Bedrijfstakanalyse

Wij kregen de opdracht om een bedrijfstakanalyse te maken voor Grolsch. Het ging er voornamelijk om hoe Grolsch het in deze markt deed qua prestaties en hoe deze markt in elkaar steekt. Er was van te voren niet echt een duidelijke probleemstelling geschetst, hier zouden wij, in de loop van het project, zelf achter moeten komen. Door de bedrijfstak van Grolsch, in dit geval van bier, te analyseren, zouden wij vanzelf op problemen stuiten.

Voorwoord

Deze bedrijfstakanalyse voor Grolsch is geschreven als project opdracht van periode M4, als onderdeel van het eerstejaars programma van The School of Business and Economics. De projectgroep van deze bedrijfstakanalyse bestond uit 5 leden. De bedrijfstakanalyse is een overzicht gemaakt over de markt waarin Grolsch zich in beweegt, de zogenaamde ‘pilsener markt’. Hierin hebben wij o.a. gekeken naar de concurrentie binnen de markt, de omvang van de markt en hoe de financiële verhoudingen in de bedrijfstak zijn. Het project duurde 7 weken, in deze tijd hebben wij het de eerste keer helaas niet mogen redden om het project met een voldoende af te sluiten. Gelukkig kregen wij de tijd om echter te bewijzen dat wij dit wél konden en hier zijn wij hem dankbaar voor. Wij zijn dan ook zeer tevreden met het eindresultaat en wij hopen dat u de bedrijfstakanalyse met veel plezier zult lezen.

Grolsh - Basisgegevens en terreinafbakening

Grolsch is een biermerk dat sinds 1615 gebrouwen werd in Groenlo en sinds 2005 op de nieuwe lokatie bij Boekelo. Eén van de oorspronkelijke bierbrouwers uit 1615 is Peter Cuyper, die in 1676 tot meester van het Grolsche brouwgilde werd benoemd.
Grolsch is afkomstig van het bijvoeglijk naamwoord van Grolle (Groenlo). De Grolsche Bierbrouwerijen zijn een fusie tussen de Achterhoekse Bierbrouwerij De Klok (Groenlo) en de Twentse Enschedesche Stoombierbrouwerij. Later werd het bier ook in de binnenstad van Enschede gemaakt.

Tijdens de vuurwerkramp op 13 mei 2000 werd de brouwerij in Enschede zwaar getroffen en moest de bierproductie uitwijken naar elders. Onder meer brouwerij Hertog Jan nam tijdelijk een deel van de Grolsch-productie over. In 2004 werd op de grens van Enschede en Boekelo een nieuwe brouwerij geopend, als vervanging van de vestigingen in Enschede en Groenlo. De bouw werd enkele jaren vertraagd door protesten van omwonenden. Vanaf voorjaar 2005 is de gehele productie gevestigd op deze nieuwe locatie en werden de andere vestigingen gesloten.

De brouwerij is een beursgenoteerde onderneming. Een groot deel van de aandelen is echter in handen van de familie De Groen. Grolsch is aanwezig is de bedrijfstak van de pilsner. Grolsch heeft zich al vele jaren geleden gevestigd is is niet van plan dat nog te veranderen. Grolsch produceert niet alleen de premium pils maar daarnaast ooknog talrijke speciaalbieren en gelegenheidsbieren. De producten worden gemaakt in de Grolsch fabriek en worden vanuit daar gedistributeert naar groothandels en supermarkten. Vanuit daar komt het bij de consument of in de horeca.

Grolsch is actief in verschillende markten, zoals hierboven bescheven produceert Grolsch vele soorten bieren. Deze producten worden afgezet op lokaal, nationaal en internationale schaal. De meest relevante markt is voor Grolsch de nationale markt omdat op deze markt de grootste omzet word gecreërd. De internationale markt is ook van belang want de laatste jaren word het afzetgebied groter en groter. Grolsch distributeert naar vele landen zoals de V.S, UK, Canada, Portugal enz.

Op internet zijn verschillende jaarverslagen van Grolsch te vinden. Daaruit kunnen we de omzet en de winst aflezen. Deze gegevens moeten objectief worden beoordeeld. Ze worden elk jaar gepubliceerd en vele mensen hechten daar veel waarde aan. De winst van Golsch is opgebouwd uit een aantal dingen. Allereerst de verkopen aande consument en als tweede de verkopen aan groothandels en horeca en de verkopen aan het buitenland. De winst van Grolsch word voor het grootste deel bepaald uit de eerste 2 punten. De winstmarge ligt bij grolsch zo rond de 8 % en de rendement op het vermogen is ongeveer 3%. deze gegeven zijn voor grolsch niet zorgwekkend en blijft het positieve imago vasthouden.

Binnen Grolsch word elk jaar veel geld uit gegeven aan innovatie. Als de concurrent bijgehouden wil worden is dit noodzakelijk. Bedrijven moeten zich altijd blijven ontwikkelen en zoeken naar betere alternatieven of nieuwe producten. Begin dit jaar is een explosieve reclamecampagne van start gegaan. Grolsch heeft vorig jaar geen geld uitgegeven aan grote campagnes e.d. En is daarom zo verrassend uit de hoek gekomen met zijn nieuwe fles. Als we de uitgaven bekijken op het punt van R&D dan licht grolsch zwaar achter op bijvoorbeeld Heineken en Amstel. Dit is niet een zware ramp omdat grolsch zich op dit punt al goed heeft ontwikkeld. Grolsch beschikt over de modernste fabriek en heeft de capaciteit om vele verschillende soorten bieren met verschillende verpakkingen gelijktijdig te produceren.

Economische analyse

Demografische factoren

Allereerst kijken we naar de demografische factoren. Wij hebben hier gekeken naar de leeftijd van biergebruikers, hoeveel bier deze drinken en naar het soort bier wat deze gebruikers drinken.

Binnen onze bedrijfstakanalyse hoort een analyse wat wordt onderverdeeld in demografische kansen en bedreigingen. We zullen hieronder een paar factoren benoemen die ons relevant lijken bij het onderzoek. In de Nederlandse samenleving is het alcoholgebruik de laatste jaren fors gestegen. De gemiddelde Nederlander drinkt ongeveer 3 keer alcohol per week. Een punt waar heel erg op gelet moet worden is het alcoholgebruik onder de jongeren. Hieronder staat een grafiek van het alcoholgebruik van jongeren in de leeftijd van 11 tot 18 jaar.

12- 14 jaar12- 14 jaar15-16 Jaar15-16 Jaar17-18 Jaar17-18 Jaar
N%N%N%
Nooit31747,98017,33511,7
Niet gedronken het laatste jaar14321,65812,5237,7
Occasioneel ( <1 x per week17025,721145,610033,3
Regelmatig (>1 x per week324,811424,614247,3
Totaal662100463100300100
12- 14 jaar12- 14 jaar15-16 Jaar15-16 Jaar17-18 Jaar17-18 Jaar
N%N%N%
Nooit31747,98017,33511,7
Niet gedronken het laatste jaar14321,65812,5237,7
Occasioneel ( <1 x per week17025,721145,610033,3
Regelmatig (>1 x per week324,811424,614247,3
Totaal662100463100300100

Hieruit kan worden opgemaakt dat er onder de jongeren een grote kans ligt voor het afzetten van Grolsch zijn producten. Bier wordt verreweg het meest van de alcoholische dranken geconsumeerd, jongeren beginnen al op jonge leeftijd met het drinken ervan en het wordt tot onbeperkte leeftijd gedronken. De grote consumptie is een negatief punt in de samenleving maar een positief punt voor de bierbrouwer en bij uitstek: Grolsch. Wat ook als een kans gezien kan worden is het steeds duurder worden van drank is discotheken en kroegen. Het duurder worden van de drank bevorderd het thuis drinken en dus ook het kopen van Grolsch bier. Toch is het alcoholgebruik onder de jongeren ook een bedreiging, doordat de jongeren zoveel alcohol nuttigen zijn er allemaal campagnes opgestart die het alcoholgebruik willen terugdringen. Zo zijn de campagnes “de kater komt later” en enkele andere campagnes van het Trimbos- instituut een bedreiging voor Grolsch omdat zij het alcoholgebruik bij de jongeren verminderen en de ouders informeren over de gevolgen van overmatig alcoholgebruik.

