Curator of bewindvoerder worden

Curator of bewindvoerder worden Wanneer iemand op wil treden voor een ander persoon als curator of bewindvoerder, dan moet hij of zij daarvoor door de kantonrechter gemachtigd worden. Dit kan alleen in situaties wanneer de persoon in kwestie onvoldoende in staat is zijn of haar eigen belangen te behartigen. Het kan bijvoorbeeld gaan om iemand met een geestelijke handicap. Er bestaat wel een kans op misbruik door een curator of bewindvoerder, maar daar probeert de overheid met nieuwe wetgeving iets aan te doen. Een bewindvoerder of curator is iemand die door de kantonrechter wordt aangewezen om voor iemand beslissingen te nemen, bijvoorbeeld over de financiën, en belangen te behartigen. Er zijn wel bepaalde voorwaarden waar een curator aan moet voldoen. Zo moet een curator meerderjarig zijn en mag hij zelf niet onder curatele staan. Ook mag het niet iemand zijn die recent zelf failliet is gegaan of in de schuldhulpverlening zit. Dit is om te voorkomen dat een curator te makkelijk in de verleiding komt om misbruik van iemand te maken. Verder moet een curator uiteindelijk een natuurlijk persoon zijn. Een stichting kan niet als curator of mentor worden aangesteld.

Curator of bewindvoerder worden

Er zijn bepaalde voorwaarden waaraan voldaan moet worden wanneer iemand onder curatele komt te staan. Dit kan niet in alle omstandigheden. Mensen met een geestelijke stoornis komen bijvoorbeeld in aanmerking. In dat geval kan de curator ook beslissen waar een persoon wordt opgenomen. Andere situaties waarin iemand als curator kan optreden is als iemand heel verkwistend is, aan de alcohol of drugs is verslaafd of duidelijk heeft laten zien niet op zijn eigen belangen te kunnen letten. De meeste toewijzingen gebeuren met instemming van de cliënt zelf. Die instemming hoeft niet per se. In dat geval moet voor de kantonrechter wel voldoende worden aangetoond dat iemand niet voldoende in staat is zijn eigen belangen voldoende te kunnen behartigen.

Toewijzing van een curator of bewindvoerder door de rechter

De kantonrechter maakt uiteindelijk de beslissing over wie iemands bewindvoerder of curator wordt, maar zal doorgaans luisteren naar de voorkeur van de persoon in kwestie. Er zou een aantoonbaar goede reden moeten zijn om daar van af te wijken en dan moet de rechter dat ook goed kunnen onderbouwen. De voorkeur van een rechter gaat doorgaans uit naar een persoon die dichtbij de persoon in kwestie staat. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om een partner of een familielid, zoals een ouder, broer of zus. Als geen van die personen beschikbaar is kan de rechter ook kiezen om een buitenstaander als curator of bewindvoerder aan te wijzen. In dat geval kan het zowel gaan om een vrijwilliger als om een professionele curator. Deze moeten dan vaak wel aan bepaalde eisen voldoen.

Misbruik door de curator of bewindvoerder

Een curator staat op zijn beurt weer onder toezicht van de kantonrechter. Als deze om inlichtingen verzoekt mot een curator of bewindvoerder deze leveren. In de praktijk blijkt dat lang niet altijd te gebeuren. Een curator kan ook makkelijk misbruik maken van zijn macht, bijvoorbeeld in het geval dat iemand aangesteld wordt als curator over een dementerende oudere. Deze hebben in hun leven vaak veel rijkdom vergaard. Doordat een curator alle macht heeft en toegang tot bijvoorbeeld de bankrekening kan hij of zij makkelijk de oudere bestelen. Familieleden hebben dat soms pas door als de erfenis wordt verdeeld, omdat zij te goed zijn van vertrouwen of slechts vermoedens hebben, maar niets kunnen bewijzen. Daarom is er een wetswijziging in de maak dat meerdere personen tegelijkertijd als curator kunnen optreden. Op die manier hoopt de overheid het toezicht te verbeteren, zodat er uiteindelijk minder misstanden zijn.

Lees verder

© 2012 - 2020 Simcha, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Wat is een bewindvoerder?Wat is een bewindvoerder en wat zijn zijn taken? Welke eisen worden er aan een bewindvoerder gesteld?
Je kind onterven of een bewindvoerder inschakelenJe kind onterven of een bewindvoerder inschakelenJe kind onterven is iets wat sommige ouders graag willen omdat ze denken dat hun kinderen dat geld gaan gebruiken voor v…
Het inkomen van een curatorHet inkomen van een curatorVan bepaalde beroepen is het onduidelijk hoe ze hun geld verdienen en hoeveel, een curator is zon beroep. Hoeveel verdi…
Curatele, onderbewindstelling en mentorschapCuratele, onderbewindstelling en mentorschapBewind: curatele, onderbewindstelling en mentorschap. Wanneer iemand niet goed in staat is om zijn eigen belangen te beh…

Exporteren naar TurkijeExporteren naar TurkijeTurkije is een zeer populair exportland. Doordat er relatief veel Turken in Nederland wonen is er ontzettend veel uitvoe…
De taken van de commercieel directeurDe taken van de commercieel directeurAls belangrijk onderdeel van een ondernemingsorganisatie wordt naast een statutair een commercieel directeur ingezet. De…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: Klausdie, Pixabay
  • http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/curatele-bewind-en-mentorschap/eisen-curator-bewind-en-mentorschap

Reageer op het artikel "Curator of bewindvoerder worden"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reactie

C. Pasmans-Van Geel, 12-05-2014 13:49 #1
Ben curator van, zowel mijn oudere zus alsmede de zoon van een andere zus.
Ik heb een vraag over de curatorvergoeding per jaar en de km vergoeding, wanneer ik moet reizen om de belangen van de aan mij toegewezen curatelen te behartigen.
Hoe is dat voor 2014 vastgelegd?

Infoteur: Simcha
Laatste update: 17-12-2015
Rubriek: Zakelijk
Subrubriek: Zakelijk
Special: Faillissement
Bronnen en referenties: 2
Reacties: 1
Schrijf mee!