De projectmethode MoSCoW in projectmanagement

De projectmethode MoSCoW in projectmanagement Projectmanagement omvat de volledige opzet, uitvoering en afronding van een project, samen met een aantal projectleiders en betrokkenen. Een project is een tijdelijk gegeven, met middelen begrensd en waarbij de oplevering gebeurt binnen een afgesproken termijn. De MoSCow-methode is een werkmethode binnen projectmanagement die wordt gehanteerd in projecten zoals product- of softwareontwikkeling. MoSCow definieert een aantal duidelijke categorieën: 'must haves', 'should haves', 'could haves' en 'won’t haves'. Elke categorie krijgt een prioriteit waarbij de categorie 'must haves' de belangrijkste is. Deze categorie bepaalt de slaagkans van een vastgesteld project.

Wat is projectmanagement?

Onder projectmanagement verstaat men het beheer van projecten. Met de term gaat men aanduiden hoe gedefinieerde projecten georganiseerd, aangevat, gepland, uitgevoerd en gefinaliseerd worden. Een project wordt geleid door een projectleider, waarbij er in het project kleinere projecten met teamleiders worden aangeduid. De algemene projectleider is de verantwoordelijke van het project en het is deze persoon die het project, samen met de teamleiders, in goede banen moet leiden.

Opzet van een project

Bij quasi elk project worden bij de opzet een aantal cruciale stappen doorlopen. Een eerste belangrijke stap is de definiëring van het project en het bepalen van de 'scope'. De tweede stap is de planning van het hele project. Hierbij zal men eventuele deelprojecten vaststellen, teamleiders aanduiden en een rapporteringshiërarchie vastleggen. De derde stap is de effectieve uitvoering van het project en de onderliggende deelprojecten door de verschillende teams, volgens de vastgestelde planning. Een vierde stap is de opvolging van de vooruitgang van het project door de teamleiders en door de projectleider. Een laatste, maar niet onbelangrijke stap, is de afronding van het project door middel van een verslaggeving aan de sponsor van het project en eventueel ook aan de betrokkenen. Deze laatste stap wordt vaak vergeten, maar is uitermate belangrijk om de afsluiting en het welslagen van het project te communiceren aan alle betrokkenen. Er bestaan heel wat projectmanagementmethoden, waaronder OPEN, PRINCE2, PMBOK, enzovoort. In de ICT- en software-omgeving wordt er ook gebruik gemaakt van de MoSCoW-methode.

Een projectmanager doet beroep op teamleiders om een project succesvol af te handelen. / Bron: Rawpixel, PixabayEen projectmanager doet beroep op teamleiders om een project succesvol af te handelen. / Bron: Rawpixel, Pixabay

Een projectmanager binnen een bedrijf: capaciteiten

Een projectmanager wordt aangeduid door het management van het bedrijf en staat vervolgens in voor het vlotte verloop en de correcte afhandeling van het project. Projectmanagers kunnen worden aangeduid voor een waaier aan projecten. Zo zijn er change projecten, grootschalige bouwprojecten, financiële projecten, software-ontwikkelingsprojecten, enzovoort. Echter de projectmanager waakt bij alle projecten over de scope van het project, de te verwachten doelstellingen opgesteld door het management, de aansturing van de betrokkenen en de succesvolle realisatie volgen budget en binnen de afgesproken termijn.

Skills van een goede projectmanager
Een projectmanager dient te beschikken over een aantal belangrijke skills. Hij moet een zeer sterk analytisch vermogen hebben. Een complexe opdracht moet men trachten eenvoudig voor te stellen aan de betrokkenen, anders riskeer je dat de betrokkenen gaan afhaken. Een projectmanager moet heel snel een inzicht krijgen welke medewerkers hij nodig heeft om het project succesvol af te handelen. Een andere vaardigheid is de pro activiteit bij het detecteren van bepaalde problemen tijdens het project. Coachen, leiding geven en bijsturen door de project manager op een heldere manier zijn broodnodig voor een succesvolle realisatie. De laatste vaardigheid is heel erg belangrijk: stressbestendigheid. Projectmanagers die stress niet de baas kunnen, of heel snel panikeren, stralen geen of weinig vertrouwen uit naar de betrokkenen van het project.

