De personen in het Bestuursrecht

Wie is rechtssubject in het Bestuursrecht? In het kort zijn dat: de bestuursinstantie (bestuursorgaan) en de belanghebbende.

Het bestuursorgaan

De Awb heeft alleen betrekking op de bestuursinstanties of ook wel bestuursorgaan. Het bestuursorgaan is de eenheid waaraan bestuursrechtelijke bevoegdheden, rechten en plichten kunnen toekomen.

We kennen de volgende vormen:
 • A-bestuursorgaan: organen van rechtspersonen, ingesteld krachtens publiekrecht.
 • B-bestuursorgaan: andere personen en colleges met enig openbaar gezag bekleed, krachtens privaatrecht ingesteld.
 • C-bestuursorgaan: privaatrechtelijke rechtspersonen waarop de overheid een overwegende invloed heeft.
 • Zelfstandige bestuursorgaan (ZBO)

A-organen

De Provincies, Waterschappen en de Staat zijn enkele voorbeelden. Deze rechtspersonen bestaan uit instanties, die bevoegdheden hebben en dus bestuursinstanties zijn. Wie die instanties zijn, staat meestal in de wet waardoor de rechtspersoon is ingesteld. Het maakt niet of zij de rechtspositie van burgers verandert.

B-orgaan

Bij b-instanties geldt de Awb alleen als het lichaam de rechtspositie van burgers (mogelijk) verandert.

ZBO

Deze beslist zelfstandig hoe het optreedt in een bepaalde situatie. Dit kan dus niet door een hogere bestuursinstantie opgelegd worden.

De belanghebbende

Het begrip belanghebbende is omschreven in artikel 1:2 Awb als: degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit betrokken is.
 • Direct belanghebbende: degene aan wie een besluit per brief wordt gestuurd of ook wel de geadresseerde.
 • Derdebelanghebbende: degene die ook een rechtstreeks belang heeft, maar geen direct-belanghebbende is.

Ook belanghebbende kunnen zijn:
 • Een bestuursorgaan
 • Een rechtspersoon

Waaraan moet voldaan zijn om belanghebbende te zijn?

Degene tot wie het besluit gericht is, is altijd belanghebbende. Voor de overige belanghebbenden zijn er voorwaarden: het belang is:
 • Objectief belang; iedereen moet het kunnen begrijpen, het mag dus niet een zuiver ideeel belang zijn.
 • Persoonlijk belang; een individueel persoonlijk belang.
 • Eigen belang; dus niet van iedereen.
 • Rechtstreeks belang moet geraakt zijn: niet door het belang van iemand anders, dus een causaal verband tussen de beslissing en het belang.
 • Actueel belang; het moet nú bestaan, het moet zeker zijn en niet in de toekomst eventueel ontstaan.

Ook rechtspersonen kunnen belanghebbende zijn: ze kunnen opkomen voor hun eigen belangen, net als natuurlijke personen, maar ook voor algemene belangen als wordt voldaan aan de volgende eisen:
 • Het belang moet specifiek genoeg behartigd worden;
 • Een rechtspersoon moet dat behartigen;
 • Dat moet ook blijken uit wat zij doen, en uit hun statuten.

Lees verder

© 2010 - 2024 Ck10, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Bestuursrecht is het schild van de burgers tegen de overheidHet administratief recht, beter bekend als het bestuursrecht, is het rechtsgebied dat de burger bescherming biedt tegen…
Verschillende rechtsgebiedenVerschillende rechtsgebiedenHet recht gaat over vele zaken zoals, samenwonen, verzekeringen, hypotheek overeenkomen, vergunningen en ga zo maar door…
Het recht: rechtsgebiedenHet recht: rechtsgebiedenDe plattegrond van het recht kan op meerdere manieren worden ingedeeld. De meest globale indeling is die tussen het priv…
Het recht: wetboekenHet recht: wetboekenBinnen het recht bestaan verschillende rechtsbronnen, waarvan de wet veruit de belangrijkste is. De wet is ingedeeld in…

Spookfacturen, spooknota's, nepfacturen. Wie sturen ze?Het komt vaak voor: clandestiene bedrijven sturen spookfacturen die amper van echt te onderscheiden zijn. Elke dag worde…
Tips voor een goed betoogIn een land waar je je mening mag laten horen, en waar mensen niet klakkeloos een ideologie aan zullen nemen is een goed…
Ck10 (21 artikelen)
Laatste update: 30-06-2010
Rubriek: Zakelijk
Subrubriek: Diversen
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.