Zonder contract (arbeidsovereenkomst) werken

Zonder contract (arbeidsovereenkomst) werken Wanneer je werkt voor een werkgever, krijg je een contract (arbeidscontract) of arbeidsovereenkomst. Je bent werknemer wanneer de werkgever je loon uitbetaalt, zelfs als dit in natura is (kost en inwoning bijvoorbeeld). Ook wanneer je minimaal 20 uur per maand werkt en je zelf de werkzaamheden verricht zonder dat een ander ingehuurd kan worden, ben je werknemer. De werkgever is verplicht om je een contract aan te bieden. Dit kan zowel mondeling als schriftelijk. Soms komt het voor dat iemand zonder contract werkt. Toch zijn er dan een aantal rechten en plichten waaraan de werkgever moet voldoen.

Werken en een contract

Een werkcontract wordt ook wel een arbeidscontract of een arbeidsovereenkomst genoemd. Iedereen die aan het werk gaat, krijgt een arbeidsovereenkomst, hierna te noemen: contract. In het contract staan alle afspraken die tussen werkgever en werknemer gemaakt zijn. In dit contract staat voor hoelang de werkovereenkomst wordt aangegaan, de proeftijd, het aantal te werken uren, of er een pensioenregeling van toepassing is en wat het loon zal bedragen. Ook de werkzaamheden staan in het contract vermeld. Verder staan er vaak zaken als vakantiedagen, vakantieopbouw, overwerk, reisvergoeding en bedrijfskleding in.

In het contract staat ook vaak iets over de CAO vermeld. Dit is een collectieve arbeidsovereenkomst. Hierin staan afspraken over bepaalde arbeidsvoorwaarden. De CAO wordt afgesloten tussen werkgever, werkgeversorganisatie en vakbond. De CAO is vaak gunstiger dan de wettelijke afspraken met betrekking tot een arbeidsovereenkomst. Het loon mag nooit lager liggen dan het minimum wettelijke loon.

Schriftelijk of mondeling?

Een contract kan zowel schriftelijk als mondeling gesloten worden. De meeste werkgevers geven de voorkeur aan een schriftelijk contract. Op deze manier is er altijd sluitend bewijs voor de afspraken die tussen werkgever en werknemer gemaakt zijn. Maar ook een mondeling contract is rechtsgeldig.

Geen contract gekregen

De werkgever is verplicht om binnen één maand na indiensttreding (de dag dat je begonnen bent met werken) een aantal zaken schriftelijk aan de werknemer te overhandigen. Op papier moet in ieder geval staan: naam en adres van de werkgever en de werknemer, datum indiensttreding, de duur van het contract, opzegtermijn, aantal te werken uren, functie, salaris, vakantiedagen en eventueel pensioenregeling.

Heb je geen contract ontvangen? Dan geldt het als een mondelinge overeenkomst. Het contract gaat dan in vanaf de eerste dag dat je gewerkt hebt.

In bepaalde gevallen is het nodig om te bewijzen dat je een contract bent aangegaan met de werkgever. Wanneer er gedurende 3 maanden wekelijks of minimaal 20 uur per maand gewerkt wordt, dan is er zeer waarschijnlijk en wettelijk gezien sprake van een arbeidsovereenkomst. De werkgever moet in deze gevallen zelf bewijzen dat er géén sprake is van een arbeidsovereenkomst.

Wanneer is er sprake van een contract?

Of het om een schriftelijk of mondeling contract gaat doet er niet toe, feit is dat er in bepaalde situaties sprake is van een contract (arbeidsovereenkomst):
  • Er is sprake van een gezagsverhouding, waarbij de werkgever opdrachten geeft aan de werknemer. De werknemer behoort deze opdrachten uit te voeren.
  • De werknemer is geen ZZP'er. De werknemer voert het werk zelf uit zonder dat hier een ander voor ingehuurd wordt.
  • De werkgever betaalt loon of betaalt in natura (eten, kost en inwoning, bedrijfsaandelen etc.). Het loon bedraagt meer dan alleen een onkostenvergoeding.

Als huishoudelijke hulp hoeft de werkgever jou geen contract te geven. Hetzelfde gaat voor werk waarvoor je werkgever je (tijdelijk) inhuurt, bijvoorbeeld omdat je een vrij beroep uitoefent of voor wisselende opdrachtgevers werkt. Ook een eigen onderneming kan geen arbeidscontract met een andere partij aangaan.

