiten van een lening waarvan u als bestuurder weet dat de rentebetalingen en/of aflossingen gewoonweg onmogelijk zijn. Of het aangaan van andere verplichtingen die absoluut niet zijn na te komen.
  5. Het als bestuurder achterhouden van de kennis van strafbare feiten of het onvoldoende ingrijpen om deze feiten te stoppen of voorkomen.
  6. Wanneer belastingen of premies niet kunnen worden betaald. Het bestuur van de rechtspersoon moet dit goed gemotiveerd binnen twee weken aan de belastingdienst of UWV melden. Gebeurt dit niet, dan kan het bestuur worden aangesproken op zijn persoonlijke aansprakelijkheid.

U bent feitelijk een bestuurder

Dit fenomeen doet zich voor, wanneer u niet in naam een bestuurder bent, maar in de praktijk wel bestuurderstaken uitvoert. Ook dan kunt u onder bepaalde omstandigheden privé worden aangesproken.

U hebt privé mee getekend

Soms gebeurt het dat een bank eist dat een bestuurder privé mee tekent en daarmee ook persoonlijk borg staat voor het geval dat het fout mocht gaan.

Bewijsmateriaal

Of de bestuurder van een rechtspersoon ook daadwerkelijk persoonlijk zal worden aangesproken hangt sterk af van het bewijsmateriaal. Er zijn steeds vaker pogingen om onbehoorlijk bestuur aan te tonen. Bekende zaken uit het min of meer recente verleden zijn de zogenaamde boekhoudfraude bij AHOLD en ENRON.

Slot

Waar u zich ook niet in moet vergissen is dat de persoonlijke aansprakelijkheid direct na de oprichting van een rechtspersoon tot stand komt. Wordt de nieuwe rechtspersoon niet direct na de oprichting ingeschreven in het handelsregister, dan is iedere bestuurder naast de rechtspersoon hoofdelijk aansprakelijk. Laat u zich goed over deze materie informeren, want dat kan veel problemen voorkomen.

Lees verder

© 2007 - 2024 Zeemeeuw, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Coöperatie oprichten: fiscaal voordeel en aansprakelijkheidCoöperatie oprichten: fiscaal voordeel en aansprakelijkheidU kunt een coöperatie oprichten, daardoor minder belasting betalen en minder risico lopen. Maar wat is de coöperatie voo…
Rechtsvorm kiezenAls je start met een onderneming moet je een rechtsvorm kiezen voor het bedrijf. De meeste starters beginnen als zelfsta…
Rechtsvorm: de EenmanszaakDe meest eenvoudige rechtsvorm is de eenmanszaak: behalve inschrijving bij de Kamer van Koophandel zijn er weinig lastig…
De wettelijke regels van een vennootschap onder firma (VOF)De wettelijke regels van een vennootschap onder firma (VOF)Vennootschap onder firma is een samenwerkingsverband tussen 2 of meer personen om een bedrijf uit te oefenen. Het is een…

Geef strategische bedrijven niet meer vrij, bescherm zemijn kijk opGeef strategische bedrijven niet meer vrij, bescherm zeBij artikelen over het gouden aandeel en de opmars van het Oosten is nog wel eens de reactie dat opnieuw beschermingscon…
Freelancer en zzp-er, dat willen we zijnFreelancer en zzp-er, dat willen we zijnHier alles over de freelancer, de zzp-er, de voorwaarden en de verklaring arbeidsrelatie VAR. Freelancer zijn en zelf ee…
Reacties

