InfoNu.nl > Zakelijk > Management > Integraal management in de overheid (publieke sector)

Integraal management in de overheid (publieke sector)

In de publieke sector is integraal management een managementprincipe dat veelvuldig wordt toegepast. Verantwoordelijkheden worden opgedragen aan afdelingshoofden. Wat is de rol van de afdelingen en de afdelingshoofden bij organisaties waar integraal management is geintroduceerd? Hoe ziet de rol van Personeelszaken eruit? Hoe kan integraal management worden ingevoerd bij de overheid en publieke sector?

Wat is integraal management?

Integraal management is een organisatieprincipe dat veelvuldig wordt toegepast sinds de jaren ’80 van de twintigste eeuw. Integraal management past bij decentraal werken. Organisatieonderdelen kunnen grotendeels hun eigen gang gaan. Het nadeel van integraal management is dat organisatieonderdelen eilandjes worden die onderling weinig communiceren.

Integraal management betekent dat een afdeling volledig verantwoordelijk en bevoegd is op zijn eigen taakgebied, werkproces, medewerkers en voor de inzet van middelen. Het centrale bestuur legt de verantwoordelijkheid en beslissingsbevoegdheid bij de afdelingen neer. Aan het management en aan de medewerkers wordt niet alleen een taak opgedragen, maar hen owrdt ook ruimte en vrijheid gegeven om deze taak uit te voeren.

De rol van de afdelingen bij integraal management

Bij organisaties waar integraal management wordt toegepast ,zijn afdeligne nals financiën, public relations en personeelszaken centraal. Afdelingen als inkoop, productie, marketing en erkoop zijn decentraal opgezet.

Rol afdelingshoofden bij integraal management

Bij integraal management stelt de directe kaders en schept voorwaarden om itnegraal management in de organisatie te realiseren. De afdelingshoofden beheren hun eigen afdelingsproces. Door de invoering van het integrale managementprincipe zijn de taken van afdelingshoofden verzwaard. Zij dragen zorg voor de gehele bedrijfsvoering binnen de afdeling, inclusief het personeelsbeleid en het beheer van budgetten. Ook scheppen zij randvoorwaarden voor een goede samenwerking en communicatie tussen de directie en de medewerkers. Ze signaleren knelpunten op de afdeling en bespreken oplossingen.

Integraal management bij de overheid

Vrijwel alle gemeenten zijn bezig met het concept Integraal Management of hebben dit maangementmodel reeds ingevoerd.

De rol van Personeelzaken bij integraal management

Met de implementatie van integraal management valt de afdeling Personeelszaken onder de centrale afdelingen. Maar de activiteiten met betrekking tot personeelszaken zijn versnipperd over de verschillende afdelingen van de organisatie, want de decentrale afdelingen zijn zelf verantwoordelijik gesteld voor hun HRM-werkzaamheden. Zij maken wel gebruik van de diensten van de centrale afdeling P&O.

Personeelszaken moet zich flexibel opstellen voor de behoefte aan informatie en diensten van de afdelingenshoofden De gemeenschappelijke diensten die voor iedere afdeling gelden, zoals de salarisadministratie en de verzuimregistratie, kunnen centraal worden georganiseerd door personeelszaken.

Integraal management in overheid en publieke sector

Iin het boek “integraal management in overheid en publieke sector” geschreven voor H Buurma en Carel Jacobs, wordt een uiteenzetting gegeven van integraal maangement. Er wordt aandacht besteed aan de voorwaarden voor een succesvolle implementatie van integraal management bij de overheid en publieke sector. Integraal management bij de overheid zit geheel anders in elkaar,
© 2011 - 2017 Rebeccahoogers, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Leiderschap: management, omspanningsvermogen, spanwijdteElke onderneming heeft leidinggevenden en management nodig. Die managers zijn verdeeld over verschillende managementnive…
Horizontaal Toezicht en Integraal ManagementHorizontaal Toezicht en Integraal ManagementHorizontaal Toezicht en Integraal Management komen bij sommige gemeenten bij elkaar. Focus op dienst of product door de…
Managementlagen & rollen managerManagementlagen & rollen managerEr bestaan verschillende managementlagen: het topmanagement, het middenmanagementt en het operationeel management. Een m…
Wat is IPMA voor project managersNaast Prince II en PMI bestaat er nog een zeer belangrijke certificerings mogelijkheid voor project managers. In deze ro…
Knowledge & Content ManagementKnowledge management is een Engelse term voor een methode om kennis te vergaren en die kennis vervolgens te gebruiken in…
Bronnen en referenties
  • Integraal management
  • HRM

Reageer op het artikel "Integraal management in de overheid (publieke sector)"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Infoteur: Rebeccahoogers
Gepubliceerd: 04-05-2011
Rubriek: Zakelijk
Subrubriek: Management
Bronnen en referenties: 2
Schrijf mee!