Een sollicitatiebrief en cv schrijven - tips en voorbeeld

Een sollicitatiebrief en cv schrijven - tips en voorbeeld Een sollicitatiebrief schrijven, dat lukt nog wel. Maar een goede sollicitatiebrief schrijven die uitnodigt tot een sollicitatiegesprek, dat is nog een hele klus. Hoe zorg je ervoor dat je je toekomstige werkgever overtuigt van je kennen en kunnen? Wat er in je cv geschreven staat is hierbij ook belangrijk. Een goed geformuleerd en compleet cv is daarom evengoed van belang om een goede eerste indruk te geven.

De advertentie

Voordat je besluit om op een bepaalde advertentie te solliciteren en een brief te schrijven, is het belangrijk om een advertentie goed door te lezen. Weet wat er precies gevraagd wordt. Kun je de taken aan? Wat spreekt je aan? Heb je de juiste ervaring en opleiding? Vaak worden er in een advertentie bepaalde karaktereigenschappen ofwel competenties gebruikt die je misschien niet helemaal begrijpt. Een overzicht van mogelijk genoemde competenties:
 • Analytisch denkvermogen: je kunt snel tot de kern van de zaak komen, oplossingsgericht werken en je kunt hoofdzaken van bijzaken onderscheiden.
 • Acuratesse/accuraat: stipt en nauwkeurig kunnen werken, zonder te perfectionistisch te zijn.
 • Creativiteit: je kunt snel oplossingen aandragen en met nieuwe ideeën komen.
 • Dynamisch: je bent innerlijk bewogen en niet rechtlijnig.
 • Flexibiliteit: je kunt goed met verschillende situaties en mensen omgaan. Je bent in staat om je aan te passen aan de situatie.
 • Improvisatievermogen: als zaken niet lopen zoals gepland, kun je (snel) oplossingen bedenken voor de situatie.
 • Inspirerend: je kunt je enthousiasme overbrengen op anderen.
 • Mobiliteit: je bent bereid (ver) te reizen of te verhuizen.
 • Praktisch ingesteld: je bent meer een doener dan een denker.
 • Slagvaardig: je kunt snel en doelgericht reageren.

De sollicitatiebrief

Het uiteindelijke doel van een sollicitatiebrief is om uitgenodigd te worden voor een sollicitatiegesprek. Je brief is als het ware je visitekaartje. Er zijn een aantal punten die in ieder geval in je brief naar voren moeten komen:
 • Zorg ervoor dat je brief opvalt. Attendeer je toekomstige werkgever op je capaciteiten en met name die capaciteiten die het belangrijkst zullen zijn voor de functie waarop je solliciteert.
 • Zorg ervoor dat je toekomstige werkgever nieuwsgierig wordt naar de persoon die de brief heeft geschreven en je wil uitnodigen voor een gesprek.

Opmaaktips sollicitatiebrief

Om je geschreven woorden nog meer indruk te laten maken, is het belangrijk dat je brief de juiste opmaak heeft. Een brief met de juiste tekst maar die er rommelig uitziet zal zijn doel missen. Een paar tips om ervoor te zorgen dat je brief er netjes uitziet:
 • Gebruik een duidelijk lettertype! Comic Sans MS mag er dan leuk uitzien op papier, het zal echter geen professionele indruk maken op je toekomstige werkgever. Gebruik dan liever Times New Roman of Arial.
 • De meest gebruikte en best leesbare lettergrootte is 12pt. Gebruik geen klein lettertype, de brief moet goed leesbaar zijn zonder veel moeite.
 • Gebruik witregels in je tekst om je brief te verduidelijken, een lange lap tekst zonder witregels maakt het moeilijk om belangrijke delen in je brief te onderscheiden. Plaats bijvoorbeeld een witregel tussen de inleiding, het midden en de afsluiting.
 • Gebruik maximaal één A4 tekst voor je brief. Je toekomstige werkgever zal weinig tijd hebben om je brief (en cv) door te lezen en dus zal een lange lap tekst niet helemaal gelezen worden. Kort maar krachtig is hier belangrijk.
 • Vermeld de bijlagen in je brief links onderaan