Nog een ander negatief punt is het steeds opvoeren van de accijnzen. Door de stijgende accijnzen is het bijna onmogelijk je bier op een laag prijspijl te houden. Hieronder een Grafiek over het biergebruik naar soort in Zwolle:

170 ondervraagden:
SoortFrequentiePercentage
Amstel4024%
Heineken6035%
Grolsch5029%
Bavaria2012%

Bijna 1,3 miljard liter bier werd er door alle Nederlanders samen gedronken in 2004. 78 liter is dit omgerekend per hoofd van de bevolking. In 2003 was dit gemiddelde bierconsumptie nog 80 liter per hoofd van de bevolking. Hiermee daalde de bierconsumptie met 2 procent.

Bierconsumptie per hoofd van de bevolking
In 1990 consumeerde men nog 91 liter bier per hoofd van de bevolking. Dit was dus in 2004 78 liter en is dus verminderd met 14%. Wijn is in tegenstelling tot bier wel gestegen, want in dezelfde periode steeg de wijnconsumptie van 14,5 tot 20,6.

Economische factoren

Bij het bekijken van de economische factoren zijn er de volgende kernvragen aan de orde gekomen:
 1. Op welk gebied en welke landen is bier succesvol geweest in de afgelopen jaren?
 2. Wat is het economische karakter van Nederland?

Succesvol
Volgens gegevens die afkomstig zijn van het Internationaal Monetair Fonds, die in April 2005 een schatting deed voor het BNP van de landen voor het lopende jaar staat Nederland met een BNP van 629.391 Amerikaanse dollars op een 16e plek in de wereldranglijst. Dit is voor zo’n klein land een zeer hoge plek als je bedenkt dat het grote Rusland maar 100.000 miljoen meer BNP heeft.

Nederland is een welvarend land met een open economie, dat zwaar leunt op buitenlandse handel. De economie wordt getypeerd door stabiele verhoudingen, gematigde inflatie, een gezond financieel beleid en door zijn belangrijke rol als Europese transportader. Voedselverwerking, chemie, olieraffinage en de fabricage van elektrische apparaten zijn de belangrijkste industriële activiteiten.

De Nederlandse economie is vanaf eind jaren '90 3% of meer gegroeid. Vanaf eind 2000/begin 2001 is sprake van enige vermindering van groei, met name van de e-commerce markt. De algemene dalende lijn heeft zich doorgezet na de terroristische aanslagen in New York op 11 september 2001 (zie 2001).

Het nieuwe belastingstelsel dat begin 2001 is ingevoerd was erop gericht de hoge loonbelastingtarieven te temperen en de fiscale lasten deels over te hevelen naar consumptiegoederen en -diensten. Nederland was één van de eerste landen die het besluit aangaande de euro als Europese munteenheid hebben geratificeerd. Sinds 1 januari 2002 is de munt er het enige wettige betaalmiddel (met overgangsperiode voor inwisseling).

Economische karakter van Nederland
Nederland is sterk afhankelijk van de export. De export binnen Nederland overstijgt dan ook de import in Nederland.

Export
 • Jaartotaal $365.1 miljard (f.o.b., 2005)
 • Uitvoerpartners: Duitsland 25%, België 12.4%, GB 10.1%, Frankrijk 9.9%, Italië 6%, USA 4,3%(2005)

Import
 • Jaartotaal $201.2 miljard (c.i.f., 2000)
 • Invoerpartners: EG 56% (Duitsland 18%, België-Luxemburg 10%, GB 5%, Frankrijk 6%), US 9%, Centraal- en Oost-Europa (2000)
 • Schuldenlast (extern): $0

ValutaMunteenheid
Euro1,8515
U.S. Dollar1,393
Britse Pond2,7072
De dollar heeft een lage koers daarom is het vrij gunstig om naar het buitenland te exporteren. De Britse Pond heeft een nog hogere koers.

Sociaal / culturele factoren:

Bij de sociaal en culturele factoren is er vooral gekeken naar de soorten drinkers en alcoholconsumptie in Nederland

Alcoholconsumptie in Nederland
Per jaar wordt gemiddeld ongeveer 8 liter pure alcohol per persoon geconsumeerd. Dat komt neer op ongeveer 20 liter wijn, 80 liter bier en 4 liter sterke drank (World Drink Trends 2005). In deze cijfers is de niet-geregistreerde consumptie van bijvoorbeeld particuliere inkoop uit het buitenland niet meegeteld. Uitgaande van deze formele omzetcijfers is de consumptie van bier en sterke drank sinds 1975 redelijk stabiel. Nederlanders drinken wel steeds meer wijn, sinds 1975 is de consumptie verdubbeld. Ook jongeren zijn meer gaan drinken. De gegroeide groep allochtone Nederlanders drinkt veel minder. Andere marktcijfers duiden erop dat het totale alcoholgebruik in Nederland toeneemt. In 1998 ging 3100 miljoen liter alcoholische drank over de toonbank. In 2003 werd totaal 3262 miljoen liter alcoholische drank genuttigd en de voorspelling voor 2008 is 3500 miljoen liter alcoholische drank (Business Insights, 2005).

Drinkers in Nederland
Van alle Nederlanders drinkt 85%. Het percentage niet-drinkers van 16 jaar en ouder daalde tussen 1995 en 2000 van ongeveer 20% naar 15% (CBS, 2006). Meer mannen dan vrouwen drinken en mannen drinken meer. Van alle Nederlanders drinkt bijna 15% nooit alcohol. Voor mannen is dat afgerond 14% en vrouwen 25%. Mannen drinken opvallend meer dan vrouwen. Van alle mannen drinkt 14,6% gemiddeld meer dan 3 glazen per dag en van alle vrouwen is dat 3% (CBS, 2006).
Allochtone Nederlanders drinken opvallend minder dan autochtonen. Dat geldt met name voor inwoners van Turkse en Marokkaanse afkomst. Van alle Turkse mannen van 15-29 jaar gaf in 2000 60% aan de afgelopen maand niet gedronken te hebben. Bij Marokkanen was dat percentage 81%. Nog meer oudere mannen en vooral vrouwen drinken helemaal geen alcohol (MCA, 2000; Alcoholgebruik onder allochtonen in Nederland).

Technische factoren

Bij de technische factoren zijn er een paar opvallende technische ontwikkelen geweest. Het gaat om de Beertender, de flesvormen, Grolsch beugel en de verschillende smaken.

Beertender
Sinds enkele jaren geleden kwam de Beertender op de markt. Heineken bedacht samen met Krups deze tap voor thuis en hier bleek gigantisch veel vraag voor. Vele bierbrouwers volgden hierna, maar door dit voorbeeld is nog te zien dat er nog genoeg innovatieve ideeën de biermarkt kunnen beïnvloeden. Hierdoor zal je moeten gaan kijken waar Grolsch zich op het gebied van Techniek nog verder gaan kan ontwikkelen.

