Hoe hard is het concurrentiebeding in mijn arbeidscontract?

Vele arbeidsovereenkomsten kennen tegenwoordig een concurrentiebeding. Wat houdt een dergelijk beding in en wat zijn de gevolgen hiervan. Hoe bindend is het concurrentiebeding en kunt u het aanvechten ?

Concurrentiebeding

Een concurrentiebeding is een schriftelijke bepaling (afspraak tussen werkgever en werknemer) in uw arbeidsovereenkomst waarmee u als medewerker beperkt wordt in uw vrijheid om na het einde van de arbeidsovereenkomst op een bepaalde wijze werkzaam te worden bij andere werkgevers of als zelfstandige. Indien u zich niet aan de bepalingen van het concurrentiebeding houdt staan de consequenties van uw overtreding genoemd in het concurrentiebeding (bijvoorbeeld een boete).

Mogelijke facetten van het concurrentiebeding zijn:

 • Het soort werkzaamheden dat u gaat uitvoeren (geen vertegenwoordiger voor een soortgelijk produkt) Vaak is deze beperking ook gekoppeld aan een bepaalde periode, bijvoorbeeld 2 jaar.
 • Het nieuwe type werkgever (vaak niet de directe concurrent)
 • Een bepaalde regio, vaak een bepaalde straal rond de vestigingsplaats van de werkgever die het concurrentiebeding gebruikt.

Relatiebeding

Een relatiebeding is vaan een onderdeel van het concurrentiebeding. Door ondertekening van het relatiebeding gaat u ermee akkoord na beëindiging van uw huidige werkzaamheden geen klanten “ mee te nemen” naar uw nieuwe werkgever, uw eigen bedrijf. Bovendien mag u deze klanten dan ook niet benaderen.

Wat zijn de minimale vereisten aan een concurrentiebeding?

 • Het moet schriftelijk zijn vastgelegd in de arbeidsovereenkomst. Als het beding alleen in de CAO staat is dit niet voldoende. Een verwijzing in het arbeidscontract naar de CAO kan echter wel voldoende zijn als dat contract stelt dat de werkgever bekend is met de
 • De werknemer moet een natuurlijk persoon zijn
 • De werknemer moet meerderjarig zijn
 • Het beding mag niet onredelijk belastend zijn. Dit wordt feitelijk bepaald door een rechter

Kan een concurrentiebeding alleen aan het begin van een arbeidsovereenkomst worden overeengekomen?

Een concurrentiebeding kan bij aanvang van de arbeidsovereenkomst of op een later tijdstip worden overeengekomen, dus ook bij verlenging van een arbeidsovereenkomst of zelfs aan het eind van de dienstbetrekking. Voorwaarde is echter dat het beding schriftelijk wordt vastgelegd.

Kan ik een concurrentiebeding weigeren?

Weigeren kan altijd, alleen zal een werkgever zich ook niet altijd kunnen vinden in uw weigering. Wellicht is het wel mogelijk te onderhandelen over de inhoud van het concurrentiebeding om zodoende te trachten het beding af te zwakken. Dit zal niet altijd eenvoudig zijn omdat vele bedrijven werken met standaard overeenkomsten.

Is het mogelijk onder het getekende concurrentiebeding uit te komen?

In de eerste plaats is het verstandig om met uw ex-werkgever te praten over de voorwaarden van het concurrentiebeding, eventueel met begeleiding van een deskundige. Als dit geen oplossing biedt zal een gang naar de rechter oplossing moeten bieden. U kunt de rechter dan verzoeken het beding te vernietigen, te matigen of een uitspraak te doen over de geldigheid van het beding. Heeft u echter niet lang de tijd om te beslissen of u een nieuwe baan accepteert dan kunt u in kort geding om schorsing vragen van het concurrentiebeding. Er wordt dan een voorlopig oordeel gegeven door de rechter. In een bodemprocedure zal dan worden uitgezocht of het concurrentiebeding definitief moet worden vernietigd.

Waarmee zal de rechter in zijn oordeel omtrent het beding rekening houden?

