Financiele ratio: de Quick Ratio

Financiele ratio: de Quick Ratio Financiële ratio kunnen inzicht geven in de financiële situatie van een bedrijf. De ratio kunnen inzicht geven in de liquiditeit of de solvabiliteit van het bedrijf. Een belangrijke ratio is de Quick Ratio, die inzicht geeft in de liquiditeit van een bedrijf. Hoe wordt de Quick Ratio berekend en welke inzichten geeft deze ratio?

Liquiditeit

De liquiditeit van een bedrijf is essentieel voor de levensvatbaarheid van een bedrijf op de korte termijn. Een bedrijf is liquide wanneer het bedrijf in staat is om aan de kortlopende verplichtingen (de inkoop van voorraden, de betaling van lonen, het onderhoud van machines etc.) te voldoen. Een bedrijf wat niet liquide is, genereert onvoldoende cash op de korte termijn om deze verplichtingen te kunnen betalen. Wanneer deze verplichtingen niet betaald kunnen worden, kan de bedrijfsvoering in gevaar komen. Er kunnen bijvoorbeeld geen voorraden ingekocht worden, de kredietlimiet bij een bank kan overbenut worden (de kredietlimiet wordt overschreden) of crediteuren kunnen een faillissement aanvragen omdat ze niet betaald worden. De liquiditeitspositie van een bedrijf heeft niet alleen betrekking op aanwezige gelden (zoals spaargelden of effecten), maar ook op kortlopende activa die snel in geld kunnen worden omgezet (debiteuren en voorraden).

De twee meestvoorkomende ratio om de liquiditeit van een bedrijf te berekenen zijn de Current Ratio en de Quick Ratio.

De Quick Ratio

De Quick Ratio is een belangrijk kengetal om de liquiditeit van een bedrijf inzichtelijk te maken. Met het kengetal wordt aangegeven of het bedrijf in staat is om de kortlopende verplichtingen (passiva) uit de kortlopende bezittingen (activa) te kunnen betalen.

De Quick Ratio wordt op de volgende manier berekend:

Quick Ratio = Kortlopende bezittingen -/- Voorraden / Kortlopende verplichtingen

Het verschil met de Current Ratio is dat bij de Quick Ratio de voorraden buiten beschouwing worden gelaten. Bij de Current Ratio worden deze wel meegenomen. De basisregel bij de Quick Ratio is dat deze minimaal 1 moeten zijn ofwel de kortlopende activa dienen hoger te zijn dan de kortlopende passiva. Over het algemeen is een hogere Quick Ratio gewenst om tegenvallers (bijvoorbeeld een debiteur niet later, of helemaal niet, betaalt) mee op te vangen.

Voorbeeld: Balans van bedrijf X


De Quick Ratio van bedrijf X bedraagt:

Quick Ratio = 80.000 -/- 35.000 / 60.000 = 0.75

Bedrijf X heeft een Quick Ratio van 0,75 en is onvoldoende liquide. De kortlopende activa zijn niet voldoende om de kortlopende passiva mee te betalen. Dit komt vooral door de voorraden, die niet worden meegerekend. De voorraden worden niet meegerekend omdat voorraden niet direct in geld kunnen worden omgezet. Voorraden moeten immers eerst verkocht worden. Door de verkoop ontstaat een debiteurenpositie en pas wanneer de debiteuren betalen, is er cash aanwezig.

Een Quick Ratio van 0,75 hoeft niet per definitie onvoldoende te zijn. Het bedrijf heeft immers een krediet van 15.000 euro bij de bank. Wanneer dit een doorlopend krediet is, hoeft hier niet op te worden afgelost. Het krediet kan feitelijk als een vorm van lang vreemd vermogen worden gezien. De druk ligt met name bij de crediteuren, die binnen een korte periode betaald moeten worden. Dit hoeft niet een probleem te zijn. Daarnaast kan het zijn dat de debiteurentermijn veel korter is dan de crediteurentermijn. Hierdoor kan een lagere Quick Ratio toch acceptabel zijn. Denk aan een groente- en fruitzaak die wekelijks haar voorraad bijvult. De voorraad wordt in de betreffende volledig verkocht. De leverancier moet na een maand betaald worden. Een groente- en fruitwinkel zal (nagenoeg) geen debiteuren hebben (de klanten betalen over het algemeen direct bij aankoop). Hierdoor wordt er vier keer omzet gerealiseerd voordat de crediteur betaald moet worden. Voor dit bedrijf kan een Quick Ratio van 0,25 toch nog acceptabel zijn. Stel dat het bedrijf na kosten geen winst overhoudt (wat overblijft moet dus aan de crediteur betaald worden) en dat het bedrijf geen liquide middelen heeft. De ontwikkeling van de Quick Ratio over een maand ziet er dan als volgt uit.

