Arbeidsovereenkomst opstellen: inhoud

Arbeidsovereenkomst opstellen: inhoud Bij het opstellen van de arbeidsovereenkomst moet de werkgever zich informatie verschaffen aan de werknemer over bijvoorbeeld de datum van indiensttreding, de proeftijd en de functieomschrijving. Wat zijn de eisen bij het opstellen van de arbeidsovereenkomst? Aan welke regels is de werkgever gebonden bij het bepalen van de inhoud van het arbeidscontract? Hoe wordt een arbeidsovereenkomst opgesteld en wat is de inhoud van de arbeidsovereenkomst?

Wat is een arbeidsovereenkomst?

Een arbeidsovereenkomst is een overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, in dienst treedt bij de andere partij, de werkgever, om tegen betaling van loon arbeid te verrichten. Andere benamingen voor de arbeidsovereenkomst zijn: arbeidscontract, dienstverband of loondienst. Kenmerkend voor een arbeidsovereenkomst is dat de werknemer arbeid verricht , waarover de werkgever loon betaalt. De werknemer staat onder gezag van de werkgever. De drie kenmerken van een arbeidsovereenkomst zijn loon, gezag en arbeid.

Inhoud arbeidsovereenkomst

De werkgever kan de inhoud van de arbeidsovereenkomst niet helemaal zelf bepalen. Er zijn wettelijke regels waaraan hij zich moet houden. Die regels beschermen de werknemer tegen onredelijke voorwaarden. De rechtsbronnen zijn:
 • Het Burgerlijk Wetboek: regels over proeftijd, vakantiedagen, ontslag en opzegtermijn
 • Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag.
 • Wet gelijke behandeling mannen en vrouwen
 • Buitengewoon besluit arbeidsverhoudingen: regelgeving over ontslag.

Arbeidsovereenkomst: Vormvrij

De arbeidsovereenkomst is vormvrij. Werkgever en werknemer kunnen de arbeidsovereenkomst zowel schriftelijk als mondeling afsluiten. Het is echter verstandig om schriftelijk de afspraken op te stellen. Al is de arbeidsovereenkomst vormvrij, art. 7:655 van het BW verplicht de werkgever om de werknemer schriftelijke informatie te geven over de belangrijkste punten van de arbeidsovereenkomst. Deze punten gelden altijd, ook als de werkgever mondeling een arbeidsovereenkomst sluit met de werknemer.

Arbeidsovereenkomst opstellen

De werkgever is verplicht om de volgende informatie te vermelden in de arbeidsovereenkomst:
 • De naam en woonplaats van de werkgever en werknemer.
 • De plaats(en) waar de werkzaamheden worden verricht.
 • De functieomschrijving van de werknemer
 • De datum waarop de werknemer in dienst treedt.
 • Indien de overeenkomst voor bepaalde tijd is gesloten, de duur van de overeenkomst.
 • De arbeidsduur per dag of per week.
 • Het loon en de termijn van uitbetaling.
 • De hoogte van het vakantiegeld.
 • Het aantal vakantiedagen of de wijze van berekening van de aanspraak op vakantiedagen.
 • De duur van de opzegtermijn of de wijze van berekening van deze opzegtermijn.
 • De duur van de eventuele proeftijd.
 • De CAO die eventueel van toepassing is
 • Al dan niet deelname aan een pensioenfonds

Arbeidsovereenkomst & CAO

Als er een CAO van toepassing is, zijn de bepalingen uit de CAO van toepassing op de arbeidsovereenkomst. De werkgever hoeft deze bepalingen dan niet te herhalen in de individuele arbeidsovereenkomst, maar kan verwijzen naar de CAO.

Proeftijd

Soms bevat een arbeidsovereenkomst bijzondere bedingen. Een voorbeeld is het proeftijdbeding. Werkgever en werknemer mogen een proeftijd afspreken. Een proeftijd moet schriftelijk worden afgesproken en met voor de werkgever en werknemer even lang duren. De proeftijd mag nooit langer zijn dan twee maanden. Als hij toch langer is, is de proeftijd nietig: dat wil zeggen ongeldig.

Concurrentiebeding

De werkgever kan ook een concurrentiebeding opnemen in de arbeidsovereenkomst. Dat is een verbod voor de werknemer om aan het einde van zijn dienstverband concurrerende werkzaamheden te gaan verrichten. Dit beding beschermt de belangen van de werkgever. Een concurrentiebeding moet altijd schriftelijk worden vastgelegd in de arbeidsovereenkomst. Als de werknemer zich er niet aan houdt, kan de werkgever een boete bedingen. De werknemer kan de rechtbank vragen om het beding te matigen.
© 2011 - 2024 Rebeccahoogers, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Tijdelijk contract opzeggenEen tijdelijk contract loopt van rechtswege af, dus na afloop van de termijn die in het contract wordt genoemd. Het is e…
Opzegtermijn arbeidsovereenkomst werkgever en werknemerAls de werkgever of werknemer de arbeidsovereenkomst wil beëindigen, moet er een opzegtermijn in acht worden genomen. In…
Proeftijd - wat mag wel en wat mag niet?Proeftijd - wat mag wel en wat mag niet?In een arbeidsovereenkomst wordt vaak een proeftijd ingebouwd. In deze periode kunnen de werkgever en de werknemer uitzo…
De proeftijd ofwel het proeftijdbedingDe proeftijd ofwel het proeftijdbedingWordt een sollicitant aangenomen, dan wordt meestal een proeftijd overeengekomen. Deze afspraak wordt ook wel een proeft…

Tips voor het binnen budget opleveren van een projectTips voor het binnen budget opleveren van een projectÉén van de grootste uitdagingen waar een project manager mee te maken krijgt is om het project op te leveren binnen het…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: Unsplash, Pixabay
 • Arbeidsrecht en sociale zekerheid
 • Carrieretijger
Rebeccahoogers (449 artikelen)
Gepubliceerd: 16-05-2011
Rubriek: Zakelijk
Subrubriek: Management
Bronnen en referenties: 3
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.