De rechter zal rekening houden met zowel de belangen van de werkgever als van de werknemer. Zo zal een rechter niet elk beding dat een werknemer beperkt in zijn mogelijkheden elders werk te vinden vernietiging of matigen. De belangen van beide betrokken partijen zullen worden afgewogen

Nadelige overwegingen voor u als werknemer zijn:

 • Of u bedrijfsgeheimen of andere concurrentiegevoelige informatie kent
 • Of u veel persoonlijke contacten met relaties van het bedrijf had
 • De looptijd van het dienstverband
 • Of u een sleutelfunctie binnen het bedrijf bekleed
 • Of u zelf ontslag wilt nemen of ontslagen wordt
 • Of de werkgever heeft bijgedragen aan uw ontwikkeling en vakkennis, bijvoorbeeld door het betalen van cursussen

Voordelige overwegingen voor u als werknemer zijn:

 • Of u ook een redelijk inkomen kunt verwerven zonder het concurrentiebeding. Als u met het concurrentiebeding vrijwel geen werk kunt vinden of uw baan dreigt kwijt te raken dan zal dit in uw voordeel zijn
 • U kunt uw positie verbeteren (bijvoorbeeld een hogere functie of meer salaris)
 • U bent slechts kort bij uw oude werkgever in dienst geweest (bijvoorbeeld tijdelijk dienstverband)
 • Uw werkgever heeft u zelf ontslagen
 • De beperkingen in het beding zijn onredelijk belastend (bijvoorbeeld een extreem lange periode of een te ruime omschrijving van de werkzaamheden die u niet mag uitvoeren voor een concurrerend bedrijf)
 • U heeft het grondwettelijk recht op vrije arbeidskeuze
 • De omschrijving van het concurrentiebeding is niet specifiek genoeg

Tips indien u “problemen” heeft met een concurrentiebeding

 • Probeer zo vroeg mogelijk, liefst voordat u gaat solliciteren te overleggen over het arbeidscontract, wellicht is het mogelijk nieuwe afspraken te maken over het concurrentiebeding. Leg deze schriftelijke afspraken dan wel schriftelijk vast.
 • Indien overleg niet meer mogelijk is en u beschikt over een rechtsbijstandverzekering, schakel deze dan tijdig in, zij kunnen ook voor u overleggen met uw werkgever.
 • Probeer ook uw nieuwe werkgever te betrekken in het overleg en stel hem tijdig op de hoogte van het concurrentiebeding. Wellicht kan deze nieuwe werkgever met de oude werkgever wel afspraken maken die voor beide partijen bevredigend zijn.
 • Indien u er in een gezamenlijk overleg met uw werkgever niet uitkomt en niet de hulp van een rechtsbijstandverzekering kunt inroepen overweeg dan het inschakelen van een bemiddelaar (zogenaamde mediation) voordat u een procedure bij de rechter opstart, dit is vaak zeer kostbaar.
© 2008 - 2020 Dsvh13, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Wat is een concurrentiebeding?Werkgevers hebben de mogelijkheid om een concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst op te nemen. Hiermee kan hij voork…
Verschil tussen concurrentiebeding en relatiebeding?Verschil tussen concurrentiebeding en relatiebeding?In een arbeidsovereenkomst kunnen partijen een concurrentiebeding of een relatiebeding afspreken. Dergelijke bedingen be…
Bedingen bij de arbeidsovereenkomst: het concurrentiebedingBedingen bij de arbeidsovereenkomst: het concurrentiebedingHet concurrentiebeding moet er voor zorgen dat als een werknemer ontslag neemt, hij zijn kennis en vaardigheden opgedaan…
Concurrentiebeding: wat is een concurrentiebeding?Concurrentiebeding: wat is een concurrentiebeding?Veel mensen denken dat het concurrentiebeding niet meer bestaat. Maar niets is minder waar. Soms wordt in een arbeidsove…

