InfoNu.nl > Zakelijk > Onderneming > Afvalscheiding: wanneer afval scheiden?

Afvalscheiding: wanneer afval scheiden?

Afvalscheiding: wanneer afval scheiden? Sinds enkele tientallen jaren worden afvalstoffen gescheiden van elkaar. Het scheiden van afvalstoffen zodat ze gerecycled kunnen worden heeft de toekomst. De wetten en regels omtrent afvalscheiding zullen alleen maar strenger worden en afval zal meer en meer als een grondstof worden gezien. Afval wordt steeds waardevoller en dit biedt vele kansen, ook voor bedrijfsafval. Lees in dit artikel waarom het gescheiden aanleveren van afvalstoffen zo belangrijk is, hoe afvalstoffen gescheiden moeten worden en wanneer dit nodig is.

Inhoud


Afvalscheiding is verplicht

Zoals aangegeven is het scheiden van afval belangrijk. Voor sommigen vanuit ideologische idealen, maar ook de overheid stelt eisen. Met het oog op de (toekomstige) schaarste aan grondstoffen worden de eisen steeds strenger. Het uitgangspunt omtrent afvalscheiding is als volgt: "Bedrijven zijn verplicht om alle afvalstoffen te scheiden, gescheiden te houden en gescheiden af te geven, tenzij dat redelijkerwijs niet van hen kan worden gevergd". Op de afvalstoffen die particulieren aanbieden aan de straat vindt over het algemeen weinig controle plaats. Voor bedrijfsafval van bedrijven ligt dit vaak anders. Hierop vinden controles plaats door gemeentes, provincies, milieudiensten, enzovoorts. Met behulp van afvalstroomnummers en contracten moet een correcte afvalscheiding worden bewezen wanneer een bedrijf aan een controle wordt onderworpen. Maar hoe ver moet een bedrijf gaan? Honderd procent afvalscheiding is immers niet te realiseren. En welke afvalstromen mogen bij elkaar in de container en welke niet?

Wanneer afval scheiden?

De overheid biedt diverse handvatten waarmee antwoorden op de voorgaande vragen kunnen worden gevonden. Zo beschikken diverse (vooral de grotere) bedrijven over een eigen bedrijfsspecifieke vergunning waarin vaak is aangegeven welke afvalstoffen gescheiden moeten worden. Verder heeft de overheid ook algemene wetgeving en richtlijnen in het leven geroepen die voor alle bedrijven van toepassing zijn. Een voorbeeld van een richtlijn is de Richtlijn afvalscheiding waarin voor veelvoorkomende stoffen grenzen zijn gesteld ten aanzien van verplichte afvalscheiding. In de tabel is aangegeven hoeveel kilogram er van bepaalde afvalstoffen tussen het restafval mogen zitten per week. Zit er meer afval tussen dan aangegeven, dan zal die stroom gescheiden moeten worden afgevoerd.

Afvalstof Maximale hoeveelheid per week in het restafval volgens Richtlijn afvalscheiding
Folie0 kilogram
Elektrische apparatuur0 kilogram
Kunststof bekertjesCirca 500 bekers
GFT / swill200 kilogram
Glazen verpakkingen0,5 rolcontainer van 240 liter (circa 30 kilogram)
Papier en karton0 kilogram
Groenafval200 kilogram
Overige kunststoffen25 kilogram
Steenachtig materiaal / puin0 kilogram (incidenteel 1 m3)
EPS (piepschuim)1 rolcontainer van 240 liter (= ca. 3 kilogram)
Metalen40 kilogram
Autobanden5 banden
Houten pallets2 pallets (circa 40 kilogram)
Textiel40 kilogram
Overig houtafval40 kilogram
Glaswol en steenwol25 kilogram
Bedrijfsspecifieke afvalstoffen (bijv. visafval in visindustrie, bouw- en sloopafval, broodafval in broodfabriek, etc.)Vaak homogene en schone afvalstoffen die geconcentreerd vrijkomen in grotere hoeveelheden. Hierdoor is afvalscheiding redelijk

Andere invulling afvalscheiding?

Onder bepaalde voorwaarden kan worden afgeweken van bovenstaande tabel, zowel naar boven en naar beneden. Wanneer afval heel eenvoudig te scheiden is of zeer geconcentreerd vrijkomt kan er worden geëist dat er bij lagere hoeveelheden al scheiding plaatsvindt. Echter wanneer er sprake is van onevenredige belasting kunnen bovenstaande kilogrammen worden verhoogd. Er is sprake van een onevenredige belasting wanneer gescheiden inzameling en afvoer meer dan 45,- per ton meer kost dan een ongescheiden inzameling en afvoer. De bewijsvoering voor onevenredige belasting ligt bij het bedrijf. De uitzondering voor meerkosten van 45,- per ton gelden overigens niet voor gevaarlijk afval. Dit zal altijd gescheiden afgevoerd moeten worden.

Twijfelt u nog?

Wanneer u nog steeds twijfelt kunt u altijd contact opnemen met uw afvalinzamelaar voor de uitvoer van een afvalscan, zij hebben meestal specialisten in dienst die u kunnen helpen. Eventueel kunnen er meerdere afvalinzamelaars worden geraadpleegd door middel van het opvragen van offertes waarin aangegeven zal worden hoe de afvalscheiding plaats moet vinden. Het bijkomende voordeel is dat u direct kunt beoordelen bij welke erkende afvalinzamelaar u de afvalsoorten het voordeligst kunt laten afvoeren. Afvalinzamelaars zullen u begeleiden tijdens een eventuele overstap.

Lees verder

© 2013 - 2019 Advies-eb, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Plastic heroes: plastic inzamelenEen groot deel van ons afval bestaat uit plastic. Plastic kun je goed recycelen. Daarom zamelen we sinds een paar jaar p…
Plastic afval scheiden - Van plastic afval tot nieuw produktPlastic afval scheiden - Van plastic afval tot nieuw produktHergebruik van plastic afvalmateriaal vermindert de belasting van het milieu én levert vele mooie nieuwe producten op. D…
Afvalscheiding voor een beter milieuAfvalscheiding voor een beter milieuIedere dag produceren we grote hoeveelheden afval en dat stoppen we meestal zonder erbij na te denken in de kliko of afv…
Afval: metalen kopen en verkopenAfval: metalen kopen en verkopenEr gaat veel geld om in de handel van metalen die bijvoorbeeld bij de sloop van huizen vrij komen. Deze metalen kunnen g…
Plastic Keeper©: afvalzakhouder grijscontainer voor plasticDe Plastic Keeper© is een stalen afvalzakhouder die in de grijscontainer gehangen kan worden zodat plastic en het overig…
Bronnen en referenties
  • www.wetten.nl

Reageer op het artikel "Afvalscheiding: wanneer afval scheiden?"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Advies-eb
Laatste update: 06-11-2014
Rubriek: Zakelijk
Subrubriek: Onderneming
Special: Afval scheiden
Bronnen en referenties: 1
Schrijf mee!