De stappen tot een eigen onderneming

Een eigen bedrijf is niet in een dag opgestart. Het vereist een goede voorbereiding om een succesvolle onderneming te runnen. Met behulp van deze stappen wordt u een eindje op weg geholpen.

Ondernemerskwaliteiten

Bij het idee een eigen bedrijf te starten is het zinvol na te gaan wat uw eigen kwaliteiten zijn. Door het maken van een sterkte/zwakte analyse kunt u bepalen waar u goed in bent en waarin juist niet. Wanneer u merkt dat er punten zijn waar u zwak in bent, kunt u het best een plan maken hoe u deze kwaliteiten wilt gaan verbeteren, bijv. met een opleiding of extra personeel.

Motieven

Vervolgens moet u in kaart brengen wat de reden is van het opstarten van een eigen bedrijf. Vind u dat er een tekort is op de markt? Of omdat u uw eigen idealen wilt verwezenlijken?

Doelstellingen

De volgende stap is het formuleren van de doelstellingen van het eigen bedrijf. Deze kunnen persoonlijk of zakelijk zijn. Bijv. winst maken of voorzien in een bepaalde behoefte van de markt. Door vooraf de doelstellingen goed te formuleren, kan achteraf gemakkelijk gecontroleerd worden of deze ook echt behaald zijn. Dus of u heeft bereikt wat u wilde.

Wettelijke eisen

Bij het starten van een eigen bedrijf is het verplicht u in te schrijven bij de Kamer van Koophandel (KvK). U moet hiervoor jaarlijks een bedrag betalen, wat afhankelijk is van de grootte en rechtsvorm van uw bedrijf. De naam van uw bedrijf wordt door de Kamer van Koophandel gecontroleerd om te kijken of het voldoet aan de eisen van Handelsnaamwet.

Belastingen

Als u gaat starten met de onderneming moet u zich aanmelden bij de belastingdienst. U krijgt hier een gesprek, waarbij de gemaakte afspraken duidelijk op papier worden bevestigd. De belangrijkste belastingen waar een ondernemer mee te maken krijgt is de BTW en de inktomstenbelasting (IB). Daarnaast zou het kunnen dat u vennootschapsbelasting, loonbelasting en gemeentelijke belastingen en heffingen moet betalen. De BTW ofwel de omzetbelasting wordt geheven op binnenlands verbruik van goederen en diensten. U moet de BTW afdragen aan de belastingdienst. De BTW die u zelf betaalt aan uw leveranciers krijgt u terug van de belastingdienst. U kunt navragen bij de belastingdienst of u BTW-plichtig bent en welk percentage dit is. De inkomstenbelating wordt geheven van inkomsten uit loondienst, inkomsten uit winst en inkomsten uit de eigen woning. U kunt echter ook ondernemersaftrek krijgen als u door de belastingdienst als ondernemer wordt gezien. Bijv. zelfstandigenaftrek, startersaftrek, investeringsaftrek etc. Dit kunt u bij de belastingdienst navragen. U kunt ook heffingskortingen krijgen op het te betalen belastingbedrag.

Rechtsvorm

U moet nu een keuze maken welke rechtsvorm uw bedrijf wordt. Rechtsvormen kunnen zijn: de eenpersoonszaak, de maatschap, de vennootschap onder firma (VOF), een commanditaire vennootschap (CV), een besloten vennootschap of een naamloze vennootschap. Kijk goed welke rechtsvorm het beste bij u en uw bedrijf past.

Personeel

Als u personeel aanneemt moet u op een aantal dingen bedacht zijn. Sluit een schriftelijke arbeidsovereenkomst af, meld binnen een maand de werknemer bij de bedrijfsvereniging van uw branche, bij de belastingdienst en bij het ziekenfonds. U bent ook verplicht een salarisspecificatie en natuurlijk salaris aan de werknemer te geven.

Vaststellen van product en markt

Stel vast welk product of dienst u wilt verkopen/verlenen en zorg dat het aanbod goed op elkaar aansluit. U moet eroor zorgen dat u zich onderscheidt van andere aanbieders op de markt. Het is belangrijk vast te stellen aan wie u het product wilt verkopen, dus wat uw markt is. De doelgroep moet voldoende groot zijn en voldoende koopkracht hebben. Door een product/marktschema op te stellen kunt u alles overzichtelijk weergeven.

Marktonderzoek

Door middel van een marktonderzoek komt u zoveel mogelijk over de markt te weten waarvoor het product/dienst bedoeld is. Hierbij moet u eerst bepalen wat u precies wilt weten. Deskresearch (internet, boeken) en fieldresearch (enquetes) kunnen gedaan worden dit te achterhalen. U moet goed weten wat de doelgroep precies wil en wat de concurrenten op dit moment doen.