Tips voor het verkopen van je huis zonder makelaarTips voor het verkopen van je huis zonder makelaarMakelaars zijn duur. Daar is iedereen bekend mee die weleens een huis via een makelaar heeft gekocht of verkocht. Nog ma…
Zakelijke omgangsvormen en etiquettesOmgangsvormen en etiquettes zijn essentieel in het zaken doen en toch worden ze vaak met voeten getreden. Waarom? Het he…
Bronnen en referenties
 • http://www.arbeidsrechter.nl/h/h134.htm
 • http://www.hetjl.nl/hetjl/
 • http://www.salarisinfostartpagina.nl/werknemersinfo/het_concurrentiebeding.htm
 • http://www.intermediair.nl/artikel.jsp?id=69683
 • http://www.kernkamp.nl/nieuwsbrief/mei2004/concurrentiebeding.html
 • http://www.arbeidsrecht.nl/arbeidsrecht.asp?p=69
 • http://www.blenheim.nl/nl/arbeidsrecht/concurrentiebeding.html

Reageer op het artikel "Hoe hard is het concurrentiebeding in mijn arbeidscontract?"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

Piet, 03-02-2016 21:31 #6
Hoi,
Ik ben ZZP-er, in mijn overeenkomst bij het bemiddelingsbureau staat; Voor een periode van 6 maanden na beëindiging van deze overeenkomst is het opdrachtnemer verboden om zonder schriftelijke toestemming van opdrachtgever direct of indirect werkzaamheden uit te voeren voor klant "A".

Ik heb een termijn van bijna 2 jaar erop zitten, uit overheidsregeling eindigt hierdoor de overeenkomst bij klant "A" en hierdoor ook bij het bemiddelingsbureau.

De klant van het bemiddelingsbureau is heel groot en heeft in mijn beroep ieder bedrijf direct of indirect als aannemer, waardoor het onmogelijk is mijn beroep uit te oefenen onder dit beding.

Nu door overheidsregeling de overeenkomst eindigt, ben ik benieuwd of de opdrachtgever mij de schriftelijke toestemming mag weigeren.

Iemand enig idee?

Tjaico Staalduinen, 28-03-2012 13:00 #5
Inmijn contract staat het volgende beding: Het is verboden tijdens de dienstbetrekking en gedurende een jaar na beëindiging van de dienstbetrekking binnen Nederland op enigerlei wijze, direct of indirect, hetzij voor zichzelf, hetzij samen met of voor een andere werkgever die als directe concurrent van de werkgever kan worden beschouwd, dezelfde of andere gelijksoortige werkzaamheden ter verrichten, alsook financieel in weke vorm dan ook betrokken te zijn bij dergelijke werkzaamheden. Ik vraag mij af is dit geding afdwingbaar? Er zit een schrijffout in de zin: er staat echt ter verrichten. Het contract is 10 jaar oud, over de aard van de werkzaamheden is vermeld: Werknemer zal de werkzaamheden uitvoeren die in de functie omschrijving worden beschreven. De werkzaamheden hebben zich in de afgelopen 10 jaar natuurlijk ontwikkeld, ik was eerst Back office medewerker van de afdeling en ben nu eindverantwoordelijk voor de omzet en verkoop van de (zelfde) afdeling. Is dit beding niet te generiek, het weerhoud me van het uitvoeren van dezelfde of gelijksoortige werkzaamheden. Graag korte reactie of dit geding nog is af te dwingen?

Marja Kerklaan, 05-03-2012 22:22 #4
Mijn zoon van 22 jaar kan een contract krijgen voor onbepaalde tijd. In het concurentie beding is opgenomen dat hij geen baan mag accepteren binnen een straal van 100 km. Dit lijkt me een erg groot gebied. Zijn werkgever zegt dat het wettelijk is geregeld en dat het geen probleem zou zijn als hij dat wel zou doen maar wil dit niet schappen in het contract. Ik weet dat als hij een functieverbetering kan krijgen dit ook zo is, maar wat als hij een andere baan aangeboden zou krijgen in dezelfde functie? En is het verstandig om met deze bepaling het contract te tekenen? Zie uw antwoord graag tegemoet.

