InfoNu.nl > Zakelijk > Banen > Arbeidscontract voor bepaalde tijd verlengen: ketenregeling

Arbeidscontract voor bepaalde tijd verlengen: ketenregeling

Arbeidscontract voor bepaalde tijd verlengen: ketenregeling Stel u hebt nu een arbeidscontract, een nuluren contract, wat betekent het sociaal akkoord van 11 april 2013 dan voor u en het minimumloon 2016 en 2017? Als het een tijdelijk contract is, is het belangrijk om te weten of deze tijdelijke baan dan een vaste baan wordt. Wat is de nieuwe ketenregeling vanaf juli 2015 met maximaal twee jaarcontracten? Hoe zit het met het verlengen van een arbeidscontract voor bepaalde tijd. Wanneer wordt een tijdelijk contract omgezet in een contract voor onbepaalde tijd? Wanneer hebt u recht op een vaste arbeidsovereenkomst in plaats van een tijdelijke? De omzetting naar een tijdelijk arbeidscontract is niet zonder gevolgen. Een oproepkracht moet nu elke keer voor drie uur worden betaald volgens een arrest van de Hoge Raad.

Inhoud


Arbeidscontract voor bepaalde tijd en een tijdelijke baan

Nogal wat mensen hebben een tijdelijke arbeidsovereenkomst ofwel een arbeidscontract voor bepaalde tijd. Dan gaat het om een overeenkomst die na enige tijd automatisch afloopt, omdat de looptijd voorbij is of doordat het project of het werk is afgerond. Op papier zijn het flexibele contracten, omdat een werkgever niet vastzit aan een vaste aanstelling, maar na afloop van de afgesproken termijn een werknemer kan vervangen of ontslaan. Tussentijds ontslaan zal echter niet zo maar gaan. Tussentijds opstappen door de werknemer kan ook niet zo maar. Maar vaak worden tijdelijke contracten op elkaar gestapeld. Het werk is nog niet af of de werkgever wil de werknemer graag behouden en houdt hem of haar graag in dienst.

Stilzwijgende verlenging van de arbeidsovereenkomst, wat dan?

De verlenging van een arbeidscontract kan stilzwijgend gebeuren, maar ook op basis van een nieuw contract en nieuwe afspraken met de werkgever. In deze gevallen kan het werk gewoon worden doorgezet en gaat er een nieuwe periode in. Daarbij geldt, als niet anders wordt afgesproken, een nieuw tijdelijk contract voor dezelfde duur als gold voor het oude contract. Als er wel aanvullende afspraken met de werkgever worden gemaakt, kan de duur van het nieuwe contract ook anders zijn. Dat kan een voor een lagere periode zijn, maar ook voor een kortere periode. Toch mogen niet steeds weer tijdelijke arbeidscontracten worden gegeven, maar gaat een tijdelijk contract, als de duur tussen de opeenvolgende contracten korter is dan drie maanden, over in een vast contract ofwel een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Contractverlenging vanaf 1 juli 2014 maand eerder

Een werknemer heeft met ingang van 1 juli 2014 het recht om uiterlijk één maand van te voren te weten of een contract wordt verlengd of niet. Wordt dit niet op tijd gemeld door de werkgever, dan kan hem dat ook in 2015, 2016 en 2017 een half tot een heel maandsalaris kosten.

Tijdelijk arbeidscontract wordt contract voor onbepaalde tijd

Of een arbeidsovereenkomst een contract voor onbepaalde tijd wordt, hangt af ook af van uw leeftijd:
  • Wie jonger is dan 27 jaar mag maximaal vier arbeidscontracten krijgen aangeboden gedurende maximaal 48 maanden, voordat een tijdelijk contract vast wordt.
  • Wie 27 jaar of ouder is heeft op basis van drie elkaar opeenvolgende arbeidscontracten recht op een vierde contract voor onbepaalde tijd. Als de opeenvolgende drie arbeidscontracten meer dan 36 maanden duren, bestaat direct na afloop van deze drie jaar ook het recht op een vast contract.

Toch geen vast contract krijgen

Redenen om na drie contracten toch nog niet een vaste aanstelling te krijgen kunnen zijn:
  • Ontslag;
  • De contracten waren niet opeenvolgend, maar er zaten gaten tussen van meer dan drie maanden;
  • In de CAO is anders bepaald.

Sociaal akkoord 2013

Wie nu als werknemer binnen twee jaar drie keer een tijdelijk contract krijgt aangeboden, moet er eigenlijk voor drie maanden uit. De sociale partners willen die drie maanden vervangen door zes maanden en hopen zo dat een werkgever eerder bereid zal zijn om een vast contract te geven, omdat zes maanden iemand kwijt zijn wel lang is. Of dat ook zo werkt of dat de werkgever dan gewoon een andere werknemer zal aannemen, is dan natuurlijk nog maar de vraag. Verder vinden zij dat een nuluren contract eigenlijk ongewenst is. In de zorg worden nul uren contracten verboden. Ook flexwerkers gaan vanaf 2014 het minimumloon gaan verdienen.

