Beëindigen van de arbeidsovereenkomst

Welke onderscheid is er met betrekking tot de arbeidsovereenkomsten, welke rechten en plichten heeft een werknemer en wat kunnen de redenen zijn voor een werkgever om een arbeidskracht op staande voet te ontslaan. Er zijn verschillende soorten arbeidsovereenkomsten, zo onderscheiden we de volgende:
 • De arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
 • De arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Bepaalde tijd

Bij een overeenkomst voor bepaalde tijd is er van tevoren een datum van indiensttreding en een datum van beeindiging overeen gekomen, men kan de overeenkomst ook vastleggen als er sprake is van een bepaalde tijdsbestek waarin de arbeid gereed moet zijn, zoals in een project of een opdracht, ook geldt dit voor werkhervatting van een mederwerker die vervangen is wegens langdurige ziekte of zwangerschapsverlof e.d.

Onbepaalde tijd

Bij deze overeenkomst is de datum van beëindiging van tevoren niet afgesproken, in de overeenkomst moet worden opgenomen, de datum van indiensttreding en de bepaling dat deze overeenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd, als een medewerker het zou willen dan zou met deze overeenkomst de arbeid gedaan kunnen worden tot de medewerker de pensioengerechtigde leeftijd bereikt.

Opzegtermijn werknemer

Als een medewerker zijn baan wil beeindigen, dan dient rekening gehouden te worden met de opzegtermijn die in de overeenkomst vermeld staat, is hierin geen termijn vermeld, dan geldt volgens de Flexwet die in Januari 1999 in werking is getreden, een opzegtermijn van 1 maand

Opzegtermijn werkgever

Als een werkgever de arbeidsovereenkomst eenzijdig wil opzeggen, dan dient hij rekening te houden met het aantal dienstjaren, de werkgever is verplicht schriftelijk een reden door te geven aan de werknemer met de reden van opzegging als de werknemer hierom vraagt, de Flexwet hanteert de volgende termijnen:
 • Arbeidsrelatie korter dan 5 jaar: 1 maand
 • Arbeidsrelatie vanaf 5 tot 10 jaar: 2 maanden
 • Arbeidsrelatie vanaf 10 tot 15 jaar: 3 maanden
 • Arbeidsrelatie vanaf 15 jaar en langer: 4 maanden

Redenen opzegging overeenkomst werkgever

Een werkgever kan eenzijdig opzeggen maar moet dan een ontslagvergunning aanvragen bij het CWI ( Centrum voor werk en inkomen ,de werkgever kan alleen om de volgende gewichtige redenen opzeggen:
 • De werknemer is ongeschikt voor het werk en er is geen ander geschikt werk aan te bieden.
 • Bedrijfseconomische redenen als inkrimping van personeelsbestand bij reorganisatie.
 • Bij regelmatig ziekteverzuim dat storend werkt voor het overige personeel kan na 2 jaar een ontslagvergunning worden aangevraagd.
 • Samenwerkingsproblemen met collega`s en bedrijfsleiding.
 • Plichtsverzuim.

Ontslag op staande voet

Zowel de werkgever als de werknemer kunnen het dienstverband op staande voet beeindigen, in beide gevallen moet dan wel sprake zijn van:
 • Een dringende reden
 • Deze reden moet direct worden meegedeeld en het ontslag moet meteen hierop volgen.

Dringende redenen werkgever met ontslag op staande voet

 • Diefstal door de werknemer
 • Werkweigering, grove plichtveronachtzaming door werknemer
 • Moedwillige vernieling van eigendommen door werknemer

Dringende redenen werknemer met ontslag op staande voet

 • Grove mishandeling of bedreiging door werkgever
 • Het niet op tijd ontvangen van het loon.
© 2008 - 2020 Everest, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Proeftijd en arbeidsovereenkomstEen proeftijd is alleen van toepassing bij een arbeidsovereenkomst als die echt is opgenomen in de arbeidsovereenkomst.…
Arbeidsovereenkomst opstellen: inhoudArbeidsovereenkomst opstellen: inhoudBij het opstellen van de arbeidsovereenkomst moet de werkgever zich informatie verschaffen aan de werknemer over bijvoor…
Arbeidsovereenkomst samen beëindigen en toch recht op WWArbeidsovereenkomst samen beëindigen en toch recht op WWAls een bedrijf gaat reorganiseren of inkrimpen betekent dit vaak dat er mensen uit moeten. Een werknemer kan het ontsla…
De collectieve arbeidsovereenkomst (cao)De cao (collectieve arbeidsovereenkomst) hoor je wel een in het nieuws, of je leest er iets over in je arbeidscontract,…

Preventieve mobiliteit binnen een ondernemingPreventieve mobiliteit binnen een ondernemingSteeds meer ondernemingen hebben een preventieve mobiliteit binnen de gelederen en dat is met de veranderende markt zeke…
Thuiswerken, het ideale bijbaantje?Thuiswerken als bijbaan lijkt de nieuwe hype; steeds meer mensen in Nederland doen het. Heb je vrije tijd, behoefte aan…
Bronnen en referenties
 • www.unie.nl/cms/publish/content/downloaddocument.asp?document_id=1451

Reageer op het artikel "Beëindigen van de arbeidsovereenkomst"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reactie

Peter de Geus, 10-09-2016 13:40 #1
De werkgever is akkoord gegaan met mijn ontslag maar stelt per mail, na de opzeg termijn, nieuwe voorwaarden. Bv tijdens het inleveren van de auto benoemt hij de lichte schades als gebruikers schade en accepteert de auto over zonder een formele vastlegging, echter nu 3 weken na de opzeg termijn wil hij de schade volledig op mij verhalen. Hoe ga ik hier mee om?

Infoteur: Everest
Gepubliceerd: 09-11-2008
Rubriek: Zakelijk
Subrubriek: Banen
Bronnen en referenties: 1
Reacties: 1
Schrijf mee!