Business processen en data marts

De ontwikkeling van een gecentraliseerde informatieomgeving wordt volledig gestuurd vanuit de business. De technische bouw is dus afhankelijk van de verschillende business processen die in een onderneming bestaan. Dit artikel beschrijft de segmentatie van deze processen en toont tevens het verschil aan met een zogenaamde data mart.

Business processen

De structuur van een onderneming kan minimum evenveel business processen omvatten als het aantal actieve afdelingen. De activiteiten van sommige afdelingen kunnen soms gesplitst worden, waardoor meerdere business processen ontstaan, andere kunnen dan weer gecombineerd worden. Voor de bouw van een gedecentraliseerde informatieomgeving van start kan gaan dienen de betrokken afdelingen te bepalen wat precies de beweegredenen zijn om deze stap te zetten en wat er men uiteindelijk mee wil bereiken.

Aanzet tot decentralistaie

In veel gevallen wordt de stap richting decentralisatie opgelegd door de ICT afdeling, naar aanleiding van technische performantieproblemen die in de loop der tijd ontstaan zijn doorheen de operationele omgeving. Op dat ogenblik is het enige doel dus de fysische afscheiding van de data. In andere situaties komt de vraag vanuit de business zelf. Het eerste geval is in feite het slechtst mogelijke scenario omdat het de technische vereisten zijn die de logische werking gaan bepalen. Het verplicht de betrokken gebruikers tijd te maken om de huidige werkmethoden te revalueren. Aangezien ICT interventies vaak ten koste gaan van een deel van een vooropgesteld budget, worden automatisch onverwachte financiële uitgaven gecreëerd. Men wordt dus bij de ICT-afdeling geconfronteerd met niet zo welwillende business users die enigszins ongewenst bij het proces betrokken worden, een principe dat op zijn minst verontrustend kan genoemd worden. Het tweede scenario is positiever, omdat de betrokken personen meteen gekend zijn en ook zelf het initiatief nemen. Meestal is er ook reeds een basis-evaluatie beschikbaar op het moment van de eerste stap en kan meteen de juiste weg ingeslagen worden.

Segmentatie van data modellen

Welk scenario ook de oorzaak is van de overgang, het is van essentieel belang dat men meteen de correcte keuze maakt tussen een data model per business proces en een combinatie van business processen binnen eenzelfde model. Indien mogelijk dienen de processen zoveel mogelijk als aparte entiteiten behandeld te worden. Is het echter nodig om data van meerdere business processen aan te roepen binnen dezelfde query, dan dient het combineren van de processen overwogen te worden.

We weerhouden ter verduidelijking even het business proces van een aankoopafdeling, waarvan de activiteit bestaat uit het verwerken van bestelaanvragen en orders. Eenmaal de bestelde goederen of diensten geleverd zijn, wordt een factuur ontvangen en ingeboekt. Op dat ogenblik dient rekening gehouden te worden met een ander business proces, dat van de boekhoudafdeling. Indien er een constante behoefte bestaat aan rapportering die de volledige flow van de bestelaanvraag tot aan de factuur kan aantonen, bijvoorbeeld ter vergelijking van de gefactureerde waarde met de goedgekeurde aanvraagwaarde, dan is het raadzaam om beide processen te combineren. Komt de vraag om een dergelijke combinatie slechts sporadisch voor, dan is het beter de processen gescheiden te houden en een andere oplossing te zoeken voor die specifieke behoefte. Bestaat de kans dat er ooit enige vorm van combinatie zal vereist zijn, zonder courante duidelijkheid, dan moeten beide modellen op zijn minst op dezelfde server gebouwd worden. Zo is de kans kleiner dat de fysische toegang tot de gegevens in een latere fase technische problemen met zich meebrengt.

Data mart

Het begrip business proces mag niet verward worden met wat men in vaktermen een data mart noemt. De term data mart verscheen toen men bij de ontwikkeling van data warehouses de data begon te organiseren, een organisatie die jammer genoeg meer technisch dan logisch bleek. Een data mart vertegenwoordigt de data van een of meerdere business processen na de oplaadprocedure, dus wanneer de data zich reeds bevindt binnen de informatieomgeving. Aangezien er enkel sprake kan zijn van laden bij een ODS of een data warehouse, betreft het een begrip dat nooit van toepassing kan zijn in een operationele omgeving. Hier wordt de scheiding van de business processen bepaald door de aanwezigheid van de diverse applicaties en niet door de functionele benadering. In veel gevallen zullen de begrippen data mart en business proces wel dezelfde praktische inhoud hebben, maar in een puur theoretische zin dienen ze zeker onderscheiden te worden. Wanneer business processen technisch als aparte entiteiten behandeld worden, maar toch op een analytisch niveau als een geheel beschouwd worden binnen de data warehouse, kunnen we spreken van een gecombineerde data mart.

Dit houdt praktisch in dat de verschillende data marts op de server fysisch zullen gescheiden worden, door ze bijvoorbeeld onder te brengen in een apart schema, maar dat de business user op een transparante manier zal geconfronteerd worden met informatie afkomstig uit meerdere bronnen.
© 2010 - 2024 Andyv, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Business intelligenceBusiness intelligenceBusiness Intelligence is een zeer breed toegepast proces waarbij door het verzamelen van bedrijfsgegevens, informatie wo…
Maak meer van uw organisatie met een goede business-analyseMaak meer van uw organisatie met een goede business-analyseOm effectief en resultaatgericht te kunnen werken binnen een organisatie is een goede business-analyse van belang. Hierd…
Goede Business Case opstellen, de onderdelenGoede Business Case opstellen, de onderdelenWelke onderdelen zitten er minimaal in een business case? Als je een business case gaat opstellen is het handig om een c…
Business to business marketing (B2B)Waarom is business to business marketing (B2B) anders dan consumenten marketing? Waar zitten de verschillen en waar moet…

Archivering in een informatieomgevingMet de groei van een onderneming groei het aantal beschikbare data en op een gegeven ogenblik ontstaat de nood om te arc…
Waarom een informatieomgeving?Elke onderneming heeft binnen zijn groeiproces op een zeker ogenblik nood aan een geïsoleerde "informatieomgeving". Dit…
Bronnen en referenties
  • Business Intelligence Kring (http://www.bi-kring.nl/bi-kring)
  • Business Intelligence Knowledge Base (http://businessintelligence.ittoolbox.com)
  • Business Intelligence (http://www.business-intelligence.co.uk/)
Andyv (19 artikelen)
Laatste update: 20-09-2010
Rubriek: Zakelijk
Subrubriek: Onderneming
Bronnen en referenties: 3
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.