Flesvormen
Door de jaren heen heeft de biermarkt zich sterk ontwikkeld in de vele verschillende fles en blikvormen, om bijv. de aandacht van de klant te trekken, of gewoon om een praktische reden, bijv. dat het makkelijk mee te nemen is. Doordat er zo veel verschillende fles- en blikvormen zijn is het nog moeilijk om nog een nieuwe vorm te bedenken.

Grolsch beugel
De Grolsch beugel is een innovatief voorbeeld van hoe Grolsch zich zou kunnen onderscheiden met toch hetzelfde bier als een regulier biertje. Andere voorbeelden zijn de Longneck van Heineken en de Beertender. Hierdoor zie je dat een kleine aan- of toepassing al veel vraag op kan leveren en hoe je het premium bier een nieuw leven in kunt blazen.

Verschillende smaken
Ook op het gebied van smaken heeft de markt zich de laatste jaren flink ontwikkeld. Doordat de mensen steeds meer eisen stelden aan het bier, werd het gewone bier steeds minder geconsumeerd moesten vele bierbrouwers manieren bedenken om mensen toch aan het bier te laten gaan. Een voorbeeld hiervan zijn verschillende smaken. Je kunt het zo gek niet bedenken, of het is tegenwoordig te vinden. Zo heb je verschillende smaken voor verschillende seizoenen, zoals Lentebok, Herfstbok en Twee zwaluwen, voor de zomer. Ook variëren ze veel met het aantal procent alcohol in de biertjes, zo heb je zware bieren met 8,6% procent alcohol, maar ook lichte biertjes met maar 4,2 % procent. Grolsch heeft hier ook uitstekend aan mee geconcurreerd en heeft een groot assortiment aan bier. Het is hierdoor moeilijk om nog meer verschillende smaken te maken, aangezien er al zo’n groot assortiment is en ook bieren uit het buitenland steeds populairder worden.

Conclusie
Het is moeilijk om nog enigszins je te onderscheiden op de biermarkt. Vele innovatieve ideeën zijn al op de markt gekomen. Budweiser en Corona zijn als extra concurrenten er bij gekomen. Maar de Nederlandse drinker zal altijd eerst voor het vertrouwde gezicht gaan en Grolsch heeft een zeer vertrouwd imago opgebouwd door de jaren heen. Ook is het zo dat de meeste bierbrouwers over het algemeen maar een bevolkingsgroep aanspreken, terwijl ze misschien veel meer zouden kunnen aanspreken door verschillende etiketten (luxe uitvoering, sobere uitvoering) of het verschil in alcohol (veel of weinig procent). Grolsch brengt zijn product ook eenzijdig op de markt.

Ecologisch

Bij het ecologische gedeelte is gekeken naar wat Grolsch terug doet en kan doen voor de maatschappij. Grolsch is een bedrijf dat zich zeer bewust is van het milieu. De fabrieken en productieprocessen voldoen aan de regels van netheid en veiligheid. Deze veiligheid is erg belangrijk voor je product en je werknemers. Het productieproces van het bier van Grolsch is zich bewust van de afvalstoffen en wat hiermee te doen. Een groot voorbeeld van dit milieubewuste beleid is een project in de gemeente Enschede in 2002. Na de vuurwerkramp gaf de gemeente Enschede energieleverancier bedrijf Essent de opdracht om de getroffen wijk van een warmtenet te voorzien. Hierbij werd toen gebruik gemaakt van het ketelhuis van Grolsch waar warmte uit het bronwater van Grolsch werd hergebruikt. Deze variant gaf de consument de normale prijs- en leveringsvoorwaarden en leverde het hoogste milieurendement op.

Politieke factoren

Bij dit onderdeel is gekeken naar waar Grolsch mee te maken heeft wanneer men bier verkoopt op de markt en wat de politiek hier voor rol bij speelt. Een politieke factor waar Grolsch mee heeft te maken is als volgt. In de biermarkt wordt door de politiek vooral gelet op de leeftijd van de afnemers en dat als bier niet met mate wordt gedronken het ongezond voor de maatschappij is. Grolsch moet erop letten dat hun product niet teveel wordt gedronken door minderjarige mensen. Terwijl dit probleem eigenlijk ligt bij de verkooppunten van het product. Toch moet Grolsch er altijd rekening mee houden dat bier niet teveel wordt aangeprezen bij de jeugd. Ook moeten zij ervoor zorgen dat het niet de verkeerde status krijgt door hun producten extra interessant te maken bij de jeugd. Ze moeten er dus voor zorgen dat de ouderen de grootste afnemers zijn.

De bedrijfstak Analyse

Om te weten te komen hoe de bedrijfstak van Grolsch in elkaar steekt, hebben wij eerst een analyse gemaakt van de markt zelf. Hierin komt zowel de omvang en structuur van de markt aan bod, maar ook het product zelf (pilsener) wordt in deze analyse besproken. Verder zijn de spelers op de markt ook geanalyseerd.

Structuur van de bedrijfstak

De markt van bier is een oligopolie, dit kun je herkennen aan de grootte van het marktaandeel van beperkt aantal belangrijke spelers. Zo heeft, zoals hierboven al eerder vernoemt, Heineken op de Nederlandse markt een marktaandeel van 50 procent. Tel hier Grolsch, Amstel, Bavaria en Hertog Jan bij op, en je zit zo aan de 80% van de markt. Echter is het in de praktijk moeilijk voor te stellen dat deze brouwerijen zulke belangrijke posities innemen op de markt, want in bijv. de supermarkt is er een overmacht aan verschillende merken bier. Niet alleen binnenlandse bieren, maar ook buitenlandse bieren als Corona, Becks en Jupiler liggen in de schrappen. Het gros van de afnemers kiest echter vaak en gemakkelijk voor de bekende merken, omdat deze garant staan voor kwaliteit. Hierdoor komen kleinere Nederlandse brouwerijen, zoals Brand, Alfa of Brouwmeester minder snel in de winkelkar, omdat zij simpelweg deze status hebben. De markt wordt dus beheerd door maar een kleine groep van de totale aanbieders.

De producten van de gewone premium pilsener lijken over het algemeen veelal homogeen. Allen hebben zij vaak (bijna) dezelfde smaak, aantal procent alcohol en dezelfde inhoud in een fles en krat (0,3 liter in een fles en 24 flesjes in een krat). Echter zitten er wel degelijk verschil in. Alleen al als je kijkt naar de verschillende merken, soorten en maten die de markt van bier rijk is weet je al direct dat het een heterogene markt is. Ook proberen de meeste brouwerijen haar bieren steeds meer heterogeen te maken, dit door bijv. de inhoud van de fles te verhogen (de nieuwe flesjes van Grolsch met 0,33 liter inhoudt) of het aantal procent alcohol te verhogen of verminderen. Hierdoor krijg je bieren in allerlei verschillende vormen, maten en smaken. De brouwerijen moeten dit dus doen, omdat men anders te veel op elkaar gaat lijken en ze zich daardoor niet meer kunnen onderscheiden. De productdifferentiatie is dan ook gigantisch hoog, door de innovatieve cultuur die op de biermarkt heerst zijn brouwerijen steeds op zoek naar nieuwe ideeën of veranderingen aan het gewone premium pilsener.

De overheid speelt geen rol in de intensiteit van de concurrentie, de spelers op de markt mogen vrij toetreden. Natuurlijk moeten zij zich wel houden aan bepaalde voorwaarden, zoals hygiëne, voedingsvoorwaarden etc. Dit zijn echter alleen regels om de kwaliteit op de markt zo hoog mogelijk te houden.