Marketing

In deze fase maakt u het marketingplan. U formuleert een marketingdoelstelling, dus u bepaalt wat u met de marketingactiviteiten wilt bereiken. Vervolgens maakt u een marketing-mix. Deze bestaat uit instrumenten waarmee het marketingbeleid kan worden uitgevoerd. De vier P's zijn hier onderdeel van : product/dienst (wat gaat u verkopen?), prijs(voor hoeveel gaat u het verkopen?), plaats (waar gaat u het verkopen?), personeel (wie verkoopt het?) en promotie (wat gaat u doen zodat mensen het kopen?).

Investeren

Het investeringsplan is een opsomming van geld en goederen die nodig zijn om het bedrijf te kunnen starten. In het investeringsplan neemt u de volgende zaken op: vaste activa (goederen die meer dan een jaar in het bedrijf meegaan), de vlottende activa (middelen die binnen een jaar in contant geld omgezet kunnen worden), liquide middelen (geld waarover u direct kunt beschkken), aanloopkosten (kosten die de eerste maanden moet maken) en onvoorziene uitgaven (neem hiervoor minimaal 10% van het totale investeringsbedrag).

Financieren

In het financieringsplan geeft u aan hoe u de benodigde investeringen wilt gaan bekostigen. Dit kan op verschillende manieren.

Financiering uit eigen middelen

Dit zijn de prive goederen en spaargeld, ofwel eigen vermogen, dat u zelf in de onderneming investeert.

Financiering met vreemd vermogen

Het vreemd vermogen wordt onderverdeeld in kort vreemd vermogen (vermogen dat beschikbaar is voor een periode korter dan 1 jaar, bijv. leverancierskrediet en kortlopende leningen) en (middel)lang vreemd vermogen (vermogen dat beschikbaar is voor een periode langer dan 1 jaar, bijv. middellang en lang bedrijfskrediet).

Een financier zal pas een lening geven als hij vertrouwen heeft in het ondernemingsplan. U kunt dit vertrouwen vergroten door het vestigen van een hypotheek op onroerend goed en door borg- of garantstelling. Als u een lening aanvraagt kan de financier letten op bijv. uw ondernemersvaardigheden, de vraag naar het product, de begroting en uw eigen vermogen.
U kunt een openingsbalans maken om uw bezittingen en schulden op een rij te zetten.

De exploitatiebegroting

In de exploitatiebegroting geeft u de door u verwachte omzet (totaal van de verkopen), inkopen (inkoopwaarde van de omzet), kosten (personeelskosten, huisvestingskosten, vervoerskosten, algemene kosten, afschrijvingskosten, promotiekosten, financieringskosten) en winst (omzet - inkoopwaarde van de omzet - kosten) aan.

De boekhouding

U moet ervoor zorgen dat de boekhouding goed wordt bijgehouden. U moet alle bewijsstukken verzamelen die te maken hebben met de inkomsten en uitgaven van uw bedrijf. U bent verplicht een factuur uit te reiken wanneer u goederen of diensten levert aan andere ondernemers. Daarnaast moet u een kasboek bijhouden, waarin u alle contante ontvangsten en uitgaven noteert. Als u per bank of giro verkoopt moet u ook een bankboek en giroboek bijhouden, waarin u alle ontvangsten en uitgaven per bank en giro noteert. Ook is het aan te bevelen een inkomstenboek en uitgavenboek bij te houden. Tot slot stelt u jaarlijks een balans (overzicht van bezittingen en financiering) en resultatenrekening (overzicht van de uitgaven en inkomsten tussen twee balansdata) op, ofwel de jaarrekening. Dit kunt u laten doen door een accountant.
© 2008 - 2024 Louise23, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
ZZP stappenplanZZP'er zijn is leuk en het heeft verschillende voordelen. Als zzp'er werk je zelfstandig voor verschillende opdrachtgeve…
Schrijven ondernemingsplanSchrijven ondernemingsplanAls u plannen heeft om een nieuw bedrijf te beginnen of als u een bestaand bedrijf wilt overnemen, en u heeft financieri…
Ondernemingsplan schrijvenOndernemingsplan schrijvenEen informatietekst over het ondernemingsplan, wat er in moet staan en hoe bepaalde dingen in elkaar zitten. Handig voor…
Inschrijven bij de Kamer van KoophandelBij het opstarten van een eigen bedrijf komt een hoop kijken. Één van de dingen waar u niet om heen kunt is het inschrij…

Wat houdt een jaarrapport in?Een jaarrapport wordt ook wel een jaarverslag genoemd. Het bestuur van een onderneming legt daarbij zijn verantwoording…
Eenmanszaak of vennootschap in België?Elke ondernemer in België stelt zich ooit de vraag of het oprichten van een vennootschap interessant is. Hoewel de meest…
Louise23 (13 artikelen)
Gepubliceerd: 25-05-2008
Rubriek: Zakelijk
Subrubriek: Zakelijk
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.