Zonder contract ontslagen worden

Het komt niet vaak voor, maar soms wordt er geen arbeidscontract tussen werkgever en werknemer gesloten. Dit kan uit onwetendheid zijn, maar ook met opzet om bepaalde wetten en regels te omzeilen. Voor beide partijen kan dit ongunstig uitpakken. De werkgever kan in de problemen komen wanneer hij de werknemer wil ontslaan. Het lijkt heel makkelijk: zonder contract ook geen opzegtermijn. Maar wanneer er geen contract schriftelijk is opgesteld gaat de wet ervan uit dat er sprake is van een mondelinge overeenkomst. In deze gevallen zal de werkgever de normale ontslagprocedure moeten volgen. Omdat er geen contractsduur is aangegaan, is de werknemer volgens de wet voor onbepaalde tijd in dienst.

De werkgever is ook zonder contract verplicht om vakantie-uren uit te betalen. Daarnaast heeft de werknemer dezelfde rechten als ieder ander wettelijk arbeidscontract. Voor de werkgever kan het afwezig zijn van een contract onduidelijkheid scheppen over de functie en het aantal te werken uren/dagen. De werknemer mag niet zomaar ontslagen worden, tenzij dit op staande voet is. Ook is het afwezig zijn van een contract vaak ongunstig wanneer de werknemer een geldlening (hypotheek) af wil sluiten of aan een andere instantie moet bewijzen dat hij werk heeft. Het uitvragen van een WW-uitkering kan ook in het geding komen door de afwezigheid van een arbeidscontract.
© 2014 - 2020 Bibiana, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Tijdelijk contract opzeggenEen tijdelijk contract loopt van rechtswege af, dus na afloop van de termijn die in het contract wordt genoemd. Het is e…
Opzegtermijn arbeidsovereenkomst werkgever en werknemerAls de werkgever of werknemer de arbeidsovereenkomst wil beëindigen, moet er een opzegtermijn in acht worden genomen. In…
Nul uren contract heeft alleen maar nadelenNul uren contract heeft alleen maar nadelenEen nul uren contract biedt voor de werkgever veel voordelen. Voor een werknemer heeft het alleen maar nadelen.
Het 0-urencontractHet 0-urencontractEen vorm van een arbeidsovereenkomst is het 0-urencontract. In principe is een 0-urencontract grotendeels gelijk aan een…

UWV kantoren: overzicht adressen en contactgegevensUWV kantoren: overzicht adressen en contactgegevensHet UWV is een instantie die als taak heeft om zoveel mogelijk mensen aan het werk te krijgen en te houden. Voor de pers…
Selectiecriteria sollicitatieprocedureSelectiecriteria sollicitatieprocedureAls de arbeidsmarkt krap is, dan is het logisch dat werkgevers en partijen die de voorselectie voor vacatures doen, de l…
Bronnen en referenties
  • http://www.loonwijzer.nl/home/arbeidsvoorwaarden/rechten-van-huishoudelijk-personeel/je-recht-als-hulp-in-de-huishouding
  • http://www.arbeidsrechter.nl/tot-stand-komen-arbeidsovereenkomst
  • https://www.werk.nl/werk_nl/werknemer/meer_weten/arbeidsrecht/arbeidsovereenkomstencao

Reageer op het artikel "Zonder contract (arbeidsovereenkomst) werken"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

Sonja, 08-09-2020 16:33 #17
Ik werk sinds 2004 bij een bedrijf en het blijkt dat er geen contract Is. Ik word betaald voor het aantal dat ik voor hen maak. Nu hebben ze besloten om werkzaamheden uit te besteden omdat ze mij te duur vinden. Mijn inkomsten zijn meer dan de helft gedaald. Kan dit zomaar?

Matthijs, 04-06-2020 21:32 #16
Ik werk al 5 jaar voor een bedrijf en ik heb alleen mijn eerste contract van 1 jaar getekend, op dat contract staat een concurrentiebeding is deze nog steeds geldig?

Bernard, 02-12-2019 19:57 #15
Ik werk al 14 jaar bij mijn werkgever ik heb ooit een verklaring van dienstbetrekking getekend. Dat is nodig als je chauffeur bent. Nu wil mijn werkgever mij een contract aansmeren zo dat zijn ww premie omlaag kan. Kan dat wel?

Dennis, 02-07-2019 10:08 #14
Dus simpel gezegd: geen ondertekend contract, al dan niet tijdelijk, betekent, wettelijk gezien, vaste aanstelling?

