Als het slecht gaat met een onderneming: BBZ

Bedrijven en Zelfstandigen zonder personeel (ZZP-ers) kunnen in slechte tijden een beroep doen op hun gemeente, maar velen weten dat niet. De gemeentelijke regeling, de BBZ, Besluit Bijstand Zelfstandigen zorgt ervoor dat een bedrijf of ondernemer die het even slecht gaat of een startende ondernemer maximaal 178.019 euro kan lenen. De bijstand voor zelfstandigen kan een onderneming redden. Maar de BBZ is niet altijd de aangewezen weg.

Lening of uitkering

Ook kunnen ondernemers die niet meer voor zichzelf kunnen zorgen maandelijks een uitkering krijgt. Oudere zelfstandigen waarvan het bedrijf niet meer loopt of mensen die hun bedrijf willen beëindigen kunnen ook een beroep doen op de BBZ.

BBZ, het laatste vangnet

De BBZ is het laatste stadium voordat een ondernemer een beroep kan doen op de gewone bijstand. Omdat gemeenten dat graag willen voorkomen is de BBZ ingesteld. Gemeenten willen daarmee bevorderen dat er tijdelijk hulp wordt geboden totdat de ondernemer zijn eigen broek weer kan ophouden. Overigens is het bij sommige lokale overheden wel even doorbijten, want er zijn er bij die niet weten dat de BBZ bestaat.

Hoe ziet de BBZ eruit voor startende ondernemers:

Voor startende ondernemers biedt de BBZ 3 mogelijkheden:

 1. Maandelijkse uitkering. In feite gaat het daarbij om een renteloze lening. De gemeente kijkt na de periode of de ondernemer nadat hij geld heeft ontvangen dat ook terug moet betalen. Een startende ondernemer kan maximaal 3 jaar een maandelijkse uitkering krijgen van de gemeente. Het is dan wel de bedoeling dat daarmee een bedrijf wordt opgestart.
 2. Bedrijfskapitaal. Per 1 januari kan een startende ondernemer maximaal 32.774,-- euro aan bedrijfskapitaal lenen. Dit is wel een lening waar rente over betaald moet worden.
 3. Vergoeding begeleidingskosten. Mensen die een bedrijf willen starten en daarbij begeleiding nodig hebben, kunnen daarvoor BBZ aanvragen bij de gemeente. Er wordt dan begeleiding geboden bij bijvoorbeeld het schrijven van een ondernemingsplan of bij het verdere opzetten van een bedrijf. De kosten worden gedurende het eerste jaar na de start door de gemeente betaald.

BBZ startende ondernemers wordt niet zomaar verstrekt

Iemand die een bedrijf wil starten komt niet zomaar in aanmerking voor een BBZ uitkering. De voorwaarden op een rijtje:

 • Het bedrijf of het beroep dat wordt uitgeoefend moet voldoende opleveren voor de ondernemer, zijn eventuele gezin en voor het instandhouden van het bedrijf
 • De ondernemer werkt minimaal 1225 uur per jaar in het eigen bedrijf
 • Banken en andere fondsen hebben aangegeven dat ze geen verdere hulp meer willen geven
 • De ondernemer is tussen de 18 en 65 jaar oud
 • De ondernemer heeft een ondernemingsplan geschreven waaruit blijkt dat de onderneming levensvatbaar is
 • Voordat er werkelijk een BBZ uitkering of lening wordt verstrekt, moet eerst aan banken gevraagd zijn of zij een krediet willen verlenen. Alleen als dat er niet in zit, kan een beroep worden gedaan op de BBZ
 • Ondernemers met een eigen vermogen dat groot genoeg is om een lening af te sluiten, kunnen geen beroep doen op de BBZ.
 • Bij een eigen vermogen dat hoger is dan € 171.326,- (per 1 januari 2009) wordt een eventuele BBZ alleen gegeven in de vorm van een lening.
 • Bij eigen vermogen dat kleiner is dan € 40.768,- (per 1 januari 2009) kan bijstand verleend worden, die ook niet terugbetaald hoeft te worden.
 • BBZ wordt niet gegeven als de ondernemer in kwestie zelf voor de situatie gezorgd heeft. Iemand die zelf zijn baan heeft opgezegd bijvoorbeeld kan geen beroep doen op de BBZ.

BBZ voor bestaande ondernemers

Ondernemers of ZZP-ers die al jaren bestaan, maar die problemen hebben komen in aanmerking voor BBZ in de vorm van :

Maandelijkse uitkering

Als ondernemers of ZZP-ers niet langer kunnen zorgen voor hun dagelijkse onderhoud, kan in het kader van de BBZ een uitkering worden verstrekt. De BBZ zorgt er voor dat iemand op bijstandsniveau kan functioneren. Naast de eigen verdiensten wordt er dus een aanvulling gegeven tot bijstandsniveau. Deze uitkering wordt 12 maanden gegeven, maar er kan nog wel een jaar aan vast worden geknoopt als de situatie daar om vraagt. De gemeente kijkt aan de hand van het inkomen dat een ondernemer of ZZP-er in de jaren daarvan verdiende of er ook geld terug bepaald moet worden. Wel heeft deze uitkering in principe het karakter van een renteloze lening.

