Werkloosheid: soorten en bestrijding

Werkloosheid: soorten en bestrijding In de economie spreekt men van verschillende soorten werkloosheid. Deze vormen kennen ieder hun eigen kenmerken en bestrijdingsmethodes. Dit artikel beschrijft alle soorten van werkloosheid inclusief de desbetreffende bestrijdingsstrategie.

Kwalitatieve structuurwerkloosheid

Kwalitatieve structuurwerkloosheid ontstaat wanneer er een tekort is aan geschikte arbeiders. De arbeid die aangeboden wordt op de arbeidsmarkt is niet geschikt voor de werkgever. Dit ontstaat door een gebrek aan opleiding en ervaring. Ook het niet willen verhuizen kan onder kwalitatieve structuurwerkloosheid gerekend worden. Deze vorm van werkloosheid kan men herkennen aan langdurig niet vervulde vacatures.

Hoe kan men kwalitatieve structuurwerkloosheid bestrijden?

Hoe kan kwalitatieve structuurwerkloosheid tegen worden gegaan? Dit kan op verschillende manieren:
 • Omscholing of bijscholing
 • Reiskostenvergoedingen
 • Aanpassen kwalificatie eisen
 • Verhuissubsidies

Een werkgever kan besluiten om de toekomstige werknemer om te scholen of bij te scholen, zodat deze geschikt is voor de vacature. Er kan een reiskostenvergoeding worden aangeboden, zodat de kosten om naar- en van werk te komen vergoed worden. Verder kan er ook een aanpassing van de kwalificatie eisen worden toegepast, dit betekent dat een sollicitant makkelijker zal worden geaccepteerd voor de baan. Als laatste kan men een werknemer ook een subsidie bieden om te verhuizen, en zo wel in aanmerking komen voor de vacature.

Kwantitatieve structuurwerkloosheid

Kwantitatieve structuurwerkloosheid ontstaat wanneer er een tekort is aan arbeidsplaatsen in verhouding tot de beroepsbevolking. Deze vorm van werkloosheid kan ontstaan wanneer de beroepsbevolking te hard groeit, bijvoorbeeld door immigratie of explosieve bevolkingsgroei. Verder kan het ook zo zijn dat de oorzaak ligt bij een langdurige verminderde afzet. Het product is dan te duur of er is een gebrek aan kwaliteit. Als laatste kunnen er arbeidsplaatsen verdwijnen door middel van automatisering of verplaatsing naar het buitenland.

Hoe kan men kwantitatieve structuurwerkloosheid bestrijden?

Hoe kan kwantitatieve structuurwerkloosheid tegen worden gegaan? Wederom zijn hier weer meerdere opties:
 • Loonkostenmatiging
 • Regionaal beleid
 • Industriepolitiek
 • Verbetering infrastructuur

Een werkgever kan besluiten loonmatiging toe te passen. Doordat de lonen minder zullen stijgen kan de werkgever compenseren en zo de productie goedkoper maken. Hierdoor ontstaat een betere concurrentiepositie en ontstaat een verbetering van het investeringsklimaat. Verder kan de politiek invloed uitoefenen door gebruik te maken van regionaal beleid en/of industriepolitiek. Een voorbeeld hiervan is het verbeteren van de infrastructuur.

Conjunctuurwerkloosheid

Conjunctuurwerkloosheid is een gevolg van laagconjunctuur. Conjunctuurwerkloosheid is vaak tijdelijk en zal bij een betere conjunctuur verminderen. Wanneer de vraag stijgt zullen de tijdelijk niet bezette arbeidsplaatsen weer bezet worden. De grootte van de onderbesteding en de GAP (gemiddelde arbeidsproductiviteit) bepalen de hoogte van de conjunctuurwerkloosheid.

Hoe kan men conjunctuurwerkloosheid bestrijden?