Anne, 26-10-2011 23:02 #3
Mijn Relatiebeding bij mijn ex-werkgever verbiedt mij om: "behulpzaam, betrokken of werkzaam te zijn bij gelijke werkzaamheden als bij Bedrijf X, voor of namens klanten/ex-klanten van werkgever of hierover contacten te onderhouden"

Nu ben ik kortgeleden als zzp-er gestart en ga soortgelijke werkzaamheden als bij mijn ex-werkgever uitvoeren, maar die werkzaamheden waren zeer, zeer breed. (van acquisitie tot software schrijven, van ontwikkelen van elektronische hardware tot consultancy, van geven van cursussen tot maken van mechanische tekeningen). Ik heb wat marketing materiaal gemaakt en hierop cretologie vermeld over mijn capaciteiten/competenties, deze zijn in principe ook grotendeels gelijk aan die van mijn ex-werkgever en veel van die cretologie staat ook op zijn website vermeld.

Nu ben ik wat aan het acquisitie plegen geweest en heb ook mijn ex-werkgever ook wat marketingmateriaal in zijn handen gedrukt, puur om open kaart te spelen. Ook heb ik met wat klanten van mijn ex-werkgever gesproken (op een beurs) over koetjes/kalfjes, niet over werkzaamheden die ik daar voor mijn ex-werkgever deed, maar puur uitgelegd dat ik zelfstandig ben… Verder heb ik zelfs aan de meesten letterlijk verteld wat niet mag (zie zin uit relatiebeding), maar ze natuurlijk wel een kaartje gegeven.

Mijn ex-werkgever is dit ter ore gekomen nu krijg ik direct het verwijt dat ik regelrecht tegen mijn relatiebeding indruis, want:
- ik mag geen contacten leggen met (ex-)clienten van werkgever
- ik mag niet cretologie vermelden die ex-werkgever ook op website heeft staan
- ik heb een "knowledge base" opgebouwd in >5jr bij ex-werkgever die ik nu zo ineens bij, voor beide, onbekende klanten zou kunnen gebruiken, dit tolereren ze niet
- ik ga hiermee tegen het "concurrentiebeding" in, mag niet maar zo exact hetzelfde gaan doen als ex-werkgever ook doet (ik heb alleen bovenstaand relatiebeding, geen concurrentiebeding)

Ik kan nu een officiele brief verwachten waarin mij een boete van zo'n 10k opgelegd wordt omdat ik mijn contract bij ex-werkgever verbreek… Kan iemand mij uitleggen/toelichten of mijn ex-werkgever ook maar enigszins gelijk heeft, want volgens mij gaat hij hier toch wat te ver… Alvast bedankt!

Hans van Dongen, 20-10-2011 14:42 #2
@Rob,
Ik weet niet of je vraag na een maand nog speelt, maar er zijn twee verschillende soorten bedingen: het concurrentiebeding (simpel gezegd: je mag geen concurrerende activiteiten ontplooien) en het relatiebeding (simpel gezegd: je mag niet aan relaties komen). Wat staat er dus precies in jouw contract? Is het een goed verwoord en juridisch waterdicht schriftelijk afgesproken concurrentiebeding dan vrees ik dat je een probleem hebt. Gaat het om een echt relatiebeding waarin staat dat jij geen contact mag leggen met de klanten van je oud-baas, dan sluit dat niet uit dat je een concurrerend bedrijf mag beginnen, noch sluit dat uit dat de klanten op hun eigen initiatief naar jouw bedrijf overstappen.
M.a.w. nadere inhoudelijke en precieze achtergronden zijn nodig voor een goede reactie.

Rob Snijders, 08-09-2011 09:43 #1
Ik wil voor mezelf beginnen en vermoed dat klanten met mij mee willen gaan omdat ze met mij zaken willen doen en niet zozeer met het bedrijf dat ik vertegenwoordig. Ik heb een concurrentiebeding in mijn contract staan dat mij verbiedt om binnen het tijdvak van 1 jaar geen relaties van het bedrijf te benaderen. Wat nu als mijn klanten MIJ benaderen en met mij en mijn nieuwe bedrijf zaken wil doen, moet ik dan weigeren met hen in zee te gaan?

Infoteur: Dsvh13
Gepubliceerd: 04-06-2008
Rubriek: Zakelijk
Subrubriek: Diversen
Bronnen en referenties: 7
Reacties: 6
Schrijf mee!