Uitleg van de DESTEP analyse (externe analyse)

Uitleg van de DESTEP analyse (externe analyse) De destep, destiep, destemp of pest analyse zijn bijna hetzelfde. Ze hebben hetzelfde doel, het is bedoeld om een beeld te geven van externe invloeden, ook wel externe analyse genoemd. Externe analyses worden veel gebruikt door en voor bedrijven. De analyse is vaak onderdeel van een marktonderzoek. Het is belangrijk te weten wat er in de omgeving van een organisatie speelt. De ministeries in Nederland hebben veel invloed op de externe omgeving, zij publiceren bruikbare informatie.

Destep analyse

De Destep-analyse geeft een bruikbaar handvat om alle belangrijke factoren in ontwikkeling in kaart te brengen. Deze factoren geven samen de afkorting Destep-analyse. De afkortingen destemp, pest of destiep worden ook wel eens gebruikt. DESTEP staat voor:
  • Demografisch
  • Ecologisch
  • Sociaal-maatschappelijk
  • Technologisch
  • Economisch
  • Politiek/juridisch

Toepasbaarheid

De toepasbaarheid van deze theorie is als volgt: Men kijkt zowel naar de demografische, economische, technologische, sociaal-maatschappelijke, politieke als ecologische factoren. Deze factoren houden afzonderlijk in:

Demografische factoren

Producten en diensten worden gemaakt voor de bevolking. Het is daarom belangrijk te weten wat de groei, omvang en samenstelling van de bevolking is. Immers als een bevolking groeit of afneemt is er meer of juist minder vraag naar de producten van het bedrijf. Ook de structuur van de bevolking is voor een bedrijf belangrijk. In een land waarin binnen een jaar veel kinderen worden geboren zal de vraag naar kinderkleding toenemen. Er moet rekening gehouden worden met het type bedrijf, waarvoor de analyse is. Ga dan opzoek naar trends die mogelijk invloed uitoefenen op de verkopen. Het kan zijn dat de verkopen stijgen of dalen, maar het kan ook zo zijn dat een bepaald product minder wordt verkocht maar juist een ander product weer meer.

Economische factoren

Het nationaal inkomen heeft altijd een grote rol gespeeld bij bedrijven. Hieruit is op te maken hoe groot de afzetmogelijkheden voor de producten zijn. Naast de nationale ontwikkelingen zijn echter ook de internationale ontwikkelingen van groot belang. Zo heeft de snelle opkomst van de Japanse economie grote gevolgen gehad voor de scheepsbouw als voor bedrijven die camera’s en horloges produceerden. Ook kunnen internationale verdragen van belang zijn voor ondernemingen, evenals valutaschommelingen. Valutaschommelingen zijn alleen van belang wanneer een bedrijf internationaal opereert.

Politieke factoren

Nieuwe wetgeving lijdt vaak tot beperking van de vrijheid van de organisatie. Ook kan de overheid soms direct ingrijpen in het economisch verkeer. Bijvoorbeeld: maximum- en minimum prijzen. Op een aantal gebieden valt de laatste tijd een afname te constateren van de invloed van de overheid en dit is voor vele ondernemingen positief. In een aantal landen beïnvloedt de overheid het economische leven door een groot deel van haar inkomsten te herverdelen in de vorm van uitkeringen.

In elke land zijn de politieke invloeden weer anders en daarom is het voor internationaal opererende ondernemingen belangrijk de politieke ontwikkelingen te volgen in de landen waar ze werkzaam zijn. Kijk goed welke politieke ontwikkelingen invloed uitoefenen op het bedrijf of de organisatie, zowel positief als negatief.

Ecologische factoren

De zorg voor het milieu is de laatste jaren veel belangrijker geworden. Hierdoor zullen de milieuvoorschriften ook scherper worden en zullen er beperkingen opgelegd worden aan productieprocessen. Maar de strenge eisen leveren ook kansen op. Voor bedrijven op het gebied van de milieutechnologie en het bestrijden van geluidshinder betekenen strengere voorschriften meer afzetmogelijkheden.

De overheid en industrie hebben te maken met de zorg voor het landschap. Het opofferen van natuurschoon voor economische noodzaak wordt zelden geaccepteerd. Hier moet de overheid zo zorgvuldig mogelijk mee omgaan. Wanneer het bedrijf goed zorg bied voor de natuur kan dit positief uitpakken. Veel mensen geven namelijk om het milieu en kopen eerder producten van een bedrijf die rekening met de natuur en het milieu houdt.

Sociaal-maatschappelijke factoren

Sociaal maatschappelijke factoren spelen een steeds grotere rol en hebben invloed op de organisatie. En voorbeeld hiervan is het consumentisme. De consument wordt steeds actiever. Dit uit zich soms in actiegroepen of zelfs in georganiseerde vorm zoals de Consumentenbond

Bedrijven moeten daarom goed onderzoek verrichten naar de wensen van hun doelgroepen. Wat is het opleidingsniveau, zijn het tweeverdieners enz.

Om de sociaal maatschappelijke signalen goed op te kunnen vangen hebben grote ondernemingen vaak een afdeling public-affairs. Deze zorgt voor goede afstemming tussen onderneming en doelgroepen.

Technologische factoren

De twee belangrijkste gevolgen van de technologische vooruitgang zijn het vernieuwen van productieprocessen en het op de markt komen van nieuwe producten. Dit heeft consequenties voor de productieprocessen. Ook heeft de communicatietechnologie grote ontwikkelingen doorgemaakt welke invloed heeft op de productie. Zo is het productieproces door het Internet vergemakkelijkt. Evenals het pinnen in het buitenland.

Goede sites voor de destep analyse

Goede sites om informatie af te halen voor een DESTEP analyse zijn, CBS, CPB en RIVM. Daarnaast zijn alle sites van het ministerie goed om te gebruiken, want die geven betrouwbare informatie.
© 2008 - 2024 Aron, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Hoe maak ik een externe analyse?Wie een marketingplan wil schrijven ontkomt niet aan een externe analyse. De externe analyse is de basis van je marketin…
Het maken van een DESTEP-analyseEen DESTEP-analyse is een vorm van een externe analyse die zich richt op ontwikkelingen, trends. In dit artikel staat ui…
Marketingplan: Externe analyse van een bedrijfMarketingplan: Externe analyse van een bedrijfDe externe analyse is bedoeld om een beeld te krijgen van de externe omgeving van een bedrijf. Op basis hiervan worden k…
Wat zijn een FOETSJE een DESTEP en een SWOTFoetsje, Destep en Swot zijn alle drie analyses. Door deze analyses goed uit te voeren is een zeer goed beeld te verkrij…

Het waardeketenmodel van Porter (value chain)Het waardeketenmodel van Porter (value chain)De value chain van Porter ook wel waardeketen genoemd, beschrijft de activiteiten die nodig zijn om het product uiteinde…
ManagementsamenvattingEen managementsamenvatting zit voorin een groot ondernemingsplan om het managementboard alvast in het klein te vertellen…
Aron (60 artikelen)
Laatste update: 08-03-2013
Rubriek: Zakelijk
Subrubriek: Marketing
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.