Marktberekeningen

Marktberekeningen Bij marketing komt er een aantal begrippen en berekeningen aan bod, welke in dit artikel aan de orde komen. De definitie van een markt, marktsegment,potentiële markt, penetratiegraad, marktpotentieel, initiële vraag, additionele vraag en vervangingsvraag. Daarnaast de berekeningen van de potentiële markt en het marktaandeel.

Markt

Een markt is een groep mensen of organisaties met wensen en behoeften, waarop men met producten en diensten kan inspelen.

Marktsegment

Een marktsegment is een deel van de markt met specifieke wensen en behoeften die zich van andere delen van de markt zodanig onderscheidt, dat zij apart bewerkt kan worden. Dit onderscheiden gebeurt aan de hand van selectiecriteria.

Marketing

Marketing is het bewerken van markten, het inspelen op de behoeften van de klant. Marketing vereist kennis van en inzicht in de markt. Dit verkrijgt men door marktonderzoek.

Het beschrijven van markten

Bij het beschrijven van markten kan er onderscheid worden gemaakt in kwalitatieve beschrijving en kwantitatieve beschrijving.
  • Kwantitatief: cijfers, kerngetallen
  • Kwalitatief: aard van de markt, beschrijving van de afnemers, deelmarkten etc.

Potentiële markt

De potentiële markt bestaat uit vraageenheden. Dit zijn “gezinnen, individuen, organisaties” die interesse hebben, koopkracht kunnen uitoefenen, bereikbaar zijn voor distributie et cetera. Als deze doelgroep te klein is heeft het geen zin voor een fabrikant het product te ontwikkelen en marketinginspanningen te verrichten wegens te hoge kosten.

Potentiële markt als afzet/omzetcijfers

Als je weet hoe groot de potentiële markt in vraageenheden is, en je vermenigvuldigt dit met verbruikseenheden en verbruiksfrequentie, dan kun je de potentiële markt ook in afzetgetallen weergeven. (potentiële afzet). De potentiële omzet kan worden berekend door de potentiële afzet te vermenigvuldigen met de prijs.

Penetratiegraad

Na introductie van een product zal een deel van de potentiële markt daadwerkelijk tot aanschaf overgaan. De penetratiegraad (P) is het percentage van de doelgroep dat in een bepaalde periode minimaal eenmaal in een periode tot aanschaf is overgegaan (verbruiksgoederen) of in het bezit is van een bepaald product of merk (gebruiksgoederen)

Marktpotentieel

Het is niet zo dat de gehele doelgroep tot aanschaf van het product overgaat. Het marktpotentieel (MP) bestaat uit het maximum percentage van de potentiële markt (pm) dat uiteindelijk tot aanschaf zal overgaan.

Primaire vraag

De primaire vraag is de effectieve vraag (afzet of omzet) naar een productsoort/productklasse in een bepaalde periode.

Secundaire vraag

De secundaire vraag is de effectieve vraag (afzet of omzet) naar een productvorm of merk.

Marktaandeel berekenen

Je kunt het marktaandeel berekenen door de secundaire vraag te delen door de primaire vraag en de uitkomst met 100% te vermenigvuldigen. Als de vraag uitgedrukt wordt in aantallen, spreekt men van de selectieve vraag. De vraag uitgedrukt in geld is de finale vraag.

Initiële vraag, vervangingsvraag en additionele vraag

  • De initiële vraag is de vraag van de eerste kopers.
  • De vervangingsvraag: na bepaalde tijd gaan initiële kopers over tot vervanging
  • Additionele vraag: sommige kopers kopen extra

De som van de initiële vraag, de vervangingsvraag en de additionele vraag is de totale effectieve vraag.
© 2011 - 2024 Rebeccahoogers, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Marketing audit: analyse en evaluatie marketingMarketing audit: analyse en evaluatie marketingMarketing audit is een (te) weinig gebruikt instrument voor marketing management-evaluatie. Wat houdt het precies in en…
Soorten marketing, strategie, kwaliteit en de 4P'sMarketing is opkomende rond 1950, vanaf daar heeft marketing grote sprongen gemaakt. Het wordt in iedere organisatie gea…
Direct marketingDirect marketingDirect marketing is populair, want via direct marketing is het makkelijker om klanten met een toegesneden aanbod te bena…

Hoe maak ik een externe analyse?Wie een marketingplan wil schrijven ontkomt niet aan een externe analyse. De externe analyse is de basis van je marketin…
Groupon voor ondernemers: voordelen & nadelen GrouponGroupon is een bedrijf dat groepskortingen probeert te bedingen voor groepsactiviteiten. Zo kunnen mensen bijvoorbeeld u…
Bronnen en referenties
  • Commerciële calculaties
Rebeccahoogers (449 artikelen)
Gepubliceerd: 25-09-2011
Rubriek: Zakelijk
Subrubriek: Marketing
Bronnen en referenties: 1
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.