Eenmanszaak of vennootschap in België?

Elke ondernemer in België stelt zich ooit de vraag of het oprichten van een vennootschap interessant is. Hoewel de meeste vennootschappen worden opgericht om fiscale redenen, spelen ook andere motieven een rol, zoals het afschermen van het privévermogen. En ook om de familiale opvolging te regelen, is een vennootschap de aangewezen structuur. Als je in België een zelfstandige activiteit wil starten, heb je keuze tussen een eenmanszaak of een vennootschap. Een belangrijke factor is dan het risicogehalte van de activiteiten. Een eenmanszaak is een onderneming die, in'tegenstelling tot een vennootschap, geen aparte rechtspersoonlijkheid bezit. Er is dus geen splitsing tussen het vermogen van de ondernemer en dat van de onderneming. Opteer je niet voor een vennootschapsvorm, dan draag je zelf het risico. Je bent dan aansprakelijk en staat dan met je volledige persoonlijke vermogen in voor de verbintenissen van de onderneming. Bij de meeste vennootschapsvormen daarentegen is de aansprakelijkheid van de aandeelhouders beperkt tot het kapitaal dat zij hebben ingebracht. Bij een faillissement van de vennootschap kan het privévermogen van de vennoten in principe niet worden aangesproken om de schulden te betalen.

Maar er zijn uitzonderingen. Zo zijn bijvoorbeeld de bestuurders of zaakvoerders aansprakelijk k voor slecht bestuur. Ook oprichters kunnen aansprakelijk worden gesteld voor ernstige fouten bij de oprichting. Ik benadruk ook dat een vennootschap de beoefenaars van een vrij beroep (artsen bijvoorbeeld) meestal niet ontslaat van hun beroepsaansprakelijkheid. Vandaar dat niet weinig zelfstandigen trouwen onder het stelsel van scheiding van goederen. Via dat huwelijksstelsel kan je het vermogen van de niet actieve echtgenoot onttrekken aan het ondernemingsrisico en de beroepsschulden van de andere.
In het stelsel van gemeenschap van goederen daarentegen kunnen beroepsschulden niet alleen verhaald worden op de eigen goederen van de beroepsuitoefenaar, maar ook op het gemeenschappelijke vermogen.

Fiscale motieven

Naast het afschermen van het privévermogen spelen fiscale motieven een rol. Door eenvennootschap op te richten, kan je de fiscale en parafiscale drukopje privé-inkomenverminderen. De belastingdruk is voor een Vennootschap lager dan voor een natuurlijke persoon. Winsten in vennootschap zijn in principe onderworpen aan 33,99% belasting. Een eenmanszaak wordt belastin de personenbelasting, waar het marginaal belastingtarief 50% bedraagt, te verhogen met gemeentebelasting.
De nettowinsten van je eenmanszaak zijn ook onderworpen aan sociale bijdragen.

Tot een inkomen van 49.315 euro betaal je 22%. Je betaalt 14,16% op de schijf tot 72.657,38 euro. Door te werken onder vennootschapsvorm kan je de progressiviteit van de personenbelasting doorbreken en de sociale bijdragen reduceren.. Want als aandeelhouder heb je de bestemming van de winst zelf in handen. Je beslistzelf onderwelke vorm je een inkomen verwerft. Je betaalt enkel personenbelasting en sociale bijdragen op de bezoldiging die de vennootschap jou uitkeert. Als je ervoor kiest je inkomen in de vorm van een dividend uit de vennootschap te halen, dan betaal je maximaal 50,49% belasting. Dividenden zijn belastbaar in hoofde van de vennootschap en zijn privé onderworpen aan 15% of 25% roerende voorheffing. Ze zijn niet onderworpen aan sociale bijdragen of gemeentebelasting.

Door te werken met een vennootschap kan je een zwaar belast bedrijfsinkomen ook gedeeltelijk omzetten in een roerend of onroerend inkomen. Zo kan je bijvoorbeeld een handelspand of het praktijkgedeelte van je woning verhuren aan je vennootschap. Privé wordt in principe 60% van de huur belast, terwijl deze voor 100% aftrekbaar is in de vennootschap. Als bedrijfsleider kan je ook interesten genieten op een vordering die je hebt op jouw vennootschap. Zo kan je op een fiscaal gunstige maniergeld onttrekken aan de vennootschap. In principe zijn de interesten aftrekbaar in de vennootschap en privé slechts onderworpen aan 15% roerende voorheffing. Een vordering op een vennootschap kan bijvoorbeeld ontstaan alsje het cliënteel van je zaak verkoopt aan de vennootschap die je opricht. Als je vennootschap je activiteiten overneemt en daarvoor leent, ontvang je privé de verkoopprijs. Wordt er geen lening genomen, dan ontstaat een vordering waarop je interesten kan vragen. De meerwaarden die je realiseert bij een verkoop zijn belast, aan 16,5%(materiële activa) of 33% (goodwill, cliënteel).

