Freelancer en zzp-er, dat willen we zijn

Freelancer en zzp-er, dat willen we zijn Hier alles over de freelancer, de zzp-er, de voorwaarden en de verklaring arbeidsrelatie VAR. Freelancer zijn en zelf een eigen zaak starten is in trek. U werkt voor meerdere opdrachtgevers, werkt met meer vrijheid en het liefste tegen een aantrekkelijk tarief. De freelancer is eigen baas en kan zijn eigen tijd indelen. Een ondernemende freelancer weet dat het hard werken is. De Belastingdienst kijkt mee, stelt zijn eisen aan de VAR en FOR en biedt fiscale voordelen. Zorg voor een goede administratie. In 2016 en 2017 zal waarschijnlijk fiscaal veel veranderen.

ZZP-er en freelancer, wat is dat?

Een ZZP-er is een Zelfstandige Zonder Personeel. Onder een freelancer verstaan we iemand die:
 • Zijn beroep zelfstandig uitoefent.
 • Zelf zijn klanten en losse opdrachten zoekt. Dus u mag niet in loondienst zijn bij een werkgever en moet verschillende opdrachtgevers hebben.

Bron: AllClear55, PixabayBron: AllClear55, Pixabay

Toch in loondienst

Een freelancer wordt per aangegane en uitgevoerde klus betaald. Bedenkt daarbij wel dat een aangegane klus ook weer niet te lang mag duren. Vaak ligt de aanvaardbare grens bij een half jaar. Anders is de kans groot dat de belastingdienst zal stellen dat u wel degelijk in loondienst bent. Bijkomend gevolg is dan dat de dienst u en/of uw opdrachtgever zal verplichten om ook het aanvullend (werkgevers)deel in de belastingen en premies te betalen. Dat kan flink oplopen en die last kunt u beter van uw bordje af houden. Vaak eist een opdrachtgever in dit soort gevallen dat de opdrachtnemer bij de Belastingdienst een VAR aanvraagt, een Verklaring Arbeidsrelatie, waarin de relatie tussen opdrachtgever en –nemer bij de aanvang van een jaar wordt geduid. Een freelancer dient hierbij te vallen in de categorie “inkomsten uit overige werkzaamheden”, waarbij een VAR ROW hoort. Anders is hij in de ogen van de Belastingdienst namelijk geen freelancer. Een VAR vooraf kan allerlei vervelende fiscale verrassingen achteraf voorkomen. Let op: een VAR is geldig tot het einde van het jaar van afgifte.

Al met al geeft de belastingdienst in vier gevallen een VAR af:
 • Bij winst uit een onderneming, VAR WUO: uw opdrachtgever hoeft over deze inkomsten geen loonbelasting/premie volksverzekeringen in te houden. U bent niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen.
 • Bij inkomsten uit dienstbetrekking, VAR Loon: de opdrachtgever zal loonheffing en premies werknemersverzekeringen moet afdragen.
 • Bij resultaat uit overige werkzaamheden, VAR ROW: het is aan de opdrachtgever om te beoordelen of er wel of niet sprake is van een dienstbetrekking.
 • Bij werkzaamheden voor rekening en risico van uw vennootschap, waarbij u grootaandeelhouder bent, VAR DGA: u betaalt de vennootschap loonheffingen.

Dit alles betekent ook dat een freelancer VAR ROW meerdere opdrachtgevers zal moeten hebben. Is er maar één opdrachtgever, met bijvoorbeeld meerdere opdrachten, dan nog riekt dit mogelijk naar het werken in loondienst.

Var en de fiscale gevolgen

Samengevat betekent de afgegeven VAR voor u en uw opdrachtgever het volgende:

