Visie en missie: Een handig overzicht

Elke organisatie heeft baat bij een heldere en begrijpelijke visie, missie en strategie. Het omschrijft precies waar een organisatie voor staat, wat het ideaal beeld is van de toekomst en hoe men daar denkt te komen. Toch zijn er veel verschillende definities van deze termen in de omloop en welke moet men nou echt gebruiken? In dit artikel een korte toelichting en overzicht van de mogelijkheden.

Waarom een visie en een missie?

Er zijn tal van manieren om een visie en missie te omschrijven. Net zoals er tal van manieren zijn om de strategie hierop in te richten. Het maakt eerlijk gezegd ook niet veel uit hoe men dit inricht. Zolang men maar een duidelijke koers uitstippelt met een tastbaar en gewenst einddoel. Elke actie en besluit dat wordt genomen moet te refereren zijn aan de gestelde visie en missie. Zie de missie en visie in deze als een kapstok en de acties en besluiten als jassen en hoeden. Men moet dus alle jassen en hoeden aan de kapstok kunnen hangen. Kan dat niet, dan is het in strijd met waar de onderneming voor staat. Het gevolg zou wellicht kunnen zijn dat de visie wordt bijgesteld. Doe dit echter niet te gemakkelijk! Continu van koers veranderen is namelijk een vorm van besluiteloosheid.

Om u een kapstok te geven om uw visie en missie te formuleren volgt hieronder een opsomming van veelgebruikte definities. Mijn advies is om niet één definitie volledig te implementeren, maar dat u een eigen receptuur maakt van de aangeboden ingrediënten.

Visie

De kracht van een goede visie is dat het simpel klinkt. Men moet niet het idee krijgen dat er uren, of zelfs dagen aan werk in heeft gezeten. Een ieder moet het begrijpen, logisch vinden en er een eenduidige uitleg aan kunnen geven. Het is namelijk niet de bedoeling dat een visie, dankzij een vage formulering, er voor zorgt dat er verschillende beelden bij ontstaan.

Misschien nog wel belangrijker dan het kort en bondig formuleren van een visie is de acceptatie van de visie. Het zal onmogelijk zijn om een visie vast te stellen waar een ieder volledig mee tevreden is. Desondanks is het wel belangrijk om de werknemers het gevoel te geven dat de visie echt van hun is. Dit bereik je meestal niet door de visie te ontwikkelen, zonder de betrokkenheid van de werknemers. Een goed advies is daarom om enkele werknemers te betrekken in het proces en duidelijk te communiceren welke keuzes waarom worden gemaakt.

Ervaring leert dat men van een definitie van de visie nog steeds niet precies weet waar ze aan moeten denken. Daarom hieronder een korte opsomming van de visies van een aantal bekende organisaties.

Organisatie Visie
Philips Philips streeft ernaar middels innovaties de wereld om ons heen gezonder en duurzamer te maken. Ons doel is om in 2025 de levens van drie miljard mensen te hebben verbeterd. Wij bieden de beste werkomgeving voor mensen die onze passie delen en samen bieden we onze klanten en aandeelhouders ongekende meerwaarde
Heineken Heineken Nederland wil in de biermarkt een uitdagende, trotse en onderscheidende leider zijn.
Efteling De missie en visie van de Efteling zijn samengevat in één woord: Betovering.
McDonalds Good Food Fast is het credo van McDonald’s. Kwaliteit op alle fronten staat daarbij centraal. Dit houdt in dat we iedere gast de beste kwaliteit en een gevarieerde keuze willen bieden. Iedereen moet op elk gewenst moment, in een aangename restaurantomgeving, een lekkere keuze kunnen maken bij McDonald’s.
ASR Wij hebben de overtuiging dat ons bestaansrecht gerechtvaardigd wordt door te denken vanuit klantbelang en klantbeleving. Onze producten en dienstverlening moeten daarop aansluiten. Begrijpelijkheid en eenvoud gecombineerd met efficiënte bedrijfsprocessen en een solide financiële positie zijn daarbij essentieel. Klanten kunnen er van overtuigd zijn dat hun risicodekking in handen is van een verzekeraar die sober werkt en verspilling vermijdt. Die naar hen luistert, meedenkt en via diverse kanalen bereikbaar is.
Nokia Connecting people' is mensen in contact brengen met de dingen die ertoe doen, wat dat voor iedereen persoonlijk ook is, en ze de mogelijkheid bieden het beste te halen uit ieder moment, altijd en overal.
Microsoft Er staat een personal computer op elk bureau met Microsoft-software.
Eneco Door nu samen werk te maken van duurzame energie, zorgen we ervoor dat er ook in de toekomst beschikbare, betaalbare en schone energie is voor iedereen. Eneco kiest voor een volledig duurzame koers – omdat het moet en omdat het rendabel kan.
War Child Een toekomst in vrede voor alle oorlogskinderen