Bedrijfskolom

Bij de bedrijfskolom wordt er precies in kaart gebracht hoe de volgorde is van hoe het product zich vormt en op wat voor een manier het bij de consument / gebruiker terecht komt. De volgorde voor de bedrijfskolom betreft:
 1. Oerproducenten
 2. Handelsbedrijven
 3. Producenten van halffabricaten
 4. Producenten van eindproducten
 5. Grossiers
 6. Detaillisten
 7. Consumenten

Wij zullen al deze fases doorlopen aan de hand van het product bier:
Oerproducten
Voor oerproducten heb je in het geval van bier heel simpelweg hop, graan en gist nodig. Verder wordt er water aan bier toegevoegd. Hop, graan en gist wordt overal vandaan gehaald. Oorspronkelijk werd hop gemaakt in Duitsland, alleen zijn er tegenwoordig meerdere landen die hop produceren.

Handelsbedrijven
Dit zijn de bedrijven die de oerproducten doorverhandelen naar de eindproducten van het bier.

Producenten van halffabricaten
Hierbij kun je denken aan het krat, die van o.a. plastic is gemaakt, of de flessen, die in de meeste gevallen vaak gerecycled worden.

Producenten van eindproducten
Dit is Grolsch zelf in het geval van bier, zij zijn degenen die het eindproduct, in dit geval bier, maken en op de markt zetten, maar nog niet direct naar de consument.

Grossiers
Dit zijn meestal de bedrijven die het doorverkopen aan discotheken of cafés. Ook aan supermarkten verkopen ze het bier. Je kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld Deli X.

Detaillisten
Dit zijn alle winkels, supermarkten, organisaties, cafés of discotheken die het bier rechtstreeks doorverkopen aan de consument.

Consument
Hieronder vallen alle mensen die bier nuttigen.

Productlevenscyclus bier

De groei van de vraag naar het product blijft stijgen, als is dit in mindere mate als de voorgaande jaren. De groei neemt als het ware af. Hierdoor lijkt het erop alsof de markt van het product bier langzaam bezig is om af te nemen. Hierdoor zou je kunnen zeggen dat het product bier qua productlevenscyclus in de verzadigingsfase zit, aangezien de groei van de vraag afneemt en de fabrikanten (lees: brouwerijen) dit probeert hoog te houden door zogenaamde vervangingsproducten, nieuwe innovatieve ideeën die op zijn tijd de afnemende groei moeten opvangen. Hiermee proberen zij telkens de markt een nieuw leven in te blazen waardoor dit de verkoop van bier bevordert. Neem bijvoorbeeld de biertender, hierdoor werd het gemak en comfort van het drinken thuis bevorderd en daardoor nam ook de verkoop van bier toe. De vraag naar bier is echter afhankelijk van verschillende factoren. Natuurlijk is zoals bij zoveel producten de prijs/kwaliteit verhouding belangrijk. Zo ligt Hertog Jan iets boven de gemiddelde prijs van een pilsener, maar is deze in kwaliteit ook net iets beter. Echter blijven de meningen hierover verdeeld. Ook hangt de vraag naar bier af van het soort bier dat iemand wil drinken, een breed assortiment zorgt vaak voor meer verkoop. Verder hangt de vraag van sommige merken bier, zoals Grolsch, sterk af van welk deel van het land, de ligging. Zo wordt er in de streek van Twente veel meer Grolsch verkocht als in Zeeland.

Conjunctuur- seizoensgevoeligheid bier

Bier is niet echt conjunctuur gevoelig, echter hangt de vraag wel af van het aantal klanten wat bijvoorbeeld in restaurants, cafés of discotheken komt. In dat opzicht heeft het product bier wel last van een conjunctuurverandering, wanneer er een lage conjunctuur in het land aanwezig is zijn de restaurants, cafés of discotheken minder vol dan in hoogconjunctuur. De prijs is sterk afhankelijk van de kwaliteit van het bier. Een pilsener van lage kwaliteit zal dus nooit een even hoge prijs kunnen vragen zoals bijv. de grote merken Heineken of Hertog Jan.

Omvang bedrijfstak

Omvang van de bedrijfstak; (groei van) het aantal bedrijven; omzet en werkgelegenheid? In de kolom (zie bijlage) staat een duidelijk overzicht van alle biersoorten. Inmiddels zijn hier al weer nieuwe biersoorten bijgekomen, omdat bedrijven steeds met nieuwe ideeën komen om afnemers aan te trekken. De groei van het aantal bedrijven valt mee. Er komen niet bijzonder veel nieuwe biermerken maar wel veel nieuwe verschillende producten bier. Wel groeit het aantal bedrijven van andere alcoholische dranken, zoals breezers bijvoorbeeld. Qua omzet is de Nederlandse biermarkt in 2006 met 1% gedaald.

Financiële analyse bedrijfstak

Voor deze analyse hebben wij vooral gekeken naar de directe concurrenten van Grolsch. Dit zijn Heineken, InBev (bekend van o.a. Hertog Jan, Dommelsch, Oranjeboom etc.) en Bavaria. Wij hebben gekeken naar de jaarverslagen van deze grote spelers op de markt. De jaarverslagen zijn afkomstig uit het jaar 2006.

Nederland als bier exportland

Bierexport in Nederland (x 1000 hl)*
 • 2004 12.976
 • 2003 12.491
 • 2002 12.913
 • 2001 13.095
 • 2000 12.888
 • 1999 12.188
 • 1998 11.713
 • 1997 12.166
 • 1996 11.118
 • 1995 10.467
 • 1994 9.489
 • 1993 7.966
 • 1992 7.495
 • 1991 7.025
 • 1990 7.209

* Nederland is het grootste bierexport land van de wereld.

De bierexport van Nederland groeit de laatste jaren steeds minder. De bierexport van Nederland is enorm. Zo gaat van de totale Nederlandse bierproductie van 23,8 miljoen hectoliter (in 2004) meer dan de helft naar het buitenland. Ondanks het feit dat Nederland de laatste jaren bij de grootste bierexporterende landen ter wereld behoort, begint men steeds meer terrein te verliezen op exportgebied, althans, de groei wordt de laatste jaren steeds minder.

Nederlandse biermerken in het buitenland

Waar Nederland het meeste naar toe exporteert kunt u zien op de grafiek op volgende bladzijde. De redenen van het biergebruik in de VS zijn uiteenlopend. Zo zou dit komen door het slechte weer in het belangrijke noordoosten van het land, het onzekere economische klimaat, de oorlog in Irak en het rookverbod in de horeca in enkele staten. Dit blijkt uit het rapport van Heineken. Echter nam het biergebruik van Heineken in de VS toe van 8,4 miljoen hectoliter tot 12,5 miljoen hectoliter.

Het blijkt dat Grolsch in de VS de laatste jaren flink aan de weg aan het timmeren is. Uit het artikel van site 5 blijkt dat de productie binnen twee jaar gaat worden opgeschroefd van 150.000 naar 600.000 hectoliter. Hieruit kun je dus concluderen dat ondanks de tegenvallende biergebruik in de VS de Nederlandse bieren het heel goed doen. Grolsch groeit net als Heineken steeds meer, echter zijn de verschillen tussen de twee brouwerijen qua productie nog gigantisch.

Iin de andere landen (met België uitgezonderd) groeit de exportproductie nog steeds.

Omzet

Als je kijkt naar het verschil in omzet tussen Bavaria en Heineken, zie je dat Heineken alleen in West Europa al een netto omzet heeft van 5,7 miljard. Bavaria moet het doen met een algemene omzet van 292,3 miljoen. Grolsch zit hier tussen in, maar zit meer in de richting van Bavaria. Grolsch heeft in 2006 een omzet behaald van 317,6 miljoen. Tenslotte InBev, zij deden het het beste, met een omzet van maar liefst 13,3 miljard (wel over de hele wereld). Echter moet hier bij vermeld worden dat dit de omzet is van het gehele bedrijf en dus ook van alle merken die InBev rijk is.