Inhoud van de brief

Zorg ervoor dat de inhoud van de brief een persoonlijk tintje krijgt, gericht op een persoon en het bedrijf waarvoor je solliciteert. Schrijf je een te onpersoonlijke brief, dan zal dat minder aanspreken bij de sollicitatiecommissie. Gebruik korte zinnen in je tekst zodat het geheel makkelijk en snel leesbaar is. Daarnaast is het belangrijk om zo min mogelijk "Ik" in je brief te gebruiken. Schrijf in de tegenwoordige tijd, vermijd de lijdende vorm. Pas je schrijfstijl waar mogelijk aan naar het soort bedrijf waar je naartoe schrijft. Het maakt immers verschil of je solliciteert voor een schoonmaakbedrijf of een advocatenkantoor.

Aanhef

Richt je brief aan een persoon en niet als "geachte heer, mevrouw". Vaak staat er bij de advertentie een naam genoemd aan wie je je brief kan richten. Staat er geen naam bij, dan kun je bellen met de personeelsafdeling om naar de naam te vragen.

Introductie

Wat trok je aan in de advertentie? Waarom besloot je te reageren? Beantwoord deze vragen in de introductie van je brief.
Verwoord je interesse over het bedrijf. Refereer hierbij aan werkzaamheden/diensten/producten van het bedrijf door bijvoorbeeld hun website te bezoeken. Je toekomstige werkgever zal het belangrijk vinden dat je interesse toont in wat zijn/haar bedrijf doet.

Ervaring en interesses

Probeer je eigen ervaringen te combineren met wat het bedrijf zoekt/aanbiedt. Lees de advertentie goed door en leg uit hoe wat ze vragen in de advertentie goed past bij je kennen en kunnen. Verplaats je hierbij in je toekomstige werkgever en bedenk wat deze zou willen in een nieuwe werknemer. Als je een capaciteit die gevraagd wordt nog niet beschikt, dan kun je beter schrijven/praten over dat je je graag in nieuwe dingen verdiept en verder wilt leren. Vermeld niet dat je een bepaalde capaciteit nog niet beheerst.

Afsluiting

Ter afsluiting vermeld je altijd dat je hoopt de uitkomst van de sollicitatie te vernemen en hoopt te worden uitgenodigd voor een gesprek. Voeg als bijlage in je brief altijd een cv bij.

Voorbeeldbrieven

Uitgeverij Reeks
T.a.v. mevrouw Boek
Uitgeverijlaan 23
5622 BB Boekhoven

Boekhoven, 15 juli 2016

Betreft: sollicitatie functie boekverkoper, vacaturenummer 123

Geachte mevrouw Boek,

Naar aanleiding van uw advertentie solliciteer ik naar de functie van boekverkoper. Het bezoeken van uw website heeft mijn belangstelling nog groter gemaakt.

Ik ben op zoek naar een nieuwe uitdaging en ik verwacht dat ik mijn ervaringen en ambities goed kwijt kan bij uw organisatie. De functie-eisen die in de advertentie staan, passen goed bij de vaardigheden die ik op school en in mijn huidige (of vorige) baan heb ontwikkeld. Ik kan goed met klanten omgaan en ben een echte boekfanaat.

Ik hoop dat ik hiermee heb laten zien dat mijn ervaring, capaciteiten en persoonlijke kwaliteiten goed passen bij de functie. Uiteraard kom ik dit graag in een gesprek toelichten.

Met vriendelijke groeten,

Rita Wileenbaan
Uitgeverijlaan 89
8922 WW Bladhoven
email: r.wileenbaan@gmail.com


Verzorgingstehuis Zonnestraal
T.a.v. de personeelsafdeling
Bejaardenlaan 89
2521 AZ Amsterdam

Amsterdam, 5 Januari 2016

Betreft: Sollicitatie voor de functie van verzorgende, advertentienummer H89/I566

Geachte heer, mevrouw,

Ik vind het belangrijk om bewoners zo veel mogelijk een thuisgevoel te geven en ze even doen vergeten dat ze patiënt zijn. Tegelijk wil ik ervoor zorgen dat bewoners wel op tijd hun medicijnen krijgen en aangekleed zijn. Dit is wat ik wil bereiken in mijn werk als verzorgende. Graag solliciteer ik daarom naar de functie verzorgende bij woonzorgcentrum de Veluwe.

