Liquiditeitsbalans

Het is voor een bedrijf zeer belangrijk om de financiën duidelijk in kaart te kunnen brengen. De liquiditeitsbalans zal hier zeer zeker een grote rol in kunnen spelen.

De balans

Een balans is het overzicht dat het vermogen (de activa en passiva) van een onderneming op een bepaald punt weergeeft. Deze balans wordt verdeeld in twee onderdelen, debet en credit. Debet houdt de investeringsbegroting in, oftewel de productiemiddelen, de activa en/of de bezittingen van het bedrijf (gebouw/voorraden/kasgeld). Credit bestaat uit het financieringsplan, oftewel het eigen en vreemd vermogen, de passiva en het eigen geld en de eventuele schulden.

Activa

Activa bestaat uit vaste activa, vlottende activa en liquide middelen. Vaste activa zijn activa die langer dan een jaar kunnen worden gebruikt, zoals een gebouw, een computer of een machine. Vlottende activa zijn activa die binnen een jaar in geld worden omgezet, zoals voorraden en vorderingen op klanten. Liquide middelen zijn de geldmiddelen die in de kas zitten of op een bankrekening staan. Deze middelen kunnen worden geleend en hoeven geen eigen vermogen te zijn. De liquide middelen worden vaak apart benoemd, maar worden soms gezien als vlottende activa.

Eigen en vreemd vermogen (passiva)

Eigen vermogen is het vermogen dat door de eigenaar of eigenaren is ingebracht. Aangezien eigen vermogen in principe altijd in de onderneming blijft, wordt dit ook wel permanent vermogen genoemd. Vreemd vermogen is vermogen dat door anderen beschikbaar wordt gesteld, zoals een bank. Vreemd vermogen zijn schulden en aangezien dit slechts bepaalde tijd beschikbaar is, kun je dit ook tijdelijk vermogen noemen. Vreemd vermogen is onder te verdelen in lang vreemd vermogen en kort vreemd vermogen. Lang vreemd vermogen is een schuld welke na een jaar nog terugbetaald kan worden, zoals een hypotheek. Kort vreemd vermogen is een schuld welke binnen een jaar moet worden afgelost, zoals schuld aan leveranciers.

Deze liquiditeitsbalans is een momentopname en kan van jaar tot jaar veranderen. De meeste bedrijven stellen jaarlijks een balans op. Als deze liquiditeitsbalans wordt opgesteld om een lening bij de bank te krijgen, is het eigen vermogen zeer van belang. Het uitgevoerd hebben van meerdere projecten kweekt vertrouwen bij de bank en deze zal kijken of het eigen vermogen zich heeft ontwikkeld en of het is gegroeid, oftewel; hoeveel winst heeft de eigenaar in het bedrijf gestopt.

Liquiditeit geeft aan in welke mate het bedrijf aan lopende betalingsverplichtingen aan crediteuren kan voldoen. Solvabiliteit geeft aan in welke mate de onderneming aan de betalingsverplichtingen aan vreemd vermogenverschaffers kan voldoen. Het test de betrouwbaarheid van het bedrijf en de eigenaar.

Het netto werkkapitaal

  • NWK = (vlottende activa + liquide middelen) - vreemd vermogen kort
  • Het netto werkkapitaal geeft aan hoeveel geld beschikbaar is voor nieuwe projecten

De current ratio

current ratio = vlottende activa / vreemd vermogen kort
De current ratio geeft aan wat de verhouding is tussen de vlottende activa (inclusief de liquide middelen) en het vreemd vermogen kort. Bij het werkkapitaal draait het om een concreet bedrag, in dit geval gaat het om een verhouding. Bij liquiditeit wordt de current ratio het meest gebruikt.

De quick ratio

quick ratio = (vlottende activa - voorraden) / vreemd vermogen kort
Bij de quick ratio is er geen sprake van de voorraden. De voorraden zijn namelijk minder liquide dan de overige vlottende activa.
© 2011 - 2024 Mcsteamy, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Lease als verruiming van de liquiditeitLease als verruiming van de liquiditeitBij een leasefinanciering wordt er vooral gedacht aan de aankoop van een auto (of andere activa). Bij de aankoop wordt e…
Geldbeheer: wat is het verschil tussen activa en passiva?Geldbeheer: wat is het verschil tussen activa en passiva?Bij het beheren van je geld is het belangrijk dat je een onderscheid maakt tussen inkomsten en uitgaven, en ook tussen a…
Liquiditeitsratio’s - fundamentele analyseIn een eerder artikel zijn de solvabiliteitsratio en rentabiliteitsratio aan de orde gekomen. In dit artikel zullen een…
Financiele ratio: de Quick RatioFinanciele ratio: de Quick RatioFinanciële ratio kunnen inzicht geven in de financiële situatie van een bedrijf. De ratio kunnen inzicht geven in de liq…

Liquiditeit- solvabiliteit- rentabiliteit en activiteitratioLiquiditeit- solvabiliteit- rentabiliteit en activiteitratioEen samenvattend artikel over alle ratio's die gebruikt worden bij het beoordelen van jaarrekeningen. Een handig en bekn…
OAT Bestuurlijke informatievoorziening - ProductieprocesOAT Bestuurlijke informatievoorziening - ProductieprocesHet productieproces is voor productieondernemingen een nauwgezet proces. Van grond- en hulpstoffen worden er halffabrika…
Bronnen en referenties
  • Boek: Financieel management voor communicatie, André van Dijk, ISBN 978 90 473 0040 3
Mcsteamy (3 artikelen)
Gepubliceerd: 03-06-2011
Rubriek: Zakelijk
Subrubriek: Onderneming
Bronnen en referenties: 1
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.