Tips bij het opzeggen van een abonnement

Tips bij het opzeggen van een abonnement Iedere maand bent u veel geld kwijt aan kleine kostenposten, zoals abonnementen en contracten. Uw portemonnee is tegenwoordig ook niet meer zo dik als die ooit is geweest en dus is het verstandig om niet noodzakelijke abonnementen op te zeggen. In dat geval krijgt u te maken met een opzegtermijn, welke door de abonnement biedende organisatie veelal wordt opgelegd. Er is echter sprake van een wettelijke maximale opzegtermijn. Welke opzegtermijnen zijn er zoal van kracht en wat kunt u doen om handig het abonnement op te zeggen?

Opzeggen abonnement


Categorieën van opzegtermijn

Ieder abonnement of contract is niet hetzelfde en dus varieert de duur van de opzegtermijn eveneens. Gewoonlijk varieert dit tussen een maand tot drie maand afhankelijk van het type abonnement. De volgende categorieën abonnementen voor onbepaalde tijd zijn te onderscheiden:
  • maandelijkse, wekelijkse of dagelijkse bezorging: de wettelijke opzegtermijn bedraagt een maand;
  • bezorging minder dan een maand mogelijk per kwartaal: de wettelijke opzegtermijn bedraagt maximaal drie maand met soms een uitzondering voor de krant;
  • overige abonnementen zoals telefoondiensten, mobiel aanbieders, energiecontracten, onderhoudscontracten, sport- en verenigingsabonnementen, enzovoorts: voor dergelijke contracten geldt een opzegtermijn van maximaal een maand;
  • contracten met een einddatum: het is veelal verstandig deze tot de einddatum door te laten lopen om onnodige onkosten te voorkomen.

Toelichting op de opzegtermijn

Stelt u voor dat u bij een energieleverancier een contract heeft afgesloten. U ziet bij een andere leverancier een veel gunstigere prijs en dus wilt u overstappen. De volgende omstandigheden kunnen voordoen.

Einddatum

In dat geval kunnen bij voortijdig oversluiten onkosten in rekening worden gebracht. Een opzegaanvraag doet u dus binnen de opzegtermijn voordat de einddatum is bereikt.

Meer dan dertig dagen

In het contract staat een opzegtermijn van meer dan dertig dagen. In dat geval geldt de wettelijke opzegtermijn van dertig dagen. U kunt bij de leverancier schriftelijk afdingen dat u op basis van de wettelijke opzegtermijn het contract ontbindt.

Minder dan dertig dagen

In het contract wordt een opzegtermijn van minder dan dertig dagen aangehouden. Dan geldt uiteraard die kortere opzegtermijn.

Dit voorbeeld geldt eveneens bij mobiele abonnementen indien het slechts om het mobiele nummer gaat. Heeft u bij het mobiele abonnement een duur toestel gekregen en u wilt toch het abonnement opzeggen, dan kan het zijn dat u de kosten van het apparaat aan de mobiele dienst leverancier moet vergoeden als boete over het ontbinden van het contract. Dergelijke contracten worden namelijk gewoonlijk aangegaan voor bepaalde tijd. Het niet nakomen van dergelijke contracten wordt als contractbreuk beschouwd.

Proefabonnementen

Het is nooit zo dat als u een proefabonnement neemt dat u dan moet opzeggen. Een proefabonnement gaat u slechts tijdelijk aan om uit te proberen. Het proefabonnement kan dus nooit stilzwijgend worden omgezet in een abonnement voor onbepaalde tijd. Opzegging is dus nooit van toepassing omdat u nergens aan vast zit.

Wijze van opzegging

Om een abonnement op te zeggen maakt u gebruik van de methode waarmee u een abonnement bent aangegaan. Vaak worden abonnementen via het internet afgesloten en dus kan het ook worden opgezegd via het internet. Vele diensten zoals energiebedrijven en kranten bieden de consument de mogelijkheid om alles aangaande abonnementen te regelen via een online account. Zo heeft u snel een overzicht van de afgesloten abonnementen waarbij u online uw abonnement kunt opzeggen. Sommige abonnementen kunt u nog schriftelijk opzeggen door de klantendienst aan te schrijven. Let wel dat de opzegtermijn veelal ingaat vanaf de eerste van de volgende maand.

Kosten bij opzegging

Is het abonnement of contract aangegaan voor een bepaalde periode dan dient u praktisch altijd het contract netjes te laten aflopen tot de afgesproken datum. Dit geldt bijvoorbeeld bij mobiele abonnementen met toestel of een jaarabonnement voor de tennisvereniging. Lees daartoe goed de kleine lettertjes van het contract omdat er de mogelijk bestaat om het abonnement eerder stop te zetten.