Nettowinst

Ook hier zijn weer duidelijke verschillen te zien. Heineken doet het met een nettowinst van 930 miljoen nog aardig, InBev scoort met zijn 1,5 miljard nettowinst het beste. Bavaria is met een nettowinst van 7,7 miljoen euro het laagst genoteerd qua nettowinst en Grolsch is een lage middenmoter, zij doen het met een nettowinst van 19,2 miljoen. Hier kun je toch duidelijk zien wat voor een winst de buitenlandse bedrijven opleveren.

Marktaandeel

Hier is een duidelijk overzicht gemaakt van hoe de Nederlandse biermarkt is verdeeld als het gaat om marktaandeel:
 • InBev: 18 %
 • Grolsch: 17 %
 • Heineken: 45 %
 • Bavaria: 13 %
 • Overige merken: 7 %

Hierin is duidelijk te zien dat Heineken in Nederland eenzaam aan de top staat. Grolsch is de nummer drie in de Nederlandse bier top.

Afzet (Volumes)

Je ziet in de afzet van bier, ook wel volume genoemd in de jaarverslagen, dat Grolsch nog een flinke achterstand heeft op de concurrentie. Dit komt vooral door de verkoop van bier in het buitenland, hierin moet Grolsch nog duidelijk groeien. Grolsch heeft namelijk in 2006 2,9 miljoen hectoliter weten te verkopen, echter doen InBev (247 miljoen hectoliter) en Heineken
(111,9 miljoen hectoliter) dit een stuk beter. Bavaria scoorde met een volume van 5,2 miljoen hectoliter boven Grolsch. Hierbij was de export naar andere landen ook meegerekend.

Aantal (potentiële) aanbieders op de Nederlandse markt

Het aantal aanbieders op de biermarkt is vrij groot. Niet alleen de binnenlandse brouwerijen zijn spelers op de Nederlandse markt, ook de buitenlandse markt dringen langzaam de markt binnen. Hierdoor neemt de concentratiegraad alleen maar toe, maar de groei naar de vraag naar bier wordt echter alsmaar minder. Echter zijn er brouwerijen met een stevige positie binnen de markt. Neem bijvoorbeeld Heineken, die met een marktaandeel van 50% bijna de helft van de biermarkt in Nederland bezit. Heineken is in vergelijking met bijv. Bavaria of Brand gigantisch. De verschillen tussen de spelers op de biermarkt is dan ook groot qua ondernemingsgrootte. Door innovatief op de markt te blijven kan men deze positie dan ook behouden, zo niet uitbreiden. Heineken blijft elk jaar dan ook groeien en is een van de grootste brouwerijen ter wereld.

De 5 regels van Porter

Interne concurrentie
Als biermerk heb je veel concurrenten in je eigen markt. Enkele voorbeelden zijn Heineken, Bavaria, Amstel. Hierin is de concurrentie groot en actief. Elke bierleverancier komt met nieuwe smaken bier, nieuwe flesjes of acties erom heen. Potentiële afnemers van deze ondernemingen worden op vele manieren geprobeerd aan te trekken. En hierin moet Grolsch dus de juiste manier vinden om deze potentiële afnemers aan te trekken en te zorgen dat ze niet naar de concurrenten gaan.

Nieuwe toetreders
Grolsch zal niet snel beïnvloed worden door nieuwe toetreders. Grolsch is een sterk en onafhankelijk merk met veel export. Wel zouden de nieuwe ‘smaakjes’ bieren concurrentie kunnen gaan opleveren. Een voorbeeld is het biertje met groene thee.
Nog niet volledig toegetreden, maar ze verwachten nu al dat het de meest verkochte drank van de zomer wordt. Dit zal niet bevorderlijk zijn voor Grolsch.

Macht van de afnemers
De kracht die de afnemers hebben is groot. Neem een tijdje terug Albert Hein, zij vonden de bier prijs van Grolsch te hoog en kochten gewoon geen Grolsch meer in. Die zelfde macht heeft de klant ook. Wel zie je dat als het om een factor gaat die niet erg genoeg is de klanten het weer winnen. Albert hein moest dan ook snel in binden. De macht van de klanten was voor hen te groot, de klanten wilden weer Grolsch en albert hein moest dat dus ook bieden.

Macht van de leveranciers
Grolsch wordt beïnvloed door leveranciers. Die leveranciers hebben veel macht. Wel zie je dat er steeds meer leveranciers op de markt verschijnen en de kracht van hun dus daalt. Als de macht van een leverancier hoog is kan de leverancier besluiten om kwaliteit te verlagen of prijzen te verhogen zonder regelrechte consequenties. Als je namelijk de enige leverancier bent moeten de afnemers toch wel bij deze leverancier blijven kopen. Zo zie je dat hoe meer leveranciers hoe minder macht. Bij grolsch ligt de macht van de leveranciers vrij laag want er zijn veel leveranciers van hop en verdere benodigdheden voor bier.

Substituten en complementaire goederen
Tegenwoordig worden er steeds meer breezers of mixjes gedronken in plaats van bier. Dit is een vervelende ontwikkeling voor Grolsch want dat betekent minder afname van hun product. Wel zie je dat de groei in deze hype steeds meer afneemt. Grolsch heeft dus te maken met substituten die negatieve invloed uitoefenen op hun afzet. Complementaire goederen zijn er niet voor Grolsch.

(Verdere analyse Grolsch

6.1 SWOT – Analyse

Bij de SWOT – Analyse is er eerst gekeken naar alle factoren van de DESTEP methode. Dit, om zo alle facetten die in de markt voor Grolsch meespelen, te benoemen. Dit betekent niet dat in elk deel van de DESTEP methode alle onderdelen van de SWOT (sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen) voorkomen, er is alleen gekeken of deze relevant is voor de situatie van Grolsch.

SWOT – Analyse via DESTEP

Demografisch:
Kansen:
 • Doordat jongeren al op jonge leeftijd beginnen met drinken heeft Grolsch een kans om jongeren al vroeg met Grolsch kennis te laten maken. De kans dat ze de alcoholische drank als gewoonte blijven drinken is vrij groot.
 • De verschillende uitgaansgelegenheden voeren continu de prijzen van het bier op, wat betekent dat het thuis (in)drinken steeds meer wordt gestimuleerd. De kans voor Grolsch is dat de thuis drinkers zelf hun bier soort kiezen. Wat met de juiste promotie het Grolsch bier kan worden.

Bedreigingen:
 • De jeugd begint steeds eerder met het drinken van bier. Zoals eerder genoemd is dat een kans voor Grolsch. Dit is echter niet bevorderlijk voor onze maatschappij. Er worden dan ook veel anti-alcohol campagnes opgezet voor de jeugd als; ‘de kater komt later’, ‘geniet maar drink met mate’ of ‘alcohol maakt meer kapot dan je lief is’. Dit is dan ook meteen een bedreiging voor Grolsch.
 • Door de stijgende accijnzen stijgt de bierprijs steeds meer. Dat betekent dat grolsch de bierprijs niet zo laag kan houden als ze zouden willen. Alcoholische dranken hebben hierdoor een slechte concurrentiepositie ten opzichte van de niet alcoholische dranken.

Economisch:
Kansen:
 • Nederland heeft een hoog BNP dit betekent dat er geld is voor luxe. Bier zal dus meer gekocht gaan worden.
 • Door nieuwe belastingstelsel hoeft er minder loonbelasting betaald te worden, dit betekent kosten vermindering.
 • De lage koers van de dollar zorgt voor een sterkere export positie, dit betekent kansen in het buitenland.

