Starters BVBA oprichten in België: voordelen en nadelen

Starters BVBA oprichten in België: voordelen en nadelen Sinds de wet van 12 januari 2010 bestaat in België een nieuwe vennootschapsvorm: de Starters BVBA, ook wel ’S-BVBA’ genoemd. De wetgever riep deze vennootschap in het leven zodat ondernemers gemakkelijker hun eigen BVBA oprichten. Velen beschouwen de Starters BVBA als een soort ‘light’ versie van de klassieke, gewone BVBA. Hoe werkt een S-BVBA en wat zijn de voordelen en nadelen van de oprichting van een dergelijke vennootschap?

Hoe richt je een Starters BVBA op?

Startkapitaal van een Starters BVBA

Wie een onderneming wil starten heeft daarvoor vaak eerst een aanzienlijk startkapitaal nodig. De Starters BVBA kan je daarentegen al oprichten met een zeer laag startkapitaal van 1 euro. Je kan echter vrij het kapitaal kiezen tussen 1 euro en 18.549 euro.

Omvorming

Binnen de vijf jaar moet je je S-BVBA omzetten in een andere vennootschapsvorm met minimum 18.550 euro aan maatschappelijk kapitaal. Meestal kiest men in dat geval voor een gewone, klassieke BVBA. Dit betekent dat je op dat moment nogmaals bij de notaris gaat voor de omzetting. Je moet op dat moment het kapitaal volstorten voor minimum 6200 euro (of minimum 12.400 euro bij een eenmans-BVBA).

Vereisten bij oprichten van een S-BVBA

Iedereen kan een S-BVBA oprichten, maar het is niet mogelijk om een reeds bestaande klassieke BVBA om te vormen naar een Starters-BVBA. Ook mag je niet meer dan vier personeelsleden in dienst hebben als je een S-BVBA wil oprichten. Wanneer je al een Starters-BVBA hebt kan je bovendien geen bijkomende S-BVBA meer oprichten. Alleen natuurlijke personen kunnen deze vennootschap oprichten. Rechtspersonen zijn uitgesloten.

Oprichtersaansprakelijkheid

Bij de Starters-BVBA geldt net als bij een klassieke BVBA de oprichtersaansprakelijkheid. De oprichter van een S-BVBA is persoonlijk aansprakelijk indien het bedrijf binnen de drie jaar failliet gaat en indien het kapitaal bij de oprichting onvoldoende was om de gewone bedrijfsactiviteiten gedurende twee jaar te kunnen uitoefenen.

Financieel plan

Ook moet je bij oprichting een financieel plan laten opstellen door een expert (boekhouder of bedrijfsrevisor). Bij een gewone BVBA mag je desnoods zelf een financieel plan maken maar bij de S-BVBA is dat niet toegelaten. In dit plan moet een beschrijving van de vennootschap zitten, een geprojecteerde balans, een resultatenrekening en een vermogensstromentabel. Daarnaast moet je de middelen die je als oprichter hebt voorzien om ervoor te zorgen dat de vennootschap gedurende minstens twee jaar levensvatbaar is duidelijk beschrijven in het plan.

Voordelen van een Starters BVBA

Laag startkapitaal

Het grootste voordeel van de S-BVBA is uiteraard het lage kapitaal dat je nodig hebt voor de oprichting. Dit geeft je vijf jaar de tijd om het kapitaal van de vennootschap op te bouwen tot de vereisten van een klassieke BVBA. Je hoeft dus niet noodzakelijk al over een ruim kapitaal te beschikken voor je met je zelfstandige activiteit kan beginnen.

Eén vennoot

Bijkomend heeft een S-BVBA het voordeel dat je de vennootschap alleen kan oprichten. Voor veel andere vennootschapsvormen moeten er minstens twee of zelfs drie vennoten zijn.

Afscheiding van het privé-vermogen

Daarnaast biedt de S-BVBA dezelfde voordelen als een klassieke BVBA: je kan je privé-vermogen gescheiden houden van het zakelijk vermogen en van de schulden van je vennootschap.