Met een vennootschap kan je fiscaal vriendelijke vergoedingstechnieken ' toepassen, zoals het toekennen van voordelen. Ik denk aan een wagen, de terbeschikkingstelling van een woning of de gratis verwarming en elektriciteit. Een vennootschap heeft niet enkel voordelen. Het brengt kosten mee, zoals voor de boekhouding. Er zijn ookjuridische en administratieve plichten, zoals het neerleggen van een jaarrekening bij de nationale bank.

Spaarpot

Ook je levensstandaard is belangrijk. Er bestaat geen vast bedrag vanaf wanneer een vennootschap interessant is. Dat moet individueel worden bekeken. Al heeft een vennootschap maar zin alsje persoonlijke financiële behoeften lager liggen dan de winst. Een beperkt gedeelte van het resultaat wordt dan uitgekeerd en in aftrek genomen door de vennootschap. Wat je niet nodig hebt, kan je sparen in de vennootschap, waar de fiscale druk lager is en er geen sociale bijdragen verschuldigd zijn.

Een vennootschap is een ideaal spaarinstrument voor vermogens- en pensioenopbouw. Zo kan je op een interessante wijze een pensioenkapitaal opbouwen, bijvoorbeeld door het onderschrijven van een groepsverzekering. Onder bepaalde voorwaarden zijn de premies aftrekbaar. Als de uitkering gebeurt op 60 jaar of later wordt het pensioenkapitaal privé belast aan 16,5%, te verhogen met zogenaamde Riziv- en solidariteitsbijdragen en gemeentebelasting Samen bedraagt de belastingdruk ongeveer 20%. Onder bepaalde voorwaarden is het tarief nu 10%. Dat geldt onder de dubbele voorwaarde datje het kapitaal ontvangt op 65 jaar en je tot dan blijft werken. Interessant is dat je ook de mogelijkheid hebt om een backservice te financieren. Concreet kan je een inhaalbeweging doen en pensioen opbouwen voor de al gepresteerde dienstjaren (maximaal tien jaar voor prestaties buiten de onderneming). Door een eenmalige en aftrekbare premie te storten kan je op die manier de belastbare basis in je vennootschap verminderen.

Een vennootschap maakt ook successieplanning gemakkelijker. Er kan een overdracht worden georganiseerd aan de kinderen, eventueel met voorbehoud van controle en inkomsten. Is een voortzetting niet aan de orde, dan kan men bij pensionering overgaan tot een verkoop van de aandelen aan een derde in principe belastingvrij of tot de liquidatie van de vennootschap (mits betaling van 10% roerende voorheffing op de liquidatiebonus).
© 2008 - 2024 Guy1962, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Rechtsvorm: de Vennootschap onder firma (vof)Een vennootschap onder firma is een rechtsvorm waarbij meerdere personen onder een gezamenlijke naam een bedrijf beheren…
Commerciële en niet-commerciële organisatiesCommerciële en niet-commerciële organisatiesAls mensen met elkaar gaan samenwerken om een bepaald doel te behalen, ontstaat er een organisatie. Voorbeelden van orga…
De verschillende rechtsvormen van bedrijvenDe verschillende rechtsvormen van bedrijvenWe hebben allemaal wel eens van een firma of een zogenaamde bv gehoord. Maar wat zijn dan de verschillen tussen die twee…
Rechtsvorm: de Besloten vennootschap (bv)De besloten vennootschap (bv) is een rechtsvorm waarbij het eigen vermogen verdeeld is in aandelen. Deze aandelen zijn n…

De stappen tot een eigen ondernemingEen eigen bedrijf is niet in een dag opgestart. Het vereist een goede voorbereiding om een succesvolle onderneming te ru…
Economie: De AEX-index uitgelegdDe meeste mensen komen als ze aan de AEX denken niet verder dat het iets met de aandelenbeurs in Amsterdam te maken heef…
Guy1962 (193 artikelen)
Gepubliceerd: 20-05-2008
Rubriek: Zakelijk
Subrubriek: Zakelijk
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.