Begin week 1

Activa Passiva
Voorraden10.000Crediteuren10.000
Liquide middelen0
Quick Ratio0

Er wordt voor 10.000 euro aan voorraad geleverd. De leverancier moet na vier weken betaald worden.

Begin week 2

Activa Passiva
Voorraden10.000Crediteuren20.000
Liquide middelen10.000
Quick Ratio0,5

De voorraad van de eerste week is verkocht. Hierdoor is er 10.000 euro aan spaargeld opgebouwd. Er is opnieuw 10.000 euro aan voorraad geleverd. De totale schuld aan de leverancier bedraagt nu 20.000 euro. De Quick Ratio bedraagt nu 10.000/20.000 = 0,5.

Begin week 3

Activa Passiva
Voorraden10.000Crediteuren30.000
Liquide middelen20.000
Quick Ratio0,67

De voorraad van week 2 is ook verkocht. De post liquide middelen is toegenomen naar 20.000 euro. De post crediteuren is gestegen naar 30.000 euro. De Quick Ratio bedraagt nu 20.000/30.000 = 0,67.

Begin week 4

Activa Passiva
Voorraden10.000Crediteuren40.000
Liquide middelen30.000
Quick Ratio0,75

Na verkoop van de voorraad van week 3 is de post liquide middelen gestegen naar 30.000 euro. Er is nu vier keer geleverd door de crediteur en de totale crediteurenpositie is nu 40.000 euro. De Quick Ratio bedraagt 30.000/40.000 = 0,75.

Eind week 4

Activa Passiva
Voorraden0Crediteuren40.000
Liquide middelen40.000
Quick Ratio1

Na week vier moet de crediteur betaald worden. Er is nu 40.000 euro aan liquide middelen aanwezig. De crediteur kan hiermee volledig betaald worden, waardoor de Quick Ratio 1 bedraagt. Echter hoeft er slechts 10.000 euro aan de crediteur betaald te worden (de inkoop van de voorraad in week 1). De resterende 30.000 euro kan in principe aangewend worden voor andere zaken.

Current Ratio of Quick Ratio?

De keuze voor het gebruik van de Current Ratio of Quick Ratio kan sterk afhangen van de branche. In het bovengenoemde voorbeeld van een winkel met een hoge verkoopsnelheid is de Current Ratio een goede graadmeter voor de liquiditeit van een bedrijf. Een productiebedrijf met een lang productieproces (het inkopen van grondstoffen en het maken van een bewerkelijk en exclusief product) zet de voorraden minder snel om in geld. Door deze voorraden mee te nemen in het meten van de liquiditeit kan een verkeerde beoordeling ontstaan. Deze bedrijven gebruiken over het algemeen de Quick Ratio om te beoordelen in hoeverre ze in staat zijn om aan de kortlopende verplichtingen te voldoen.

Lees verder

© 2015 - 2024 Frank1982, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Kengetallen van een ondernemingMet de kengetallen kun je nagaan of een bedrijf wel gezond is. Dit kun je op verschillende manieren doen, zoals bijvoorb…
Liquiditeitsratio’s - fundamentele analyseIn een eerder artikel zijn de solvabiliteitsratio en rentabiliteitsratio aan de orde gekomen. In dit artikel zullen een…
Liquiditeit- solvabiliteit- rentabiliteit en activiteitratioLiquiditeit- solvabiliteit- rentabiliteit en activiteitratioEen samenvattend artikel over alle ratio's die gebruikt worden bij het beoordelen van jaarrekeningen. Een handig en bekn…
LiquiditeitsbalansHet is voor een bedrijf zeer belangrijk om de financiën duidelijk in kaart te kunnen brengen. De liquiditeitsbalans zal…

Financiele ratio: RentabiliteitFinanciele ratio: RentabiliteitFinanciële ratio geven inzicht in de financiële prestaties van een bedrijf. Financiële ratio kunnen onder andere betrekk…
Strategie: de ProductlevenscyclusStrategie: de ProductlevenscyclusDe productlevenscyclus is een model, ontwikkeld in de jaren '60 van de twintigste eeuw, is een veelgebruikt model om de…
Bronnen en referenties
  • http://www.specialistenplan.nl/artikel/werk-met-uw-cijfers
Frank1982 (89 artikelen)
Gepubliceerd: 28-01-2015
Rubriek: Zakelijk
Subrubriek: Management
Bronnen en referenties: 1
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.