Arbeidsovereenkomst

Een arbeidsovereenkomst is een overeenkomst tussen twee partijen, waarbij de ene partij arbeid verricht voor de andere partij in ruil voor loon. Deze overeenkomst kan zowel schriftelijk als mondeling worden vastgelegd. In veel arbeidsovereenkomsten wordt verwezen naar een cao. Dit is een collectieve arbeidsovereenkomst die voor een heel bedrijf of voor een hele sector geldt.

Definitie

In artikel 7:610 van het burgerlijk wetboek staat de volgende definitie van een arbeidsovereenkomst: “De arbeidsovereenkomst is een overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten.” Dit betekend dat er sprake is van een arbeidovereenkomst indien er een overeenkomst is tussen twee personen, namelijk een werknemer en een werkgever, waarbij de werknemer in ruil voor loon arbeid verricht voor de werkgever. Deze vorm wordt ook wel loondienst, dienstverband en dienstbetrekking genoemd.

Voorwaarden

Zoals in artikel 7:610 BW wordt omschreven dient een arbeidovereenkomst aan drie belangrijke voorwaarden te voldoen:
 • Er moet sprake zijn van een gezagsverhouding tussen de werknemer en de werkgever.
 • De werknemer dient loon te ontvangen voor de verrichte arbeid. Dit loon bestaat meestal uit geld, maar kan ook bestaan uit kost en inwoning.
 • De werknemer dient zelf het werk uit te voeren waarvoor hij of zij is aangenomen.

Indien er aan één of meerdere van deze voorwaarden niet wordt voldaan, is er geen sprake van een arbeidsovereenkomst op grond van artikel 7:610 BW.

Aangaan van een arbeidsovereenkomst

Een arbeidsovereenkomst kan zowel schriftelijk als mondeling worden afgesloten. Het is echter aan te raden het schriftelijk af te sluiten, aangezien zowel de werknemer als de werkgever dan duidelijk zwart op wit heeft wat er is afgesproken zodat daar indien nodig op teruggevallen kan worden.

Inhoud van een arbeidsovereenkomst

In een arbeidsovereenkomst kunnen vele zaken worden vastgelegd. Enkele belangrijke zaken die veelal worden opgenomen in een arbeidsovereenkomst zijn:
 • De naam en woonplaats van de werknemer en de werkgever
 • De plaats waar de arbeid wordt verricht
 • De functie van de werknemer
 • De datum van indiensttreding
 • De duur van het contract (indien er sprake is van een contract voor bepaalde tijd)
 • Indien er sprake is van een proeftermijn
 • Het salaris en aantal vakantiedagen
 • De afspraken omtrent het opzeggen van het contract
 • Welke cao van toepassing is

CAO

Een cao is een collectieve arbeidsovereenkomst. Dit is een schriftelijke overeenkomst waarin belangrijke arbeidsvoorwaarden worden vastgelegd. Hierbij kunt u onder andere denken aan welke minimale en maximale lonen er worden berekend, hoe eventueel overwerk wordt uitbetaald, welke werktijden aangehouden worden, of er sprake is van een proeftermijn en wat voor regels er gehanteerd worden met betrekking tot het opzeggen van het contract.

Soorten cao's

Een cao wordt afgesloten door één of meerdere werkgevers, werkgeversorganisaties en/of werknemersorganisaties. Er kan onderscheid gemaakt worden tussen twee soorten cao’s, namelijk de bedrijfstak cao en de onderneming cao. Bij de bedrijfstak cao geldt de overeenkomst voor alle bedrijven en werknemers die vertegenwoordigd worden door partijen die de cao hebben afgesloten. Een onderneming cao is een overeenkomst voor één bedrijf en wordt afgesloten tussen één werkgever en één of meerdere werknemersorganisaties.

Algemeen verbindend verklaren

Een bedrijfstak cao kan algemeen verbindend worden verklaard door het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid (het SZW). Indien een cao algemeen verbindingd wordt verklaard dienen alle bedrijven uit die sector zich te houden aan de cao. De cao geldt dan dus ook voor bedrijven en werknemers die niet vertegenwoordigd worden door partijen die de cao hebben afgesloten.
© 2014 - 2024 Semicolon, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Arbeidsovereenkomst opstellen: inhoudArbeidsovereenkomst opstellen: inhoudBij het opstellen van de arbeidsovereenkomst moet de werkgever zich informatie verschaffen aan de werknemer over bijvoor…
De arbeidsovereenkomst: opzeggenEr kan een moment komen tijdens een dienstverband dat de werkgever of de werknemer van de arbeidsovereenkomst af wil. He…
Tijdelijk contract opzeggenEen tijdelijk contract loopt van rechtswege af, dus na afloop van de termijn die in het contract wordt genoemd. Het is e…
Opzegtermijn arbeidsovereenkomst werkgever en werknemerAls de werkgever of werknemer de arbeidsovereenkomst wil beëindigen, moet er een opzegtermijn in acht worden genomen. In…

Overeenkomst van opdrachtOvereenkomst van opdrachtBij een overeenkomst van opdracht voert de opdrachtnemer een opdracht uit voor de opdrachtgever in ruil voor loon. In te…
Visum afgewezen: hoe maak je bezwaar?Visum afgewezen; hoe maak je bezwaar? Je hebt een buitenlandse vriend of vriendin of familielid en die wil naar Nederlan…
Bronnen en referenties
 • http://wetten.overheid.nl/BWBR0005290/Boek7/Titel10/Afdeling1/Artikel610/geldigheidsdatum_01-09-2014
Semicolon (33 artikelen)
Gepubliceerd: 01-09-2014
Rubriek: Zakelijk
Subrubriek: Juridisch
Bronnen en referenties: 1
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.