Public relations en voorlichting

Public relations is een instrument binnen de marketingcommunicatiemanagement, maar meer dan dat. Pr wordt ook intern ingezet en in de financiële communicatie. De doelstelling van pr is het leggen en onderhouden van goede relaties met publieksgroepen. De definitie van pr, de taken van pr, de inhoud van een pr-plan, de taken van pr en reputatiemanagement komen aan bod.

Definitie pr

Public relations is het stelselmatig bevorderen van wederzijds begrip tussen een onderneming in haar publiekgroepen. Media en journalisten zijn op zichzelf geen publieksgroep, maar tussenpersonen voor publieksgroepen. Pr omvat zowel interne als externe communicatie.

Pr-specialismen

De verbreding van de pr heeft geleid tot de vorming van vele specialismen.
 • Corporate pr houdt zich bezig met het imago van een bedrijf
 • Interne communicatie richt zich op de eigen medewerkers
 • Financiële pr heeft als primaire doelgroep de financiële wereld
 • Public affairs is pr gericht op overheden
 • Marketing pr houdt zich bezig met de pr rond het bestaande merk en de introductie van nieuwe merken, producten en diensten

Inhoud pr-plan

Een pr plan bevat de volgende elementen:
 • Keuze van publieksgroepen
 • Pr-doelstellingen
 • Pr-strategie
 • Selectie van intermediairs/media
 • Vaststelling budget
 • Uitvoering pr-campagne
 • Pr-evaluatieonderzoek

Taken pr

Als belangrijke pr-taken kunnen worden onderscheiden:
 • Lobby’en: politieke druk uitoefenen buiten het parlement om
 • Beïnvloeding van de publieke opinie (voorbeeld: campagne voor orgaandonatie)
 • Inhaken op speciale evenementen
 • Ghost writing: het schrijven van een toespraak, speach of brief namens het bestuur
 • Perscommuniqués

Reputatiemanagement

Reputatiemanagement is de strategie om een gunstig imago bij de doelgroep op te roepen of een ongunstig imago te vermijden. Reputatie is niet alleen het gevolg van communicatie. Andere belangrijke determinanten zijn klantgerichtheid en de kwaliteit van producten of diensten.

Vormen van repuatiemanagement

Er zijn vier vormen van reputatiemanagement, namelijk tactisch-defensief, tactisch-assertief, strategisch-defensief en strategisch-assertief. Tactisch reputatiemanagement heeft betrekking op de middellange termijn. Strategische doelstellingen zijn doelstellingen die gericht zijn op de lange termijn. Assertief is op eigen initiatief, terwijl defensief reputatiemanagement wordt ingezet om beschadiging van het merk of imago te voorkomen.

Voorlichting

Het belang van de doelgroep staat voorop bij voorlichting. Het uitgangspunt is dat kennis en inzicht bij de doelgroep leiden tot betere beslissingen en meningsvorming. Er zijn drie soorten voorlichting, namelijk vormende, educatieve voorlichting, informatieve voorlichting en overredende voorlichting.

Lees verder

© 2011 - 2020 Rebeccahoogers, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Wat is corporate communicatie?Wat is corporate communicatie?Ccorporate communicatie bestaat uit drie vormen van communicatie, namelijk managementcommunicatie, marketingcommunicatie…
Wat is Public Relations (PR)?Wat is Public Relations (PR)?PR: een bekend woord. Veel mensen denken bij PR aan het voorlichten van de media. Maar PR is meer dan alleen publiciteit…
Communicatiebeleid (communicatiemanagement)Communicatiemanagement of communicatiebeleid is een vakgebied dat zich bezighoudt met de planning, uitvoering en evaluat…
Het beleidsproces: de veranderende rol van communicatieDe communicatie bij gemeenten heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld van zendergerichte voorlichting naar tweezijdige…

Ken je klant en je mogelijkheden als ondernemerKen je klant en je mogelijkheden als ondernemerAls je je eigen onderneming begint is het goed je branche (nog eens) te verkennen en je doelgroep goed te definiëren. Mo…
Verbrede landbouw: BoerenwinkelVerbrede landbouw is een groeiende trend in Nederland. De activiteiten die naast de hoofdtak, de boerderij, worden uitge…
Bronnen en referenties
 • Marketingcommunicatiestrategie - Floor & Van Raaij

Reageer op het artikel "Public relations en voorlichting"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Rebeccahoogers
Gepubliceerd: 11-10-2011
Rubriek: Zakelijk
Subrubriek: Onderneming
Special: Marketingcommunicatiemix
Bronnen en referenties: 1
Schrijf mee!