Bewijs van goed gedrag: wat is een bewijs van goed gedrag?

Bewijs van goed gedrag: wat is een bewijs van goed gedrag? Een bewijs van goed gedrag, wat is dat eigenlijk? Soms vragen nieuwe werkgevers een nieuw personeelslid om een verklaring van goed gedrag te overhandigen. Moet de persoon in kwestie zon verklaring van goed gedrag overhandigen? En wat is een verklaring van goed gedrag? En waar en hoe krijg je het?

Bewijs van goed gedrag of Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

Werkgevers mogen een nieuw personeelslid vragen om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Deze verklaring heet in de volksmond overigens bewijs van goed gedrag. In zon Verklaring van goed gedrag staat dat iemands gedrag dusdanig is dat er zijn bezwaren zijn om hem die baan te geven en wordt doorgaans gevraagd als iemand gaat werken met kwetsbare mensen, met geld of met vertrouwelijke gegevens.

Wanneer is een Bewijs van Goed gedrag of Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verplicht?

Er zijn een aantal beroepsgroepen die verplicht een verklaring van goed gedrag moeten afgeven, omdat het Ministerie dat heeft bevolen. Dit zijn:
 • Leerkrachten
 • Gastouders
 • Iemand die toezicht houdt bij tussenschoolse opvang
 • taxichauffeurs.

Niet verplicht volgens de wet

Er zijn dus maar een aantal beroepsgroepen die voor de wet een verklaring van goed gedrag moeten afgeven. Toch zijn er veel meer beroepsgroepen die er wel om vragen. Dit komt omdat de werkgever het dan verplicht stelt. Als de werkgever dat doet, moet de nieuwe werknemer daar wel aan voldoen.

Hoe kom je aan een Bewijs van Goed Gedrag?

Om een Verklaring Omtrent het Gedrag te krijgen moet de nieuwe werkgever het nieuwe personeelslid een formulier overhandigen dat helemaal moet worden ingevuld. Daarna moet het formulier bij de gemeente worden afgegeven op de afdeling Burger-/Publiekszaken van de gemeente waar iemand staat ingeschreven in de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA). De baas moet dan nog wel aangeven waarom hij zon verklaring wil ontvangen. De gemeente vult de gegevens op het aanvraagformulier aan met gegevens uit de Gemeentelijke Basisadministratie en daarna gaat het door naar het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag (COVOG). Het COVOG geeft de verklaring af namens de minister van Justitie.

Criteria om een bewijs van goed gedrag te krijgen

Zon verklaring wordt gegeven als uit onderzoek blijkt dat iemand geen strafbare feiten heeft gepleegd die geregistreerd staan. Als iemand wel met Justitie in aanraking is geweest, dan wordt beoordeeld of dit erg genoeg is om zon verklaring te weigeren. Om te beoordelen of iemand strafbare feiten heeft gepleegd worden diverse registers geraadpleegd, waaronder het Justitieel Documentatie Systeem (JDS), politieregisters en de registers van het Openbaar Ministerie en de Reclassering.

Justitieel Documentatie Systeem

In het JDS staan gegevens over de afwikkeling van strafbare feiten. Daarbij worden geregistreerd:
 1. (o)nherroepelijke veroordelingen,
 2. transacties,
 3. sepots
 4. openstaande zaken.
Niet elk van die zaken weegt overigens even zwaar en de gegevens worden ook niet allemaal even lang bewaard. De gegevens over een misdrijf worden wel minstens 30 jaar bewaard.

Politieregisters

In politieregisters kan van alles staan. Van gegevens van minderjarigen die een strafbaar feit hebben gepleegd tot mensen die worden verdacht van een zedendelict. Ook zijn er registers waarin mensen staan opgeslagen die worden gezocht door politie en justitie. Ook zijn er registers waarin de eenvoudiger diefstallen staan opgeslagen.

Openbaar Ministerie en Reclassering

Omdat ook het Openbaar Ministerie en de Reclassering vaak informatie hebben over iemands gedrag wordt daar soms ook informatie opgevraagd.

Inschatten of een verklaring van goed gedrag wordt gegeven

Om er achter te komen of iemand waarschijnlijk wel of niet zon verklaring krijgt zijn er screeningsprofielen opgesteld. Daarin is te lezen of iemand die strafbare zaken heeft gepleegd toch nog in aanmerking komt voor zon verklaring of dat die kans heel klein is. Bij het beoordelen van de feiten wordt overigens wel rekening gehouden met welke baan iemand gaat bekleden. Iemand die met geld om moet gaan wordt doorgaans niet of minder afgerekend op het feit dat hij onder invloed heeft gereden.

Je krijgt geen bewijs van goed gedrag, wat dan?