De diverse definities van een visie

Tot slot van het onderdeel visie: Een korte opsomming van de verschillende definities die van de visie in de omloop zijn. Zoals eerder vermeld wordt aangeraden om niet één definitie volledig te implementeren, maar dat er wordt gekozen voor een eigen receptuur van de aangeboden ingrediënten.

 • Een visie is inspirerend. Een visie geeft een visionaire en ambitieus beeld van wat een organisatie wil zijn. In de definitie van de visie kijk je naar de wereld van nu en de kansen in de toekomst en beschrijf je de gewenste droomsituatie. (bron: http://www.visie-strategie.nl/)
 • Een visie is een algemene voorstelling van de toekomst van een organisatie. Het geeft aan waarvoor de mensen uit de organisatie gaan, wat hun toekomstdroom is. Omdat een visie over zaken gaat die in een verre toekomst eventueel kunnen plaatsvinden wordt een visie soms bijgesteld. (bron: http://www.frankvanormondt.nl/advies/innovatie/wiki/missie-visie/)
 • De term visie verwijst naar het gewenste langetermijnperspectief van een organisatie. Er is slechts één visie per organisatie. De visie wordt afgeleid van, en is in overeenstemming met de mission statement. Missie en principes vormen samen de visie. (bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Visie_(bedrijfsleven))
 • Vraagstukken en oplossingen in een langer tijdsperspectief kunnen plaatsen. Ontwikkelen van een toekomstgerichte visie op basis van scenario’s die 2-5 jaar omspannen. (bron: http://hetcompetentiewoordenboek.nl/resultaatgerichtheid/week-13-visie/)
 • De visie geeft een kort en helder antwoord op de vraag: hoe zien wij onszelf in de wereld van morgen? Het is het idee dat een bedrijf heeft over de ontwikkelingen in haar branche en welke kant directie en medewerkers willen dat het opgaat. (bron: http://www.carrieretijger.nl/functioneren/professionele-vaardigheden/visie-ontwikkelen/organisatie)
 • Een visie of, chiquer nog, een corporate vision, is het beeld of de verwachting die men van de toekomst heeft. De bron is het Latijnse ‘videre’ dat ‘zien, inzien, inzicht hebben’ betekent. Het gaat bij een visie om een gezamenlijk toekomstbeeld, dat expliciet beschreven is. Het is een collectief beeld, gedeeld door alle betrokkenen, dat een verwachting geeft van de voor de onderneming relevante toekomst. (bron: http://www.managementsite.nl/424/strategie-bestuur/heeft-al-missie-visie.html)
 • Een visie is een consistente blik op de toekomst en geeft de gewenste situatie aan. Het is als het ware een foto van de situatie die de organisatie nastreeft. Bij het vormen van een visie is reparatiedenken een valkuil. Degene die de visie formuleert, moet zich losmaken van de werkelijkheid. Een visie is 'realistisch dagdromen'. (bron: http://www.2reflect.nl/missie.htm)
 • Een goede visie geeft het concreet beeld van de toekomst van een organisatie weer. Je geeft met andere woorden een kort en helder antwoord op de vraag: 'hoe zien we onszelf in de wereld van morgen?’ (bron: http://www.competentindesocialprofit.be/?cid=2&pagina=78-wat-is-een-visie)
 • Een visie omvat het toekomstbeeld dat een organisatie van zichzelf heeft in relatie tot haar omgeving, de plaats die deze organisatie in de omgeving wil innemen en de functie die zij in de omgeving wil vervullen. Het is een lange termijnbeeld met ideologische aspecten. Kortom, in de visie laat een organisatie zien wat zij wil zijn en hoe zij gezien wil worden door de omgeving. (bron: http://www.richmondtraining.nl/visie_missie_strategie.html)
 • De visie van de organisatie geeft een kort en helder antwoord op de vraag: ‘hoe zien wij onszelf in de wereld van morgen?’ Het is het idee dat een bedrijf heeft over de ontwikkelingen in haar branche en welke kant directie en medewerkers willen dat het bedrijf opgaat. (bron: http://www.robbierens.com/informatie/visie-missie/)

