InfoNu.nl > Zakelijk > Management > Collegial management

Collegial management

Er bestaan verschillende manieren om doelen te bereiken, en zo ook verschillende manieren van management. Collegial management uit zich als een besturingsconcept waarbij wordt gewerkt met managementteams die gezamenlijk één verantwoordelijkheid hebben. Dit artikel bespreekt het begrip, de voorwaarden en de toepassing ervan.

Voorbeeld

Een gemeente is onderverdeeld in verschillende onderdelen. Ieder onderdeel wordt vertegenwoordigd door een team. Gezamenlijk hebben deze teams verantwoordelijkheid over het reilen en zeilen van het gemeentelijk apparaat. Zij moeten onderwerpen juist verdelen en soms opsplitsen. Alle managementteams samen dragen een beleid uit.

Het begrip

Collegial management is een besturingsconcept waarbij wordt gewerkt met collegiale managementteams die gezamenlijk een integrale verantwoordelijkheid hebben. Anders gezegd: de macht wordt verdeeld onder sommige of alle leden van de organisatie, die een gemeenschappelijke gedeelde mening moeten hebben over de doelstellingen van de organisatie. Collegiaal management kan worden gedefinieerd als een model dat veronderstelt dat organisaties tot op zekere hoogte op basis van consensusvorming beleid bepalen en besluiten nemen. Het team als geheel is dus verantwoordelijk voor het totale resultaat en binnen het team hebben de leden een eigen verantwoordelijkheid voor specifieke portefeuilles.

Toepassing

En hoe brengt men goedfunctionerend collegial management in de praktijk? En hoe is te voorkomen dat de voorgestelde vernieuwingen en verbeteringen niet stranden in een circuit van eindeloze overleggen? Een aantal voorwaarden biedt hier een antwoord op:
  • Het collegiaal managementmodel werkt het best in een omgeving waar sprake is van een stabiel, goed functionerend team, bij voorkeur met personen die al langere tijd werkzaam zijn bij de organisatie.
  • Het beloningssysteem moet aansluiten bij de aangepaste verantwoordelijkheden en bevoegdheden.
  • Het model vereist een flexibel personeelssysteem; dit moet flexibel genoeg zijn om de aanpassingen in de functiebeschrijvingen gemakkelijk aan te kunnen brengen.
  • Collegiaal management komt het best tot zijn recht in een cultuur waar al een bepaalde mate van democratie bestaat.
  • Structuur en besturing dienen eenduidig te zijn; een heldere structuur met duidelijke verantwoordelijkheden en bevoegdheden is essentieel.
  • De ontwikkeling van vaardigheden dient gelijk op te lopen met de invoering van het nieuwe managementmodel.
  • De cultuur moet aangepast worden door voorbeeldgedrag en moet gestimuleerd worden.
  • De medewerkers mogen niet uit het oog verloren worden. Zij moeten betrokken raken bij het proces.
  • De achterliggende doelstellingen moeten in de gaten gehouden worden; de invoering van een nieuw managementmodel is een verandering, maar is niet de doelstelling van die verandering.
  • Er moet geïnvesteerd worden in een duidelijke informatie-infrastructuur, waardoor alle partijen voldoende toegang hebben tot actuele en relevante informatie.

Lees verder

© 2009 - 2018 Inebakker, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Integraal management in de overheid (publieke sector)In de publieke sector is integraal management een managementprincipe dat veelvuldig wordt toegepast. Verantwoordelijkhed…
William Edwards Deming (1900-1993)William Edwards Deming (1900-1993) is één van de vele denkers over kwaliteitszorg. Hij benaderde het begrip kwaliteit sa…
Virtual ManagementVirtual ManagementSteeds meer en meer moeten professionals die elkaar niet kennen vanuit diverse locaties nationaal of internationaal met…
Knowledge & Content ManagementKnowledge management is een Engelse term voor een methode om kennis te vergaren en die kennis vervolgens te gebruiken in…
Mogelijkheden van een opleiding financieel managementMogelijkheden van een opleiding financieel managementHet financieel management van een onderneming of organisatie is een van de belangrijke onderdelen die ondersteuning bied…

Reageer op het artikel "Collegial management"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reactie

Gerritseric (infoteur), 08-04-2009 10:12 #1
Het team als geheel is dus verantwoordelijk voor het totale resultaat en binnen het team hebben de leden een eigen verantwoordelijkheid voor specifieke portefeuilles.
Ahaaaaa : wat een eyee-opener!

Infoteur: Inebakker
Gepubliceerd: 12-02-2009
Rubriek: Zakelijk
Subrubriek: Management
Special: Managementvormen
Reacties: 1
Schrijf mee!