Projectmanagement: wat is de MoSCow-methode?

De MoSCoW-methode binnen projectmanagement wordt veel toegepast in de IT-sector, meer bepaald in het domein van softwaremanagement. Met de MoSCoW-methode worden er bepaalde prioriteiten gesteld voor de verschillende requirements. De belangrijkheid van elke requirement wordt er mee bepaald. De letters van het woord MoSCoW duiden de verschillende niveaus van requirements aan.
  • M: must haves: de requirements binnen deze categorie zijn onontbeerlijk in het finaal resultaat. Indien deze requirements niet in het eindresultaat vervat zijn, dan kan het product of de dienst niet van start gaan.
  • S: should haves: dit zijn requirement die sterk gewenst zijn. Indien deze toch niet opgeleverd zouden worden, dan blijft het product wel bruikbaar.
  • C: could haves: deze requirements zullen opgenomen worden in het project als er tijd genoeg is om deze te realiseren.
  • W: won't haves: in de scope van het project zullen deze requirements niet voorkomen, maar deze requirements kunnen later in de tijd terug opgevist worden, of deel gaan uitmaken van een vervolgproject.

De letters 'o' in MoSCoW hebben geen enkele betekenis. Deze worden enkel tussen de andere letters gezet om het geheel gemakkelijk te kunnen uitspreken.

Bij de MoSCow-methode is het van essentieel belang om de categorieën van requirements goed in te delen. Een project, opgezet volgens de MoSCoW-methode zal pas geslaagd zijn wanneer alle requirements van de categorie 'must haves' zijn opgeleverd. Een ander voordeel van deze projectmanagementmethode is dat er sneller naar een eerste oplevermoment kan worden toegewerkt.

Projectmanagement versus de dagelijkse businessactiviteiten

Waarvan verschilt projectmanagement met de normale dagelijkse businessactiviteiten? Een project kan beschouwd worden als iets tijdelijks, met middelen begrensd. Het heeft als doel om een activiteit of doel te creëren. In een commerciële omgeving zullen bijvoorbeeld alle salesmanagers als doel hebben om dagelijks zoveel mogelijk contracten af te sluiten. Dit is hun dagelijkse operationele activiteit. Indien deze salesmanagers binnen een periode van 2 jaar samen moeten werken aan een ontwerp van een nieuwe sales-applicatie voor de klanten, zal hiervoor een project worden gedefinieerd onder leiding van een projectmanager. Dit project zal tijdelijk zijn, met een bepaald budget en los staan van de dagelijkse operationele activiteiten.
© 2018 - 2024 Auteurjr, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Project Management Body of Knowledge, PMBoKProjectmanagement bestaat uit kennis, kwaliteiten, de juiste tools en technieken voor het ordenen van activiteiten. Dit…
Welke projectrollen zijn er en wat doen ze?Welke rollen komen voor in een project? Als je een project gaat uitvoeren heb je bepaalde rollen nodig om het project to…
Duivelsdriehoek in ProjectmanagementDuivelsdriehoek in ProjectmanagementBinnen het vak van projectmanagement wordt altijd gewerkt met randvoorwaarden en binnen bepaalde kaders / richtlijnen va…

Een goede manager (baas): 7 kwaliteiten en/of eigenschappenEen goede manager (baas): 7 kwaliteiten en/of eigenschappenAmbitie om leiding te geven op je werk? Denk dan goed na of jij de geschikte kandidaat bent om een team te gaan leiden,…
Scrum, een softwareontwikkelmethode voor projectenScrum, een softwareontwikkelmethode voor projectenScrum is afgeleid van het Agile-softwarepakket en is een populaire methode in het projectmanagement. Een project wordt o…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: Rawpixel, Pixabay
  • Wikipedia, https://nl.wikipedia.org/wiki/MoSCoW-methode
  • Toolshero.nl, https://www.toolshero.nl/project-management/moscow-methode/
  • Afbeelding bron 1: Rawpixel, Pixabay
Auteurjr (335 artikelen)
Laatste update: 03-03-2018
Rubriek: Zakelijk
Subrubriek: Management
Bronnen en referenties: 4
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.