Sociologisch:
Bedreiging:
 • Afgelopen jaren is de groep allochtonen in Nederland sterk gestegen en nog steeds stijgt deze groep. Aangezien allochtonen minder drinken dan autochtone Nederlanders kan dit een bedreiging vormen voor de biermarkt.

Kans:
 • Het totale alcoholgebruik in Nederland stijgt. Als Grolsch binnen deze stijging een goed aandeel van de markt weet te bemachtigen zal dit voor Grolsch leiden tot een sterkere concurrentiepositie.

Technisch
Zwakte:
 • Toen Heineken samen met Krups met de beertender kwam heeft Grolsch te weinig ingespeeld op dit nieuwe snufje techniek. Het gevolg is dus dat er geen vaatjes Grolsch verkocht worden omdat ze daar geen aandacht aanbesteden.

Bedreiging:
 • Er zijn al zo veel verschillende fles- en blikvormen ontwikkeld in de loop van de tijd dat het moeilijk is iets nieuws te verzinnen of ontwikkelen. Dit betekent weer een deur naar een manier om winst te maken dicht.

Ecologisch
Sterkte:
 • Grolsch is veel bezig met milieu dit is een goede aanzet voor milieu bewuste kopers om voor Grolsch te kiezen.

Politiek
Bedreiging:
 • Meer concentreren op ouderen betekent niet kunnen concentreren op de toekomst. Als je de jeugd bekent maakt met Grolsch is de kans groot dat zij later als vast biermerk Grolsch nemen.

SWOT – Analyse

Kansen:
 1. Doordat jongeren al op jonge leeftijd beginnen met drinken heeft Grolsch een kans om jongeren al vroeg met Grolsch kennis te laten maken. De kans dat ze de alcoholische drank als gewoonte blijven drinken is vrij groot.
 2. De verschillende uitgaansgelegenheden voeren continu de prijzen van het bier op, wat betekent dat het thuis (in)drinken steeds meer wordt gestimuleerd. De kans voor Grolsch is dat de thuis drinkers zelf hun bier soort kiezen. Wat met de juiste promotie het Grolsch bier kan worden.
 3. Het totale alcoholgebruik in Nederland stijgt. Als Grolsch binnen deze stijging een goed aandeel van de markt weet te bemachtigen zal dit voor Grolsch leiden tot een sterkere concurrentiepositie.
 4. De nieuwe fles van Grolsch slaat goed aan en heeft een goede kans open gezet voor Grolsch.
 5. Nederland heeft een hoog BNP dit betekent dat er geld is voor luxe. Bier zal dus meer gekocht gaan worden.
 6. Door nieuwe belastingstelsel hoeft er minder loonbelasting betaald te worden, dit betekent kosten vermindering
 7. De lage koers van de dollar zorgt voor een sterkere export positie, dit betekent kansen in het buitenland.

Bedreigingen:
 1. De jeugd begint steeds eerder met het drinken van bier. Zoals eerder genoemd is dat een kans voor Grolsch. Dit is echter niet bevorderlijk voor onze maatschappij. Er worden dan ook veel anti-alcohol campagnes opgezet voor de jeugd als; ‘de kater komt later’, ‘geniet maar drink met mate’ of ‘alcohol maakt meer kapot dan je lief is’. Dit is dan ook meteen een bedreiging voor Grolsch.
 2. Door de stijgende accijnzen stijgt de bierprijs steeds meer. Dat betekent dat grolsch de bierprijs niet zo laag kan houden als ze zouden willen. Alcoholische dranken hebben hierdoor een slechte concurrentiepositie ten opzichte van de niet alcoholische dranken.
 3. Afgelopen jaren is de groep allochtonen in Nederland sterk gestegen en nog steeds stijgt deze groep. Aangezien allochtonen minder drinken dan autochtone Nederlanders kan dit een bedreiging vormen voor de biermarkt.
 4. Er zijn al zo veel verschillende fles- en blikvormen ontwikkeld in de loop van de tijd dat het moeilijk is iets nieuws te verzinnen of ontwikkelen. Dit betekent weer een deur naar een manier om winst te maken dicht.
 5. Meer moeten concentreren op ouderen betekent niet kunnen concentreren
op de toekomst. Als je de jeugd bekent maakt met Grolsch is de kans groot dat zij later als vast biermerk Grolsch nemen.

Sterkte:
 1. Grolsch is veel bezig met milieu dit is een goede aanzet voor milieu bewuste kopers om voor Grolsch te kiezen.
 2. Veel naamsbekendheid gekregen met name door de beugelfles het voordeel is dus dat ze hun merk niet meer hoeven te presenteren
 3. Grolsch heeft een zeer sterk distributie raam werk opgebouwd door de jaren heen waardoor uitbreiding goed gerealiseerd kan worden.
 4. Grolsch staat voor een optimale kostenbeheersing, dat betekent dat de kosten zo veel als mogelijk omlaag worden gebracht. Dit is een sterk punt voor Grolsch omdat ze zo kunnen concurreren met alle andere bier aanbieders.

Zwakte:
 1. Toen Heineken samen met krups met de beertender kwam heeft Grolsch te weinig ingespeeld op dit nieuwe snufje techniek.Het gevolg is dus dat er geen vaatjes Grolsch verkocht worden omdat ze daar geen aandacht aanbesteden.
 2. Grolsch gaat veelal Heineken achter na, zelf iniatief nemen ontbreekt. Dit betekent dat Heineken met de eer strijkt en Grolsch moet volgen.

Kengetallen Grolsch

Samenstelling van de omzet
In 2006 wist Grolsch ondanks de verminderde afzet van bier in supermarkten als onderneming meer omzet te maken. In het eerste half jaar van 2006 boekte Grolsch een omzet van 152,2 miljoen euro tegen een omzet van 147,2 miljoen in dezelfde periode vorig jaar. Doordat er meer verkooppunten van Grolsch zijn bijgekomen is deze omzetstijging tot stand gekomen. Ook de wisselkoers heeft met deze stijging te maken. De uiteindelijke nettowinst was 6,5 miljoen tegen 7,4 vorig jaar. De Nederlandse biermarkt is voor Grolsch het belangrijkst daarna komt Engeland. Deze omzet bestaat uit de verkoop van de producten in binnen- en buitenland. Producten zoals: Bokbier, Lentebok, Amber, Herfstbok, Malt, Premium alle biersoorten die Grolsch consumeert. Maar ook producten zoals Grolsch glazen en biertenders.

Huidige situatie financiën Grolsch
Door de beslissing om minder geld te besteden aan promotieacties, heeft brouwer Grolsch vorig jaar minder bier verkocht in Nederland en Groot-Brittannië.

Om de kracht van het merk niet aan te tasten, had heeft Grolsch besloten om niet aan prijzenslagen in de supermarkten mee te doen. Dat heeft in Nederland geleid tot een daling van het marktaandeel van een half procent, in een markt die ook nog eens met 1 procent kromp.

Niettemin groeide de nettowinst, exclusief eenmalige effecten, met 18 procent naar 19,2 miljoen euro. De omzetdaling in Nederland en het Verenigd Koninkrijk is volgens de brouwer ruimschoots gecompenseerd door een groei van de afzet met 14 procent in andere buitenlandse markten. Vooral in Frankrijk, Australië, Nieuw Zeeland en Rusland werd het bier van Grolsch goed verkocht.

De netto-omzet van Grolsch steeg mede daardoor vorig jaar met bijna 2 procent naar 318 miljoen euro. Dat was ook te danken aan een stijging van de horecaomzet in Nederland en een stijging van het nettoprijspeil.

