Arbeidsovereenkomst en ontslag

Arbeidsovereenkomst en ontslag Een arbeidsovereenkomst vormt de basis van de verhoudingen tussen de werkgever en de werknemers. In de wet zijn er een aantal zaken vastgelegd, maar van de niet dwingende regels mag worden afgeweken in de arbeidsvoorwaarden. De inhoud van de arbeidsovereenkomst in een zaak tussen de werkgever en de werknemer. Zij zijn tot op een zekere hoogte vrij om zelf te bepalen wat zij onderling afspreken. Ter bescherming van de werknemers zijn er wel een aantal wetten van kracht waarvan de werkgever niet mag afwijken. Het is bijvoorbeeld niet toegestaan om salaris onder het minimumloon uit te betalen en de werknemer heeft minimaal recht op twintig vakantiedagen. Ook wat betreft het ontslaan van werknemers zijn er bepalingen opgenomen.

Inhoud arbeidsovereenkomst

De partijen stellen onderling een arbeidsovereenkomst op. Hierin wordt onder andere opgenomen voor hoe lang de arbeidsovereenkomst geldt. Dit kan voor een bepaalde periode zijn of voor onbepaalde tijd. Beide partijen kunnen bepalingen voorstellen om op te nemen in de overeenkomst.

Hoe lang mag een proeftijd maximaal zijn?

Een proeftijd duurt maximaal twee maanden, maar in een tijdelijke arbeidsovereenkomst met een looptijd korter dan twee jaar, is de proeftijd maximaal één maand. In het geval er een contract wordt gesloten voor onbepaalde tijd, duurt een proeftijd maximaal twee maanden.

Mag een minderjarige zelfstandig een arbeidsovereenkomst sluiten?

Een minderjarige is handelingsonbekwaam en mag niet zelfstandig overeenkomsten sluiten. Er is echter een uitzondering gemaakt voor onder andere een arbeidsovereenkomst. Kinderen van 16 en 17 jaar worden voor het sluiten van een arbeidsovereenkomst gelijkgesteld met een meerderjarige. Kinderen onder de 16 jaar mogen ook een arbeidsovereenkomst sluiten, maar er zijn wel nadere beperkingen opgenomen in de wet.

Kan een tijdelijk contract tussentijds worden beëindigd?

Dit is uitsluitend mogelijk indien er een bepaling in het contract is opgenomen die het toestaan. Indien er een tussentijdse opzegclausule is opgenomen, dan kunnen partijen de overeenkomst tussentijds beëindigen. In alle andere gevallen is het uitsluitend mogelijk indien beide partijen ermee instemmen. Een dergelijk contract is alleen eenzijdig opzegbaar na tussenkomst van de rechter.

Ontslag gedurende proefperiode ondanks ziekte

Ontslag nemen of krijgen is altijd mogelijk in de proefperiode. In dit geval hoeft de werkgever geen reden op te geven. Zelfs in het geval van ziekte van de werknemer kan ontslag gewoon worden toegezegd.

Ontslagen met wederzijds goedvinden

De werkgever kan een werknemer altijd ontslaan met wederzijds goedvinden. De werknemer tekent dan een beëindigingovereenkomst. Ondanks een beëindigingovereenkomst kan er toch nog gewoon een WW uitkering worden aangevraagd. Het UWV gaat wel onderzoeken of het ontslag eigen schuld is van de werknemer, maar het is niet zonder meer een reden om geen WW uitkering toe te wijzen. Het tekenen van een beëindigingovereenkomst kan wel nadelen opleveren. Wordt u bijvoorbeeld ziek en kunt u niet op zoek gaan naar een andere baan, dan zult u geen WW uitkering kunnen aanvragen. Voordat u een beëindigingovereenkomst tekent moet u eerst contact opnemen met uw rechtsbijstandverzekeraar. Indien u die niet hebt, kunt u hulp aanvragen bij het Juridisch Loket.

Werkloos door eigen schuld

Werkloos door eigen schuld kan bijvoorbeeld veroorzaakt worden doordat u zich misdragen hebt. Ook zelf ontslag nemen valt onder de term “eigen schuld”. Werkloos door eigen schuld kan een reden zijn om geen WW uitkering toe te kennen. Een aantal goede redenen voor het nemen van ontslag leiden niet tot het verlies van de rechten op de WW uitkering. Een verhuizing in verband met de baan van de partner kan een goede reden zijn.

Zie ook:
Ontslag nemen of ontslagen worden
Verplicht werken in de bijstand
© 2009 - 2024 Esmee, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Proeftijd en arbeidsovereenkomstEen proeftijd is alleen van toepassing bij een arbeidsovereenkomst als die echt is opgenomen in de arbeidsovereenkomst.…
Arbeidsovereenkomst samen beëindigen en toch recht op WWArbeidsovereenkomst samen beëindigen en toch recht op WWAls een bedrijf gaat reorganiseren of inkrimpen betekent dit vaak dat er mensen uit moeten. Een werknemer kan het ontsla…
Ontslag tijdens de proeftijdOntslag tijdens de proeftijdVaak wordt er in een arbeidsovereenkomst gebruikgemaakt van een proeftijd. Tijdens deze proeftijd mogen werkgever en wer…
Opzegtermijn arbeidsovereenkomst werkgever en werknemerAls de werkgever of werknemer de arbeidsovereenkomst wil beëindigen, moet er een opzegtermijn in acht worden genomen. In…

Een goed curriculum vitae is doorslaggevendEen goed curriculum vitae is doorslaggevendEen curriculum vitae geeft in één oogopslag een actueel beeld over u. Niet alleen over uw loopbaan, maar ook over u als…
Salarisonderhandeling: hoe pak je dat aan?Salarisonderhandeling: hoe pak je dat aan?Een salarisverhoging is natuurlijk mooi meegenomen. Maar wanneer je niet zelf begint met onderhandelingen over je salari…
Esmee (672 artikelen)
Gepubliceerd: 21-10-2009
Rubriek: Zakelijk
Subrubriek: Banen
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.