Kwaliteit van informatie

De kwaliteit van informatie is afhankelijk van een aantal factoren. De belangrijkste factor is de betrouwbaarheid. Om de betrouwbaarheid te kunnen inschatten spelen ondermeer nog de begrippen transparantie en vertrouwelijkheid een rol. Kwaliteit van informatie is van belang als de informatie wordt geïntegreerd in een proces.

Kwaliteit van informatie

Onder informatie wordt hier verstaan datgene wat wordt verteld, geschreven of op andere wijze wordt overgedragen. De mate waarin informatie tegemoet komt aan vooraf te bepalen voorwaarden weerspiegelt de kwaliteit ervan. De werkelijke waarde van de informatie is voor de ontvanger dus afhankelijk van de door hem of haar gespecificeerde kwaliteitscriteria. Wanneer er een of meer belangrijke beslissingen moeten worden genomen worden is het nodig te weten wat de werkelijke waarde van de beschikbare informatie is. Bijvoorbeeld bij een investeringsbeslissing die grote risico’s met zich kan meebrengen.

We behandelen hierna enkele begrippen die relevant zijn voor de kwaliteit van de informatie:

Betrouwbaar

Een organisatie of persoon kan belang hebben bij het verschaffen van bepaalde informatie om de doelgroep tevreden te stellen of te verleiden tot het nemen van bepaalde beslissingen. Bij sommigen bestaat de neiging om nadelen niet of nauwelijks te vermelden en anderen gaan zover dat er eigenschappen of voordelen worden genoemd die in het geheel niet bestaan. Helaas zijn er daar bovenop ook nog lieden die in eigen voordeel bewust en veelal straffeloos valse informatie overdragen. Vooral mondelinge informatie kan waardeloos zijn indien de informatie niet schriftelijk wordt bevestigd of onder ede wordt verklaard. Van een ondernemer of handelaar mag echter nooit verwacht worden dat hij alle bij hem beschikbare informatie zal verstrekken. Inkoopprijzen bijvoorbeeld, problemen in het productieproces of klachten van klanten zal hij of zij binnenskamers willen houden.

Naarmate de subjectiviteit hoger en dus de objectiviteit van de informatie lager is, des te minder is de kwaliteit. De kwaliteit is vooral gering als zaken zijn gebaseerd op meningen en (voor)oordelen maar ook als er een geloof of persoonlijk of zakelijk belang in het geding is. Daar tegenover moet echter worden vastgesteld dat absolute objectiviteit niet bestaat! Het meest betrouwbaar is gecertificeerde heldere informatie die op een logische en controleerbare wijze is afgeleid van primaire bronnen zoals wetenschappelijke kennis. Het is voor de ontvanger van belang om de afzender van de informatie en diens achtergronden te kennen en om alles altijd kritisch te beoordelen.

Transparant

Om de betrouwbaarheid en mogelijk de actualiteit van de informatie te kunnen inschatten is het nuttig om te weten door wie, wanneer en waarom bepaalde beweringen worden gedaan of waarom juist die informatie wordt gegeven. Duidelijk moet zijn waarom bepaalde informatie bewust wel wordt gegeven en waarom andere relevante informatie wordt achter gehouden. Dit vereist een kritische instelling en een logische benadering van de ontvanger. Ook moet duidelijk zijn waarvan de aangeboden of al eerder beschikbare informatie werd afgeleid. Zo is bij voorbeeld jurisprudentie een verzameling van vonnissen van de Hoge Raad of een van de vijf Gerechtshoven. Vonnissen die op een logische wijze werden afgeleid van de (bedoeling van de) betreffende wetgeving en die later bij andere rechtzaken dienen als voorbeeld van een juiste interpretatie van die wetgeving.

Vertrouwelijk

De openbaarheid van informatie laat wel eens te wensen over. Een duidelijk bewijs dat veel informatie onder de pet wordt gehouden is de openbaarmaking door WikiLeaks op internet van vertrouwelijke documenten afkomstig van diverse internationale overheden. Indien besluiten worden genomen terwijl er door een van de partijen relevante belangrijke informatie wordt achtergehouden, dan kan dat nadelige gevolgen hebben. Mogelijk kan een schadevergoeding worden geclaimd bij degene die de informatie heeft verzwegen. Als de verkoper bij de verkoop van huis informatie zou achterhouden over de staat van het huis, dan kan hij daar later op worden aangesproken. De verkoper lijkt echter niet verantwoordelijk te kunnen worden gehouden op het achterhouden van bij hem bekende doch voor het publiek toegankelijke informatie. Als hij echter beschikt over vertrouwelijke informatie op het gebied van gemeentelijke ruimtelijke ordening van de gemeente, kan dat wellicht leiden tot een aanklacht vanwege handelen met voorkennis. In ieder geval is handelen met voorkennis in aandelen op de beurs internationaal strafbaar. Ook is het verwijtbaar indien overheidsbestuurders specifieke vertrouwelijke informatie doorsluizen ten voordele van eigen vrienden.

Vertrouwelijke informatie kan daartegenover waardevolle legale informatie betreffen. Een persoon of organisatie bijvoorbeeld die een nieuw product of nieuwe methode ontwikkelt, dient de informatie daarover geheim te houden om in aanmerking te kunnen komen voor een octrooi op de uitvinding. Indien de informatie over deze vinding namelijk op enig moment vóór de octrooiaanvraag in de publiciteit zou zijn gebracht, ook al gebeurde dit door de uitvinder zelf, dan is de vinding namelijk niet meer octrooiëerbaar. Hieruit kan worden afgeleid dat informatie over octrooien die recentelijk werden verleend en gepubliceerd nieuw is en interessant kan zijn. Mede door de hoge mate van objectiviteit en de zorgvuldigheid van de transparante openbare procedures bij de nationale en internationale octrooibureaus, kan er eveneens van worden uitgegaan dat de kwaliteit van deze informatie relatief hoog is.

Lees verder

© 2012 - 2022 Absoluut, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Informatie en communicatieInformatie en communicatieWanneer is iets informatie of een gegeven? Of zit daar geen verschil tussen? En hoe zit het met die eindeloze getallen?…
Risicomanagement via de RISMAN-methode - beheersmaatregelenRisicomanagement via de RISMAN-methode - beheersmaatregelenWanneer er voor een project een risicoanalyse is uitgevoerd, is er voor alle betrokkenen duidelijk welke risico's voor k…
Betrouwbare medische informatie op internetBetrouwbare medische informatie op internetHet internet heeft zich de laatste jaren ontwikkeld tot een onuitputtelijke bron voor geïnteresseerde patiënten en burge…
Milieukeur (SMK)Milieukeur (SMK)Milieukeur is een Nederlands ecolabel dat criteria opstelt voor verschillende categorieën. Deze producten of diensten he…

Help de werknemers in uw bedrijf met financiële problemenHelp de werknemers in uw bedrijf met financiële problemenWerknemers die in financiële problemen zitten zijn minder geconcentreerd bezig tijdens de werkuren. U als ondernemer zul…
'Pushende' manager verslechtert prestaties werknemers'Pushende' manager verslechtert prestaties werknemersOuderwets management bij achterblijvende bedrijfsresultaten, of teleurstellende prestaties van werknemers? Het zogenaamd…
Absoluut (8 artikelen)
Laatste update: 30-11-2012
Rubriek: Zakelijk
Subrubriek: Management
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.