Mira, 08-07-2020
Beste zeemeeuw,
Mijn ex is failliet gegaan met zijn BV en hem wordt bestuursaansprakelijkheid verweten. Zijn bedrijf is in januari failliet verklaard. De curator wil nu de restschuld uit faillissement verhalen op hem persoonlijk door hem persoonlijk failliet te laten verklaren.
Mijn man en ik zijn in mei gescheiden. In de echtscheidingsconvernante heb ik ons huis in Frankrijk toegewezen gekregen en een auto die op naam van een ander bedrijf van mijn ex stond. Ik woon nu in Frankrijk. De bedrijven van mijn ex zijn niet in het convenant opgenomen. Ik heb ook nooit ergens voor getekend aangaande de BV’s.
Ik heb nu een brief gekregen van de curator dat ik gesommeerd word om echtscheidingsconvenant, aankoopbewijs, taxatierapport van de woning in Frankrijk en bankrekeningen van mijzelf en tijdens huwelijk ook van ons gezamenlijk moet aanleveren.
Als ik dat niet doe zal hij de rechter-commissaris mij laten verhoren. Hij geeft aan dat ik hoofdelijk aansprakelijk ben voor de schulden uit het failliete bedrijf daar deze in de gemeenschap vielen. Verder sluit hij ook niet uit dat hij mij persoonlijk failliet laat verklaren daar ik die schulden nooit terug zou kunnen betalen, het gaat nl om een paar miljoen euro.
Ik heb altijd mijn eigen werk gehad en nog steeds en heb een goed salaris.
Ik wil graag hier in Frankrijk blijven wonen. Hoe kan ik dit oplossen? Reactie infoteur, 09-07-2020
Beste Mira,
1. Persoonlijke aansprakelijkheid bij een bv treedt pas op als er sprake is van onbehoorlijk bestuur. Is dat al vastgesteld, zo niet dan is de curator te vroeg.
2. Schulden, huwelijk en bv: als uw ex inderdaad persoonlijk aansprakelijk is en jullie in gemeenschap van goederen waren getrouwd, kunt ook u persoonlijk aansprakelijk worden gesteld. U kunt maximaal voor 50% van de schulden aansprakelijk worden gesteld.
3. In de maand mei gescheiden? Zodra de echtscheidingsbeschikking is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand en het het bedrijf nog draait, bent u waarschijnlijk niet meer verantwoordelijk voor de schulden.
4. Hoofdelijke aansprakelijkheid is wat anders, dan kunt u op 100% van de schulden worden aangesproken.
5. Zoek goede hulp en laat u niet door de curator intimideren, die wil uiteraard het maximale eruit slepen. U woont nu bovendien in Frankrijk, niet in Nederland.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Henk Mengers, 11-01-2020
4 jaar geleden is de BV die ik had overgegaan naar een eenmanszaak. Op een productlevering van ca. 5 jaar geleden (via. de BV) heb ik via een oude klant nog regelmatig garantiewerkzaamheden. Ben ik daar officieel nog verantwoordelijk voor? Ik had in het leveringscontract 10 jaar garantie verleend. Reactie infoteur, 15-01-2020
Beste Henk Mengers,
Dat hangt ervan af of u bij de overgang naar het eenmansbedrijf ook de garanties hebt overgenomen, heeft de notaris iets over oude garanties opgenomen? U kunt het bedrijf waar u garantiewerkzaamheden verricht laten weten dat u uit coulance na het stoppen van de bv nog garantiewerkzaamheden hebt verricht, maar dat dit nu na vijf jaar stopt. Kijken hoe wordt gereageerd.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Remko, 03-10-2019
Indien ik aansprakelijk wordt gesteld bij failliet verklaring en woon bij mij vriendin, wordt haar eigen huis erin mee getrokken? Reactie infoteur, 03-10-2019
Beste Remko,
Dat hoeft niet. Als er geen samenlevingscontract is, niet. Als er wel een samenlevingscontract is, hangt dat van de tekst van het contract af (wat staat er over gemeenschappelijkheid). Belangrijk is ook wanneer de claim ontstaat.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jan, 18-08-2019
Ik ben ZZP'er en heb momenteel een eenmanszaak. Ik wil echter mijn bedrijf gescheiden houden van mijn privé leven, bijvoorbeeld in het geval van scheiding. Ik heb begrepen dat ik hiervoor bijvoorbeeld een BV kan starten. Hoe gaat dit en wat moet ik er voor doen? Reactie infoteur, 21-08-2019
Beste Jan,
Er zijn drie manieren. U richt via een notaris een bv op die wordt ingeschreven in de KvK, de eenmanszaak wordt afgeschreven (gestaakt, denk aan uw aangifte inkomstenbelasting). Dit kan zonder inbreng, met inbreng en via een geruisloze overgang van eenmanszaak naar bv. Wat u van de eenmanszaak nog wilt overbrengen naar de bv, zet u in een overeenkomst of inbrengakte (wederom via de notaris).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mar, 13-11-2018
Beste,
Onlangs heb ik helaas voor mijn B.v. faillissement aangevraagd. Helaas heb ik bij de bank nog een lening lopen waar ik persoonlijk aansprakelijk voor ben. ( Dat vind ik op zich niet erg, want daar heb ik zelf voor getekend) Nu is het zo, dat ik naast de bv nog een eenmanszaak heb die gelukkig goed loopt. Kunnen zij daar beslag op leggen? Nu is het zo, dat ik gelukkig een aardig voorraad heb in de bv wat misschien de kosten enorm kan drukken wat betreft de schuldeisers. Want het liefste zou ik met de eenmanszaak gewoon de kost willen blijven verdienen en het liefst daar de bank van kunnen afbetalen. Reactie infoteur, 16-11-2018
Beste Mar,
Privéschuldeisers kunnen beslag laten leggen op het vermogen van de eenmanszaak (wagens, inventaris, voorraden, banktegoeden), schuldeisers van de eenmanszaak kunnen beslag laten leggen op uw privévermogen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Han, 09-11-2018
Beste,

Ik heb nog wat prive schulden uit het verleden.
Kan ik een bv oprichten nu? En wat zijn eventuele consequenties? Als ik mij een salaris toebedeel kan men daar daar toch beslag op gelegd worden of worden aangewend voor aflossing prive- schulden.

Ik lees over beslag aandelen: betekend dit dat de bv dan gestopt moet worden? Terwijl die wellicht heel goed en net draait? De Bv word gevestigd in Nederland, ik ben woonachtig in Duitsland, grensgebied en heb een Nederlandse nationaliteit.