Bedrijfskapitaal

Als een bedrijf het in principe goed kan doen, maar er lopen een aantal dingen even tijdelijk spaak dan kan via de BBZ maximaal 178.019 euro verstrekt worden in de vorm van een rentedragende lening. De rente is net zo hoog als banken die vragen, dus in die zin schiet een ondernemer die ,,goedkoop’’ wil lenen er niets mee op. Bovendien moet het geld dat is verstrekt binnen 10 jaar worden terugbetaald. Ondernemers die al langer een laag inkomen hebben kunnen ook bij de Gemeentelijke Sociale Dienst terecht voor een deel van het benodigde bedrijfskapitaal. Als de ondernemer in kwestie ook daarna weinig verdiend kan de Sociale Dienst de rente over die jaren geheel of gedeeltelijk kwijtschelden.

Voorwaarden BBZ voor bestaande ondernemers

Ook deze uitkering of lening wordt niet zomaar verstrekt. De BBZ stelt als voorwaarden dat:

 • De ondernemer of ZZP-er al enige tijd een bedrijf heeft of als zelfstandige werk. Het gaat dan meestal om een periode van 1,5 jaar.
 • Het om een levensvatbaar bedrijf gaat waarbij de ondernemer in staat is om zelf te kunnen voorzien in voldoende inkomen
 • Er verder geen inkomstenbronnen zijn, zoals een werkende partner

BBZ voor Oudere zelfstandigen

Oudere zelfstandigen kunnen in aanmerking komen voor een BBZ regeling in de vorm van een uitkering of in de vorm van bedrijfskapitaal.

Uitkering voor oudere zelfstandigen

Ondernemers van 55 jaar of ouder die al minstens 10 jaar een bedrijf uitoefenen of al 10 jaar ZZP-er zijn kunnen in aanmerking komen voor aanvullende bijstand in het kader van de BBZ.

Bedrijfskapitaal

Een oudere zelfstandige kan overigens ook nog om bijstand in de vorm van bedrijfskapitaal vragen. Dit bedrag ligt een heel stuk lager dan dat van een starter en kan maximaal € 8.901,- bedragen in 2009. Dit bedrag hoeft niet terug betaald te worden, tenzij het vermogen weer hoger was dan € 119.929,- in 2007. In dat geval kan de 8.901,-- euro alleen verstrekt worden als een renteloze lening.

Voorwaarden BBZ voor oudere zelfstandigen

 1. In tegenstelling tot de andere regelingen hoeft dit bedrijf dan niet meer levensvatbaar te zijn, maar de ondernemer of ZZP-er moet wel ten minste bruto minimaal € 7.070,- verdienen met de firma of de activiteiten.
 2. Er mogen bovendien geen andere inkomstenbronnen zijn zoals een partner die inkomen heeft.
 3. De oudere zelfstandige ondernemer krijgt als aan alle regels is voldaan een aanvulling tot bijstandsniveau. Achteraf wordt bekeken of er meer verdiend is dat dit bijstandniveau. Is dat het geval, dan wordt het bedrag dat hoger is teruggevorderd. Een ondernemer met een vermogen dat in 2007 niet hoger was dan € 119.920,- hoeft de bijstand later overigens niet meer terug te betalen. Mensen die in 2007 meer vermogen hadden dan 119.920,-- euro krijgen de BBZ uitkering als een lening. Wie de pensioengerechtigde leeftijd bereikt kan geen beroep meer doen op de BBZ, de uitkering stopt dan.

Aanvragen BBZ

Ondernemers of ZZP-ers die het tijdelijk moeilijk hebben en financiële ondersteuning nodig hebben kunnen bij de Sociale Dienst van hun gemeente een aanvraag doen voor een BBZ uitkering of lening. Daar moet overigens ook de aanvraag worden ingediend.
© 2009 - 2024 Singalees, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Wat is een broodfonds?Wat is een broodfonds?Door de hoge kosten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering zijn zelfstandige ondernemers op zoek naar goedkopere alte…
Een zelfstandige ondernemer heeft hoge kostenEen zelfstandige ondernemer heeft hoge kostenHet zelfstandige ondernemerschap wordt vaak geïdealiseerd. Waar vaak niet bij stil wordt gestaan is, dat er flink verdie…
Dingen die succesvolle ondernemers iedere dag doenDingen die succesvolle ondernemers iedere dag doenWil jij een succesvolle onderneming? Wanneer je bedrijf niet zo goed loopt als je had gedacht, zijn er enkele zaken die…

Maak promotie: 12 tips!Bijna iedereen wil goed werk leveren en goed presteren in de ogen van hun baas. Het verdienen van respect is echter zeer…
Top 20 bedrijven met het beste imagoWelke bedrijven in Nederland hebben het beste imago ? Een onderzoek van TNS NIPO naar het imago van de 500 meest populai…
Bronnen en referenties
 • Ministerie van Sociale Zaken
Reactie

Jaimie, 02-02-2013
Wat kan je doen als je geen recht hebt op de BBZ regeling? Stel, je hebt je ondernemingsplan nog niet gemaakt. Kan je in de tussentijd een normale bijstandsuitkering aanvragen? Reactie infoteur, 07-02-2013
Als je bedoelt dat je nog geen ondernemer bent, dan kun je je gemeente altijd vragen om een bijstandsuitkering. Overigens kun je een aanvraag altijd doen, het is alleen de vraag of hij ook wordt gehonoreerd, maar daar kan die overheid alleen maar zelf over oordelen en hangt af van verschillende criteria.

Singalees (1.216 artikelen)
Laatste update: 30-10-2010
Rubriek: Zakelijk
Subrubriek: Diversen
Bronnen en referenties: 1
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.