Welke VAR hebt uWat zijn de gevolgen voor de opdrachtnemerWat zijn de gevolgen voor de opdrachtgever
Loon uit dienstbetrekking VAR-Loon:U kunt uw opdrachtgever geen zekerheid geven over inhouding en afdragen van loonheffingen.De opdrachtgever moet dan ook zelf toetsen of er eventueel sprake is van een (fictieve) dienstbetrekking.
Resultaat uit overige werkzaamheden VAR-ROW:U kunt uw opdrachtgever geen zekerheid geven over inhouding en afdragen van loonheffingen.De opdrachtgever moet zelf toetsen of er eventueel sprake is van een (fictieve) dienstbetrekking.
Winst uit onderneming Var-WUO:U kunt uw opdrachtgever wel de zekerheid geven dat hij geen loonheffingen hoeft in te houden. Met de VAR-WUO, bent u niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen en kunt u geen beroep doen op een uitkering op basis van een van deze verzekeringen.De opdrachtgever hoeft geen loonheffingen in te houden en af te dragen. Voorwaarden zijn wel dat:
 1. De werkzaamheden op de VAR overeenkomen met de werkzaamheden die u voor de opdrachtgever verricht.
 2. De werkzaamheden binnen de geldigheidsduur van de VAR worden uitgevoerd.
 3. De opdrachtgever uw identiteit heeft vastgesteld.
 4. De opdrachtgever kopieën van uw identiteitsbewijs en de VAR bij zijn administratie bewaart.
Werkzaamheden voor rekening en risico van uw vennootschap VAR-DGA:U kunt uw opdrachtgever wel de zekerheid geven dat hij geen loonheffingen hoeft in te houden. Bij de VAR-DGA bent u niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen en kunt u geen beroep doen op een uitkering op basis van een van deze verzekeringen.De opdrachtgever hoeft geen loonheffingen in te houden en af te dragen. Voorwaarden zijn wel dat:
 1. De werkzaamheden op de VAR overeenkomen met de werkzaamheden die u voor de opdrachtgever verricht.
 2. De werkzaamheden binnen de geldigheidsduur van de VAR worden verricht.
 3. De opdrachtgever uw identiteit heeft vastgesteld.
 4. De opdrachtgever kopieën van uw identiteitsbewijs en de VAR bij zijn administratie bewaart.

Bron: Belastingdienst

Kamer van Koophandel

Een freelancer moet zich inschrijven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Het is ook handig als u btw belastingplichtig bent en bijvoorbeeld inkopen wilt doen bij een groothandel als de Makro. Sommige freelancers zijn niet btw plichtig, zoals journalisten en medici. De omzetbelasting wordt in principe eens per kwartaal afgedragen. Bij meer dan 7000 euro btw per kwartaal, vindt al vlug een maandelijkse verrekening plaats.

Eisen Belastingdienst aan zzp-er

De belastingdienst stelt een aantal eisen, voordat u als freelancer door het leven kunt gaan. Als u daaraan voldoet, zijn er ook weer een aantal gunstige voorwaarden in de vorm van extra aftrekposten. Eerst de eisen, waaraan u volgens de Belastingdienst moet voldoen. Ik noem de belangrijkste vier eisen van de Belastingdienst:

1. Resultaat/ winst

Er moet zicht zijn op behalen van een positief resultaat. Hoe sneller hoe beter.

2. Ondernemersrisico

Er moet sprake zijn van ondernemers risico, het risico dat u geen omzet meer heeft of om bepaalde redenen niet meer betaald wordt.

3. Drie opdrachtgevers

Minimaal drie opdrachtgevers of afnemers zijn nodig. Bijkomende eis is dat niet het leeuwendeel bij één opdrachtgever zit en de andere opdrachtgevers bij wijze van spreken voor de show worden genoemd. Lukt dit niet, dan liggen de belasting- en premie betalingen veel ongunstiger en komt u niet in aanmerking voor de belastingvoordelen voor freelancers.

4. Uren criterium

Een ondernemer dient momenteel minstens 1225 uur per jaar en 50% van zijn werktijd in zijn onderneming te werken, maar het ziet er naar uit dat het huidige kabinet deze eis binnenkort gaat versoepelen.