Hoe kan conjunctuurwerkloosheid tegen worden gegaan? Ook hier zijn verschillende opties mogelijk:
 • Rentebeleid van de Centrale Bank
 • Anti- cyclische begrotingspolitiek

De Centrale Bank kan besluiten om de rente te verlagen, zodat er meer geïnvesteerd kan worden. Zodoende zal de economie verbeteren en de conjunctuurwerkloosheid afnemen. Ook kan de regering anti- cyclische begrotingspolitiek bedrijven. Dit betekent dat ze in tijden van laagconjunctuur zal investeren, en in tijden van hoogconjunctuur de belastingen zal verhogen. Op deze manier probeert ze de schommelingen in de conjunctuur te beperken.

Seizoenswerkloosheid

Seizoenswerkloosheid is werkloosheid als gevolg van seizoenen. Vooral in de winter heeft men te maken met seizoenswerkloosheid. Denk hierbij aan tuinders en mensen uit de horeca (in de horeca vooral werknemers van strandtenten en dergelijke).

Hoe kan men seizoenswerkloosheid bestrijden?

Hoe kan seizoenswerkloos tegen worden gegaan? Eigenlijk kan dit niet, gezien het feit dat men niet de seizoenen kan beïnvloeden. Toch zijn er een paar alternatieven voor seizoenswerklozen:
 • Uitzendbureau
 • In het buitenland arbeid verrichten

Een optie is om tijdelijk voor een uitzendbureau te gaan werken. Het gaat hier weliswaar vaak om laaggeschoold werk, maar het is in ieder geval arbeid. Verder is een enigszins drastische oplossing om naar de andere kant van de wereld te reizen, en daar hetzelfde werk te verrichten. Dit kan gezien het feit de seizoenen daar t.o.v. Nederland precies andersom lopen.

Frictiewerkloosheid

Frictiewerkloosheid is werkloosheid van slechts korte duur. Om precies te zijn niet langer dan twee maanden. Dit komt omdat men vaak niet direct vanuit een opleiding over kan stappen naar een baan. Ook wanneer iemand net van baan aan het wisselen is kan deze even werkloos zijn.

Hoe kan men frictiewerkloosheid bestrijden?

Hoe kan frictiewerkloosheid tegen worden gegaan? Dit kan op verschillende manieren:
 • Betere begeleiding
 • Banenmarkten
 • UWV's efficiënter laten werken

Een oplossing voor frictiewerkloosheid is betere begeleiding naar een nieuwe baan. Zo zal de frictiewerkloosheid vaak beperkt worden voor de duur van één arbeidsmaand. Het organiseren van banenmarkten kan het vinden van een nieuwe baan ook versnellen. Als laatste kan de overheid proberen de UWV's efficiënter te laten werken en zo een werknemer sneller aan een baan te helpen.
© 2011 - 2024 VMusic, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Kwalitatieve analyseKwalitatieve analyseEr zijn vele methoden om kwalitatief onderzoek uit te voeren. Kwalitatief onderzoek is inductief van aard. In dit artike…
Kwantitatieve analyse: kwantitatieve gegevens verwerkenKwantitatieve analyse: kwantitatieve gegevens verwerkenDe fase van kwantitatieve analyse komt aan de orde als de dataverzameling is afgerond. Het gaat over het verwerken van k…
Voordelen bedrijfsverhuizingSoms is een bedrijfsverhuizing pure noodzaak, omdat een onderneming uit zijn jasje begint te groeien of moet inkrimpen v…
Landbouwproblemen in ontwikkelingslandenLandbouwproblemen in ontwikkelingslandenEr zijn grote landbouwproblemen in de ontwikkelingslanden. Hoe vaak is niet op het nieuws dat er wéér een hongersnood is…

Opleidingen met talenOpleidingen met talenOpleidingen met talen: Je wilt naar het HBO of de universiteit, maar welke opleiding moet je kiezen? Het aanbod aan ople…
Wat verdient een manager? (Salaris manager)Wat verdient een manager? Het is lastig om een salarisindicatie voor een manager te geven, omdat er verschillende manage…
VMusic (131 artikelen)
Laatste update: 08-06-2011
Rubriek: Zakelijk
Subrubriek: Banen
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.