Telefoonabonnementen met einddatum

U kunt het contract eerder opzeggen echter de resterende maanden kunnen in rekening worden gebracht. Het verder gebruiken van het abonnement tot einddatum is mogelijk de goedkoopste oplossing. U kunt het oneens zijn over de hoogte van de vergoeding die u moet betalen. Dan kunt u de situatie voorleggen aan de Geschillencommissie.

Energie abonnement met einddatum

Er kunnen kosten in rekening worden gebracht indien het abonnement voortijdig wordt opgezegd. Is er sprake van stilzwijgende verlenging dan wordt het contract omgezet naar een contract voor onbepaalde tijd en dan kunnen geen aanvullende onkosten meer worden gevraagd.

Onbepaalde tijd

Abonnementen voor onbepaalde tijd kunnen altijd kosteloos worden opgezegd met een maand opzegtermijn.

Stilzwijgende verlenging

Abonnementen die voor een bepaalde periode worden aangegaan daarbij kan het abonnement automatisch stoppen. Contractueel zal het abonnement dus gewoon stoppen. Maar dit hoeft niet perse zo te zijn. Er bestaan veel abonnementen, welke automatisch worden verlengd. Dit wordt ook wel stilzwijgende verlenging genoemd. Afhankelijk van de categorie abonnement is het wettelijk gezien wel toegestaan om stilzwijgend te verlengen:
  • bladen en tijdschriften: het abonnement mag worden verlengd, met een maximum van drie maand;
  • overige abonnementen kunnen stilzwijgend worden verlengd mits het abonnement geen einddatum meer heeft. Dit betekent dat het abonnement is omgezet voor onbepaalde tijd. Zodoende geeft u de mogelijkheid om per maand op te zeggen. Een sportschool kan niet zomaar uw abonnement voor een jaar stilzwijgend verlengen. Of er wordt een nieuw abonnement aangegaan of u kunt per maand opzeggen waarbij geen aanvullende kosten in rekening mogen worden gebracht.

Check altijd de algemene voorwaarden of het abonnement stilzwijgend wordt verlengd.

Tips bij opzeggen abonnement

Als u een abonnement afsluit doet u er verstandig aan om reeds in uw digitale agenda de uiterste opzegtermijn te noteren en of daarmee vergoedingen zijn gemoeid. Zodoende informeert u zichzelf op het juiste moment wanneer u kunt opzeggen. Lees daartoe de algemene voorwaarden van het abonnement door en check of dit overeenkomstig is met de wettelijke uitgangspunten. Met een opzegaanvraag:
  • moet u aangeven wat de aangehouden opzegtermijn is. Refereer altijd naar de wettelijke opzegtermijn;
  • moet u vragen om een opzeg bevestiging. Bewaar altijd een kopie van de verzonden opzegaanvraag, zodat u altijd bewijs heeft;
  • doet u altijd navraag indien u geen bevestiging heeft gekregen. Vraag of de opzegging reeds is verwerkt.

Lees verder

© 2012 - 2020 Geinformeerd, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Abonnement opzeggen of stilzwijgende verlenging in 2020Abonnement opzeggen of stilzwijgende verlenging in 2020Wat zijn in 2020 de regels bij het opzeggen van een abonnement of een lidmaatschap van een vereniging? Niet opzeggen bet…
Wet Van Dam verbiedt stilzwijgende verlenging abonnementenWet Van Dam verbiedt stilzwijgende verlenging abonnementenVanaf 1 december 2011 geldt de Wet Van Dam, deze wet verbiedt grotendeels de stilzwijgende verlenging van abonnementen.…
Abonnementen per maand opzeggenAbonnementen per maand opzeggenHet stilzwijgend verlengen van abonnementen is een grote ergernis voor consumenten. Veel abonnementen kunnen vanaf 2011…
Een abonnement opzeggen, uw rechten en plichtenWe sluiten regelmatig abonnementen af, die vaak jaar in jaar uit worden betaald omdat vergeten wordt ze tijdig op te zeg…

Een ongeval op het werk: risico, gevolgen en maatregelenEen ongeval op het werk: risico, gevolgen en maatregelenJe moet het aantal bijna twee keer lezen om het te geloven: de Monitor Arbeidsongevallen van TNO meldt op basis van de m…
Kosten besparen in een bedrijf door EDIEDI wordt gebruikt om efficiënter te kunnen communiceren tussen verschillende bedrijven of instanties. Het vervangt de t…
Bronnen en referenties
  • http://www.polisopzegservice.nl/opzegtermijn.php

Reageer op het artikel "Tips bij het opzeggen van een abonnement"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Geinformeerd
Laatste update: 05-05-2020
Rubriek: Zakelijk
Subrubriek: Diversen
Special: Contracten
Bronnen en referenties: 1
Schrijf mee!