Mvg Han Reactie infoteur, 11-11-2018
Beste Han,
Een schuldeiser kan een conservatoir beslag laten leggen (en daarna een executoriaal beslag via de rechter), ook op uw bezit in een bv. U kunt, als u niet onder bewind staat, wel een bv oprichten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jeroen, 23-03-2017
Hallo,
Onze vereniging van huiseigenaren (dus geen apartementen) met 71 huizen is ingeschreven bij de kamer van koophandel en de (oprichtings) notuelen zijn door de notaris opgemaakt.
Zijn we nu nog als bestuurders aansprakelijk voor schade of is de vereniging dat?
Zijn we als vereniging verplicht om een aansprakelijkheidsverzekering te nemen?
Is ons onbehoorlijk bestuur aan te rekenen als we geen aansprakelijkheidsverzekering nemen?
Ons vermogen is zo'n 6500 euro. We hebben niet veel activiteiten waarbij we kans op schade hebben. Sinds 1985 in ieder geval geen noemenswaardige schadegevallen bekend.
Wat gebeurt er als de vereniging aansprakelijk wordt gesteld voor een schade groter dan 6500 euro? Gaat de vereniging dan failliet? Worden de leden of de bestuurders dan aansprakelijk gesteld voor de schade / gedwongen deze te betalen?
Met vriendelijke groet,
Jeroen Reactie infoteur, 27-04-2018
Hallo Jeroen,
Het niet afsluiten van een aansprakelijkheidsverzekering is geen onbehoorlijk bestuur, maar de vereniging loopt wel een risico. De vereniging kan aansprakelijk worden gesteld bij schade en die schade zal dan op de leden van de vereniging (de eigenaren) worden verhaald.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ellen, 02-03-2017
Mijn vriend gaat binnenkort failliet met zijn BV ook heeft hij een persoonlijke garantstelling van 50.000 euro bij de bank en bij een investeerder. Wij wonen samen maar hebben geen samenlevingscontract of iets dergelijks. Kunnen de schuldeisers bij ons thuis spullen/geld in beslag gaan nemen? Bijvoorbeeld mijn spullen ook? En hoe gaat dat? Reactie infoteur, 04-03-2017
Beste Ellen,
Uw spullen mogen niet in beslag worden genomen, maar dan moet wel aantoonbaar zijn wat van u is en wat niet. Dit geldt overigens alleen als u niet hebt meegetekend voor de garantiestelling.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Johannes, 08-11-2016
De stamrecht is opgeheven, nu vrijval maar moet nog wel vennootschapsbelasting betaald. worden. Kan het niet betalen. Hoe gaat het verder? Ben ik er voor aansprakelijk? Reactie infoteur, 10-11-2016
Beste Johannes,
Als een de bv de belasting niet betaalt, kunnen de bestuurders hiervoor in veel gevallen aansprakelijk worden gesteld.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sander, 18-10-2016
Geachte,

Hopelijk kan iemand inzicht geven op de volgende situatie:

Indien je geld geleend hebt samen met een vriend (ondertekend) waarvan deze vriend de DGA is- in hoe verre ben je dan zelf nog aansprakelijk; of wat zijn de consequenties indien de B.V. failliet gaat? Zal deze lening nog steeds moeten worden afgelost en maakt het uit of ondervonden wordt dat de lening toch achteraf geen zakelijk karakter heeft?

Mvg,
Sander Reactie infoteur, 22-10-2016
Geachte Sander,
U bent met de ondertekening hoofdelijk aansprakelijk voor het terugbetalen van de lening geworden. Als de lening geen zakelijk karakter heeft, kan de belastingdienst daartegen bezwaar maken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Debby, 17-10-2016
Geachte

BV van mijn man is failliet verklaard, op zijn holding heeft hij nog belastingschuld, komt de belasting dit nog innen? Hij wil weer werken maar dan in loondienst.
Mvg
Debby Reactie infoteur, 18-10-2016
Beste Debby,
Als uw man aansprakelijk is voor de belastingschulden (verwijtbaar gedrag) wel, anders niet.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Evertjan, 06-07-2016
Geachte,

Ik ben bestuurder van een bv en bezit als zodanig aandelen van een derde bedrijf. Deze aandelen brengen wellicht minder op dan de privéschulden die ik ben aangegaan bij familie en vrienden. Plan is om familie en vrienden uit de opbrengst aandelen terug te betalen maar de zakelijke schuldeisers zullen daardoor minder of zelfs niet betaald gaan worden. Wat zijn hiervan de mogelijke consequenties? Kunnen bv. de terugbetalingen aan vrienden en familie worden teruggevorderd?