Arnold, 08-04-2019 14:05 #13
Ben nu 3 maanden aan het werk bij deze werkgever, nog niks getekend, naar aanleiding van een fout voel ik de bui al hangen, tis me al eerder overkomen.
Wat nu?

M. Me, 14-02-2019 13:47 #12
Mei 2018 ging ik werken op contractbasis. Einde contract november 2018. Daarna heb ik geen nieuw contract meer aangeboden gekregen maar werkte wel gewoon. Gisteren werd mij medegedeeld dat de arbeidsovereenkomst half maart zal worden beëindigd.
Is het niet zo dat ik omdat ik geen nieuw contract heb gekregen ik wettelijk in vaste dienst ben.

A. Kh, 07-03-2018 09:29 #11
Ik ben tandartsassistente en heb 1 mnd gewerkt bij een praktijk (zonder contract) over mijn salarisstrook die veel fouten in stonden hebben wij ruzie gemaakt en heb gezegd dat ik niet meer zou komen werken. En nu zijn wij 10 dagen verder en heeft nog steeds mij salaris niet betaald! Iedere keer met smoesjes! Wat kan ik hier aan doe? Waar kan ik een klacht indienen?

Anette Bolt, 20-12-2017 19:11 #10
Ik ben sinds 05-07-2017 werkzaam bij een bedrijf. Heb geen contract getekend. op de loonstroken die ik heb ontvangen staat : parttime uren per week 10 uur. Tot en met november heb ik steeds meer als 40 uur gewerkt. dus bijvoorbeeld een maand 46 uur gewerkt staat op salarisstrook als salaris op uurbasis 40 uur + extra uren 100% 6 uur= dus samen die 46 uur.
Nu kom ik in de maand december niet aan 40 uur, veel minder. Heb ik nu wel recht op dat basisloon van 40 uur?

Fanuel Dipper, 27-06-2017 16:12 #9
Ik ben 25 jaar, kok, was beloofd in sollicitatiegesprek een loon te krijgen volgens het horeca cao.

Ik heb recentelijk 127 uur gewerkt voor een restaurant waar ik zou blijven werken maar na meerdere malen te hebben geklaagd over niet een contract krijgen heb ik ze aangesproken erover. De dag er na kreeg ik fikse rugpijn, dat bleek sciatica te zijn. Ik werd aangeraden om een week thuis te blijven. Na mijn leidinggevende te hebben gemeld ben ik thuis gebleven zonder woord terug te krijgen. Ik heb toen een week thuis gebleven, toen ik dan werd verwijderd van de groep app. Wat vergelijkbaar was aan ontslag. Wat ik kan accepteren. Maar ik heb maar 500 euro uitbetaald gekregen als voorschot.

Is er iets hier tegen te doen?

Ashley, 24-06-2017 19:51 #8
Hallo,

Ik ben 17 jaar en heb net een weekend op Ameland achter de rug, waar ik 15 uur in 2 dagen als serveerster ''proef''werkte bij een restaurant. Ik moest ook mijn tijden opschrijven aan het eind van de avond, zoals de rest van de medewerkers. Bij het solliciteren (via de mail) vroeg ik alleen of er reiskosten vergoed werden, waarop ze antwoordde dat de bootkosten werden vergoed.

Ik ben nu weer een poos terug, wachtte op een bericht of ik er mocht werken deze zomer en kreeg te horen dat dit niet het geval was, met de reden dat ik niet lang genoeg kon werken (1 week, een week niet en dan 3 week wel). Ik stuurde gelijk een e-mail terug dat ik het jammer vond, maar of ik wel die 15 uur gewoon wordt uitbetaald en de bootkosten vergoed kreeg. Ik heb hier nu al 3 dagen geen antwoord op gekregen.

Kan ik hier wat tegen doen? Wat zijn mijn rechten wat betreft het salaris? Het waren 15 redelijk zware uren en het heeft me erg veel gekost om er überhaupt te komen. Daarnaast voelt dit ook erg onrechtvaardig.