Toen ik uw vacature zag, sprak deze mij meteen aan: een organisatie waarbij een open, informele sfeer belangrijk is. Enthousiasme en hard werken horen hierbij. Zelf vind ik dat ik goed binnen dit beeld pas.

Tijdens mijn opleiding heb ik meerdere praktijkstages gelopen. Hierin heb ik veel ervaring opgedaan met het verzorgen van patiënten. Ook weet ik goed samen te werken in een team van verzorgenden, verpleegkundigen en artsen.

Ik denk dat ik goed pas binnen uw organisatie. Naast een harde, flexibele werker ben ik iemand die de rust goed weet te bewaren. Ik laat me niet snel gek maken. Verder werk ik erg nauwkeurig en vind ik het belangrijk dat bewoners de best mogelijke zorg krijgen. Een open sfeer en het brengen van een huiselijke, veilige omgeving gaan hiermee samen.

Met vriendelijke groeten,

A. Staartjes
Zonnelaan 33
7455 XE Amsterdam
email: a.staartjes@yahoo.com

Verdere sollicitatietips

Stuur je brief niet meteen dezelfde dag op. Het beste is om een vriend of vriendin de brief ook te laten lezen en controleren. Vaak wanneer je een brief de volgende dag opnieuw leest valt je toch nog op wat je wilt veranderen of zie je misschien wat spelfouten.
Word je uitgenodigd voor een gesprek? Neem dan dan de juiste documentatie mee, zoals: je brief en cv, kopieën van diploma's en getuigschriften (geen originelen).

Je Curriculum Vitae (cv)

Waar je sollicitatiebrief een visitekaartje is, is je cv het uiteindelijke bewijs dat je dat waar je mee "adverteert" ook in je mars hebt. Het is een beschrijving van je levensloop en vraagt daarom tijd en aandacht om op te stellen. De voornaamste onderwerpen die in een cv beschreven moeten staan zijn:
 • Personalia
 • Opleiding
 • Werkervaring
 • Taalkennis/computerkennis/andere (professionele) bijzonderheden
 • Interesses/hobby's/ vrijwilligerswerk

Je kunt de inhoud van je cv bij deze onderwerpen aanpassen naar de advertentie waar je op solliciteert.

Personalia

De volgende personalia horen bovenaan je cv te staan, zodat een bedrijf je belangrijke details snel kan zien en makkelijk weet hoe je te contacteren.
 • Naam
 • Adres
 • Postcode en woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geboortedatum en geboorteplaats
 • Nationaliteit
 • Burgerlijke staat

Er zijn mensen die ook een (pas)foto op hun cv plaatsen (bijvoorbeeld rechterbovenhoek). Dit heeft voordelen en nadelen. Een foto plaatsen kan namelijk al een eerste indruk geven (positief of negatief) voordat de rest van je cv gelezen is. Je zult met een foto eerder beoordeeld worden op je uiterlijk en als je een flatterende foto van jezelf hebt, kan dat een positieve uitwerking hebben, maar staat je gezicht de persoon die je cv beoordeelt niet aan, dan kan die een negatieve uitwerking hebben. In Nederland is een foto plaatsen op een cv niet erg gebruikelijk (voor internationale cv's worden wel vaak foto's gebruikt). Het beste advies is dus om een foto alleen te plaatsen wanneer hier specifiek om gevraagd wordt.

Opleiding

De opleiding(en) die je gevolgd hebt zijn de basis voor je loopbaan. Je kunt je basisschool noemen, maar deze mag je voor het gemak ook weglaten. Begin dus liever bij je middelbare school. Per opleiding kun je de volgende informatie vermelden:
 • Titel en locatie van de opleiding
 • De studierichting
 • Bijvakken en afstudeerprojecten
 • Het jaar waarin je je diploma hebt behaald

Behalve opleidingen kun je ook cursussen en behaalde certificaten vermelden, maar alleen degene die relevant zijn voor de betreffende functie.

Werkervaring

Je werkervaring is het belangrijkste onderdeel van je cv. Begin bij je meest recente baan en laat de beschrijving zoveel mogelijk aansluiten bij de vacature. Geef per baan aan welke werkervaring je hebt opgedaan, welke functie je had en geef aan wat hierbij de belangrijkste taken en verantwoordelijkheden waren.