Groeistrategie internationaal

Van de site van Koninklijke Grolsch:
‘Grolsch richt zich op ontwikkelde biermarkten met een voldoende grote koopkracht, een aanwezige biercultuur en een aanwezige interesse in buitenlandse bieren. Ter verbreding van de distributie werkt Grolsch in de meeste kernmarkten in een op de markt toegesneden model samen met importeurs, distributeurs, retailers en andere brouwerijen. Regelmatig worden dergelijke partijen in de consolidatieprocessen uitgeschakeld door grote brouwerijen. Op dat moment ontstaat bij deze, op hun thuismarkt vaak zeer ervaren en goed georganiseerde ondernemingen, ruimte of zelfs de noodzaak voor vervangende merken. Het onafhankelijke en sterke Grolsch-merk blijkt dan een welkom alternatief, terwijl het voor Grolsch een goede sprong voorwaarts kan betekenen.’

Hieruit kunnen we opmaken dat Grolsch voornamelijk de focus houdt op markten met een goede structuur qua logistiek en aanbod van andere bieren en een grote vraag naar bier. Kort gezegd wil Grolsch zich dus focussen op de meer ontwikkelde markten. Men kijkt dus liever eerst ‘de kat uit de boom’ en kijkt over de schouders van de meer innovatieve brouwerijen, zoals Heineken, mee. Als een dergelijke brouwerij vervolgens een succes boekt, probeert Grolsch hier ook zijn slagje uit te slaan. Voorbeelden hiervan zijn de groeiende biermarkt in Amerika of de beertender. Ook hier volgde Grolsch Heineken, nadat deze succes op deze gebieden geboekt had. Grolsch hoopt met haar merk een goed alternatief te bieden en hiermee vooruitgang te boeken in haar ontwikkeling.

Strategische samenwerking

Grolsch volgt de grote innovatieve brouwerijen. Hiermee hopen zij, door middel van de toenemende vraag, de vraag die niet beantwoord kan worden door de grote innovatieve brouwerijen, op te vullen. In dat opzicht kun je spreken van een strategische samenwerking, al lijkt het ons dat dit niet echt de bedoeling geweest van de andere brouwerijen. Echter kun je het zo bekijken dat men samen werkt om de vraag van bier te verwerken.

Groeistrategie Nederland

In het strategische beleid van Grolsch komen enkele groeistrategieën aan bod. In dit eerste punt gaan we in op de groeistrategie in Nederland. Deze strategie is onder te verdelen in twee strategieën. Het thuis verbruikstrategie en de horecastrategie.

Thuisverbruik strategie

Op het gebied van het thuis drinken zijn er enkele aandachtspunten met betrekking op marketing en innovatie. Deze punten hebben als doel het vergroten van de thuis drinkmarkt. Op het gebied van marketing is het punt promotie het meest van belang. Om de mensen op de hoogte te brengen van de activiteiten van Grolsch is het van belang om de mensen te informeren en te benaderen. Grolsch voert op het gebied van thuis drinken een strategie waarbij vooral aandacht wordt besteed aan het promoten van het bier. Verder word ook veel aandacht aan innovatie gestoken. Grolsch wil verrassend voor de dag komen en moet elke keer weer zoeken naar nieuwe alternatieven. Zo heeft Grolsch verschillende nieuwe producten in de laatste jaren op de markt gebracht. De beertender en alle verschillede speciaal bieren dragen bij aan de innovatiekracht van Grolsch.

Horeca strategie

In het strategische beleid binnen Nederland hebben we naast het thuisverbruik strategie ook een horecastrategie. Dit heeft betrekking op de discotheken en kroegen verengingen e.d. waarbij vaten en fusten worden verkocht. Het gaat hierbij om het grote werk. Grolsch heeft als doel een zo groot mogelijk netwerk te creëren voor het afzetten van haar producten. Hierbij worden afnemers persoonlijk benaderd en worden promotionele acties uitgevoerd om zodoende klanten te werven en te behouden. Grolsch heeft de laatste jaren veel aandacht en geld uitgegeven aan de horeca strategie. Ze hebben verschillende drankengroothandels zoals: Hengst B.V. te IJsselmuiden en Van Straten B.V. te Utrecht overgenomen om zo een groter netwerk te creëren. Deze drankengroothandels voeren elk een compleet horeca-assortiment aan en zijn beiden in hun verzorgingsgebied de exclusieve leverancier van Grolsch-fustbier aan de horeca.

Conclusies

Confrontatie matrix

Uit de SWOT – Analyse hebben wij enkele punten gecombineerd die elkaar sterker, of zwakker kunnen maken. Hieronder hebben wij het uitgewerkt tot een confrontatiematrix. De SWOT analyse is op de volgende bladzijde wederom te vinden, dit om de punten wat makkelijker terug te lezen.

Kansen – Sterke punten:

 1. kun je combineren met sterkte 2. Jongeren zijn over het algemeen beter beïnvloedbaar dan ouderen. Als je dus een goede naamsbekendheid hebt zullen jongeren meer gaan overwegen om jou bier te drinken dan wanneer je onbekend bent.
 2. kun je goed combineren met sterkte 1 en 2 omdat naamsbekendheid en milieubewust toch wel positieve kanten van je bedrijf zijn en mensen dat zeker meenemen in hun besluit tot het drinken van bier van een bepaald bier merk.
 3. zou je kunnen laten groeien met sterkte 2 en 3. Als de biermarkt groeit zijn er meer mensen die bier gaan drinken, als je dan naamsbekendheid hebt is dat een extra reden dat die mensen voor jou bier kiezen. Dit leidt tot een hogere omzet die tevens opgevangen kan worden door het goede en snelle distributie netwerk.
 4. kun je laten groeien met sterkte 2, Als je koopkracht stijgt betekent dat dat er meer geld is om aan bier te besteden. De naamsbekendheid van Grolsch zorgt er dus voor dat de consumenten het overige geld aan Grolsch kunnen besteden.
 5. weegt af tegen sterkte 4. Door de lagere kosten bij consumenten kom er meer bestedingsruimte vrij.
 6. weegt ook op tegen sterkte 4. Het is gunstiger om van euro naar dollar te gaan dan omgekeerd omdat de Euro een gunstige wisselkoers heeft.

Kansen – Zwakke punten:

 1. neemt het op tegen zwakte 2, omdat Heineken nog geen nieuwe fles heeft, onderscheid Grolsch zich van andere merken door een luxe fles uit te geven.

Bedreigingen – Sterke punten:

 1. wordt gecompenseerd door sterkte 2 omdat jongeren nooit helemaal tegen gehouden kunnen worden in het bier drinken. Als je dan naamsbekendheid hebt kom je toch in het rijtje bieren waar de jongeren uit kiezen.
 2. wordt opgevangen door sterkte 4. Door kosten bewust je bedrijf te leiden kun je concurreren in prijs met andere bier aanbieders. Bier drinkers zullen er toch altijd blijven.
 3. wordt opgevangen door sterkte 2, jongeren kunnen nooit volledig tegen gehouden worden en zullen het ‘stiekem’ toch doen. Dit betekent een korte beslissing tijd, als je dus veel naamsbekendheid hebt zullen ze eerder voor jou merk gaan.

Bedreigingen – Zwakke punten:

 1. Bedreiging 2 tegen over zwakte 2 is bedreigend omdat dit 2 negatieve punten in de zelfde richting zijn die elkaar alleen maar versterken. Als je bier niet meer gedronken wordt zul je het moeten hebben van iets nieuws, als je dan anderen achter na gaat krijg je niet de volle
 2. 100%.