Missie

Een missie is een krachtige boodschap die niet onderhevig is aan veranderingen. Het is waar de organisatie voor staat en wat te allen tijde de kernwaarde is van alle activiteiten in de onderneming. De kracht van een missie zit hem in de bondigheid. Hoe korter en krachtiger je deze kan formuleren, hoe helderder de bedrijfsvoering van jouw organisatie.

Als uithangbord van jouw organisatie is een missie vaak nog belangrijker dan een visie. Als je op het internet ook maar even rond zoekt bij de grote bedrijven, dan valt al snel op dat ze allemaal een missie hebben en maar weinigen een geformuleerde visie. Een missie inspireert de werknemers en de doelgroep en moet direct herkenbaar zijn voor de organisatie. Net zoals bij de visie leert de ervaring dat men aan de hand van een definitie van de missie nog steeds niet precies weet waar ze aan moeten denken. Daarom hieronder een korte opsomming van de missies van een aantal bekende organisaties.

Organisatie Missie
Philips Het leven van mensen verbeteren met zinvolle innovaties
Albert Heijn Het alledaagse betaalbaar, het bijzondere bereikbaar
Apple Wij willen werken makkelijker maken
Disney Wij willen mensen plezier geven
NASA We put men on the moon
Rabobank Als coöperatieve financiële dienstverlener helpen wij onze klanten hun ambities en keuzes waar te maken.
Microsoft Onze missie is om mensen en organisaties te helpen bij het verwezenlijken van hun doelen, dromen en ambities. Dat doen we door onze technologie vóór ze te laten werken. Zo leggen we de basis voor hun succes, dat van onze partners, en dat van onszelf.
Efteling De missie en visie van de Efteling zijn samengevat in één woord: Betovering.
War Child Een oorlogskind helpen de toekomst te verbeteren
McDonalds McDonald’s staat midden in de samenleving. Ondernemen met oog voor de omgeving vinden we daarom bijzonder belangrijk en we nemen graag onze verantwoordelijkheid ten opzichte van de maatschappij.
ASR Wil zekerheid bieden aan mensen in onzekere situaties.
Politie Nederland Onveranderd is de politie ‘waakzaam en dienstbaar’ aan de waarden van de rechtsstaat

De diverse definities van de missie

Tot slot van het onderdeel missie: Een korte opsomming van de verschillende definities die van de missie in de omloop zijn. Zoals eerder vermeld wordt aangeraden om niet één definitie volledig te implementeren, maar dat er wordt gekozen voor een eigen receptuur van de aangeboden ingrediënten