Bron: Alexas Fotos, PixabayBron: Alexas Fotos, Pixabay

Belastingvoordelen

Als u door de Belastingdienst als freelancer bent aangemerkt noemt de de Belastingdienst u resultaatgenieter. U komt dan ook in aanmerking voor een aantal aftrekposten. De Belastingdienst en/of Kamer van Koophandel kunnen u hierover uitgebreid informeren. Ik noem hier de belangrijkste aftrekposten:
 1. Aftrek zakelijke kosten. Zakelijke kosten zijn de kosten die u binnen redelijke grenzen maakt voor het doen van uw werkzaamheden, zoals vakliteratuur, kantoorbenodigdheden en zo verder. Kosten met alleen een privé-karakter kunt u niet aftrekken en kosten die een zakelijk én privé-karakter kunnen hebben, kunt u beperkt aftrekken. Daarbij moet u eventuele vergoedingen die u voor de kosten heeft ontvangen ook weer u bij uw opbrengsten optellen,
 2. Deels aftrekbare kosten zijn bijvoorbeeld:
  • Verhuiskosten.
  • Kosten van huisvesting buiten de woonplaats gedurende maximaal twee jaar.
  • Kosten van privé-vervoermiddelen.
  • Een gebruikersvergoeding voor privé-bezittingen die zakelijk zijn gebruikt.
  • Een gebruikersvergoeding voor privé gehuurde middelen die u zakelijk gebruikte.
  • Een evenredig deel van de huurprijs en eventuele andere huurlasten.
  • Een zijn aanvullende regels voor kantoor aan huis.
 3. Zelfstandigenaftrek: dit is een aftrekpost bij de berekening van de winst en hangt af van de hoogte van de winst uit onderneming. Hoe hoger de winst, hoe lager de zelfstandigenaftrek.
 4. FOR, Fiscale Oudedagsreserve. Als u winst maakt kunt u 12% van uw winst reserveren voor uw oudedagsreserve. Deze aftrek is gemaximaliseerd tot grofweg € 12.000 per jaar. De belasting over de FOR wordt geheven, zodra dit geld in de vorm van een pensioen vrijkomt. In feite is dit uitgestelde loon een relatief goedkope manier van pensioenopbouw. Elk jaar kunt u zo een bepaald bedrag opzij zetten en tegen een relatief hoog tarief aftrekken.
 5. De Startersaftrek als extra aftrek voor startende ondernemers, waardoor de ondernemersaftrek in 2016 en 2017 behoorlijk kan oplopen.

Freelancer vanuit de WW

Als u zonder baan raakt en recht hebt op een WW-uitkering, kan werken als freelancer een verlies van uitkering betekenen. De uren waarin u als freelancer werkt bent u immers niet beschikbaar voor de arbeidsmarkt.

Slot

Bent u nu wel of niet freelancer of toch gewoon in dienst bij een werkgever? Regel het goed want het kan u veel geld schelen. Bovendien geeft een VAR de opdrachtgever vaak meer duidelijkheid over wat hij wel of niet moet afdragen. Maak een goed businessplan en bekijk dus vooraf uw wensen, doelen en financiële middelen.

Lees verder

© 2007 - 2024 Zeemeeuw, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Makro, de zelfbedieningsgroothandelMakro, de zelfbedieningsgroothandelDe Makro is een groothandel, bedoeld voor ondernemers. Alles voor je bedrijf is hier te vinden. Zowel Food als Non-Food…
Belastingen, rechten en plichtenBelastingen, rechten en plichtenIedereen die in Nederland woont of werkt of in het buitenland een Nederlands inkomen heeft, is belastingplichtig. De Bel…
De voordelen en nadelen van freelancer zijnVeel mensen willen tegenwoordig freelancer zijn maar velen weten niet wat het precies inhoud. Wat zijn de voordelen en n…
Welke belastingen heft de Rijksoverheid?Welke belastingen heft de Rijksoverheid?In Nederland is de Rijksoverheid verantwoordelijk voor het maken van wetgeving op basis waarvan de Belastingdienst de di…

Bent u privé aansprakelijk bij een faillissement?Bent u privé aansprakelijk bij een faillissement?Een faillissement betekent nog niet per se dat u ook privé aansprakelijk bent. De vraag is of u en bij welke rechtsvorm…
Bronnen en referenties
Reactie

William van Esdonk, 19-03-2013
Hoi Heb een vraag zit in de ww en wil freelance wat werk gaan doen. Als ik een btw nr aanvraag en een var bewijs kan ik dat dan gaan doen zonder dat ik mijn uitkering kwijtraak? Ik neem aan dat ik alleen de gewerkte uren door moet geven en dat, dat ingehouden wordt van mijn uitkering?

met vriendelijke groet william Reactie infoteur, 02-03-2018
Hoi William van Esdonk,
In de uren waarin u werkt als freelancer bent u niet beschikbaar voor de arbeidsmarkt. Deze gewerkte uren worden dan ook gekort op uw WW-uitkering.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Zeemeeuw (1.579 artikelen)
Laatste update: 09-01-2017
Rubriek: Zakelijk
Subrubriek: Onderneming
Bronnen en referenties: 2
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.