Kengetallen van een onderneming

Met de kengetallen kun je nagaan of een bedrijf wel gezond is. Dit kun je op verschillende manieren doen, zoals bijvoorbeeld met de solvabiliteit, liquiditeit of de rentabiliteit.

De liquiditeit

Een onderneming is liquide wanneer ze haar verplichtingen die ze op korte termijn heeft, op tijd kan voldoen. Bij het kijken of een bedrijf liquide is, moet je kijken op de liquiditeitbalans. De liquiditeit kun je meten door de current ratio. Dit geeft aan in welke mate een onderneming in staat is haar kort vreemd vermogen af te lossen uit de liquide en vlottende activa. De current ratio kun je als volgt berekenen:
  • Current ratio = (LA + VLA) / KVV

Een onderneming liquide, wanneer de current ratio groter of gelijk is aan 1,5. De liquiditeit op korte termijn meten, kun je door quick ratio. Een onderneming is op korte termijn liquide als de quick ratio groter is dan 1. De quick ratio kun je als volgt berekenen:
  • Quick ratio = (LA + VLA - voorraden) / KVV

Het nadeel aan het meten van liquiditeit is dat het een momentopname is. Het wordt berekend door de balans, maar dit is op korte termijn. Het kan daardoor om de dag veranderen om een bedrijf liquide is of illiquide. De liquidatiefictie is de fictie van solvabel, je stopt normaal niet met een bedrijf. De liquidatiebalans is een balans waarop de geschatte verkoopopbrengst van de bezittingen bij een echte liquidatie staat.

De solvabiliteit

Een onderneming is solvabel wanneer ze aan al haar verplichten kan voldoen bij liquidatie van de onderneming. Als volgt: bij liquidatie moet een onderneming al haar vreemd vermogen kunnen betalen uit de verkoop van bezittingen. De mate van solvabiliteit kun je berekenen door de solvabiliteitsratio. Dit kun je berekenen door:
  • totale vermogen / vreemd vermogen,
  • of eigen vermogen / vreemd vermogen.

Het totale vermogen is het vreemd vermogen + eigen vermogen. Het vreemd vermogen is het kort vreemd vermogen + lang vreemd vermogen. De solvabiliteitsratio moet hoger zijn dan 1, dan is de onderneming solvabel. Als deze ratio onder de 1 ligt is de onderneming niet solvabel.

Rentabiliteit

Rentabiliteit is de verhouding tussen een bepaald inkomen enerzijds en het vermogen dat het inkomen heeft voorgebracht anderzijds. De rentabiliteit is de winstgevendheid van het vermogen. Er zijn twee soorten rentabiliteit. De rentabiliteit van het eigen vermogen (REV) en het rentabiliteit van het totale vermogen (RTV).

De rentabiliteit van het eigen vermogen kun je als volgt berekenen:
  • (Nettowinst / Gemiddeld eigen vermogen) x 100%

Het Gemiddeld eigen vermogen is het eigen vermogen op begin van de periode + het eigen vermogen op het einde van de periode / 2. Als de rentabiliteit uitkomt van bijvoorbeeld 10%, heb je per euro 10 cent winst.

De rentabiliteit van het totale vermogen bereken je als volgt:
  • ((nettowinst + interestlasten) / Gemiddeld totaal vermogen) x 100%

Het gemiddeld totaal vermogen bereken je als volgt:
  • (totaal vermogen van het begin van de periode + totaal vermogen van het einde periode) / 2

Het hefboomeffect en cashflow

Cashflow is een zeer gevoelig voor de afschrijvingsmethode die een onderneming toepast. Indien een onderneming bijv. afschrijft een vast % zullen ze op het begin veel betalen en later weinig. Het gevolg is dat de nettowinst op het begin kleiner zal zijn en later hoger. De formule voor cashflow:
  • nettowinst (bruto dividend + ingehouden winst) + afschrijvingen

Met de rentabiliteit van het totale vermogen kan een nv bepalen wat de maximale beloning is voor de onderneming aan de verschaffers van het vreemd vermogen. Het hefboomeffect is een effect dat een verandering van het vreemd vermogen heeft op de rentabiliteit van het eigen vermogen. Indien de RTV (rentabiliteit van het totale vermogen) groter is dan de IVV is het gunstig, want de onderneming verdient geld op het vreemd vermogen. Dit kan ook ongunstig zijn, dan moet een onderneming bijleggen op elke euro vreemd vermogen want de het levert minder op dan de kosten. Dit gaat ten koste van de eigen vermogenverschaffers. Hier onder een samenvattend schema:
  • RTV > IVV - gunstig hefboomeffect – REV > RTV – eigen vermogen vervangen door vreemd vermogen
  • RTV < IVV – ongunstig hefboomeffect – REV < RTV – vreemd vermogen vervangen door eigen vermogen
© 2011 - 2020 Nokkos, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Fundamentele analyseHet selecteren van aandelen kan op verschillende manieren. Een manier om aandelen te selecteren is het maken van een fun…
Financiele kengetallen (Ratio's)Financiele kengetallen (Ratio's)Boekhouding dient ervoor om een bedrijf te sturen. Een verkeerde sturing van het bedrijf valt op te maken uit de cijfers…
Beschrijvende statistiekBeschrijvende statistiekBij marktonderzoek houd je je door middel van beschrijvende statistiek bezig met het verzamelen van gegevens, die hierbi…
Printen, denk aan het milieu en bespaar papierPrinten, denk aan het milieu en bespaar papierHet gemak van printen en kopiëren is niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Er wordt dan ook vaak niet bij stil…

De reserves van een ondernemingReserves zijn ontvangsten of ingehouden bedragen wat boven de waarde van aandelen zijn, of als de activa een te hoge waa…
De toekomstige vergadersystemen en ruimtesDe toekomstige vergadersystemen en ruimtesDe 2.0 vergadersystemen zijn een aanvulling op het toekomstige “Het nieuwe werken” dat in de toekomst zal gaan ontstaan.…

Reageer op het artikel "Kengetallen van een onderneming"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Nokkos
Gepubliceerd: 05-07-2011
Rubriek: Zakelijk
Subrubriek: Zakelijk
Schrijf mee!