 • Een missie is datgene dat de organisatie naar buiten wil uitdragen. Het geeft aan waarvoor de mensen uit de organisatie staan, wat hun identiteit en waarden zijn. Omdat een missie over zaken gaat die jaren hebben gekost om op te bouwen wordt een missie zelden veranderd. (bron: http://www.frankvanormondt.nl/advies/innovatie/wiki/missie-visie/)
 • Missie wordt door sommige bedrijven ook wel mission statement genoemd. Een missie definieert het bestaansrecht en identiteit van een organisatie. Door middel van je missie geef je aan wie je bent, wat je doet en wat je wil bereiken. Je missie is tijdloos, maar wel toe te passen op dit moment. Een missie staat dus, in tegenstelling tot een visie, niet voortdurend ter discussie. (bron: http://www.visie-strategie.nl/)
 • Elke organisatie (of het nu een ziekenhuis, sportvereniging, supermarkt of politieke partij is) heeft een bepaalde eigen identiteit, de missie, die de medewerkers betekenis of zin geeft. In gewoon Nederlands: de missie zegt wat de organisatie wil zijn of 'waar we voor gaan'. (bron: http://www.carrieretijger.nl/functioneren/management/leidinggeven/doelen-stellen/missie)
 • Een missie of mission statement is een beknopte omschrijving van de hogere doelstelling van een bedrijf of organisatie. Het doel van een mission statement is het bevorderen van de cohesie en coherentie van de organisatie. (bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Mission_statement)
 • De Missie van uw organisatie beschrijft wat voor organisatie u bent en wie uw klanten zijn. De Missie vat daarmee de essentie van uw organisatie: uw relatie met uw klanten. Uw Missie verbindt het heden met de toekomst. Dat betekent dat uw Missie niet alleen relevant moet zijn voor vandaag, maar voor de volledige duur van uw strategisch plan. (bron: http://www.futureconsult.nl/nl/werken-aan-de-toekomst/missie-visie/?gclid=CLXK7-LJ3rkCFXLLtAodXiQAgQ)
 • Een missie definieert de bestaansgrond van een organisatie en geeft antwoord op de vraag: Waarom doen we wat we doen? De missie is tijdloos, maar wel toe te passen op een concreet moment. Een missie staat niet voortdurend ter discussie. (bron: http://www.2reflect.nl/missie.htm)
 • In de missie komt naar voren hoe een organisatie de visie wil verwezenlijken. De missie geeft tevens aan wat de organisatie op termijn wil bereiken, binnen de geldende randvoorwaarden en mogelijkheden (takenpakket en wettelijke regelingen). Een missie is makkelijk communiceerbaar, herkenbaar en eenduidig geformuleerd. (bron: http://www.richmondtraining.nl/visie_missie_strategie.html)
 • De missie geeft aan wat we willen bereiken. Wie zijn we, waarom bestaan we (vandaag) en waarom moeten we blijven bestaan (over 5 jaar)? Wat is onze toegevoegde waarde? Wat maakt ons uniek waardoor we klanten kunnen (blijven) binden? (bron: http://www.webboekbedrijfsvoering.nl/home/Context/Visie)
 • Een algemene omschrijving van de bestaansredenen, de strategie, de waarden en de normen of gedragspatronen van een organisatie. In essentie beantwoordt de missie aan een aantal basisvragen: wat willen wij, hoe willen wij dat bereiken en welke waarden en normen vinden wij belangrijk. (bron: http://www.encyclo.nl/begrip/missie)
© 2013 - 2024 Amoroso, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Strategie, missie, visie en doelenDe begrippen strategie, missie en visie worden geregeld door elkaar gehaald. De missie is de opdracht, de bestaansreden…
HRM, wat is dat nou eigenlijk?HRM, wat is dat nou eigenlijk?HRM, waarschijnlijk heeft u er wel eens over gehoord. Personeelsbeleid en personeelsmanagement worden tegenwoordig steed…
Management, wat is dat?Management, wat is dat?De wereld is er vol van en we hebben ze in ieder bedrijf nodig, maar wat is nu eigenlijk een manager en wat moet je van…
Strategie: het 7S model van McKinseyStrategie: het 7S model van McKinseyHet 7S model van McKinsey is een analysetool welke wordt gebruikt voor de interne analyse van een bedrijf. Op basis van…

Weerstand tegen een organisatieveranderingIn het management wordt vaak gesproken over weerstand van werknemers. Maar wat is deze weerstand nu eigenlijk? En waar k…
Timemanagement; archiverenTimemanagement; archiverenNiets is ergerlijker dan zoekgeraakte informatie. Tijdsverlies door kwijtgeraakte mappen of losse vellen papier die door…
Bronnen en referenties
 • http://www.encyclo.nl/begrip/missie
 • http://www.webboekbedrijfsvoering.nl/home/Context/Visie
 • http://www.richmondtraining.nl/visie_missie_strategie.html
 • http://www.2reflect.nl/missie.htm
 • http://www.futureconsult.nl/nl/werken-aan-de-toekomst/missie-visie/?gclid=CLXK7-LJ3rkCFXLLtAodXiQAgQ
 • http://nl.wikipedia.org/wiki/Mission_statement
 • http://www.competentindesocialprofit.be/?cid=2&pagina=78-wat-is-een-visie
 • http://www.frankvanormondt.nl/advies/innovatie/wiki/missie-visie/
 • http://hetcompetentiewoordenboek.nl/resultaatgerichtheid/week-13-visie/
 • http://www.carrieretijger.nl/functioneren/management/leidinggeven/doelen-stellen/missie
 • http://www.visie-strategie.nl/
Amoroso (16 artikelen)
Laatste update: 16-10-2013
Rubriek: Zakelijk
Subrubriek: Management
Bronnen en referenties: 11
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.