Bezwaar, beroep, hoger beroep

Bezwaar, beroep, hoger beroep Dit artikel beschrijft de procedure van bezwaar, beroep en hoger beroep. Als u het oneens bent met een beslissing van een bestuursorgaan, dan kunt u in de eerste instantie bezwaar maken. Vervolgens kunt u beroep aantekenen. Hoger beroep is het eindstation: de zaak wordt dan in behandeling genomen door een hogere rechter.

Eerst bezwaar, dan beroep

Als je het niet eens bent met een beschikking van een bestuursorgaan, dan kun je bezwaar maken. Vervolgens kun je beroep aantekenen. In de sociale zekerheid kun je bezwaar maken tegen beslissingen van de volgende regelingen:
 • Algemene Ouderdomswet (AOW)
 • Algemene Nabestaandenwet (ANW)
 • Algemene Kinderbijslagwet (AKW)
 • Werkloosheidswet (WW)
 • Wet Arbeid en Zorg
 • Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)
 • Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO)
 • Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong)
 • Toeslagenwet (TW)
 • Wet sociale werkvoorziening (WSW)
 • WWB
 • Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)
 • Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikt gewezen zelfstandigen (IOAZ)
 • Wet inkomensvoorziening oudere werklozen (IOW)

Tegen welke beslissingen bezwaar maken?

Deze lijst kan verder worden aangevuld. Ook tegen andere beschikkingen kun je bezwaar maken, zoals de WOZ-taxatie en een bekeuring. Kortom: u kunt bezwaar maken tegen alle beslissingen die een bestuursorgaan maakt in een individueel geval.

Bezwaar maken

Iemand die het niet eens is met een beslissing, moet een bezwaarschrift indienen bij de instantie die die beslissing heeft genomen. Het adres waar het bezwaarschrift aan moet worden gericht, staat vermeld op de beschikking. Een bezwaarschrift moet voldoen aan een aantal eisen. Deze kunt u terugvinden in het artikel bezwaarschrift indienen. Het is belangrijk om aanvullende bewijsstukken mee te sturen die uw bezwaarschrift onderbouwen.

Bezwaarschrift indienen: termijn

De eiser heeft zes weken de tijd om een bezwaarschrift in te dienen. Het bezwaarschrift moet binnen de termijn zijn gepost, anders wordt het niet meer in behandeling genomen. Het is verstandig om het bezwaarschrift aangetekend te versturen.

Hoorzitting

Vervolgens geeft de instantie de eiser gelegenheid om zijn bezwaarschrift mondeling toe te lichten. Dit wordt “horen” genoemd. Dat is niet verplicht als volledig aan het bezwaar tegemoet wordt gekomen of als het bezwaar “kennelijk ongegrond” is. Iemand kan zich laten bijstaan door een familielid, kennis of advocaat.

Beschikking op bezwaar

Hoe lang het duurt voor u een schriftelijke reactie ontvangt op het bezwaarschrift, is afhankelijk van het bestuursorgaan dat het bezwaarschrift in behandeling neemt. De termijn is tussen de zes en dertien weken.

Beroep

De volgende stap in de procedure bezwaar, beroep en hoger beroep is het aantekenen van beroep bij de rechtbank. Bij welke sector dat is, is afhankelijk van de aard van het beroep. Als u beroep aantekent tegen een beslissing van het UWV, dan moet u het beroepschrift bijvoorbeeld richten op de rechtbank, sector bestuursrecht. Het beroep moet worden ingesteld bij de rechtbank in het arrondissement waar de eiser woont.

Beroepschrift schrijven

Een beroepschrift is een brief waarin iemand uitlegt waarom hij het niet eens is met de beslissing op het bezwaarschrift. Met dit beroepschrift moet een kopie van de beschikking en de beslissing op bezwaar worden meegestuurd.

Termijn beroep instellen

Wie beroep wil instellen, heeft zes weken de tijd. Als u te laat bent ,wordt het beroepschrift niet meer in behandeling genomen.

Procedure beroep

Als het beroepschrift bij de rechtbank is binnengekomen, wordt gekeken of alle benodigde informatie erin staat. Is dat niet het geval, dan moeten de gegevens aangevuld worden. Sommige zaken worden direct afgewezen door een uitspraak van de rechter. Als het beroep wel ontvankelijk is , wordt de zaak in behandeling genomen. De procedure bestaat uit twee fasen: een vooronderzoek en rechtszitting.

Hoger beroep

Als de eiser het oneens is met de uitspraak van de rechtbank, kan hij in hoger beroep gaan. Dit wordt ook wel “cassatie” genoemd. De uitspraak wordt bekeken door een hogere rechter. Het hoger beroep kan binnen zes weken worden ingesteld bij de Centrale Raad van Beroep in Utrecht.

Bezwaar, beroep en hoger beroep geen schorsende werking

Bezwaar, beroep en hoger beroep hebben geen schorsende werking. De oorspronkelijke beslissing blijft van kracht, ook als iemand bezwaar maakt, beroep aantekent of in hoger beroep gaat. Wel kan gevraagd worden om een voorlopige voorziening.
© 2011 - 2024 Rebeccahoogers, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Bezwaar maken tegen verkeersboeteAls u het niet eens bent met een parkeerboete of andere verkeersboete (bekeuring) kunt u bezwaar maken door een bezwaars…
Bezwaarschrift indienenHoe kunt u een bezwaarschrift opstellen? Aan welke eisen moet een bezwaarschrift voldoen? Als u het niet eens bent met e…
Bezwaar maken tegen de BelastingdienstBezwaar maken tegen de BelastingdienstBent u het oneens met een belastingaanslag of fiscale boete van de Belastingdienst? U kunt dan bezwaar maken tegen een b…
Commissie bezwaarschriftenDe commissie bezwaarschriften is een adviesorgaan van de gemeente. Wanneer u het niet eens bent met een besluit van de g…

De echtscheidingsprocedure, hoe gaat dat?De echtscheidingsprocedure, hoe gaat dat?Je wilt scheiden maar hoe gaat dat? De echtscheidingsprocedure begint met het opstellen van een verzoekschrift. Dit doe…
Concurrentiebeding of relatiebeding, help!Concurrentiebeding of relatiebeding, help!Wil je van je concurrentiebeding of je relatiebeding af? Dat kan in bepaalde situaties. Afhankelijk van de situatie die…
Bronnen en referenties
 • Praktische informatie over sociale zekerheid
Rebeccahoogers (449 artikelen)
Gepubliceerd: 06-07-2011
Rubriek: Zakelijk
Subrubriek: Juridisch
Bronnen en referenties: 1
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.