Overeenkomst van opdracht

Overeenkomst van opdracht Bij een overeenkomst van opdracht voert de opdrachtnemer een opdracht uit voor de opdrachtgever in ruil voor loon. In tegenstelling tot bij een arbeidsovereenkomst is hierbij niet of nauwelijks sprake van een gezagsverhouding.

Definitie

Een overeenkomst van opdracht is een overeenkomst tussen een opdrachtgever en een opdrachtnemer. Bij deze overeenkomst wordt afgesproken dat de opdrachtnemer een opdracht uitvoert voor de opdrachtgever. Voor het uitvoeren van deze opdracht ontvangt de opdrachtnemer loon. Bij een overeenkomst van opdracht dient er dus sprake te zijn van het uitvoeren van een opdracht en dient de opdrachtnemer hier loon voor te ontvangen. Echter is er bij deze vorm van overeenkomst geen en nauwelijks een gezagsverhouding tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever.

Stoffelijke aard

Bij een overeenkomst van opdracht leidt de arbeid niet tot een werk van stoffelijke aard (bijvoorbeeld een woning), in dat geval is er veelal sprake van een overeenkomst van aannemen van werk.

Geen arbeidsovereenkomst

Het is belangrijk om er bij stil te staan dat er bij een overeenkomst van opdracht geen sprake is van een arbeidsovereenkomst. Er kan dus geen beroep worden gedaan op de wetten uit boek 7 titel 10 van het burgerlijk wetboek, aldaar deze alleen van toepassing zijn op arbeidsovereenkomsten.

Wetten

Zoals reeds aangegeven is boek 7 titel 10 BW niet van toepassing op een overeenkomst van opdracht. Bij deze overeenkomst zijn wel boek 3 (met name afdeling 3.1 en 3.2) en boek 6 (met name afdeling 6.1 en 6.5) van het burgerlijk wetboek van toepassing.

Opdrachtgever

De opdrachtgever kan de overeenkomst op elk willekeurig moment opzeggen. Wel kan er dan een verplichting tot het betalen van loon of een verplichting tot het betalen van een schadevergoeding ontstaan. De opdrachtgever heeft verschillende verplichtingen waaronder:
  • Loon betalen aan de opdrachtnemer voor de uitgevoerde werkzaamheden.
  • Vergoeden van schade die gevolg zijn van de verwezenlijking van de aan de opdracht verbonden bijzondere gevaren.

Opdrachtnemer

Ook de opdrachtnemer heeft de mogelijkheid de overeenkomst op te zeggen. Hiervoor kan de opdrachtgever gewichtige redenen aangeven (indien er sprake is van veranderingen in de omstandigheden die zo zwaar wegen dat de opdracht snel beëindigd moet worden) of indien er sprake is van een overeenkomst voor onbepaalde tijd en deze niet eindigt door volbrenging. De opdrachtnemer heeft ook verschillende verplichtingen waaronder:
  • Hij of zij dient de zorg van een goed opdrachtnemer in acht te nemen.
  • De opdrachtnemer moet luisteren naar tijdig verleende en verantwoorde instructies van de opdrachtgever.

CAO

Aldaar er geen sprake is van een arbeidsovereenkomst, zijn op overeenkomsten van opdracht geen collectieve arbeidsovereenkomsten van toepassing. Het is dus goed mogelijk dat een opdrachtnemer een overeenkomst van opdracht heeft afgesloten met een opdrachtgever, die tevens arbeidskrachten in dienst heeft die werken op basis van een arbeidsovereenkomst die bijvoorbeeld vallen onder een bedrijfstak cao of een onderneming cao. In dat geval is de collectieve arbeidsovereenkomst wel van toepassing op de werknemers die op basis van een arbeidsovereenkomst in dienst van het bedrijf zijn, maar niet van toepassing op de opdrachtnemer die op basis van een overeenkomst van opdracht werk verricht voor het bedrijf.
© 2014 - 2024 Semicolon, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Kwalificatie van de arbeidsovereenkomstIedereen krijgt er ooit mee te maken: een arbeidsovereenkomst. Zodra men gaat werken, werkt men meestal op basis van een…
Modelovereenkomst voor zzp'ersModelovereenkomst voor zzp'ersVanaf 1 mei 2016 vervangt de modelovereenkomst de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR). Met de VAR kon je als zzp'er aantonen…
Arbeidsovereenkomst: bestaan, voorwaarden en grijs gebiedArbeidsovereenkomst: bestaan, voorwaarden en grijs gebiedDe arbeidsovereenkomst is de overeenkomst tussen enerzijds de werknemer en anderzijds de werkgever waarbij de werknemer…
Verschil tussen uitzenden en detacherenVerschil tussen uitzenden en detacherenMensen die zich laten inschrijven bij een uitzendbureau en daadwerkelijk worden uitgezonden, krijgen meestal in de eerst…

Bedrijfsgeheimen delen: strafrechtBedrijfsgeheimen delen: strafrechtHet delen van bedrijfsgeheimen of fabrieksgeheimen is strafbaar. Maar wat zijn bedrijfsgeheimen precies? Het gaat hier o…
ArbeidsovereenkomstEen arbeidsovereenkomst is een overeenkomst tussen twee partijen, waarbij de ene partij arbeid verricht voor de andere p…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: Maxlkt, Pixabay
Semicolon (33 artikelen)
Gepubliceerd: 02-09-2014
Rubriek: Zakelijk
Subrubriek: Juridisch
Bronnen en referenties: 1
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.