Commissie bezwaarschriften

De commissie bezwaarschriften is een adviesorgaan van de gemeente. Wanneer u het niet eens bent met een besluit van de gemeente, dan is er de mogelijkheid om aan te kloppen bij de commissie bezwaarschriften. Deze commissie is een onafhankelijke commissie, welke een advies geeft aan de gemeente met betrekking tot het bezwaar.

Een besluit van de gemeente

U kunt op vele manieren te maken krijgen met een besluit van de gemeente. Een aanvraag voor een te organiseren evenement, een bouwvergunning of een verkeersbesluit zijn hier voorbeelden van. De gemeente heeft een bepaald standpunt in deze kwesties en neemt een besluit. Op het moment dat u het niet eens bent met dit besluit dan staan er juridisch een aantal wegen open om besluiten te doen veranderen.

De commissie bezwaarschriften

De eerste mogelijkheid die open staat is de weg naar de commissie bezwaarschriften. De commissie bezwaarschriften is een onafhankelijke commissie waar bezwaar gemaakt kan worden tegen een besluit van de gemeente. De commissie telt een aantal leden, welke lid kunnen worden door middel van een sollicitatieprocedure.

Het bezwaar moet binnen zes weken na het besluit ingediend worden. Deze termijn start op de dag dat het besluit bekend is gemaakt. Op het moment dat een burger bezwaar aantekent tegen een besluit van de gemeente komt het bezwaarschrift terecht bij de secretaris van de commissie. U krijgt een bevestiging van het ontvangst van het bezwaarschrift. Op het moment dat u bezwaarschrift in behandeling is genomen moet er binnen 14 weken een nieuw besluit worden genomen door de gemeente.

De hoorzitting

Voordat er een nieuw besluit is genomen moeten er echter wel een aantal stappen worden genomen. De eerste stap is dat de commissie naar aanleiding van het bezwaarschrift een zitting belegt. Tijdens deze zitting luistert de commissie naar uw bezwaar en naar het verhaal van de ambtenaar die de gemeente vertegenwoordigt. Op basis van deze zitting en uw bezwaarschrift geeft de commissie bezwaarschriften een advies aan de burgemeester, aan het college van burgemeester en wethouders of de gemeenteraad.

Het nieuwe besluit

De burgemeester, het college of de raad beslissen of ze het advies toepassen in een nieuw besluit. Dit hoeft echter niet, er kan worden afgeweken van het advies van de commissie. Deze afwijking dient echter wel gemotiveerd te worden. In de praktijk blijkt echter dat er niet heel vaak wordt afgeweken van een advies van de commissie bezwaarschriften. Dit gehele proces dient dus 14 weken na het indienen van het bezwaarschrift afgerond te zijn. Op het moment dat u het niet eens bent met het nieuwe besluit, dan kan er beroep ingesteld worden bij de rechtbank.

Bezwaarschrift niet afgehandeld binnen de wettelijke termijn

Wanneer het bezwaarschrift niet binnen de wettelijke termijn is afgehandeld, heeft u recht op een dwangsom in het kader van de Wet Dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen. Deze vergoeding kan oplopen tot een bedrag van maximaal € 1.260,00. Op het moment dat de wettelijke beslistermijn verstreken is, de 14 weken, kunt u een brief sturen naar de gemeente waar u uw bezwaarschrift heeft ingediend. In die brief stelt u de gemeente ‘ingebreke’ en vraagt u om een dwangsom.
© 2010 - 2024 Zonnetje, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Bezwaarschrift indienenHoe kunt u een bezwaarschrift opstellen? Aan welke eisen moet een bezwaarschrift voldoen? Als u het niet eens bent met e…
Bezwaar maken tegen de BelastingdienstBezwaar maken tegen de BelastingdienstBent u het oneens met een belastingaanslag of fiscale boete van de Belastingdienst? U kunt dan bezwaar maken tegen een b…
Bezwaar maken tegen verkeersboeteAls u het niet eens bent met een parkeerboete of andere verkeersboete (bekeuring) kunt u bezwaar maken door een bezwaars…
Bezwaar, beroep, hoger beroepBezwaar, beroep, hoger beroepDit artikel beschrijft de procedure van bezwaar, beroep en hoger beroep. Als u het oneens bent met een beslissing van ee…

Garantietermijnen en misverstanden in verband met garantieHet begrip garantie heeft de laatste jaren nogal wat stof doen opwaaien. Er is namelijk nogal wat onduidelijkheid over w…
Werknemersverzekeringen in NederlandNederland kent verschillende wetten die samen het stelsel van sociale zekerheid vormen. Deze kunnen worden onderscheiden…
Zonnetje (7 artikelen)
Laatste update: 28-03-2010
Rubriek: Zakelijk
Subrubriek: Juridisch
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.