Vergadertactieken en trucs om het hoogste doel te bereiken

Vergadertactieken en trucs om het hoogste doel te bereiken Welke vergadertactieken en trucs zijn er om het hoogste doel te bereiken? Er zijn allerlei manieren waarop je de uitkomst van een overleg of vergadering kunt beïnvloeden of naar je hand kunt zetten. We bespreken in dit artikel een twaalftal effectieve vergadertactieken en vergadertrucs die door deelnemers kunnen worden toegepast om de uitkomsten van een vergadering te manipuleren. Zonder kennis van deze tactieken en trucs, kan het moeilijk zijn om ze te herkennen. Zowel voorzitter als deelnemers van een vergadering moeten hier kennis van hebben. Weten is doorzien!

Vergadertactieken en trucs om het hoogste doel te bereiken


Vooroverleg

Een vooroverleg kan spontaan of georganiseerd plaatsvinden en een geformaliseerd karakter hebben. Zo kunnen fractievoorzitters van politieke partijen vooroverleg hebben vooraleer ze de vergadering betreden. Het voordeel van een vooroverleg is dat de partijen of deelnemers op belangrijke agendapunten elkaar niet voor onaangename verrassingen stellen. Bovendien kan de tijd in een vergadering te kort zijn om via een discussie alle meningen voor het voerlicht te brengen. Vooroverleg biedt dan uitkomst.

De opkomst beïnvloeden

Als er gestemd gaat worden over een belangrijke beslissing, dan is het van belang dat er zo veel mogelijk deelnemers aanwezig zijn die dezelfde voorkeur hebben. Je kunt dan van te voren contact met hen opnemen met het verzoek te komen. Ook kan je voorstellen ze thuis te komen ophalen. Bij ledenvergaderingen van verenigingen kan deze tactiek effect sorteren.

Je kan er ook voor zorgen dat het quorum - het minimum aantal personen dat aanwezig moet zijn om de stemprocedure als geldig te kunnen beschouwen - bij een hoofdelijke stemming niet gehaald wordt. Dit kan bij een voorstel waarvan je weet dat je in de minderheid bent.

Stemmenruil

Als er ten aanzien van een bepaald voorstel drie blokken zijn: voorstanders, tegenstanders en een groep die er min of meer neutraal tegenover staat, dan kan een blok dat tegen of juist voor een bepaald voorstel is, steun zoeken bij het neutrale blok in ruil voor medewerking en steun voor een voorstel dat zij belangrijk vinden.

Het indienen en intrekken van een voorstel

Een niet te kleine minderheid, kan in een vergadering zijn voorstel aanvaard te krijgen door een extremer voorstel in te dienen. Dit extremere voorstel wordt dan vlak voor de stemming ingetrokken en vervangen door het eigenlijke voorstel, dat een 'redelijk compromis' lijkt afgezet tegen het extremere voorstel.

Verspreide opstelling

Leden die een bepaald standpunt vertegenwoordigen in ene vergadering, kunnen met elkaar afspreken niet (dicht) bij elkaar te zitten maar juist door elkaar heen. Door verspreid te zitten, wordt uit diverse hoeken van de vergadering een bepaald standpunt vertolkt in plaats van uit één hoek. Hierdoor lijkt het alsof het standpunt een groter draagvlak heeft dan in werkelijkheid.

De salamitactiek

Plakje voor plakje probeer je een groot deel van je eisenpakket aanvaard te krijgen. Soms kan een eisenpakket te omvangrijk zijn om in z'n geheel aanvaardbaar te zijn. Bied deze dan aan in afzonderlijke eisen. Een salami eet je ook niet in één keer op, maar plakje voor plakje.

De koppelverkoop

Koppel leuke en aanvaardbare voorstellen aan minder leuke voorstellen, zodat ze als één voorstel door de vergadering worden aanvaard.

Uit- en aankleden van een voorstel

Uitkleden: een duur of zeer vergaand voorstel op dusdanige wijze aanbieden, dat het lijkt alsof het een alleszins redelijk voorstel is. Later blijkt dat er toch nog van alles bij moet, maar dan is de beslissing eenmaal genomen. Openbare bestuurders doen dit nogal eens bij dure investeringen. Blijkt dat er achteraf toch nog van alles bij moet komen en dan vallen de kosten ineens veel duurder uit.

Aankleden: Een weinig populair voorstel wordt op zodanige wijze opgetuigd, dat ook critici overstag gaan. Critici kunnen zelf ook het initiatief hiertoe nemen door te zeggen dat ze akkoord kunnen gaan mits er dit of dat bijkomt.

Overrompelen (overval)

In vergaderingen kunnen de deelnemers overrompeld en overdonderd worden door een jieuw voorstel, waarover de deelnemers niet hebben kunnen nadenken en die ze niet hebben kunnen bestuderen.

Vertragen (obstructie)

Vertragen kan gebeuren door een voorstel tot in de details te bespreken en/of de besluitvorming over het voorstel te vertragen. Soms is uitstel immers afstel. Het remmen van de vergadering door bij voorbeeld oeverloos te praten, wordt obstructie genoemd. Hier is ene belangrijke rol voor de voorzitter om in te grijpen.

Sabotage

Notulisten van een vergadering kunnen een andere draai geven aan het genomen besluit. Ook kan de uitvoering van een bepaald besluit gesaboteerd worden.

Lobbyen

Lobbyen is trachten buiten de vergadering om de besluitvorming te beïnvloeden. Dit kan:
  • voorafgaand aan de vergadering;
  • tijdens een schorsing; of
  • in de wandelgangen terwijl de vergadering voortduurt.

Lees verder

© 2009 - 2020 Tartuffel, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
De Wabo en de omgevingsvergunningDe Wabo en de omgevingsvergunningVroeger moesten mensen voor het kappen van een boom en kapvergunning aanvragen. Voor een schuurtje of een garage moest e…
POP schrijven (Persoonlijk Ontwikkelingsplan)Een POP maken: veel studenten ontkomen er niet aan. Ook werknemers moeten door het schrijven van een POP hun persoonlijk…
Brochure schrijvenEen brochure is een medium dat geschikt is voor bijna elk doel en elke doelgroep. Een brochure bestaat uit een vast aant…
Projectresultaat bepalenHet eerste dat je doet bij het opstarten van een project is het bepalen van het resultaat. Wat wil je bereiken met het u…

Je eigen foto’s verkopen via stocksites, hoe?Je eigen foto’s verkopen via stocksites, hoe?Fotograaf worden en je eigen foto's verkopen. Stocksites zijn websites waar fotografen (professioneel of amateur) hun fo…
Onderhandelen over de prijsOnderhandelen over de prijsOnderhandelen over de prijs kunt u doen bij het kopen van een huis, maar ook bij het aankopen van elektronica en andere…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: Cdu445, Pixabay
  • Klaas Schermer en Marcel Wijn: Vergaderen en onderhandelen; Bohn Stafleu Van Loghum, Houten, vierde druk, eerste oplage 1999, p. 161-174.

Reageer op het artikel "Vergadertactieken en trucs om het hoogste doel te bereiken"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Tartuffel
Laatste update: December 2019
Rubriek: Zakelijk
Subrubriek: Diversen
Special: Communicatie
Bronnen en referenties: 2
Schrijf mee!