Artikelen 381 - 390 in de rubriek Onderneming

Onderneming (Zakelijk)

Dashboard en Balanced Scorecard

Dashboards en Balance Scorecards worden gebouwd om kaderleden de mogelijkheid te bieden om in een oogwenk de situatie van het bedrijf in te schatten. Aan de hand van visuele wegwijzers in functie van… Andyv, 15-09-2010

Data Mining binnen een informatieomgeving

Een begrip dat heel vaak genoemd wordt wanneer men het over Business Intelligence heeft is Data Mining. Het gaat gepaard met andere aspecten als cleansing en verrijking van data en is door zijn comple… Andyv, 14-09-2010

Online Analytical Processing (OLAP)

Een gestructureerde informatieomgeving kan moeilijk bestaan zonder gebruik te maken van de OLAP-principes. Maar wat is OLAP nu precies en welke types kunnen onderscheiden worden? Een overzicht. Andyv, 14-09-2010

Archivering in een informatieomgeving

Met de groei van een onderneming groei het aantal beschikbare data en op een gegeven ogenblik ontstaat de nood om te archiveren. In casus een informatieomgeving gaat het echter niet louter om het tech… Andyv, 14-09-2010

Business processen en data marts

De ontwikkeling van een gecentraliseerde informatieomgeving wordt volledig gestuurd vanuit de business. De technische bouw is dus afhankelijk van de verschillende business processen die in een onderne… Andyv, 14-09-2010

Waarom een informatieomgeving?

Elke onderneming heeft binnen zijn groeiproces op een zeker ogenblik nood aan een geïsoleerde "informatieomgeving". Dit artikel is een aanzet tot de creatie van een dergelijke omgeving, los van de tec… Andyv, 13-09-2010

Dimensionaal datamodel

De implementatie van een Data Warehouse heeft tot gevolg dat er vanuit een technisch standpunt anders moet nagedacht worden. De architectuur van de database is zo onderhevig aan de concrete behoeften… Andyv, 13-09-2010

Ad hoc desktop analysis

Ad hoc desktop analysis is de eerste stap in de richting van de decentralisatie van operationele data. Begrippen als ODS en Data Warehousing worden belangrijk en langzaam maar zeker wordt een parallel… Andyv, 13-09-2010

Operational Querying

Hoe belangrijk is operationele data binnen een informatieomgeving? Wat is het verschil tussen lokale data en centrale data? Wat is het belang van decentralisatie en standaardisatie? Belangrijke vragen… Andyv, 13-09-2010
Ondernemingsplan schrijven voor beginners

Ondernemingsplan schrijven voor beginners

Dit artikel is bedoeld voor mensen die een nieuw bedrijf starten en nog weinig tot geen ervaring hebben met het schrijven van een ondernemingsplan. Het schrijven van een ondernemingsplan wordt gezien… Catherina, 12-09-2010