Marketingcommunicatieplan schrijven

Het marketingcommunicatieplan is afgeleid van het marketingplan. In een strategisch marketingcommunicatieplan worden o.a. marketingcommunicatiedoelstellingen en -doelgroep, marketingcommunicatiestrategie, de marketingcommunicatiemix en de mediakeuze bepaald. De opzet voor het schrijven van een marketingcommunicatieplan bestaat uit negen onderdelen of stappen, welke in het artikel worden besproken.

Strategisch communicatieplan

In een strategisch marketingcommunicatieplan kan richting worden gegeven aan de toekomstige communicatieactiviteiten van een bedrijf. Het maken van een strategisch communicatieplan vergt tijd en inspanning, maar de voordelen wegen er ruimschoots tegenop.

Ondernemingsplan

Het marketingcommunicatieplan kan pas worden opgesteld als het ondernemingsplan en het marketingplan bekend zijn. In het ondernemingsplan formuleert het management de doelstellingen voor de gehele organisatie. Die kunnen kwalitatief (winst en omzetcijfers, marktaandeel etc.) als kwalitatief (klantgerichtheid, marktgerichtheid) van aard zijn. In het ondernemingsplan wordt vervolgens de ondernemingsstrategie geformuleerd.

Marketingplan

In een marketingplan staan de marketingdoelstellingen en de strategie om deze doelstellingen te realiseren. Het marketingplan bestaat uit verschillende stappen, welke worden beschrijven in het artikel Marketingplan maken.

Marketingcommunicatieplan maken

In het marketingcommunicatieplan wordt de marketingcommunicatiestrategie, die aangegeven is in het marketingplan, verder uitgewerkt. Uit de marketinginstrumenten moet de juiste marketingcommunicatiemix worden gekozen.

Marketingcommunicatieplan: onderdelen

Het strategisch marketingcommunicatieplan bestaat uit een aantal onderdelen:
  • Onderzoek naar consument en product
  • Marketingcommunicatiedoelgroep
  • Marketingcommunicatiedoelstelling
  • Marketingcommunicatiestrategie
  • Creatieve ontwikkeling
  • Mediakeuze
  • Marketingcommunicatiebudget
  • Onderzoek naar resultaten

Onderzoek naar consument en product

Onderzoek staat aan de basis van elk marketingcommunicatieplan. Een onderzoeksmethode die veel wordt gebruikt binnen de marketing(communicatie), is laddering.

Marketingcommunicatiedoelgroep

Over de doelgroep moet zoveel mogelijk informatie worden verzameld. De marketingcommunicatiedoelgroep kan ruimer zijn dan de marketingdoelgroep. Hij moet echter niet te breed worden gedefinieerd, om te voorkomen dat de boodschap te algemeen wordt.

Marketingcommunicatiedoelstellingen

Marketingdoelstellingen richten zich op kennis, houding en/of gedrag. Voorbeelden zijn het verhogen van de merkbekendheid, kennis van specifieke merk- en producteigenschappen, attitude, koopintentie of koopgedrag.

Marketingcommunicatiestrategie

Als de doelgroep en doelstellingen bekend zijn, kan de marketingcommunicatiestrategie worden geformuleerd. De boodschap moet de doelgroep aanspreken. Maar een goede strategie is geen garantie voor een succesvolle campagne.

Keuze marketingcommunicatiemix

De marketingcommunicatiemix moet worden vastgesteld op basis van de gekozen strategie. Bij deze keuzes speelt ook het creatieve concept een belangrijke rol. Niet elk concept leent zich voor elk marketingcommunicatie-instrument. Als de definitieve selectie is gemaakt, moet het creatieve concept zo goed mogelijk worden afgestemd op de mogelijkheden van de gekozen instrumenten.

Creatieve ontwikkeling

De creatieve ontwikkeling maakt vaak het verschil tussen een gemiddelde en een goede marketingcommunicatiecampagne. Naast de propositie heeft ook het concept invloed op het resultaat.

Mediakeuze

Als de definitieve marketingcommunicatiemix is vastgesteld, wordt bepaald welke media of combinatie van media geschikt zijn om de boodschap over te brengen. Het gaat bijvoorbeeld om de keuze tussen kranten, tijdschriften, radio of tv.

Marketingcommunicatiebudget

Het budget komt op verschillende momenten aan de orde. In het marketingplan is er al een indicatie gegeven voor het budget van marketingcommunicatie.

Onderzoek van resultaten marketingcommunicatieplan

Het is van belang dat er regelmatig onderzoek wordt gedaan naar de resultaten. Worden de marketingcommunicatiedoelstellingen gerealiseerd? Als dat niet zo is, moet het marketingcommunicatieplan worden aangepast. In het plan moet worden aangegeven hoe de evaluatie zal plaatsvinden.
© 2011 - 2020 Rebeccahoogers, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Marketing auditWat is een marketing audit? Een marketing audit is een onderzoek naar de omgeving, doelen, strategien en activiteiten va…
Sponsoring & marketingSponsoring is onderdeel van de marketingcommunicatie-instrumenten. Een sponsor is meestal een bedrijf die geld of andere…
Mediaplan en mediaselectieHet mediaplan is onderdeel van het marketingcommunicatieplan. In het mediaplan worden de mediadoelstellingen, de doelgro…
MarketingcommunicatiestrategieMarketingcommunicatiestrategieEen goede marketingcommunicatiestrategie is essentieel voor een succesvolle communicatiecampagne. De kern van de marketi…

MarketingcommunicatiedoelgroepenMarketingcommunicatiedoelgroepenDe marketingcommunicatiedoelgroep is breder dan de marketingdoelgroep, omdat er personen zijn die het aankoopproces kunn…
Marketing: Sociale beïnvloedingstechniekenMarketeers en reclamemakers maken gebruiken van allerlei beïnvloedingstechnieken waar de doorsnee consument geen weet va…
Bronnen en referenties
  • Marketingcommunicatiestrategei - Floor & van Raaij

Reageer op het artikel "Marketingcommunicatieplan schrijven"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Rebeccahoogers
Gepubliceerd: 06-12-2011
Rubriek: Zakelijk
Subrubriek: Marketing
Bronnen en referenties: 1
Schrijf mee!