Met vriendelijke groet,

Evertjan Reactie infoteur, 07-07-2016
Geachte Evertjan,
Als dit privéschulden zijn die los staan van de bv, terwijl de aandelen tot het vermogen van de bv behoren, zal verkoop van de aandelen de bv wellicht in problemen brengen zonder dat er een zakelijke reden is om de aandelen te verkopen. Dat kan als onbehoorlijk bestuur worden aangemerkt en u vele problemen geven.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ton, 04-04-2016
Casus : Man en vrouw, getrouwd huwelijkse voorwaarden. Man had stamrecht in BV. Man heeft BV leeggetrokken om om samen van te leven, maar vrouw wist niet dat het geld van het stamrecht daarvoor werd aangewend. Man overlijdt. BV is leeg. Fiscus wil verschuldigde belasting alsnog innen, maar BV is leeg en man had verder geen vermogen. Kan de fiscus door de BV heen alsnog een claim bij de vrouw indienen? Of is zij veilig? Speelt het al dan niet (beneficiair) aanvaarden van de erfenis daarbij nog een rol? Reactie infoteur, 05-04-2016
Beste Ton,
De aanvulling van het kapitaal in de bv komt dan als verplichting terecht bij de erven die de erfenis aanvaarden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marc, 31-01-2016
Beste, 4 jaar geleden ben ik samen met iemand anders aan een bv begonnen. De kosten wat hiermee gemoeid waren gingen via mijn compagnon aangezien ik zelf het geld hier niet voor had. De lening wat hier voor geldt gaat via mijn eigen bv holding naar zijn bv holding. Hiernaast hebben we dan de hoofd bv waarbij ik 49% en hij 51% van de aandelen bezit. Nu is bij de notaris vastgelegd dat als ik niet binnen een bepaalde tijd mijn aandelen afbetaal de aandelen in onderpand vallen. Op dit moment loopt het bedrijf nog steeds zijn gangetje en wordt er jaarlijks winst gedraaid, echter is het zo dat ik het ondernemerschap nu beu ben en wil gaan stoppen tot ongenoegen van mijn compagnon. Er is al een aanzienlijk bedrag betaald voor de aandelen. Ik heb ook te kennen gegeven dat ik geen eventuele terugbetaling wil hebben. Hoe kan ik het beste handelen in deze situatie? Kan hij mij verplichten om een nieuwe aandeelhouder te zoeken als hij deze zelf niet voor niks wilt overnemen? En kan hij nog geld van me vragen terwijl er geen schulden zijn buiten de aandelen om? Reactie infoteur, 02-02-2016
Beste Marc,
De ander kan u niet verplichten om een andere aandeelhouder te zoeken als dat niet vooraf zo is afgesproken. Is er bij de notaris ook een paragraaf gewijd aan de situatie dat een van jullie stopt, waarschijnlijk niet. Stop niet van ene op de andere dag, kondig het aan en neem daar een aantal maanden voor. Dan kan u weinig verweten worden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Alma, 29-01-2016
Bedankt voor uw reactie.
Er is voor de scheiding al een schuld ontstaan aan de rekening courant. Ik vroeg me af of de fiscus mij daar dan nog (na 9 jaar) verantwoordelijk voor kan stellen?
Wij hadden de bv moeten splitsen, allebei 50/50 en wel binnen 4 maanden na echtscheiding maar dit is nooit gebeurd.
Ik teken zeker nergens voor, ik weet ondertussen ook niet wat er de afgelopen jaren met de bv is gebeurd en heb ook nooit geen overzichten in rekeningen, of dergelijke gehad. En vertrouw de accountant ook niet.
Er is nu paniek ontstaan door het boeken onderzoek, de accountant heeft mijn naam in de jaarrekeningen vermeld, terwijl dit dus nooit had gemogen. Ze probeerden mij een rekening courant overeenkomst te laten tekenen zodat de accountant hun fout kan weg poetsen. En nu de fiscus controleert, komt die fout aan het licht en kan de bv failliet worden verklaard.
Ik wil dus graag weten of de fiscus dan ook bij mij komt aankloppen? Maar zoals u al zei, ik denk ook dat ik er niks meer mee te maken heb.
Alvast bedankt! Reactie infoteur, 30-01-2016
Beste Alma,
Het beste wacht u nu gewoon af. Er speelt kennelijk van alles en daar wilt u niet verantwoordelijk voor willen gesteld. Ook niet voor fouten van de accountant. Voor een schuld van voor de echtscheiding kunt u misschien nog aansprakelijk zijn als er niet op af is gelost, maar zeker niet voor nieuwe schulden sinds de echtscheiding.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Alma, 25-01-2016
Na echtscheiding in 2007 is er een convenant opgesteld waarin staat dat de bv verdeeld moest worden(gemeenschap van goederen).Zowel stamrecht, aandelen en rekening courant schuld. Dit is echter nooit gebeurd. Mijn ex man belde een jaar na de scheiding en zei dat hij de bv op zijn naam wilde laten staan omdat hij in die tijd geen notaris kosten wilde. Wij hebben dus een andere afspraak gemaakt dan in het convenant staat afgesproken. Dit is een mondelinge afspraak. Nu is er een boekenonderzoek geweest en wilde hij mij een rekening courant overeenkomst laten tekenen, hij is bang dat de bv failliet zal worden verklaard. Mijn ex man is 100% DGA en ik heb nooit een overeenkomst getekend om de helft op mijn naam te laten zetten.
Ben ik aansprakelijk bij een faillissement?
Omdat het hier om een gemeenschap van goederen gaat, ontstaan binnen het huwelijk. Reactie infoteur, 26-01-2016
Beste Alma,
Doordat u in gemeenschap van goederen was getrouwd waren de helft van de aandelen van u. Normaliter wordt de niet ondernemende partner (u) dan uitgekocht. Wat er daarna met de bv gebeurt is niet meer uw zorg. Wel hebt u nog een vordering op uw ex. Nu tekenen voor de bv maakt u opnieuw aansprakelijk voor de bv en wel voor de aangelegenheden die hebben plaatsgevonden na de scheiding. Het lijkt dan ook onverstandig om dat te doen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

J. C. der Nederlanden, 18-01-2016
Ik wil mijn bv opheffen, maar heb nog een rekening courant met de bv lopen. Over dat bedrag betaal ik vennootschap belasting. Maar… door de crisis is de terugbetaling privé onmogelijk. daarom denk ik aan het opheffen van de bv en daarmee de schuld aan de belasting.
Hoe pak ik dat aan? Reactie infoteur, 18-01-2016
Beste J. C. der Nederlanden,
U kunt het voor uw privéschuld proberen met een boeking voor oninbare schulden. Overleg met uw boekhouder. De Belastingdienst zal zijn geld wel willen hebben.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Harry, 15-11-2015
Mijn vrouw stond op papier als een bestuurder, aandeelhouder 50 procent samen met haar zwager nu zijn ze failliet gegaan en nu wiilen een paar schuld eisers geld zien, er is al een proces geweest en een uitspraak waar ze moeten betalen. Nu worden we persoonlijk aangeklaagd door al onze bezittingen op te eisen en beslag op te leggen
Zelf heeft ze nog nooit een euro gekregen uit de bv of iets anders en ik zelf heb er al helemaal niets mee te maken alleen zijn we getouwd in gemeenschap van goederen
Kunnen ze dit allemaal zo doen Reactie infoteur, 17-11-2015
Beste Harry,
Een rechter kan besluiten dat de bestuurders moeten betalen, dat is in uitzonderlijke gevallen mogelijk. De aansprakelijkheid van uw vrouw kan worden verhaald op haar aandeel in de goederengemeenschap, niet uw aandeel.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Tom, 13-11-2015
Bedankt.