Nadelen

Negatieve perceptie van de Starters BVBA

Het grote nadeel van een S-BVBA is de algemene perceptie bij leveranciers, zakenpartners en banken dat je niet kredietwaardig bent. Het kapitaal van de vennootschap bedraagt meestal na oprichting maar 1 euro, wat je bezwaarlijk een stevige en solide financiële basis kan noemen om een bedrijf op te laten draaien.

Strengere verplichtingen

Een tweede nadeel is dat de wettelijke verplichting om reserves aan te leggen veel strenger is dan bij een gewone BVBA. Concreet moet je jaarlijks 25% van je nettowinst reserveren voor de toekomstige kapitaalsverhoging. Dit maakt winstuitkering in de eerste vijf jaar van je activiteit nagenoeg onhaalbaar. Bij een klassieke BVBA ligt dit veel lager en moet je maar 5% van de nettowinst jaarlijks opzijzetten.

Verlies van verlaagd tarief vennootschapsbelasting

Ook heeft de S-BVBA het nadeel dat indien je winst zou uitkeren het verlaagd tarief vennootschapsbelasting (24,98% i.p.v. 33,99%) verloren gaat. Om voor dat verlaagd tarief in aanmerking te komen mag je immers maar maximum 13% van het gestort kapitaal uitkeren als dividend.

Hogere kosten

Je hebt ook tweemaal notariskosten wanneer je kiest voor deze vennootschapsvorm. De oprichting brengt immers al kosten mee maar nadien dien je nogmaals bij de notaris langs te gaan voor de omzetting in een andere vennootschapsvorm.

De Starters BVBA in België: een succes?

Een van de redenen voor de lancering van de S-BVBA was aan de grote vraag naar ‘limited’ vennootschappen te beantwoorden, maar eigenlijk kampt de S-BVBA met dezelfde nadelen. Door het lage kapitaal nemen banken en kredietverstrekkers de S-BVBA al even weinig ernstig. Men kan zich ook afvragen of het realistisch is om met een kapitaal van amper één euro een bedrijf op te richten. Het oprichten van een vennootschap kost geld. Aan oprichtingskosten alleen ben je al snel drieduizend euro of meer kwijt.

Volgens cijfers van Graydon werden in de periode 2010-2013 in België gemiddeld ongeveer zeshonderd S-BVBA’s per jaar opgericht. Ongeveer tien tot vijftien procent hiervan gaat binnen de drie jaar na oprichting in faling. Al bij al blijft het aantal Starters BVBA’s in omloop dus eerder beperkt.
© 2015 - 2024 Karldelauw, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Een vennootschap oprichten: NV of BVBA? (BE)Een vennootschap oprichten: NV of BVBA? (BE)Elke ondernemer die een vennootschap wil oprichten, moet een bepaalde vennootschapsvorm kiezen. In België zijn de bekend…
Stamrecht BV oprichten en Gouden handdrukStamrecht BV en de gouden handdruk. Als je wordt ontslagen kun je een gouden handdruk meekrijgen (een afkoopsom). Dit be…
Oprichtingsvoorwaarden opstart van een nieuw bedrijf (BE)Vooraleer u een zaak wilt opstarten, moet u volgens de wet voldoen aan algemene- en specifieke oprichtingsvoorwaarden. D…
Wat is een Besloten Vennootschap?De Besloten Vennootschap of BV is een populaire rechtsvorm voor ondernemingen. In dit artikel wordt een overzicht gegeve…

Commerciële en niet-commerciële organisatiesCommerciële en niet-commerciële organisatiesAls mensen met elkaar gaan samenwerken om een bepaald doel te behalen, ontstaat er een organisatie. Voorbeelden van orga…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: Moerschy, Pixabay
  • http://www.unizo.be/uwzaakstarten/kennisnet/wetgeving/alles_over_de_starters_bvba.html?thema=635
  • http://www.bvbastarter.be/site/bvba-starter.html
  • http://economie.fgov.be/nl/ondernemingen/leven_onderneming/oprichting/structuur/vennootschapsvormen/societe_privee_responsabilite_limitee/s-bvba/#.VNev4SzDvFk
Karldelauw (112 artikelen)
Laatste update: 24-09-2017
Rubriek: Zakelijk
Subrubriek: Onderneming
Bronnen en referenties: 4
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.