Als een verklaring wordt geweigerd, dan krijgt de persoon in kwestie eerst een brief waarin staat dat er een voornemen is tot weigeren en waarom dat is besloten. Daarop kan de persoon in kwestie dan nog wel bezwaar aantekenen. Daar komt nog bij dat mensen het recht hebben om zelf ook in te zien welke gegevens er over hen bekend zijn als het om strafrechtelijke zaken gaat. Dit kan door een verzoek tot inzage in te dienen bij de Justitiële Informatiedienst, Postbus 337, 7600 AH Almelo. Dit kost wel geld en iemand moet dan ook een kopie van een identificatiebewijs meesturen. Als uit die inzage blijkt dat er zaken geregistreerd staan die niet kloppen, dan kan ook daar weer bezwaar tegen worden gemaakt.

Definitief niet een bewijs

Als besloten is dat iemand toch echt geen bewijs van goed gedrag krijgt, valt er een brief op de mat die afwijzende beschikking VOG als titel heeft. Daarin staat waarom iemand het bewijs niet krijgt. Maar ook daar kan binnen 6 weken weer bezwaar tegen worden aangetekend.

Verklaring van goed gedrag voor vrijwilligerswerk en bij een schietvereniging

Sommige vrijwilligersorganisaties vragen van hun vrijwilligers ook zon verklaring omdat zij vaak met kwetsbare mensen werken en soms ook met geld om moeten gaan van een ander. Bovendien kan een VOG worden gevraagd bij de aanvraag van een visum of als iemand lid wil worden van een schietvereniging.

Kosten

Een verklaring kost overigens ook nog geld. Er moet 30,05 euro worden neergeteld voor het papiertje.

Meer informatie over vog

Meer informatie is te vinden op: VOG
© 2011 - 2024 Singalees, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Wat is een Verklaring Omtrent het Gedrag?Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een document waaruit blijkt dat uw gedrag in het verleden wel of geen belemme…
Verklaring Omtrent Gedrag Tips voor aanvraag van de VOGVerklaring Omtrent Gedrag Tips voor aanvraag van de VOGEen Verklaring Omtrent Gedrag is vaak nodig voor mensen die in hun werk te maken kunnen krijgen met geld, vertrouwelijke…
Een bewijs van goed gedrag aanvragenEen bewijs van goed gedrag aanvragenAls u een functie ambieert waarin u te maken krijgt met vertrouwelijke gegevens of kwetsbare personen, kan men u vragen…
Een Verklaring Omtrent het Gedrag aanvragen (VOG)Een Verklaring Omtrent het Gedrag aanvragen (VOG)Bijna elke werkgever vraagt tegenwoordig om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Maar niet alleen werkgevers, ook vo…

Hoe wordt de taxatiewaarde WOZ van een woning bepaald?Ieder jaar ontvangen mensen die eigenaar of huurder zijn van een woning een aanslagbiljet gemeentelijke belastingen. Daa…
Verstek en verzet in het Burgerlijk rechtVerstek en verzet in het Burgerlijk rechtIn het burgerlijk recht staat het voeren van een procedure bij de rechtbank in het teken van twee partijen die in confli…
Bronnen en referenties
 • Sociaal Raadslieden
 • Rijksoverheid
Reacties

Nana, 15-02-2015
Kan iemand mij vertellen hoelang je wettelijk een bewijs van goed gedrag moet bewaren? Dit kan ik namelijk niet terug vinden op internet. Het is voor een school opdracht.

Met vriendelijke groet,
Nana Reactie infoteur, 23-08-2016
De VOG is een momentopname. Aan de VOG NP is geen geldigheidsduur verbonden. De organisatie die de VOG van mensen verlangt, meestal de werkgever, bepaalt hoe recent de VOG moet zijn. In de tussentijd kan iemand tenslotte iets hebben gedaan waardoor de verklaring van goed gedrag niet meer actueel is.

Anoniem2, 19-09-2013
Ik ben op 24 augustus aangehouden in pi Almere omdat ik hasj voor hem naar binnen wilde smokkelen. Heb inmiddels een boete gekregen. Maar nu moet ik een VOG inleveren op het werk. Kom ik dan toch in aanmerking voor een goedgedrag of niet? Reactie infoteur, 05-10-2013
Dat zal je positie nu niet bepaald verstevigen. Maar ik weet niet of zo'n boete ook meetelt voor een bewijs van goed gedrag. Als je hem aanvraagt, zul je dat vanzelf merken.

Kalloe'j, 09-10-2012
Ik heb drie winkeldiefstallen gepleegd binnen 5 jaar. Ik heb een nieuwe baan bij altra. krijg ik bewijs van goed gedrag of niet?

Afwachtend op reactie Reactie infoteur, 13-10-2012
Dat is niet aan mij om uit te maken, dat beslissen de instanties.

Singalees (1.216 artikelen)
Laatste update: 20-11-2014
Rubriek: Zakelijk
Subrubriek: Juridisch
Bronnen en referenties: 2
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.