Dus met een akte kan ik aantonen wat van mij is. Reactie infoteur, 13-11-2015
Beste Tom,
Ja.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Tom, 12-11-2015
Bedankt Zeemeeuw. Geld dit ook voor bodembeslag? Dan mogen ze toch alles innemen? Reactie infoteur, 13-11-2015
Beste Tom,
De Belastingdienst heeft een bodemrecht en kan beslag leggen op grond van zakelijke schulden als loonbelasting en omzetbelasting. In het beslag kunnen eigendommen van derden zitten. Volgens de Leidraad Invordering 1990 zal de Belastingdienst als de derde kan aantonen dat de bodemzaak zijn eigendom is, deze eigendommen respecteren.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Tom, 10-11-2015
Beste allen,

Mijn ouders hebben een BV op mijn adres. Dit is een stamrecht BV. Mijn ouders wonen bij mij in. Dit is omdat ze geen geld meer hebben.
Nu heeft de BV een schuld van enkele 1000en euro's. (Boete doordat ze geen geld meer hadden voor aangifte venootsschapsbelasting) Kunnen ze ook beslag leggen op mijn eigendommen?

Groeten Tom Reactie infoteur, 10-11-2015
Beste Tom,
Als u nergens voor getekend hebt en geen goederen in de bv hebt, bent u niet aansprakelijk.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Wendy, 07-10-2015
Ik heb een Nederlandse Bv en ik ben zelf Belgische, ik heb deze bv opgestart om mijn man te helpen.
Hij heeft in Belgie failisement gehad in 2012 en kon zelf niets op naam zetten.
Ik ben enige aandeelhouder en er zit niemand anders in als alleen ik.
Ik heb momenteel schulden op die Bv 102.000 euro ongeveer.
Ik heb aanvraag gedaan voor eigen failisement bij een advocaat, en die heeft het helemaal voor mekaar!
Hij regelde mijn huurafstand van het kantoor met de huurbaas omdat het vrienden zijn en hij niet wilde dat er een curator zou gaan snuffelen op zijn domein ik heb getekend en toen ik gisteren voor de failisement rechter stond kon de Bv niet failiet verklaard worden wegens geen adres en alles bevind zich in Belgie momenteel dus een curator is niet bevoegd om in Belgie te komen.
Ik probeerde tot een akkoord te komen met huurbaas en advocaat, maar deze willen niet meer mee werken want ik heb immers het pand afgezegd en sleutels ingeleverd op vraag van hun wist ik veel?
Ik heb sowiso geen enkele ervaring in deze wereld dit is nieuw en deed het om mijn man te helpen.
De enige optie die mij nog rest is om liquidatie aan te vragen.
Maar dan krijg ik die hele schuldenberg op mijn prive!
Helaas zou dit de enigste uitweg zijn.Wat de schuldeisers betreft kunnen ze me nu wel veroordelen om de schuld te betalen maar ik heb niets.
Ik heb geen huis auto rijbewijs geld helemaal niets en ook is er geen enkel baten meer in de Bv.
Hoe gaat dit nu voor mij aflopen verder?
Heeft hier iemand ervaring mee?
In de sanering laten ze mij niet want ik woon in Belgie en een Belgische,
Ook heb ik geen enkele financiele middelen om deze eventuele schulden te betalen ik ben moeder van vier kinderen en mijn man heeft ook al schulden van ruim een ton in Belgie
Kan iemand mij raad geven of nuttige info?
Ik dank U Reactie infoteur, 08-10-2015
Beste Wendy,
Als een faillissement van een bv u bestuurlijk niet verwijtbaar is en u niet privé borgstaat voor de bv, bent u ook niet privé aansprakelijk voor de schulden in de bv. De bv heeft wel een vestigingsadres nodig, maar dat mag ook een nieuw adres zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hugo, 25-09-2015
Ik heb een bv met holding daarboven en ik (100% aandeelhouder)ben samen met mijn vrouw(loondienst) werkzaam hierin, nu wil een klant dat ik mij hoofdelijk aansprakelijk stel voor het voldoen van de termijnen van de openstaande facturen.
Is dit handig mocht ik failliet gaan? En zo nee, wat kan ik anders of beter voorstellen. Reactie infoteur, 26-09-2015
Beste Hugo,
Neen, want als uw bv failliet gaat zonder deze garantie en het faillissement u niet verwijtbaar is, bent u niet aansprakelijk voor de schulden. Met een garantiestelling wel. Als de rekeningen niet allemaal betaald kunnen worden, kunt u beter een betalingsregeling voor de bv afspreken. Het is altijd beter om iets te betalen dan niets want zo toont u uw goede wil.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Martin, 19-09-2015
Geachte heer/mevrouw,
Wij hebben een cafe met bovenwoning, dit is eigendom. Wij zij voornemens ons faillissement aan te vragen, maar willen van te voren een aantal dingen weten misschien kan u ons antwoord geven.
Op het moment dat wij failliet gaan kunnen wij dan nog blijven wonen in de bovenwoning tot wij andere woonruimte gevonden hebben?
Indien blijkt dat onze schulden lager zijn dan de opbrengsten van het pand en de inboedel hoe gaat het dan?
Ik hoor het graag.

