Individuele arbeidscontracten

Individuele arbeidscontract In een arbeidscontract wordt niet alleen het recht op vakantie geregeld. Ook andere dingen die met het werk te maken hebben, vind je hierin terug, bijvoorbeeld de hoogte van het loon, de werktijden en het soort werk.

Individuele arbeidscontract

Maar niet elke afspraak om voor iemand werk te doen is een arbeidscontract. Als je bijvoorbeeld met je buurman afspreekt om hem te helpen bij het bouwen van een huis, dan is dat geen arbeidscontract.

In een geldige arbeidscontract, moet duidelijk afgesproken zijn:
 • wie je werkgever is
 • wat je loon is
 • wat je plichten en rechten als werknemer zijn;
 • welke werkzaamheden je gaat verrichten.
Als één van die vier punten ontbreekt, is er geen sprake van een echte arbeidscontract.

Wat is er geregeld in een individuele arbeidscontract?

Een arbeidscontract is een contract dat gesloten wordt tussen een werkgever en een werknemer. Het arbeidscontract regelt allerlei zaken die te maken hebben met het werk, zoals de eerder genoemde vier punten. Een arbeidscontract kan zowel schriftelijk als mondeling worden afgesloten. Om allerlei misverstanden te voorkomen is het beter een arbeidscontract schriftelijk af te sluiten. Mondelinge afspraken kunnen nog wel eens vergeten worden of op een verschillende manier worden uitgelegd.

Een schriftelijke arbeidscontract wordt zowel door de werkgever als door de werknemer ondertekend. Als de werknemer jonger is dan 18 jaar, en volgens de wet dus nog niet volwassen, dan moeten de ouders of verzorgers ook ondertekenen. Daarbij hebben die ouders of verzorgers, na de ondertekening, nog vier weken de mogelijkheid om het individueel arbeidscontract ongeldig te verklaren. Bijvoorbeeld omdat ze achteraf de baan toch niet zo geschikt achten voor hun zoon of dochter.

Eerder in deze paragraaf werden vier punten genoemd die in een arbeidscontract moeten staan. Daarnaast kunnen in een schriftelijke arbeidscontract nog veel meer afspraken tussen werkgever en werknemer worden vastgelegd, bijvoorbeeld:
 • wat de functie precies inhoudt
 • de datum van indiensttreding;
 • werktijden en pauzetijden;
 • het aantal vakantiedagen;
 • de duur van een eventuele proeftijd;
 • aanwezige studie- of scholingsmogelijkheden (wat wil de werkgever eventueel meebetalen?);
 • een opzegtermijn (hoe lang van tevoren moet de werknemer aangeven dat hij/zij ontslagen wil worden?);
 • duur van de overeenkomst: voor een bepaalde tijd (bijvoorbeeld voor zes maanden of ter vervanging van een zieke collega) of voor onbepaalde tijd.
 • Voor onbepaalde tijd wil zeggen dat de werkgever en werknemer ervan uitgaan dat het contract voor een langere periode zal gelden en dat ze daarom nog niet afspreken wanneer het zal eindigen.
 • de hoogte van het loon en de termijn van uitbetalen (per week, per maand of per vier weken);
 • of er reiskosten worden vergoed en zo ja, hoeveel.

Wanneer is een arbeidscontract ongeldig?

De werkgever en de werknemer kunnen op allerlei punten afspraken met elkaar maken. Dit wil echter niet zeggen dat ze zomaar alles kunnen afspreken. Sommige afspraken, bijvoorbeeld een salaris lager dan het wettelijk minimumloon, is in strijd met de wet en maken de overeenkomst ongeldig. Ook is het denkbaar dat een werkgever eisen stelt die niet redelijk zijn, bijvoorbeeld een 80-urige werkweek Dergelijke onredelijke eisen kunnen een arbeidscontract ongeldig maken.

Verder kan het gebeuren dat een van de partijen verkeerde informatie heeft gegeven, bijvoorbeeld over diploma- bezit of over de werkomstandigheden. Ook dat kan een reden zijn om de overeenkomst ongeldig te laten verklaren. Ten slotte zijn er zaken die in strijd zijn met de CAO van de betreffende branche. Ook die mogen niet door de individuele werkgever en werknemer vastgelegd worden.
© 2007 - 2024 Sophocles, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Tijdelijk contract opzeggenEen tijdelijk contract loopt van rechtswege af, dus na afloop van de termijn die in het contract wordt genoemd. Het is e…
Overheid stimuleert doorwerken na AOW-leeftijdnieuws uitgelichtOverheid stimuleert doorwerken na AOW-leeftijdNiet alle mensen die de AOW-gerechtigde leeftijd behalen willen stoppen met werken. Een deel van deze AOW'ers gaat werke…
Het concurrentiebeding: waar moet je op lettenHet concurrentiebeding: waar moet je op lettenHet concurrentiebeding zit in een groot deel van alle arbeidscontracten die worden afgesloten. Dit beding beperkt de wer…
Arbeidsovereenkomst opstellen: inhoudArbeidsovereenkomst opstellen: inhoudBij het opstellen van de arbeidsovereenkomst moet de werkgever zich informatie verschaffen aan de werknemer over bijvoor…

Mysteryshoppen: een populaire bijbaan voor studentenMysteryshoppen: een populaire bijbaan voor studentenMysteryshoppen is het onderzoeken van verschillende soorten marketing en hieraan gerelateerde activiteiten. Dit kan gaan…
Solliciteren, de eerste indruk bij solliciterenSolliciteren, de eerste indruk bij solliciterenDe eerste indruk is bij het solliciteren zeer belangrijk voor de uiteindelijke keuze en benoeming van een kandidaat voor…
Sophocles (334 artikelen)
Gepubliceerd: 05-11-2007
Rubriek: Zakelijk
Subrubriek: Banen
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.