Taal- en computerkennis (en andere bijzonderheden)

Noteer hier je talenkennis en computerkennis. Je kunt andere bijzondere kennis en ervaring vermelden. Vermeld ook of je een rijbewijs hebt en welk rijbewijs het is. Voor wat betreft de talenkennis is het handig om een soort van tabelletje te maken en per taal aan te geven hoe goed je de taal spreekt, verstaat en kunt lezen.

Interesses, hobby's en aanvullende informatie

Het vermelden van interesses en hobby's geeft je toekomstige werkgever een inzicht in je persoonlijke kwaliteiten. Wees hierin kort en bondig en vermeld zo nodig alleen die interesses en hobby's die passen bij de functie waarop je solliciteert. Een voorbeeld kan zijn: vrijwilligerswerk, een bestuursfunctie bij een vereniging of misschien een verblijf in het buitenland.

Voorbeeld-cv

Curriculum Vitae


Personalia

Naam:
Adres:
Postcode en woonplaats:
Telefoonnummer:
E-mailadres:
Geboortedatum en Geboorteplaats:
Nationaliteit:
Burgerlijke staat:

Opleiding

Middelbare school 1989 – 1992
Vakken gestudeerd: wiskunde, Engels, Frans, etc.
Diploma behaald: ja

Hogeschool die-en-deze 1992 – 1996
Studierichting: Talenstudie
Afstudeerproject / behaalde vakken
Diploma behaald: ja

Certificaat X en Y 1996
Certificaat behaald in Word Perfect 5.0
Certificaat behaald in blind typen, 265 aanslagen p/m

Werkervaring

Bedrijf X 2010 – heden
Functie
Taken
Verantwoordelijkheden

Bedrijf W 2008 – 2010
Functie
Taken
Verantwoordelijkheden

Bedrijf V 2000 – 2007
Functie
Taken
Verantwoordelijkheden

Bedrijf U 1997 – 2000
Functie
Taken
Verantwoordelijkheden

Taal- en computerkennis

Taalkennis (1 (goed) – 5 (beginner))

TaalSpreken LezenSchrijven
NederlandsMoedertaalMoedertaal Moedertaal
Engels43 3
Duits32 3

Computerkennis

Kennis van alle Microsoft Office programma’s zoals Word, Excel, PowerPoint, etc.

Overige ervaringen en kennis
 • Vrijwilligerswerk voor dierenambulance 4 uur per week
 • In bezit van rijbewijs A en B
© 2016 - 2024 Esthercita79, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Sollicitatiebrief kan eenvoudig: voorbeeldenSollicitatiebrief kan eenvoudig: voorbeeldenIn tegenstelling tot wat altijd wordt beweerd, is het niet voor elke functie nodig om een sollicitatiebrief te schrijven…
Vragen en tips over solliciteren voor een jobVragen en tips over solliciteren voor een jobWanneer je op een vacature wilt gaan solliciteren moet je perfect voorbereid zijn. Zo zal het de inleidende sollicitatie…
Tips voor het schrijven van een Curriculum Vitae (CV)Tips voor het schrijven van een Curriculum Vitae (CV)Als je gaat solliciteren voor een baantje vragen werkgevers altijd naar je Curriculum Vitae, ook wel CV genoemd. Hier st…
Online solliciteren: hoe doe je dat?Online solliciteren. Vroeger stuurde iemand die op een baan wilde solliciteren een brief. Eerst was die met de hand gesc…

Betaald enquêtes invullen als bijbaanBetaald enquêtes invullen als bijbaanWie op zoek is naar een bijbaan, tijdelijk werk of een tijdverdrijf dat geld oplevert, is het vast al eens tegengekomen.…
Clickworker, wat is het?Clickworker, wat is het?Extra geld verdienen vanuit huis? Data entry bij bedrijven als Clickworker is een van de vele mogelijkheden. Zonder verp…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: OpenClipartVectors, Pixabay
 • http://voorbeeldsollicitatiebrief.info/#gref
Esthercita79 (271 artikelen)
Laatste update: 24-11-2017
Rubriek: Zakelijk
Subrubriek: Banen
Bronnen en referenties: 2
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.