Met vriendelijke groeten

Martin Reactie infoteur, 20-09-2015
Geachte Martin,
Dat hangt er van af. Als u bijvoorbeeld een eenmanszaak hebt en de bovenwoning is uw bezit, dan wordt uw woning als onderdeel van de boedel gezien. Dat is niet het geval bij een BV bijvoorbeeld. Soms wordt er verkocht wat er verkocht kan worden, soms wordt het faillissement weer snel opgeheven bij gebrek aan baten. Er is altijd wel een termijn waarbinnen u de woning moet verlaten, zelden is het op staande voet.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Charlie, 27-11-2014
In 2011 is onze BV in faillissement geraakt. De accountant van destijds, probeert via deurwaarder nog wat facturen die gericht waren aan Beheer voor faillissement, ons nu prive te laten betalen. Kan dit zomaar, brieven worden nu privé gestuurd en niet aan Beheer dat inmiddels is uitgeschreven bij KVK. Zijn dat gezeur na ruim 3 jaar helemaal zat Reactie infoteur, 28-11-2014
Beste Charlie,
Facturen voor werkzaamheden van de bv moeten naar bv beheer en niet naar u privé. De accountant kan het natuurlijk altijd wel bij u privé proberen, maar u bent nergens toe verplicht. Ook de accountant weet dat natuurlijk.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rob, 18-11-2014
Wat gebeurt er als ik failliet ga met het huis dat mijn vrouw gekocht heeft voordat wij elkaar leerden kennen? Wij zijn nu getrouwd in gemeenschap van goederen. Kan een wijziging naar huwelijkse voorwaarden enige zekerheid bieden? Ik sta dus ook niet op koop- en/of hypotheekakte. Reactie infoteur, 18-11-2014
Beste Rob,
Een wijziging naar huwelijkse voorwaarden kan uw vrouw beschermen, maar de procedure daarbij vraagt enige tijd. Zo zal deze wijziging niet worden toegestaan als al duidelijk is dat u binnenkort failliet gaat.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Michael, 30-10-2014
Wij hebben jaar geleden. Een huis gekocht met 4 ik vriendin en koppel. Nu willen zij zelfstandig. Worden. Kan ik best ons deel late splitsen. Dat ze aan ons deel niet aan kunnen. Op de akte staat ieder 25 %. Alvast bedankt Reactie infoteur, 30-10-2014
Beste Michael,
U kunt het huis misschen na een kleine aanpassing kadastraal laten splitsen, zodat het twee afzonderlijke delen worden. Misschien kunt u die andere twee uitkopen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jedy, 28-10-2014
Geachte heer/mevrouw

Ik wil met twee vrienden een V.O.F. starten.
Nu is het de bedoeling dat we met zijn alle drie een geldbedrag inleggen om het bedirjf van de grond te krijgen.
Nu heb ik als enigste van de drie een koophuis, ben ik getrouwd en heb ik twee kinderen.

Alleen een V.O.F. staat me niet helemaal lekker aan omdat we hier bij een eventuele faillissement ook aansprakelijk zijn op onze prive vermogen.
Dit betekend voor mij dat mijn huis en prive bezittingen dus in beslag genomen kunnen worden.

Nu is mijn vraag of ik dit in een V.O.F vorm kan afdekken.
Dus dat ik b.v. als enigste niet aansprakelijk ben op mijn prive bezittingen!
Misschien is het een mogelijkheid om dit in onze onderlinge afspraken (contract) vast te leggen?

Is dit echer niet mogelijk, hoor ik graag wat in mijn geval het beste is om te doen.
Alvast van harte dank voor uw antwoord.

Gr
Jedy Reactie infoteur, 28-10-2014
Geachte Jedy,
Onderling kunt u met uw firmanten van alles afspreken, maar de schuldeisers hebben daar geen boodschap aan. U bent voor een schuldeiser hoofdelijk aansprakelijk in een vof, ook met uw privévermogen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Tania, 20-06-2014
Wij hebben onze VOF overgegeven in juni 2013, is in staatsblad verschenen in oktober 2013, nu is de vof deze maand failliet verklaard, zijn wij nog op enige wijze mee verantwoordelijk? Reactie infoteur, 21-06-2014
Beste Tania,
Ja de schuldeisers kunnen jullie aansprakelijk stellen voor de VOF.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jan, 28-08-2013
Geachte mevrouw mijn heer
Mijn vriend waar ik mee samenleef en twee kinderen hebt is failliet. Nou is mijn vraag wordt ik daardoor ook financieel aangepakt, of mag ik mijn gespaarde geld en goederen houden. Reactie infoteur, 28-08-2013
Geachte Jan,
Als jullie niet getrouwd zijn of een samenlevingcontract hebben en als u niet getekend hebt voor zijn schulden, kunt u uw geld behouden. Schuldeisers kunnen altijd proberen om ook bij u geld te halen, maar dat moet u dan afwijzen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anonym, 09-12-2012
Geachte mevrow/ mijnheer
Mijn man wilde vorig jaar een eenmanszaak kopen.Op dat moment wilde hij weg bij mij maar zonder mijn handtekening en huis als onderpand kreeg hij zijn lening niet.ik moest onder druk tekenen en werd ik ook bedreigd als ik de bank zou inlichten.ik hoopte dat onze huwelijk misschien nog goed komt en heb getekend.we zijn ondertussen gescheiden.ik bleef in het huis en betaal de hypotheek.
Hij is nog niet failiet maar ik heb wel slapeloze nachten van.het idee dat ik elke moment mijn huis uit moet door een gedwongen verkoop.kan ik ergens hulp krijgen bij zo'n situatie?kan ik mijn huis verkopen terwijl is als onderpand van een lening?
Mvg anonym Reactie infoteur, 09-12-2012
Geachte Anonym,
1. Als op een huis geen beslag is gelegd, kunt u het huis verkopen. Ik weet niet of het huis volledig van u is of in uw geval ook medewerking van uw ex-man nodig is. Dat hangt namelijk van de afspraken bij de echtscheiding af.
2. Het kan zijn dat in de leningvoorwaarden nog bijzondere eisen staan, maar dat is normaliter niet het geval. Gebruikelijk is dat de lening vervalt bij verkoop en de lening dan direct volledig moet worden afgelost.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