Kansen:

 1. Doordat jongeren al op jonge leeftijd beginnen met drinken heeft Grolsch een kans om jongeren al vroeg met Grolsch kennis te laten maken. De kans dat ze de alcoholische drank als gewoonte blijven drinken is vrij groot.
 2. De verschillende uitgaansgelegenheden voeren continu de prijzen van het bier op, wat betekent dat het thuis (in)drinken steeds meer wordt gestimuleerd. De kans voor Grolsch is dat de thuis drinkers zelf hun bier soort kiezen. Wat met de juiste promotie het Grolsch bier kan worden.
 3. Het totale alcoholgebruik in Nederland stijgt. Als Grolsch binnen deze stijging een goed aandeel van de markt weet te bemachtigen zal dit voor Grolsch leiden tot een sterkere concurrentiepositie.
 4. De nieuwe fles van Grolsch slaat goed aan en heeft een goede kans open gezet voor Grolsch.
 5. Nederland heeft een hoog BNP dit betekent dat er geld is voor luxe. Bier zal dus meer gekocht gaan worden.
 6. Door nieuwe belastingstelsel hoeft er minder loonbelasting betaald te worden, dit betekent kosten vermindering
 7. De lage koers van de dollar zorgt voor een sterkere export positie, dit betekent kansen in het buitenland.

Bedreigingen:

 1. De jeugd begint steeds eerder met het drinken van bier. Zoals eerder genoemd is dat een kans voor Grolsch. Dit is echter niet bevorderlijk voor onze maatschappij. Er worden dan ook veel anti-alcohol campagnes opgezet voor de jeugd als; ‘de kater komt later’, ‘geniet maar drink met mate’ of ‘alcohol maakt meer kapot dan je lief is’. Dit is dan ook meteen een bedreiging voor Grolsch.
 2. Door de stijgende accijnzen stijgt de bierprijs steeds meer. Dat betekent dat grolsch de bierprijs niet zo laag kan houden als ze zouden willen. Alcoholische dranken hebben hierdoor een slechte concurrentiepositie ten opzichte van de niet alcoholische dranken.
 3. Afgelopen jaren is de groep allochtonen in Nederland sterk gestegen en nog steeds stijgt deze groep. Aangezien allochtonen minder drinken dan autochtone Nederlanders kan dit een bedreiging vormen voor de biermarkt.
 4. Er zijn al zo veel verschillende fles- en blikvormen ontwikkeld in de loop van de tijd dat het moeilijk is iets nieuws te verzinnen of ontwikkelen. Dit betekent weer een deur naar een manier om winst te maken dicht.
 5. Meer moeten concentreren op ouderen betekent niet kunnen concentreren op de toekomst. Als je de jeugd bekent maakt met Grolsch is de kans groot dat zij later als vast biermerk Grolsch nemen.

Sterkte:

 1. Grolsch is veel bezig met milieu dit is een goede aanzet voor milieu bewuste kopers om voor Grolsch te kiezen.
 2. Veel naamsbekendheid gekregen met name door de beugelfles het voordeel is dus dat ze hun merk niet meer hoeven te presenteren
 3. Grolsch heeft een zeer sterk distributie raam werk opgebouwd door de jaren heen waardoor uitbreiding goed gerealiseerd kan worden.
 4. Grolsch staat voor een optimale kostenbeheersing, dat betekent dat de kosten zo veel als mogelijk omlaag worden gebracht. Dit is een sterk punt voor Grolsch omdat ze zo kunnen concurreren met alle andere bier aanbieders.

Zwakte:

 1. Toen Heineken samen met krups met de beertender kwam heeft Grolsch te weinig ingespeeld op dit nieuwe snufje techniek.Het gevolg is dus dat er geen vaatjes Grolsch verkocht worden omdat ze daar geen aandacht aan besteden.
 2. Grolsch gaat veelal Heineken achter na, zelf iniatief nemen ontbreekt. Dit betekent dat Heineken met de eer strijkt en Grolsch moet volgen.

Bijlagen

8.1. Soorten bieren:

Categorie A:
 • lichte bieren tot 6% alcohol
 • Pale Ale (Belgisch):
 • Vos, De Koninck, Palm.
 • Pils:
 • Alle Nederlandse pilseners,
 • zoals Grolsch, Heineken, Amstel, Dommelsch, Bavaria.
 • Pilsener urtyp:
 • Brand UP, Amstel 1870.
 • Witbier:
 • Wieckse Witte, Hoegaarden, Steendonks, Dentergems.

Categorie B:
donkere bieren tot 6% alcohol:
 • Alt: Grolsch Amber.
 • Oud Bruin: Heineken, Alfa, Budels.

Categorie C:
lichte bieren boven 6% alcohol:
 • Barley wine (pale)
 • Columbus.
 • Blonde: Leffe Blond, Brugs Blond.
 • Dortmunder: Ridder Maltezer, Alfa Super Dortmunder, Gulpener Dort, Amstel Gold, Leeuw Dortmunder.
 • Meibock: Einbecker Mai Ur-Bock, Grolsch Meibok, Brand Meibock, Brand Imperator.
 • Tripel: Westmalle tripel, Karmeliet, Hoegaarden Grand Cru, Brugse Tripel.

Categorie D:
donkere bieren boven 6% alcohol:
 • Barley wine: Westvleteren Extra, Nieuw Ligt, SNAB Maelstrøm.
 • Bokbier: Einbecker Ur-Bock Dunkel, Ridder Bockbier, Drie Ringen Bokbier.
 • Dubbel: Chimay Rood, Rocherfort 6, Westmalle Dubbel.
 • Dubbelbock: Brand Dubbelbock, SNAB Ezelenbok, Lindeboom Bokbier.
 • Quadrupel: La Trappe Quadrupel, Rochefort 10, Westvleteren Abt, Hertog Jan Grand Prestige.

Categorie O:
overige bieren boven 6% alcohol
 • Granen: De Schans 100% Tarwe
 • Noten: Bios Mongozo (palmnoot), Pietra (kastanje)
 • Honing: Koning Honing, Binche Berenbier
 • Kruiden en specerijen: SNAB Speculator, Jopen Koyt, Gulpener Gallius, Liefmans Glühkriek
 • Vruchten: 3 Horne Kandeleir (krenten, rozijnen, abrikozen), De Schelde Seeschuymer Cranberry-bier, Cantillon Geuze Vigneronne (muskaatdruif)
© 2008 - 2024 Flix, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
ManagementsamenvattingEen managementsamenvatting zit voorin een groot ondernemingsplan om het managementboard alvast in het klein te vertellen…
Marketingplan: Externe analyse van een bedrijfMarketingplan: Externe analyse van een bedrijfDe externe analyse is bedoeld om een beeld te krijgen van de externe omgeving van een bedrijf. Op basis hiervan worden k…
SWOT-analyse makenSWOT-analyse makenDe SWOT-analyse staat centraal in het strategisch managementproces. De SWOT-analyse bestaat uit een interne en een exter…
Marketingplan makenMarketingplan makenEen marketingplan is een afgeleide van het organisatieplan of de organisatiestrategie. Het marketingplan bestaat uit een…

Het 7S Model met voorbeeldHet 7S Model met voorbeeldHet 7s model is een marketing model dat de kwaliteit van de prestaties van een onderneming meet. Hierdoor krijg je een g…
Marketing audit: analyse en evaluatie marketingMarketing audit: analyse en evaluatie marketingMarketing audit is een (te) weinig gebruikt instrument voor marketing management-evaluatie. Wat houdt het precies in en…
Flix (26 artikelen)
Laatste update: 01-10-2009
Rubriek: Zakelijk
Subrubriek: Marketing
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.