Wajongers en de regelingen

Een Wajonger zit niet thuis met een minimale uitkering, maar zet zich in voor de maatschappij, met een aantrekkelijk financieel voordeel ten opzichte van een uitkering. Werkgevers hadden voorheen de neiging om bij sollicitanten met een beperking te kijken naar wat ze níet kunnen. Maar het gaat er uiteraard veel meer om wat iemand wél kan.

Bereidheid werkgevers

Werkgevers worden gestimuleerd door regelingen om Wajongers in dienst te nemen, die daardoor een leuke baan kunnen vinden die ze goed aan kunnen. Het levert de Wajonger ook al gauw een paar honderd euro meer per maand op, in vergelijking met thuis zitten met een uitkering. Het overheidsbeleid is gericht op: “Als je kunt doe je mee”. Werkgevers moeten zich uiteraard maatschappelijk betrokken voelen en soms moeten werkplekken worden aangepast. Ook is het nodig dat collega’s bereid zijn om een Wajonger in hun midden op te nemen.

Stappenplan voor de Wajonger met uitkering

Wajongers worden vanaf hun 18e jaar met tussenpozen gevolgd en worden uiterlijk op hun 27e opnieuw gekeurd. Immers, iemand die met een probleem in de Wajong terecht is gekomen, kan in de loop van de jaren geleerd hebben daar goed mee om te gaan en gewoon te functioneren in de maatschappij. Nieuwe inzichten gaan uit van ondersteuning van arbeid door de koppeling van een Wajonger aan een coach. Samen met die coach wordt een persoonlijk stappenplan opgesteld. In dat stappenplan worden afspraken gemaakt over een leerplan en een werkplan. Ook worden de rechten en de plichten van de Wajonger in het plan opgenomen.

Regelingen voor de werkgever

De regelingen waar een werkgever, die iemand met een beperking in dienst neemt, gebruik van kan maken zijn:

  • Premiekortingen op de WW en de WIA.
  • Bij ziekte hoeft de werkgever voor een groot deel de loonkosten niet zelf te betalen.
  • Tijdens de proefplaatsing hoeft de werkgever geen loonbelasting te betalen.
  • De werkgever kan subsidie krijgen op hulpmiddelen en aanpassingen van de werkplek.
  • Loonkostensubsidie voor een bepaalde periode.
  • Minder loon betalen bij minder prestatie dan andere werknemers.
  • De Wajonger wordt (gratis voor de werkgever) begeleid door een jobcoach.

Problemen rond Wajongers

Werkgevers zien soms op tegen de administratieve rompslomp, zoals bij het aanvragen van speciale voorzieningen. Ze moeten bij verschillende loketten aankloppen en diverse procedures volgen. Dit probleem bestaat overigens ook voor de Wajongeren zelf. Een ander probleem is dat het aantal Wajongeren, sinds de invoering van de regelingen, drastisch is gestegen. Met de invoering van de WWB (Wet Werk en Bijstand) is het voor gemeenten financieel gunstig om bijstandsgerechtigden te laten uitstromen. Een groot deel van de jonggehandicapten is daarom doorgestroomd naar de Wajong, waardoor het aantal Wajongers sterk is toegenomen. Maar de gemeenten zouden moeten streven naar het aan het werk krijgen van mensen die in de bijstand zitten en niet naar het doorschuiven naar een andere uitkering. Een tweede oorzaak voor de stijging is de nieuwe diagnose voor aandoeningen zoals autisme en dergelijke. In bedrijven en organisaties wordt steeds meer gevraagd naar communicatieve vaardigheden en flexibiliteit. Dit zijn juist twee aspecten die bij autisten ontbreken, waardoor het aan de slag krijgen van deze groepering een groot probleem is. Ook zijn regelingen vaak erg gecompliceerd zoals de loondispensatie. Die dispensatie wordt geregeld door de uitkeringsinstantie UWV, die het lagere loon aanvult tot het minimumloon.

Wajong en informatie

De CNV brengt speciaal voor Wajongers, werkgevers en professionals een magazine uit. In dit Wajongmagazine zijn veel verhalen uit de praktijk en informatie over de Wajonguitkering opgenomen. Het blad is gratis verkrijgbaar. De FNV heeft een speciale waaier ontwikkeld met tips voor werkgevers, leidinggevenden en collega’s. De tips zijn bedoeld om meer begrip te kweken voor de Wajongers op de werkvloer en hen beter te kunnen steunen. De tips zijn zeker ook bedoeld om de uitval onder jongeren tegen te gaan. De Wajongwaaier vormt onderdeel van het informatiepakket dat de werkgever ontvangt als hij een Wajonger aanneemt.

Lees verder

© 2010 - 2024 Rickandie, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Wajongers in dienst nemen: voordelen werkgeverDe overheid stimuleert middels diverse middelen werkgevers om Wajongers in dienst te nemen. Voor werkgevers zijn er voor…
Loondispensatie (Wajong)Loondispensatie houdt in dat de werkgever een werknemer met een Wajong of WWB uitkering minder loon hoeft te betalen dan…
UWV Tegemoetkoming arbeidsongeschiktenUWV Tegemoetkoming arbeidsongeschiktenMensen die arbeidsongeschikt zijn krijgen jaarlijks een tegemoetkoming van het UWV. De tegemoetkoming van het UWV wordt…
Gehandicapten of Wajongers in dienst nemen loontDe overheid geeft bedrijven geld om Wajongers in dienst te nemen. Toch wordt daar nog niet heel veel gebruik van gemaakt…

Hoeveel uren mag ik maximaal werken?De werknemers worden beschermd door de arbeidstijdenwet. De werkgever en de werknemers moeten zich houden aan deze wet,…
Financiële vacatures: Gericht zoeken naar financiële banenWanneer je gericht op zoek wilt naar een goede financiële baan, doe je er goed aan om professioneel en gericht op zoek t…
Bronnen en referenties
  • https://www.werk.nl/werk_nl/werkgever/wervingsadvies/personeel-subsidies/wajongers?redirect=/werk_nl/werkgever/meerweten/mvo/doelgroep/wajong
  • https://nl.wikipedia.org/wiki/Wet_arbeidsongeschiktheidsvoorziening_jonggehandicapten
Rickandie (1.164 artikelen)
Laatste update: 08-04-2016
Rubriek: Zakelijk
Subrubriek: Banen
Bronnen en referenties: 2
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.