René, 28-11-2012
Geachte mevrouw/mijnheer,
Bedankt voor uw reactie! Het is dus zinvol om alvast mijn saxofoon en andere kostbare zaken te verkopen of ergens te parkeren.
Met vriendelijke groet,
René Reactie infoteur, 28-11-2012
Geachte René,
Voordat u echt in de problemen komt. Let er wel op dat als dit soort zaken bij een deurwaarder bekend zijn tijdens een faillissement, hij u kan betichten van fraude. De deurwaarder kan er immers niet meer bij.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

René, 28-11-2012
We hebben samen een vof en zijn in gemeenschap van goederen getrouwd. Als vof failliet gaat zijn we persoonlijk ook aansprakelijk zover is alles duidelijk. Ook is voldaan aan het voeren van een goede boekhouding en zijn er geen onrechtmatige handelingen verricht. Alles is gedaan om de kosten te drukken maar helaas lukt het ons niet de omzet te verhogen van ons in aug. 2011 gestarte horecabedrijf. Waarschijnlijk toch op het verkeerde moment begonnen. Ik ben 57 jaar en we hebben heel ons kapitaal ingezet na verkoop andere zaak. Toekomstperspectieven somber. Wij vrezen dat ook onze privé zaken uit ons huis worden gesleurd of gaat dat niet gebeuren? Dan heb ik het niet over extreme zaken maar over een tv, muziekinstrument, computer etc. Graag hier een reactie op aub. Reactie infoteur, 23-09-2017
Beste René,
1. Als beslag wordt gelegd op de boedel, komen ook uw privézaken aan bod. Daarvoor is wel een gerechtelijk bevel nodig.
2. Maar niet op alles mag beslag worden gelegd. Bij wet zijn uitgesloten:
a) kleding, bed en beddengoed;
b) voeding en drank voor tenminste één maand;
c) werktuig en gereedschappen nodig voor de uitoefening van het beroep.

Deze wettekst dateert van lang geleden. Dus een computer of mobieltje komt niet op de lijst voor, terwijl dat vaak toch persoonlijke spullen zijn die een gerechtsdeurwaarder laat staan.
3. Zie voor meer info over een mogelijk beslag ook het artikel:

https://financieel.infonu.nl/geld/101545-bankbeslag-loonbeslag-of-boedelbeslag-bij-schulden.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jan, 29-10-2012
Geachte heer, mevrouw,
Mijn bv's bestaan vanaf 2002. Door ziekte over de laatste 2 jaren is er geen tot zeer weinig omzet gedraaid. Het laatste jaar omzet nihil. De kosten gaan de baten te boven en er zijn 3 schuldeisers. De Bank (waar nu de maximale stand op de RC is ontstaan, door het innen van de kwartaalkosten.) Er staat een bedrag bij de accountant open gedurende het laatste jaar stabiel. Ik heb bij alle partijen reeds meerdere malen aangegeven dat er sprake is van betalingsonmacht. Nu is mijn vraag:
Als ik zelf het faillissement aanvraag en er niets in de boedel zit, kan dan de curator mij in prive aanspreken voor zijn kosten? Reactie infoteur, 29-10-2012
Beste Jan,
De curator kan u alleen privé aanspreken als het faillissement is ontstaan door onbehoorlijk bestuur. Stel u koopt een ferrari, terwijl er geen geld is. Als het om normaal lopende uitgaven gaat, is u weinig te verwijten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Petra, 28-06-2012
Geachte,

Als mijn BV failliet gaat en ik heb een rek.crt schuld aan de BV, moet ik deze dan aflossen?
Ben ik dan verplicht mijn huis te verkopen? Reactie infoteur, 29-06-2012
Geachte Petra,
Als u een schuld hebt bij een bv die failliet gaat, zal de curator die schuld opeisen. Of dat het verplicht verkopen van het huis betekent, is nog de vraag. Vaak is er ook een betalingsregeling mogelijk.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Guillermo, 14-06-2012
Beste heer, mevrouw,

Ik heb van januari tot maart van dit jaar voor een bv io gewerkt. Ze hebben echter maar salaris betaald voor januari. Samen met mijn 4 collega''s hebben we gezorgd dat de bv io failliet is verklaard. Wij dachten nu van het uwv geld te krijgen dat we niet van de werkgever hebben gekregen.
Maar dit verzoek is afgewezen omdat het nog een bv io is en geen gewonen bv.
Kunnen jullie me verder informeren of dit zomaar mag en wat ik hiermee kan doen naar het uwv toe?

