Gelijke behandeling op het werk?

Het is verboden om werknemers anders te behandelen op grond van bepaalde persoonlijke kenmerken. Ze mogen wel onderscheid maken, maar dan moet er een goede reden voor zijn. Alle werknemers die hetzelfde werk verrichten, hebben recht op een gelijke beloning. Uiteraard mag er wel verschil zijn in de lonen en andere arbeidsvoorwaarden, maar daar mogen geen discriminatiegronden aan ten grondslag liggen.

Algemene Wet Gelijke Behandeling

De plicht om werknemers een gelijke behandeling te geven is gebaseerd op artikel 1 van de Grondwet. Deze wet biedt een ruimere bescherming dan alleen voor werknemers, maar deze wet ziet wel toe dat alle wetten tegen discriminatie worden nageleefd.

Verschil maken door de werkgever in bepaalde gevallen toegestaan

Er zijn een aantal uitzonderingen gemaakt op basis waarvan onderscheid tussen werknemers wel is toegestaan. Het is toegestaan om in bepaalde gevallen positief te discrimineren. Dit gebeurt door een sollicitant aan te nemen die een achterstand heeft op de arbeidsmarkt. Dit kan het geval zijn bij een sollicitant met een arbeidshandicap.

Daarnaast mag de werkgever ook verschil maken op basis van leeftijd, vast of tijdelijk contract of op arbeidsduur, als daar een goede reden voor is. Dit kunnen bijvoorbeeld verschillen zijn op basis van veiligheidsredenen. Een leidster in een kinderdagverblijf mag bijvoorbeeld geen baby’s verzorgen in het geval ze nog geen 18 jaar zijn.

Een verschil in arbeidsvoorwaarden is wel toegestaan, maar niet op discriminatiegronden. De regel dat de pensioenregeling uitsluitend open staat voor mannen is bijvoorbeeld niet toegestaan.

Welke vragen mogen er gesteld worden tijdens een sollicitatiegesprek?

De vragen die de sollicitant moet beantwoorden moeten relevant zijn voor de functie. Vragen die gericht zijn op uw privé situatie, hoeft u niet te beantwoorden als de relevantie ontbreekt. Het is voor uw functioneren niet relevant of u wel of geen kinderwens hebt. In principe is het zelfs niet toegestaan om te vragen naar de gezondheid van een sollicitant.

Een werkgever kan direct en indirect onderscheid maken

Van directe onderscheid is sprake als er een verschil wordt gemaakt rechtstreeks gericht op bepaalde gronden. Dit is bijvoorbeeld het geval door vrouwen uit te sluiten voor de pensioenregeling. Bij indirecte ongelijke behandeling in het meer een verdekte vorm van onderscheid. Hiervan is bijvoorbeeld sprake in het geval de werkgever niet de vrouwen gaat uitsluiten voor de pensioenregeling, maar de werknemers met een parttime contract. Doordat vrouwen binnen het bedrijf voornamelijk parttime werken, gaat dit wel ten koste van de vrouwen.

Bij ongelijke behandeling klacht indienen

U kunt een klacht indienen bij ongelijke behandeling over de werkgever of een werkgever waar u gesolliciteerd hebt. U kunt hiervoor terecht bij de Commissie Gelijke Behandeling (CGB). Dit is een onafhankelijk college die uw klacht gaat uitzoeken en eventueel een onderzoek gaat instellen naar de werkgever.

Een klacht indienen kunt u doen door een brief te sturen of een klacht in te dienen via hun website. U doet er verstandig aan om eerste contact op te nemen met de CGB om de klacht voor te leggen. Ze kunnen u telefonisch al van advies voorzien.

De commissie kan de werkgever niet verplichten om de ongelijke behandeling gelijk te trekken. Indien de werkgever het oordeel niet wenst op te volgen, kunt u een rechtszaak aanspannen tegen de werkgever. Met het oordeel van de CGB op zak, maakt u grote kans om de zaak te winnen.
© 2011 - 2020 Esmee, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Discriminatie: Grondwet, andere wetten, meldingen en hulpDiscriminatie: Grondwet, andere wetten, meldingen en hulpOnder discriminatie wordt het maken van ongeoorloofd onderscheid verstaan. Hoewel discriminatie op diverse gebieden kan…
Recht op gelijke beloningHet is wettelijke verplicht om werknemers met gelijkwaardig werk ook een gelijkwaardig salaris aan te bieden. Wat betref…
College voor de Rechten van de MensCollege voor de Rechten van de MensHet College voor de Rechten van de Mens is vanaf oktober 2012 de nieuwe benaming voor de Commissie Gelijke Behandeling (…
Rechten van jeugdleden binnen de verenigingRechten van jeugdleden binnen de verenigingDe positie van jeugdleden binnen verenigingen wil nog wel eens aanleiding zijn tot onduidelijkheden. Het simpele feit da…

Detachering: voordelen & nadelenIn dit artikel wordt besproken wat detachering is, wat de kosten zijn en welke rol de werkgever speelt bij detachering.…
Veelgestelde vragen sollicitatiegesprekWat zijn veelgestelde vragen tijdens een sollicitatiegesprek? Welke vragen kun je verwachten en hoe kun je het beste ant…
Bronnen en referenties
  • Rijksoverheid.nl

Reageer op het artikel "Gelijke behandeling op het werk?"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Esmee
Gepubliceerd: 21-04-2011
Rubriek: Zakelijk
Subrubriek: Banen
Bronnen en referenties: 1
Schrijf mee!