Ketenregeling juli 2015, maximaal twee jaarcontracten in 2015 en 2016 of 2017

Vanaf 1 juli 2015 treedt de nieuwe ketenregeling in werking voor een werknemer die minimaal 18 jaar oud is. Voor contracten die eerder werden afgesloten geld nog de oude ketenregeling. De nieuwe ketenregeling, onderdeel van de Wet Werk en Zekerheid, houdt in dat u eerder recht krijgt op een vast contract. Drie contracten behoren tot dezelfde keten als:

Oude ketenregeling en ketenregeling 1 juli 2015 - 2017

Ketenregeling tot 1 juli 2015Ketenregeling vanaf 1 juli 2015
Maximaal drie tijdelijke contracten;
De totale duur is maximaal drie jaar;
Nieuw contract mag met een tussenliggende periode van drie maanden of minder anders wordt de keten verbroken.
Maximaal drie tijdelijke contracten zijn toegestaan;
Totale duur is maximaal twee jaar;
Nieuw contract mag met een tussenliggende periode van maximaal zes maanden, anders is de keten verbroken.

Overigens mag in een cao van de ketenregeling worden afgeweken.

Slot

Houd dus goed in de gaten het hoeveelste tijdelijke contract u krijgt, wat in de CAO staat zijn en dat niet onnodig meer dan drie maanden tussen de afzonderlijke contracten zitten en vanaf 1 juli 2015 zes maanden. Anders gaat het contract voor onbepaalde tijd misschien toch aan u voorbij.

Lees verder

© 2011 - 2019 Info4mij, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Individuele arbeidscontractenIndividuele arbeidscontract In een arbeidscontract wordt niet alleen het recht op vakantie geregeld. Ook andere dingen d…
De Arbeidsovereenkomst (Arbeidscontract)De Arbeidsovereenkomst (Arbeidscontract)In de arbeidsovereenkomst of het arbeidscontract wordt de rechts-verhouding tussen de werkgever en de in loondienst tred…
De telwoorden in het NederlandsDe telwoorden in het NederlandsTelwoorden kunnen een precies getal aangeven, een nummer of een volgorde in een reeks. We onderscheiden bepaalde en onbe…
Bedingen in een arbeidsovereenkomstBedingen in een arbeidsovereenkomstIn een arbeidsovereenkomst kunnen allerlei bedingen staan. Bedingen zijn regelingen over bijvoorbeeld concurrentie, gevo…
Rechten en plichten oproepkrachtRechten en plichten oproepkrachtRechten en plichten oproepkracht. Een nulurencontract of een oproepcontract is nadelig voor de werknemer, maar een voord…

Reageer op het artikel "Arbeidscontract voor bepaalde tijd verlengen: ketenregeling"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

Cok, 28-10-2016 21:37 #2
Ik ben uitzendkracht en ben werkzaam bij de overheid. Daar wordt gewerkt met contracten van vijf maanden. Nu is er mij een verlenging toegezegd. Maar ineens krijg ik (zonder overleg en zonder uitleg) een contractverlenging van een maand en drie dagen (Tot 1 januari). Kan dit zomaar? En mag dit wettelijk? Reactie infoteur, 31-10-2016
Beste Cok,
Een contract hoeft inderdaad niet per se vijf maanden te bedragen. Kennelijk is men nog onzeker over 2017.

Ty, 08-07-2016 23:35 #1
Zelf ben ik gedetacheerd. Een jaar geleden heb ik voor een detacheringsbureau gewerkt. Over een maand loopt mijn arbeidsovereenkomst af. Van mijn contactpersoon van de detacheringsbureau heb ik echter een brief ontvangen. Betreft het verlenging van mijn arbeidsovereenkomst. Hierin wordt er ook vermeld dat bij de verlenging van de arbeidsovereenkomst tot volgend jaar verlengd gaat worden. Dit is leuk en aardig natuurlijk. Maar zou ik dan niet een nieuwe arbeidsovereenkomst moeten ontvangen en dit ondertekenen?
En hoe zit het met een vast contract? Wat nou als mijn arbeidsovereenkomst twee keer verlengd wordt. Krijg ik dan een vaste dienstverband bij de klant? of juist bij de detacheringsbureau?

Bedankt en met vriendelijke groet,
TY Reactie infoteur, 18-12-2017
Beste Ty,
Uw tijdelijke contract gaat automatisch over in een vast contract als u meer dan drie opvolgende tijdelijke contracten hebt gekregen of als u al langer dan twee jaar meerdere tijdelijke contracten bij uw werkgever hebt gehad. Het detacheringsbureau is uw werkgever, niet de klant van het detacheringsbureau.

Infoteur: Info4mij
Laatste update: 05-02-2017
Rubriek: Zakelijk
Subrubriek: Banen
Special: Minimumloon 2019
Reacties: 2
Schrijf mee!