Dank je, Guillermo Reactie infoteur, 14-06-2012
Beste Guillermo,
Tot aan de bekrachtiging van de bv zijn de personen die namens de besloten vennootschap in oprichting hebben gehandeld hoofdelijk en persoonlijk aansprakelijk voor de bv io. Ook voor de uitbetaling van uw salaris.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Meermin, 23-02-2012
Ik woon vijf jaar samen, zonder samenlevingscontract. Ben ik bij een faillissement van het eigen bedrijf (BV) van mijn vriend ook aansprakelijk en zouden ze ook beslag kunnen leggen op spullen en dieren etc. in huis die van mij zijn? Is het dan raadzaam om me tijdelijk op een ander adres in te laten schrijven? Reactie infoteur, 23-02-2012
Beste Meermin,
1. Als u niet hebt mee getekend voor een lening van uw vriend kunnen ze geen beslag leggen op uw spullen, maar zal het misschien niet altijd eenvoudig zijn om aan te tonen wat van u is.
2. Op een ander adres bent u veiliger, maar u mag daar ook weer geen spullen onderbrengen die eigenlijk van uw vriend zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jo G., 18-01-2012
Mijn broer in 2006 geholpen met opzetten BV. waarin ik bestuurder zou zijn.Echter door onbehoorlijk bestuur door broer in nov. 2011 is de BV failliet verklaard. Voorafgaand aan faillisement echter bij Kamer van Koophandel de bestuurdersfuncte met terugwerkende kracht omgezet op naam van broer waarbij ik dan aandeelhouder ben. Spreekt mij dit vrij van enige aansprakelijkheid. Heb verder geen baten of enige vorm van zaken gehad in BV.
Graag reaktie Reactie infoteur, 18-01-2012
Beste Jo G.,
Als de Kamer van Koophandel heeft aanvaard dat u met terugwerkende kracht geen bestuurder meer bent, bent u niet aansprakelijk. Maar u mag dan ook daarna geen handelingen doen die op een mogelijke bestuurdersaansprakelijkheid gelden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mieke Vg, 13-11-2011
Wat met belgacom, die hebben de facturen van de zaak altijd op mijn persoonlijke naam gezet, ook al waren lever en facturatie adres op de zaak. De facturen zijn ook altijd in de boekhouding opgenomen. Nu willen zij mij persoonlijk laten betalen. Kunnen ze dit? Heb dinsdag een rechtszaak hierover. Reactie infoteur, 14-11-2011
Beste Mieke Vg,
1. Als de onderneming niet failliet is, moet men niet bij u zijn.
2. Als de onderneming wel failliet is, hangt de aansprakelijkheid af van de soort onderneming die het betreft. Als het een bvba is, kan deze factuur van het bedrijf niet op u persoonlijk worden verhaald als er geen sprake is van onbehoorlijk bestuur.
3. Als het een eenmanszaak is of een vennootschap onder firma (vof), kan de factuur bij een faillissement wel op u persoonlijk worden verhaald.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bugi, 26-06-2010
Kun je na een persoonlijk failliet nadat hij is ingetrokken/afgelopen ook een vof beginnen?
Eventueel na afkoop of regeling met schuldeisers die alleen prive iets van je tegoed hadden/hebben.
Is dat mogelijk of accepteert de kvk of belastingdienst dan geen personen wat betreft inschrijven in een vof en/of kan het samen met iemand een vof beginnen die persoonlijk failliet is geweest zonder risico op inbeslagname van spullen van de toekomstige vof?
Wie weet daar iets over? alvast bedankt :)
bugi Reactie infoteur, 23-09-2017
Beste Bugi,
1. Als een faillissement beëindigd is kunt u weer probleemloos opnieuw beginnen.
2. Bij een VOF bent u als firmant hoofdelijk aansprakelijk.
3. Ik zou nooit iemand als firmant nemen die nog schulden heeft. Ook dan kan de VOF gevaar lopen.
4. U kunt ook een BV oprichten.
5. Zie voor meer informatie over de VOF en een faillissement het artikel:

https://www.leerwiki.nl/financieel/werk/ondernemen/ondernemingsvormen/vof/5661/wat-is-een-vennootschap-onder-firma/

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Beer, 04-06-2010
Een vraag: Het faillissement van een CV treft ook de beherend vennoot, die ook persoonlijk failliet wordt verklaard. Als hij onder huwelijksvoorwaarden (koude uitsluiting) is getrouwd en samen met zijn vrouw (ieder voor de helft) eigenaar van een woning is, kan zijn vrouw worden gedwongen om mee te werken aan de verkoop van de woning omdat de curator zodoende de helft van de (eventuele) meerwaarde in de boedel van de gefaiieerde te betrekken? Reactie infoteur, 04-06-2010
Beste Beer,
1. Neen dat kan niet automatisch, daar is een gerechtelijke uitspraak voor nodig.
2. Wellicht is uitkopen een mogelijkheid en kan worden onderhandeld over de waarde van het eigendomsaandeel.
3. Als er een hypotheek is, moet u zorgen dat er gewoon betaald wordt, om te voorkomen dat zij dwingen tot een gedwongen verkoop. Banken kunnen aan de hypotheekakte namelijk wel direct rechten ontlenen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Zeemeeuw (1.579 artikelen)
Laatste update: 24-06-2020
Rubriek: Zakelijk
Subrubriek: Onderneming
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.