Andre Vrijling, 02-06-2017 21:13 #7
Ik ben 58 jaar en was sinds 9 maanden werkloos. Per 6 maart heb ik een baan aangeboden gekregen. De mondelinge afspraak was een x bedrag per maand + jaarcontract. Verder heb ik 2 maand met behoud van ww gewerkt. Het duurde erg lang met het contract. Eind mei kreeg ik contract. Voor een half jaar met 300 euro minder per jaar. Gesprek gehad ze zouden het oplossen en de 300 euro per juni storten. Donderdag nieuw contract. Salaris klopt, alleen weer 6 maand. De vrouw van de eigenaar zei; ja 6 maand terwijl ik met haar man 1 jaar had afgesproken. Ik ben vertegenwoordiger in de vers bij hen. Haal enorm veel klanten binnen. Zelf ben ik bang dat ze denken dat ze nu genoeg klanten hebben en ze mij wel willen slijten.  Wat kan ik nog doen? Ik wil liever niet tekenen. 

Ik ben bang dat ze mij er in hebben geluisd. 58 jaar, waar vind je een baan? Heb 43 onafgebroken gewerkt. En na 9 maand ww nu dit. 

Rick, 21-12-2016 17:53 #6
Hallo,

Wat als ik naar een sollicitatie gesprek ben gegaan en daarna een gesprek heb gehad. Vervolgens vertellen ze me dat ik aangenomen kan worden. Daarna, na maanden geen gehoor hebben en toch uitbetaald krijgen. Pak ik mijn telefoon en bel ik dat bedrijf en vertel dat ik uitbetaald krijg en niet eens een contract heb ingevuld, laat staan heb ontvangen.

Daarna eisen ze mij al dat bedrag terug… (Door een fout bij dat bedrijf).

In principe ben ik daar dus in dienst geweest. Ook al heb ik geen contract getekend. En ook niet werkzaam geweest (op locatie). Maar wel mijn salaris heb ontvangen. Kort gezegd, moet ik nu wel al dat geld terug betalen of hebben ze daar geen recht op omdat ik geen contract heb getekend en niets heb gehoord en eigenlijk toch wel in dienst was?

Want ook heb ik brieven thuis gekregen voor (evenementen, verhuizingen, folders, etc) als : Beste Collega, …

Ik hoor het graag.

Jacqueline van Brummelen, 02-09-2016 19:06 #5
Mijn dochter werkt sinds maart 28 uur per week. Zij heeft ondanks herhaaldelijk vragen van haar zijde geen arbeidsovereenkomst gekregen. Dit kwam wel, kreeg ze steeds als antwoord. Nu is haar verteld dat ze nog maar 14 uur per week mag werken. Voor de rest van haar uren nemen ze de vriendin van een collega van haar aan. Hier is mijn dochter het niet mee eens. Ik begrijp nu wel waarom ze geen contract kreeg. Moet ze dit nu maar gewoon accepteren of kan ze hier iets tegen uitrichten? Ook vakantiedagen en ziektedagen heeft ze niet betaald gekregen. Ze krijgt wel haar salaris op haar rekening gestort dus het is niet zwart. Loonstrookjes krijgt ze ook niet.

N. den Boer, 28-08-2016 17:42 #4
Ik wilde graag weten als je nu een ww uitkering krijgt en je kan voor een nieuwe baas beginnen, mag dat dan zonder contract?

Merrel, 13-04-2016 12:20 #3
Wij werken al 4 maanden zonder contract.
Omdat de werkgever wil afwachten of zijn contract wordt verlengd. Nu is mijn vraag hoe zit het als wij ziek worden moet de werkgever ons gewoon door betalen, wij weten dat 2 dagen voor ons zelf is maar stel je wordt ziek of valt op je werk van de trap.
Hoe zit dit dan.

Dre, 17-08-2015 21:33 #2
Dus met deze wet kunnen we concluderen dat de participatiewet illegaal is.

Mensen die gedwongen met behoud van uitkering aan het werk gezet worden kunnen met deze wet in de hand een contract en minimum loon eisen. Immers de gemeente is in deze constructie de werkgever en voor een werkgever telt bovenstaande wetgeving.

Annamaria, 06-02-2015 16:09 #1
Maar wat nou als je via je inleenbedrijf het contract van je werkgever (uitzendbureau) hebt gekregen, je hebt je werkgever niet gesproken over je contract en als je dan een contract krijgt waarin de gegevens niet goed staan, je dit meld en er gezegd word dat er een nieuw contract word toegestuurd en je hebt deze nooit ontvangen… wat dan? even iets wat me overkomen is… overigens zijn er veel meer dingen maar dat komt nog wel…

Infoteur: Bibiana
Laatste update: 26-03-2016
Rubriek: Zakelijk
Subrubriek: Banen
Bronnen en referenties: 3
Reacties: 17
Schrijf mee!