Procedure ontslag ambtenaar

De ontslagprocedure in het ambtenarenrecht is gebaseerd op de Algemene wet bestuursrecht. Een ambtenaar is eenzijdig aangesteld en de werkgever kan de ambtenaar ook eenzijdig ontslaan. Hoe gaat de ontslagprocedure van een ambtenaar in zijn werk? Hoe kan de overheid een ambtenaar ontslaan en hoe kan een ambtenaar ontslag nemen?

Ontslag als ambtenaar

Er is geen toestemming van de kantonrechter of een ontslagvergunning van het UWV-WERKbedrijf vereist. De overheid moet de ambtenaar laten weten dat zij voornemens is de ambtenaar te ontslaan en de ambtenaar de kans geven schriftelijk zijn standpunt kenbaar te maken. Ook moet de overheid de reden van het ontslag vermelden.

Ontslaggronden

Het ontslag moet gebaseerd zijn op de ontslaggronden en met goede argumenten onderbouwd zijn. Het ambtenarenrecht kent verschillende ontslaggronden:
  • Reorganisatieontslag: ontslag in verband met reorganisaties. De werkgever moet zich wel inspannen om een passende functie te vinden voor de werknemer.
  • Ongeschiktheidontslag: ontslag op grond van ongeschiktheid of onbekwaamheid voor de functie, zonder dat dit te maken heeft met ziekte of gebreken. Het gaat bijvoorbeeld om disfunctioneren van de ambtenaar.
  • Ontslag wegens ziekte. Langdurige arbeidsongeschiktheid (tenminste twee aar of langer) kan tot ontslag leiden mits er geen duurzame re-integratiemogelijkheden zijn en mits er binnen zes maanden geen herstel wordt verwacht.
  • Ontslag op andere gronden (bijvoorbeeld op grond van gevangenisstraf)

Bezwaar en beroep

Tegen een ontslagbesluit kan de ambtenaar bezwaar maken bij de desbetreffende overheidsinstantie. Na bezwaar kan hij eventueel in beroep gaan bij de rechtbank, sector bestuursrecht en hoger beroep bij de Centrale Raad van Beroep. Het indienen van bezwaar of beroep heeft geen schorsende werking.

Ontslag op eigen verzoek

Een ambtenaar kan een ontslag op eigen verzoek indienen. Men spreekt dan van “eervol ontslag”. Het bestuursorgaan moet de ambtenaar in principe ontslag verlenen. Er zijn echter situaties waarbij het bestuursorgaan een ontslag niet wil honoreren, bijvoorbeeld wanneer er sprake is van strafontslag. Dit is vergelijkbaar met “ontslag op staande voet” in het reguliere arbeidsrecht. Als een ambtenaar zijn dienstverband wil beëindigen, moet hij de opzegtermijn in acht nemen.

Ontslag in verband met pensioengerechtigde leeftijd

Bij ontslag in verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd vindt het ontslag plaats op de eerste dag van de maand waarop de pensioengerechtigde leeftijd bereikt is.

Procedure ontslag ambtenaar:

Een ambtenaar kan zelf ontslag nemen op de volgende wijze:
  • Ambtenaar maakt schriftelijk zijn ontslag kenbaar door een brief te schrijven, gericht aan burgemeester en wethouders.
  • De opzegtermijn van het dienstverband is minimaal een maand en maximaal drie maanden.
  • Personeelsadviseur overlegt met afdelingshoofd.
  • Ontslag wordt afgetekend door directie of het college van burgemeester en wethouders
  • Eventueel (in)formele afscheidsreceptie
© 2011 - 2024 Rebeccahoogers, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Ontslag gehad? Waar heeft u recht op? Zoek juridisch adviesOntslag gehad? Waar heeft u recht op? Zoek juridisch adviesU heeft ontslag gekregen en u bent het er niet mee eens. In dit artikel leest u meer informatie over de ontslagprocedure…
Ontslag nemen: Rechten en plichtenJe kunt vrijwillig ontslag nemen, of omdat er sprake is van een conflict. Hoe doe je dat precies en wat zijn je rechten…
Waar hebt u recht op na ontslag?Na ontslag moet u in eerste instantie zorgen dat u een vervangende uitkering krijgt. In hoeverre u recht hebt op een WW-…
Wat moet ik doen bij een dreigend ontslag?Bij een dreigend ontslag moet u voorzichtig tewerk gaan. Een verkeerde reactie of actie kan voor u nadelige gevolgen heb…

Bezwaar maken tegen verkeersboeteAls u het niet eens bent met een parkeerboete of andere verkeersboete (bekeuring) kunt u bezwaar maken door een bezwaars…
Een aanbetaling doenEen aanbetaling doenEen aanbetaling doen: is een aanbetaling verplicht? Een koelkast, een pc of nieuwe keuken: soms kan de verkoper eisen da…
Rebeccahoogers (449 artikelen)
Gepubliceerd: 04-07-2011
Rubriek: Zakelijk
Subrubriek: Juridisch
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.